Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана Дүйшемби, 26 Июнь, 2017
Хош келипсиз Мийман | RSS
Сайт мазмуны

Мини-чат
Последнее сообщение: 1 month, 4 weeks назад
  • Parakhay [10:51] : Президентимиздин парман карарларын кай жерден тапса болады?
  • нокис [12:41] : газетанын бас редакторга сорау; неге газетаниз еркин сатлуда жок?
  • нокис [12:37] : салем
  • null [14:14] : 1
  • Damir [17:29] : Ushbu gazeta ijodkorlariga savolim bor edi. Mini-chatga yozsam javob olamanmi?
  • карекен [21:27] : Нокистин жоллары хаккында макала жазсанлар жуда зор болар еди, бирак мактап емес. Мыс: Беруний, Курбанов кошелеринен автомашина журиуи мумкин емес, дамасларга рахмет кунда 1000 отеди ол жерлерден. Ози исленеме екен бул ж
  • Акылбек [18:05] : Ассалаума алейкум хурметли "Еркин Каракалпакстан" редакциясы хызметкерлери! Мен, Сиздин, газетанызга бир макала бережакпан. Соны Кандай амелге асырыуыма болады?
  • Гулбахар [15:53] : Газетанын жумыс кунин кошириу хаккында маглыуматек
  • Гулбахар [15:52] : Еркин Каракалпакстан Газетасынын сонгы санындагы маглыуматлар керек еди
  • Досан [17:51] : Руслан калай

Бизиң сораўлар
Сайтымызға баҳа бериң
 

Статистика
Сейчас 594 гостей онлайн

Кириў усылы
АРХЕОЛОГ ИЛИМПАЗ ОҚЫЎШЫЛАР АРАСЫНДА

Быйылғы «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы»нда белгили илимпазлар менен барлық оқыў орынларында ушырасыўлар өткерилиў жақсы дәстүрге айланбақта. Буннан гөзленген тийкарғы мақсет — илим ғайраткерлериниң өмир жолы, дөретиўшилиги менен жасларды жақыннан таныстырыў арқалы олардың илимге деген қызығыўшылығын арттырыўдан ибарат. Жақында республикалық 10-санлы көзи әззи ҳәм шала көриўши балалар ушын қәнигелестирилген мәмлекетлик мектеп-интернатында Өзбекистан Қаҳарманы, сенатор Ғ.Хожаниязов  оқыўшылар менен ушырасты.

Просмотров: 31 | Автор: Erkin | Дата: 12.06.2017 15:43 | Подробнее...

НЫЗАМСЫЗ ҲӘРЕКЕТТИҢ ЖОЛЫ ҚЫСҚА

Соңғы жыллары елимизде жүз берип атырған жаңаланыўларды, дөретиўшилик ислерди көрип гүўасы бол­ған ҳәр биримиздиң қәлбимизди мақтаныш сезимлери кернейди. Усындай тыныш ҳәм абат журтта жасап атыр­ғанлығымызға шүкиршилик етип, елимиздиң еле де гүллеп-раўажланыўы жолында жәмийетлик мәпти жеке мәптен үстин қойып, пидайы хызмет етеди. «Бес бармақтың бирдей емес»лигиндей, айырым пуқаралар жеке мәп жолындағы ғәрезли нийетлерин көп нәрседен үстин қойыўға ҳәрекет етеди...

Просмотров: 25 | Автор: Erkin | Дата: 12.06.2017 15:41 | Подробнее...

ТЫНЫШЛЫҚТЫ ТӘМИЙИНЛЕЎ ЖОЛЫНДА

2017-жыл 9-февраль күни ишки ислер уйымларының жумысына бағышланған видеоселектор мәжилисинде Президентимиз Ш.Мир­зиёев ҳәр ҳәптениң пийшемби күнин жынаятшылықтың алдын алыў ҳәм профилактика күни деп атаўды усыныс еткен еди. Усыған муўапық, Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрлиги тәрепинен бир қатар илажлар әмелге асырылып келинбекте.

Просмотров: 30 | Автор: Erkin | Дата: 12.06.2017 15:41 | Подробнее...

ПИЛЛЕ  ТАПСЫРЫЎ  БАСЛАНДЫ

2017-жыл 29-марттағы Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Өзбекжипексанаат» ассоциациясының жумысын шөлкемлестириў илажлары ҳаққында»ғы қарары пиллекешлеримиз ушын қолайлы шараятларды жаратып берди. Атап айтқанда, үй шараятында пилле жетистириў менен шуғылланатуғын пиллекешлер дәрамат салығы, сондай-ақ, олардың тут ағашы егилген майданлары жер салығынан азат етилди. Ең баслысы, өним жетистириў дәўири пиллекешлерге пенсия тайынлаўда бир жыллық мийнет стажы етип белгиленгени менен айрықша әҳмийетке ийе болды. Сонлықтан бул бағдарда республикамыз пиллекешлери наў­қан қуртын бағыўда күн-түн демей пилле өнимин жоқары сапада жетистириў бо­йынша қолда бар мүмкиншиликлерден нәтийжели пайдаланып мийнет етпекте.

Просмотров: 32 | Автор: Erkin | Дата: 12.06.2017 15:40 | Подробнее...

БИОМЕТРИЯЛЫҚ  ПАСПОРТЛАР БЕРИЎ  ТУРАҚЛЫ  ИТИБАРДА

Паспорт ­ бул ҳәр бир пуқараның шахсын тастыйықлаўшы әҳмийетли ҳүжжет болып табылады. Ҳәзирги ўақытта республикамызда пуқараларымызға заманагөй талапларға толық жуўап беретуғын биометриялық паспорт бериў бойынша жумыслар қызғын алып барылмақта. Бизиң Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрлиги Сырт елге шығыў-келиў ҳәм пуқаралықты рәсмийлес­тириў бөлиминиң баслығы, подполковник Бахтияр Утепов пенен жүргизген сәўбетимиз бул бағдарда әмелге асырылған жумыслар ҳәм орын алып атырған машқалалар жөнинде болды.

Просмотров: 21 | Автор: Erkin | Дата: 12.06.2017 15:36 | Подробнее...

ҚараҚалпаҚстан хабар агентлигиниҢ жаҢа веб-сайты иске тҮсти

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң рәсмий веб-сайты (kknews.uz) дизайны өзгерди ҳәм пайдаланыўшылар ушын және де  қолайлы көриниске келтирилди.

Веб-сайтта тийкарынан Өзбекистан Миллий мәлимлеме агентлиги сайтында (uza.uz) жәрияланған мате­риаллар ҳәм олардың қарақалпақша аўдармалары, Қарақалпақстан Республикасы турмысына байланыслы рәсмий хабарлар, ең соңғы жаңалықлар, ўақыя-ҳәдийселер сәўлелендирилип барылады.

Просмотров: 24 | Автор: Erkin | Дата: 12.06.2017 15:33 | Подробнее...

НӨКИСТЕ — ДОСЛЫҚ ФЕСТИВАЛЫ

Өзбекистан Республикасы Интернационаллық мәденият ора­йының шөлкемлестирилгенине 25 жыл толыўы мүнәсибети менен «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы»на арналып өткерилип атыр­ған илажлар, дөгерек сәўбетлери ҳәм ушырасыўлар миллетлер арасындағы дослықты беккемлеў, жасларды Ўатан­ға муҳаббат ҳәм садықлық руўхында тәрбиялаў және олардың руўхый дүньясын байытыўда оғада әҳми­йетли болмақта.

Просмотров: 12 | Автор: Erkin | Дата: 12.06.2017 15:27 | Подробнее...

ҲЕШ БИР МҮРӘЖАТ ИТИБАРДАН ШЕТТЕ ҚАЛМАДЫ

Өзбекистан Республикасы Президенти аппаратының  физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүрәжатлары менен ислесиўди қадағалаў ҳәм муўапықластырыў хызмети тәрепинен республикамыз аймағында шөлкемлестирилген көшпели қабыллаўлардың гезектегиси Хожели районында болып өтти. Бул жерде Хожели, Нөкис районларының, Нөкис қаласының пуқаралары тийисли министрликлер менен ведомстволардың, кәрхана, шөлкем, мәкемелердиң басшылары тәрепинен қабыл етилип, олардың машқалалары, пикир ҳәм усыныслары тыңланды.

Просмотров: 29 | Автор: Erkin | Дата: 12.06.2017 15:24 | Подробнее...

«ҚУЯШ ЭНЕРГИЯСЫНАН ПАЙДАЛАНЫЎ»

Усы темада өткерилген семинар колледж оқыўшыларының пәнге қызығыўшылығын және де арттырды

Соңғы жыллары елимиз жасларының ҳәр тәреплеме зейинли, билимли болып жетилисиўинде, келешекте өзлери таңлаған кәсип сырларын терең үйренип, жәмийеттен өз орынларын табыўы ушын республикамыз аймағында бир неше колледж, лицейлер жасларымыздың билим алыўы, өнер ийелеўи ушын хызмет етип атыр.  Барлық оқыў орынларында билим алып атыр­ған жасларымызға жаратылған мүмкиншиликлерди көрип ҳәўесиң келеди. Солар қатарында пайтахтымыздағы Нөкис социал-экономикалық колледжин үлкен  имканиятлар дәргайы десек болады. Бул билимлендириў мәкемесинде илгери жыллары билим алған жасларымыз халық хожалығының түрли тараўларында пидайы мийнет етип атыр. Бир қуўанарлы жери, оқыў орнында ҳәзирги ўақытта да зийрек, талапшаң, билимге қуштар  жасларымыз  қәнигеликлери бойынша устазларынан билим сырларын тереңнен үйренбекте.

Просмотров: 49 | Автор: Erkin | Дата: 08.06.2017 16:37 | Подробнее...

ҚОРҒАЎ ХЫЗМЕТИ ЎӘКИЛЛЕРИ  —  ЖАСЛАР АРАСЫНДА

Усы жылдың 9-февраль сәнесинде Президентимиз Ш.Мирзиёевтың басшылығында ишки ислер уйымларының жумысына бағышланған видеоселектор мәжилиси болып, онда тараўда жүзеге келген машқалалар ҳәм кемшиликлер, алда турған ҳәм кешиктириўге болмайтуғын ўазыйпалар ҳаққында кең түрде сөз етилген еди.

Просмотров: 55 | Автор: Erkin | Дата: 08.06.2017 15:56 | Подробнее...

НЕМҚУРАЙДЫЛЫҚ

ЯМАСА ҚӘТЕНИ ҚӘНИГЕ ИСЛЕП, ЖӘБИРИН ОҚЫЎШЫ ТАРТПАСЫН

Соңғы ўақытлары билимлендириў тараўында ислеўши қайсы муғаллим менен сөйлессеңиз де, қағазпазлықтың ҳәдден тыс көбейип кеткенлиги бойынша шағымларын еситесең. Әлбетте, ҳәр бир жумыста тәртип-қағыйда ҳәм нызамларға қатаң әмел етип, оларды ҳүжжетлестирип барған жақсы. Лекин, бул көз­абаға рәсмиятшылық ушын исленсе нәтийжеси керисинше болыўы мүмкин.

Просмотров: 100 | Автор: Erkin | Дата: 08.06.2017 15:53 | Подробнее...

СТАНДАРТЛАСТЫРЫЎ ХЫЗМЕТИ ӨНИМ  САПАСЫНА ИТИБАР  КҮШЕЙМЕКТЕ

Ҳүкиметимиз тәрепинен қабыл етилип атырған Пәрман ҳәм қарарлардың негизинде өним сапасы, оның бәсекилигин тәмийинлеў, тутыныўшылар ушын сапалы өнимлер ислеп шығарыў, сондай-ақ, республикамыздың экспорт потенциалын арттырыў көзде тутылған. Әсиресе, өнимниң жәҳән базарында мүнәсип орын ийелеўинде, оның сапа көрсеткишлери, оларға болған халықаралық талаплар базардың биринши нызамы болмақта.

Просмотров: 49 | Автор: Erkin | Дата: 08.06.2017 15:52 | Подробнее...

ДЕНЕ  ТӘРБИЯСЫН  ҲӘМ  ҒАЛАБАЛЫҚ  СПОРТТЫ  БУННАН БЫЛАЙ  ДА  РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ   ИЛАЖЛАРЫ  ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

Жәмийетимизде саламат турмыс тәризин қәлиплестириўге, халықтың, әсиресе, жас әўладтың дене тәрбиясы ҳәм спорт пенен турақлы шуғылланыўы ушын заман талапларына сай шараятлар жаратыўға, спорт жарыслары арқалы жасларда өзиниң  ерк-ықрарына, күшине ҳәм имканиятларына болған исенимин беккемлеўге, мәртлик, Ўатанды сүйиўшилик, ана-Ўатанға садықлық сезимлерин жетилистириўге, сондай-ақ, жаслардың арасынан талантлы спортшыларды таңлап алыў жумысларын системалы шөлкемлестириў және дене тәрбиясы менен ғалабалық спортты буннан былай да раўажландырыўға бағдар­ланған кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта.

Просмотров: 55 | Автор: Erkin | Дата: 08.06.2017 15:47 | Подробнее...

МАШҚАЛАЛАР ОРЫНЛАРДА ҮЙРЕНИЛИП, ШЕШИМИ ҚАДАҒАЛАЎҒА АЛЫНДЫ

Халқымыздың дәрт ҳәм тәшиўишлерин  үйрениў, олардың күнделикли турмысында ушырасып атырған маш­қалаларын шешиў мақсетинде орынларда көшпели қабыллаўханалар шөл­кемлестирилмекте.

6-июнь күни республикамыздың ең арқа аймағында жайласқан Мойнақ районында шөлкемлестирилген гезектеги көшпели қабыллаўға минис­трликлер менен ведомстволардың, кәрхана, шөлкем, мәкемелердиң басшылары, ҳуқық қорғаў уйымларының, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Просмотров: 40 | Автор: Erkin | Дата: 08.06.2017 15:46 | Подробнее...

ҒАМҚОРЛЫҚ ҲӘМ ИТИБАРДЫҢ КӨРИНИСИ

Мәмлекетимиз басшысы Ш.Мирзиёевтың басламасы менен физикалық ҳәм юридикалық тәреплердиң мүрәжатлары менен ислесиўдиң түри ҳәм сапа жағынан жаңа системаны енгизиў мақсетинде Өзбекистан Республикасы Президентиниң виртуал қабыллаўханасы, Қарақалпақстан Республикасы ҳәм басқа да ўәлаятлардың орайлары, Ташкент қаласы, район ҳәм қалаларда Халық қабыллаўханалары шөлкемлестирилди.

Просмотров: 48 | Автор: Erkin | Дата: 08.06.2017 15:45 | Подробнее...

<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 7 из 174
Излеў

Календарь
2017
Июнь
ДүСиШәБиЖуШеЕк
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Copyright MyCorp © 2012