Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 16:53:35, 18.10.2017
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

2017-ЖЫЛ — «ХАЛЫҚ ПЕНЕН ПИКИРЛЕСИЎ ҲӘМ ИНСАН МӘПЛЕРИ ЖЫЛЫ»

 

ЖӘРИЯЛЫЛЫҚТЫ  ТӘМИЙИНЛЕЎ ЖОЛЫНДА

«Ўздавдонинспекция» тәрепинен «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы» Мәмлекетлик бағдарламасының орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта. Атап айтқанда, мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик қурылыс системасын жетилистириў бағдарында «Мәмлекетлик басқарыў тийкарлары ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы Нызам жойбары ислеп шығылды.

Даўамын окыў: 2017-ЖЫЛ — «ХАЛЫҚ ПЕНЕН ПИКИРЛЕСИЎ ҲӘМ ИНСАН МӘПЛЕРИ ЖЫЛЫ»

Сәне: 11.10.2017 12:10:38

21 мәрте оқылды


АДАМ — АДАМНЫҢ АЙНАСЫ

МЕНИ  ИЗЛЕСЕҢ ПАХТАЗАРДАН  ТАБАСАҢ…

Гүздиң әптаплы қуяшы ар­қан бойы көтерилген пайыт. Хожелиши нураный аталарымыз үлбиреген қоллары, ақ саўсақларын пақалға тырнатып, қурыс­қан денелерин керип-жазыў ушын илгери жыллары маңлайларының тери сиңген егислик майданлары, қазып тазалаған жап-салмаларын, жол бойларына тиккен нәлшелери нәрўан болғанларын көргиси келгендей ертелеп, пахта атызларына асықты.

Даўамын окыў: АДАМ — АДАМНЫҢ АЙНАСЫ

Сәне: 11.10.2017 11:54:12

11 мәрте оқылды


МИЙНЕТИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНҒАНЛАР

ЖАҚСЫЛЫҚ  НУРЫН  ШАШҚАН  УСТАЗ

Қай дәўирде де көздиң қарашығындай қәстерли халықтың арасында орны төрде муғаллимшилик кәсиби елеберин қәдир-қымбатын жойтпайды десек «көзи ашықлық»қа жорымассыз. Шыдағанға шығарған абырайлы кәсипте пидайылық, сабыр-тақатлыларға сый-ҳүрмет көрсетилер бахтын Елликқала районындағы 25-санлы улыўма орта билим бериў мектебиниң рус тили ҳәм әдебияты пәни муғаллими Сатимбай Рахимов өз басынан кеширди.

Даўамын окыў: МИЙНЕТИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНҒАНЛАР

Сәне: 11.10.2017 10:43:37

8 мәрте оқылды


ӘНЖУМАН

ҲҮЖЖЕТЛЕР ОРЫНЛАНЫЎЫ МЕНЕН ӘҲМИЙЕТЛИ

Мәлим болғанындай, нызам ҳүжжетлерин, соның ишинде рәсмий тарқатпаларды тарқатыўдың бирден-бир механизми ҳәм тәртиби бурын жоқ еди. Ҳәзирги күнде елимизде нызамлар ҳәм басқа да нормативлик-ҳуқықый ҳүжжетлерди тарқатыў, басып шығарыўды шөлкем­лес­тириў, нормативлик-ҳуқықый ҳүжжетлердиң текстлерин Өзбекистан Республикасы Нызам ҳүжжетлери мағлыўматларының миллий базасына орналастырыў бойынша жумыслардың нәтийжелилигин арттырыўға байланыслы илажлар ис жүзинде әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: ӘНЖУМАН

Сәне: 11.10.2017 10:34:59

10 мәрте оқылды


СЕМИНАР

КӘСИПЛИК  ШЕБЕРЛИКТИ АРТТЫРЫЎҒА  БАҒЫШЛАНДЫ

Бүгинги күнде елимиздиң социал-экономикалық ҳәм сиясий турмысындағы өзгерислерди ғалаба хабар қуралларысыз көз алдымыз­ға келтириў қыйын. Әсиресе, 2017-2021-жылларда Өзбекистан Республикасын раўажландырыўдың тийкар­ғы бес бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясында белгиленген бағдарларды кең халық қатламына жеткерип бериўде ғалаба хабар қуралларының тутқан орны айрықша болып табылады.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 11.10.2017 10:34:06

11 мәрте оқылды


ЭКОЛОГИЯ

ТАРАЎДЫ БАСҚАРЫЎ СИСТЕМАСЫН  ЖЕТИЛИСТИРИЎ МАҚСЕТИНДЕ

Жақында Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў комитетинде шығындылардың пайда болыўы, топланыўы, сақланыўы, тасылыўы, утилизацияланыўы, қайта ислениўи, көмилиўи ҳәм реализациялаў бойынша қадағалаў инспекциясы менен «Таза аймақ» мәмлекетлик унитар кәрханасының қала ҳәм районлардағы инспекторлары, қәнигелери қатнасыўында оқыў-әмелий семинары болып өтти.

Даўамын окыў: ЭКОЛОГИЯ

Сәне: 11.10.2017 10:29:34

7 мәрте оқылды


БАЙЛАНЫС ХЫЗМЕТИ

ТЕЛЕКОМ ТАРМАҒЫНДАҒЫ ЖАҢАЛЫҚ

Барлық тараўдағы өзгерислер сыяқлы Төрткүл районы телеком тармақлары жумысларында да жаңаланыўлар жүз бермекте. Бул ҳаққында усы телеком тармақлары директоры Азимбай Ниязымбетовтан айтып бериўин өтиниш еттик.

Даўамын окыў: БАЙЛАНЫС ХЫЗМЕТИ

Сәне: 11.10.2017 10:28:37

4 мәрте оқылды


Қарар

ПЕДАГОГ КАДРЛАРДЫ ТАЯРЛАЎ, ХАЛЫҚ БИЛИМЛЕНДИРИЎ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИН  ҚАЙТА ТАЯРЛАЎ ҲӘМ ОЛАРДЫҢ МАМАНЛЫҒЫН АРТТЫРЫЎ СИСТЕМАСЫН  БУННАН БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

Бүгинги күнде халық билимлендириў системасында жәми 4916 мектепке шекемги билимлендириў мәкемеси, 9680 улыўма орта билим бериў мектеби,  211 «Бәркамал әўлад» орайы болып, оларда жәми 400 мыңнан  аслам педагог хызметкер жумыс алып бармақта. Өзбекистан Республикасы Халық билимлендириў министрлиги системасында педагог кадрларды таярлаў бо­йынша 5 мәмлекетлик педагогикалық институты, халық билимлендириў хызметкерлерин қайта таярлаў ҳәм олардың маманлығын арттырыў бойынша 14 аймақлық институт жумыс алып бармақта.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 11.10.2017 10:27:17

4 мәрте оқылды


ҚАРАР ҲӘРЕКЕТТЕ

ИСБИЛЕРМЕНЛИКТИ  ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ УШЫН ДИЗИМНЕН ӨТКЕРИЎ ТӘРТИПЛЕРИ

Киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти жедел раўажландырыў ушын қолайлы шараят жаратыў, бизнес орталығын жақсылаўда мәмлекетимиз экономикасына жергиликли ҳәм де сырт ел инвестицияларын және де кең тартыў, жаңа жумыс орынларын жаратыў, нәтийжеде халқымыз пәраўанлығын асырыўды тәмийинлеў бағдарында исбилерменлик субъектлери менен байланыслы барлық салаларда нызам ҳүжжетлерине өзгерислер киргизилип барылмақта.

Даўамын окыў: ҚАРАР ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 11.10.2017 10:24:47

5 мәрте оқылды


ЭНЕРГЕТИКА ХЫЗМЕТИ

КӘРХАНАНЫҢ КЕЛЕШЕГИ АЙДЫН

Мәмлекетимизде электр энергиясын халық хожалығының барлық тараўларына жеткерип бериўдиң сан ҳәм сапасын жақсылаў бағдарында унамлы жумыслар алып барылмақта. Сондай-ақ, экономика тараўларының раўажланып, халықтың социаллық турмысының абаданласыўы энергетика ресурсларына деген талапты асырыўы тәбийғый.

Даўамын окыў: ЭНЕРГЕТИКА ХЫЗМЕТИ

Сәне: 11.10.2017 10:21:01

7 мәрте оқылды


Қарар

CУЎ ОБЪЕКТЛЕРИН ҚОРҒАЎ СИСТЕМАСЫН БУННАН  БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Реcпубликасы Президентиниң Қарары

Елимизде экологиялық жағдайды жақсылаўға, соның ишинде, суў объектлерин қорғаўға, тәбийғый ресурслардан ақылға уғрас пайдаланыўға, сондай-ақ, суў тасыўы ҳәм сел  ҳәдийселеринде айрықша жағдайлардың алдын алыўға үлкен итибар қаратылмақта.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 11.10.2017 10:18:03

4 мәрте оқылды


ПАХТА — 2017

ҲАДАЛ  ИСЛЕГЕННИҢ  ЖҮЗИ  ЖАРҚЫН

Елимиз аўыл хожалығында быйылғы жыл ҳәр жылдағыдан да көре басқаша көзқарас ҳәм ҳәрекетшеңлик сезилмекте. Ҳәзирги күнлери пахта жыйын-терим мәўсимине айрықша пәт ендирип, дийқанларымыз тәрепинен жетистирилген зүрәәттиң бир де ханасын зая етпестен қысқа мүддетлерде терип, ел қырманына тапсырыўға ат салысып атыр­ған пидайы азаматлардың ислеп атырған хызметлерине қанша рахмет айтсаң да арзыйды.

Даўамын окыў: ПАХТА — 2017

Сәне: 11.10.2017 10:06:34

5 мәрте оқылды


ПАХТА — 2017

ТЕРИМ  ПӘТИ  ҚЫЗҒЫН

Ҳәр жыл сайын мәмлекетке ғәлле ҳәм пахта тапсырыў бойынша белгиленген шәрт­намаларын артығы менен бириншилерден болып орынлап киятырған әмиў­дәрьялылар быйылғы жылы да тийкарғы байлығымыз болған пахта зүрәәтиниң бир ханасын да зая етпей жыйнап алыўға ҳәмме қатары ғалаба ат салыспақта.

Даўамын окыў: ПАХТА — 2017

Сәне: 11.10.2017 10:02:30

4 мәрте оқылды


статьи

ЭКСПЕДИЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 Уже 22 года  плодотворно  работают участники  международной экспедиции "Каракалпакстан-Австралия", где сообща  ученые и реставраторы двух стран  исследуют археологический памятник Акшахан-кала, что в Берунийском районе в ССГ "Азат". За годы раскопок   были обнаружены многочисленные артефакты — находки, датирующиеся  II в.до.н.э. — II в. н.э.,  сам памятник открывает новый взгляд на  древнюю историю.  Среди находок — богатые фрески с изображением царских персон, обнаруженные в дворцово-храмовом комплексе.

Даўамын окыў: статьи

Сәне: 11.10.2017 06:34:16

7 мәрте оқылды


Семинары

ЛИДЕРСТВО ЖЕНЩИН  В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

В Нукусе был проведен семинар-тренинг "Лидерство женщин в современном обществе". Его организатором выступила телекоммуникационная компания UCELL, которая активно поддерживает социальные преобразования в республике. Основная цель проекта — способствовать цифровой интеграции женщин, ознакомить их с современными инструментами работы, в том числе Интернетом, а также поделиться практикой по планированию, составлению бюджета и обеспечению гармоничного баланса между семьей и работой.

Даўамын окыў: Семинары

Сәне: 11.10.2017 06:33:18

8 мәрте оқылды


Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF