Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 14:27:15, 21.04.2021
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ӘҲМИЙЕТЛИ СӘЎБЕТ

БАС МАҚСЕТИМИЗ — ҚӘБИЛЕТЛИ ҚӘНИГЕЛЕРДИ ТАЯРЛАЎ

Спорт — өзине жараса қурамалы ҳәм машақатлы тараў. Келешекте жетик атлет болыўды әрман еткен жаслар, биринши гезекте мийнеткеш, сабыр-тақатлы болыў менен бирге, ең әўеле, қыйыншылықлардан шоршымаўы, шыдаўы керек.

Даўамын окыў: ӘҲМИЙЕТЛИ СӘЎБЕТ

Сәне: 17.02.2021 06:39:16

89 мәрте оқылды


БАСПАСӨЗ ӘНЖУМАНЫ

МҮРӘЖАТЛАР ОРТАҒА ТАСЛАНДЫ ШЕШИМИ БОЙЫНША АНЫҚ ҲӘМ АЙҚЫН ЎАЗЫЙПАЛАР БЕЛГИЛЕНДИ

Усы жылдың 11-февраль күни Қарақалпақстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министрлиги тәрепинен министрликтиң мәжилислер залында Қарақалпақстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министрлиги басшылары қатнасыўында халықтың саламатлығын қорғаў, атап айтқанда, медициналық хызмет көрсетиўдиң сапасы, бүгинги жағдайы ҳәм тараўдағы басқа да мәселелерге бағышланған баспасөз әнжуманы болып өтти.

Даўамын окыў: БАСПАСӨЗ ӘНЖУМАНЫ

Сәне: 17.02.2021 06:26:53

94 мәрте оқылды


ЖАСЛАРДЫ ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАЎ ҲӘМ ХАЛЫҚ САЛАМАТЛЫҒЫН БЕККЕМЛЕЎ ЖЫЛЫНДА

МОЙНАҚ: ПАЙДАЛЫ ТАРАЎҒА АЙЛАНҒАН ҚУСШЫЛЫҚ...

­ Үш жыл бурын, Арал теңизиниң кеўип қалған ултанын тоғайзарлыққа айландырыў бойынша шешиўши ҳәрекетлер басланғанда түрли кәсип ийелери қатары, Мойнақта қусшылықты раўажландырыў ушын бахтымды сынап көрмекши болдым, - дейди бүгинги күнге шекем райондағы 150ден аслам ҳаял-қызларды жумыслы еткен шымбайлы исбилермен жигит Дәўран Байнекеев.

Даўамын окыў: ЖАСЛАРДЫ ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАЎ ҲӘМ ХАЛЫҚ САЛАМАТЛЫҒЫН БЕККЕМЛЕЎ ЖЫЛЫНДА

Сәне: 17.02.2021 06:08:43

198 мәрте оқылды


МЕРОПРИЯТИЯ

ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ КАРАКАЛПАКСТАНА ПО БОКСУ СРЕДИ ДЕВОЧЕК

В Нукусе состоялся первый чемпионат Республики Каракалпакстан по боксу среди девочек.

В соревнованиях, организованных Каракалпакским отделением Федерации бокса Узбекистана совместно с Министерством физической культуры и спорта Республики Каракалпакстан, приняли участие девочки 2003-2004, 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения и девушки старше 18 лет.

Даўамын окыў: МЕРОПРИЯТИЯ

Сәне: 15.02.2021 11:54:48

76 мәрте оқылды


МЕРОПРИЯТИЯ

ВНОСИТЬ ЛЕПТУ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ — ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ДОЛГ

На днях в Каракалпакском управлении Торгово-промышленной палаты Узбекистана состоялось совещание, посвященное вопросам поддержки благотворительной деятельности негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества.

Даўамын окыў: МЕРОПРИЯТИЯ

Сәне: 15.02.2021 11:49:21

69 мәрте оқылды


ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПЯТНАДЦАТОЙ СЕССИИ ЖОКАРГЫ КЕНЕСА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

12 февраля этого года состоялась пятнадцатая сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

В работе сессии, проведенной в форме видеоконференцсвязи, приняли участие члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, правительства Республики Каракалпакстан, руководители секторов, предс­тавители средств массовой информации.

Даўамын окыў: ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Сәне: 15.02.2021 11:43:34

75 мәрте оқылды


КҮННИҢ ТЕМАСЫ

АҢ-ҚУСЛАРҒА УЯ БОЛҒАН СЕКСЕЎИЛЗАРЛЫҚЛАР...

«Қоңырат-Мойнақ» асфальт жолының еки бо­йындағы туқымын самал сеўген сексеўиллик район орайына шекем жолдасың болып,  теңиздиң ултанындағы екпелери менен тутасып кетеди.

Даўамын окыў: КҮННИҢ ТЕМАСЫ

Сәне: 15.02.2021 11:34:40

84 мәрте оқылды


БИЛИМЛЕНДИРИЎ

АЎЫЛЛЫҚ МЕКТЕПТЕГИ ЗИЙРЕК ОҚЫЎШЫ

Жақында Бозатаў ра­йонына шөлкемлестирген хызмет сапарымыз даўамында районлық Халық билимлендириў бөлимине қараслы 3-санлы улыўма орта билим бериў мектебиниң 8-класс оқыўшысы Абдирасул Үббиниязовтың усы жылдың январь айын­да Ташкент қаласында мектеп оқыўшылары арасында «National Spelling Bee Lexical Skills competition» атамасындағы инглис тили пәнинен өткерилген пәнлер олимпиадасының финал бас­қышына қатнасып, арнаўлы сертификат ҳәм статуэтка менен сыйлықлан­ғанлығын еситип, оның мектептеги устазы, 1-категориялы инглис тили пәни муғаллими, Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириўиниң ағласы Лиза Тилеўназарова менен сәўбетлестик.

Даўамын окыў: БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 15.02.2021 11:26:47

81 мәрте оқылды


СЕССИЯ

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН БЕСИНШИ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

Усы жыл 12-февраль күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он бесинши сессиясы болып өтти.

Видеоконференцбайланыс тәризинде өткен сессияға Олий Мажлис Сенатының ағзалары, секторлар ҳәм тийисли тараўлардың басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: СЕССИЯ

Сәне: 15.02.2021 11:03:09

81 мәрте оқылды


СЫРЛЫ ӘЛЕМ ҚУПЫЯЛАРЫ

ЖЕТИ ҚАТ КӨККЕ НЕЛЕР УШЫП, НЕЛЕР ТҮСПЕГЕН?!

Мойнаққа аспаннан темирдиң сынығы өткен жылдың 22-октябрь күни азанғы саат 7.30лар шамасында, «Бозатаў» АПЖ аймағындағы «Қыпшақ дәрья» аўылына иргелес «Шеге»  көлге шоқтай жанып түскенин азанғы мәҳәлде малларын падаға қосқанлар бай­қап қалысады.

Даўамын окыў: СЫРЛЫ ӘЛЕМ ҚУПЫЯЛАРЫ

Сәне: 12.02.2021 06:01:18

72 мәрте оқылды


ӘДЕБИЙ КЕШЕ

БЕЛГИЛИ ДӨРЕТИЎШИНИҢ ЮБИЛЕЙИНЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Усы жыл 8-февраль күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында  Қарақалпақстан халық жазыўшысы, Бердақ атындағы республикалық сыйлықтың лауреаты Муратбай Нызановтың туўылғанының 70 жыллығына бағышланған руўхый-ағартыўшылық илаж болып өтти.

Даўамын окыў: ӘДЕБИЙ КЕШЕ

Сәне: 12.02.2021 05:55:40

73 мәрте оқылды


КӨРГИЗБЕЛИ СЕМИНАР

ЖАҢА БАҒЛАР ЖАРАТЫЛМАҚТА

Мәмлекетимизде хал­қымызды сапалы азық-аўқат өнимлери менен тәмийинлеў ҳәм экспортқа қолайлы өним жетистириў, бул арқалы жаңа жумыс орынларын жаратыўға үлкен итибар қаратылып атыр.

Даўамын окыў: КӨРГИЗБЕЛИ СЕМИНАР

Сәне: 12.02.2021 05:48:14

76 мәрте оқылды


Коммунальная сфера

БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ — ВАЖНАЯ ЗАДАЧА ДНЯ

Наш быт и экономику нельзя представить себе без природного газа. Ведь именно он является надежным, экологичным и эффективным энергоносителем.

Даўамын окыў: Коммунальная сфера

Сәне: 05.02.2021 11:11:43

106 мәрте оқылды


МЕДИА — ТУР

АГЕНТЛИК ХАЛЫҚ ХЫЗМЕТИНДЕ

Соңғы жыллары республикамызда пуқаралардың, исбилерменлердиң мүрәжатлары нызам тийкарында әмелге асырылып, унамлы шешилмекте ҳәм бул жағдай олардың жәмийетке болған исенимин арттырмақта.

Даўамын окыў: МЕДИА — ТУР

Сәне: 05.02.2021 10:29:45

110 мәрте оқылды


Мақала

«ЕРТЕК ОҚЫП, АЛЫМ БОЛАЛМАЙСАҢ» ЛЕКИН...

«Садақаның абзалы мөмин кисиниң илим үйренип, соң басқа бирәдарларына да үйретиўинде», деп келтирилген ҳәдисте. Замахшарий бабамыз болса: «Балам, дүнья сени бир тийинсыз қалдырғанда да илим үйрениў талабында бол. Себеби, илимди сүйген инсанды жақсы пазыйлетлер қоршап алады», деп нәсият етеди. Илим – бизди кәмилликке жетеклеўши күш. Илим ғана инсанға шексиз имканиятлар есигин ашады. Қаншелли алда болыў – өз қолымызда.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 03.02.2021 15:59:41

158 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF