Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:15:26, 16.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

БАСКЕТБОЛШЫ  ҚЫЗЛАРЫМЫЗ  ЧЕМПИОН  БОЛДЫ

Усы жыл 17-19-май күнлери Бухара ўәлаятында спорттың баскетбол түри бойынша 2004-2006-жыллары туўылған қызлар арасында ашық турнир өткерилген еди.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 29.05.2019 11:33:53

14 мәрте оқылды


ӨЗИН­ӨЗИ БАСҚАРЫЎ УЙЫМЛАРЫНДА

ЕЛ  НӘЗЕРИНЕ  ТҮСИП...

Сайлаўдың сайлаўдан парқы бол­ғанындай, қашанда демократиялық, әдалатлы, жәриялылық принципи сақланған жерде әлбетте, алға илгерилеўге тийкар салынады.

Даўамын окыў: ӨЗИН­ӨЗИ БАСҚАРЫЎ УЙЫМЛАРЫНДА

Сәне: 29.05.2019 11:12:24

15 мәрте оқылды


Мақала

ПУҚАРАЛАР ЖЫЙЫНЛАРЫНДА САЙЛАЎЛАР ӨЗ ЖУЎМАҒЫНА ЖЕТТИ

Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары жумысларын муўапықластырыў бойынша Қарақалпақстан Республикалық Кеңесиниң берген мағлыўматларына қарағанда, 20-май күни республикамыздағы барлық пуқаралар жыйынларында сайлаў мапазы өз жуўмағына жетти.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 29.05.2019 10:57:16

15 мәрте оқылды


СЕМИНАР

БАЛАЛАРДЫҢ ЖАЗҒЫ ДЕМ АЛЫСЫН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ МӘСЕЛЕСИ ДОДАЛАНДЫ

Усы жыл 23-май күни Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде 2019-жылда республикамыздағы балалар дем алыў ҳәм саўалландырыў орайларының мәўсимге таярлығы, балалардың жазғы дем алысын талап дәрежесинде өткериў бойынша ўазыйпаларға бағышланған семинар болып өтти.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 29.05.2019 10:56:01

16 мәрте оқылды


Медицина

ҚАН ТАПСЫРЫП, НАЎҚАСЛАРҒА ӨМИР БАҒЫШЛА

Бийғәрез донорлар — ҳеш қандай   материаллық хошаметлеўди талап етпейтуғын мийрим-шәпәәтли, дәртлес, инсаныйлық туй­ғылары күшли болған, халықтың ҳүрметине ылайық, инсанлар болып есапланады.

Даўамын окыў: Медицина

Сәне: 27.05.2019 12:10:42

23 мәрте оқылды


ЖОҚАРЫ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

ИЛИМИЙ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КАДРЛАР ТАЯРЛАЎ — ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Бүгинги күнде дәўирдиң жеделлик пенен алға раўажланыўы ҳәр бир адамды соған жараса ҳәрекет етиўге шақырады. Турмысымызға жаңадан-жаңа техника ҳәм технологиялар кирип келиўи менен оларды енгизиў ушын қәнигелерди талап ететуғынлығы өз-өзинен келип шығатуғын тәбийий қубылыс.

Даўамын окыў: ЖОҚАРЫ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 27.05.2019 12:09:19

30 мәрте оқылды


СӨЗ ­ АКАДЕМИЯ ТЫҢЛАЎШЫЛАРЫНА

ҚӘЎИПСИЗЛИКТИ ТӘМИЙИНЛЕЎДЕ ҲУҚЫҚЫЙ МӘДЕНИЯТ ЗӘРҮРЛИГИ

Өзбекстан Республикасы Конституциясы ҳәм нызамларында көрсетилип өтилген халықаралық ҳуқықый қағыйдаларда беккемленген инсан ҳуқық ҳәм еркинликлерин тәмийинлеў, оның турмысы, денсаўлығы, қәдир-қымбаты ҳәм басқа нызамлы мәплерин қорғаў ең тийкарғы мәселелерден бири етип белгиленген.

Даўамын окыў: СӨЗ ­ АКАДЕМИЯ ТЫҢЛАЎШЫЛАРЫНА

Сәне: 27.05.2019 12:07:24

20 мәрте оқылды


СӨЗ ­ АКАДЕМИЯ ТЫҢЛАЎШЫЛАРЫНА

МӘЖБҮРИЙ ЕМЛЕЎГЕ ЖИБЕРИЎ ХЫЗМЕТИ

Өзбекстан Республикасының алып барып атыр­ған еркин пуқаралық жәмийет қурыў жолындағы реформалар биринши гезекте жәми­йет ағзаларының тынышлығын тәмийинлеў, олардың еркин жасаў шарая­тын жақсылаўға қаратылған.

Даўамын окыў: СӨЗ ­ АКАДЕМИЯ ТЫҢЛАЎШЫЛАРЫНА

Сәне: 27.05.2019 12:06:07

23 мәрте оқылды


Пәрман

ӨЗБЕКСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНДА  ЗЕРГЕРЛИК  ТАРМАҒЫН ЖЕДЕЛ  РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ  ИЛАЖЛАРЫ  ҲАҚҚЫНДА

 Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманы

Даўамын окыў: Пәрман

Сәне: 27.05.2019 12:04:34

28 мәрте оқылды


Мақала

ШӨЛКЕМЛЕСКЕНЛИК ПЕНЕН  ӨТКЕРИЛДИ

Бүгинги күнде республикамызда пуқаралар жыйыны баслығы (ақсақалы) лаўазымына сайлаў сиясий мапазы жуўмақланып, жаңадан сайланғанлар өз жумысына  кирисип кетти.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 27.05.2019 12:02:22

22 мәрте оқылды


ҚАЙЫРҚОМЛЫҚ АКЦИЯ

АЗЫҚ-АЎҚАТ ӨНИМЛЕРИ ТАПСЫРЫЛДЫ

Рамазан айында жәрдемге мүтәж шаңарақлардың ҳал-жағдайынан хабар алыў, оларға қайыр-сақаўат көрсетиў адамгершиликтиң ең жоқары белгиси саналады.

Даўамын окыў: ҚАЙЫРҚОМЛЫҚ АКЦИЯ

Сәне: 27.05.2019 12:00:52

21 мәрте оқылды


ХОШХАБАР

УФАДАН ҚОС МЕДАЛЬ МЕНЕН

Бүгин елимиз бойлап өтип атырған ҳәр бир күн халқымыз турмысында қуўанышлы хабар ҳәм жаңалықларға толы болмақта. Әсиресе, мәмлекетимизде жас әўладтың спорт пенен турақлы шуғылланыўына қаратылып атырған дыққат-итибар ҳәм ғамқорлықтың нәтийжесинде олар ҳәрқыйлы көлемдеги спорт жарысларында сыйлы орынларды ийелеп, елимизди пүткил дүньяға танытпақта. Усындай хошхабар жақында Россия­ның Уфа қаласында өткерилген жаўынгерлик спорт түрлери бойынша II Евразия ойынларында өзиниң тастыйықлаўын тапты.

Даўамын окыў: ХОШХАБАР

Сәне: 27.05.2019 11:54:11

21 мәрте оқылды


ХАЛЫҚ ҚАБЫЛЛАЎХАНАЛАРЫНДА

ИНСАН МӘПИ ҲӘММЕ НӘРСЕДЕН ЖОҚАРЫ

Усы жыл 21-май күни Нөкис қаласында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязовтың пуқараларды көшпели қабыллаўы болды.

Даўамын окыў: ХАЛЫҚ ҚАБЫЛЛАЎХАНАЛАРЫНДА

Сәне: 27.05.2019 11:50:50

21 мәрте оқылды


Пәрман

МИЙНЕТКЕ ҲАҚЫ ТӨЛЕЎ, ПЕНСИЯЛАР ҲӘМ БАСҚА ДА ТӨЛЕМЛЕРДИҢ МУҒДАРЛАРЫН АНЫҚЛАЎ ТӘРТИБИН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманы

Даўамын окыў: Пәрман

Сәне: 27.05.2019 11:49:46

30 мәрте оқылды


Голос молодежи

 ПЕРВИЧНЫЙ ЗАЩИТНИК ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 За последние годы было проведено кардинальное реформирование деятельности системы органов внутренних дел Республики Узбекистан. Проведение широкомасштабных реформ началось именно с деятельности инспекторов профилактики, ведь лучше предупредить, чем устранять последствия правонарушений.

Даўамын окыў: Голос молодежи

Сәне: 27.05.2019 11:47:54

25 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF