Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:41:35, 21.08.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Ремесленничество

В планах — заняться бизнесом

Изготовлению кукол, сувениров и декоративных изделий обучили жительниц Муйнакского  и Тахтакупырского  районов  Каракалпакстана на семинаре "Ремесленнические навыки и развитие предпринимательства среди женщин в сель­ской местности".

Даўамын окыў: Ремесленничество

Сәне: 18.07.2018 06:51:10

29 мәрте оқылды


Новость дня

В СТОЛИЦЕ НА ВЫСОТЕ 55 МЕТРОВ БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ ФЛАГИ

В городе Нукусе накануне 27-й годовщины государственной независимости Республики Узбекистан будут установлены государственные флаги Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан.

Даўамын окыў: Новость дня

Сәне: 18.07.2018 06:50:33

29 мәрте оқылды


БАЖЫХАНА ХЫЗМЕТИ

ИНВЕСТОРЛАРҒА ЖЕҢИЛЛИК ЖАРАТЫЛМАҚТА

Елимизде санаат тармақларына инвестициялар ҳәм инновациялық технологияларды кеңнен енгизиўге де айрықша  итибар берилмекте.

Даўамын окыў: БАЖЫХАНА ХЫЗМЕТИ

Сәне: 18.07.2018 06:22:41

32 мәрте оқылдыӘДЕБИЙ КЕШЕ

ХАЛЫҚ ШАЙЫРЫ ДӨРЕТИІШИЛИГИНЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Төрткүл районында Өзбекстан Республикасына мийнети сиңген мәденият хызметкери, Қарақалпақстан халық шайыры Гүлистан Аннақлычева (Матякупова)ның 70 жасқа толыўы мүнәсибети менен әдебий кеше өткерилди.

Даўамын окыў: ӘДЕБИЙ КЕШЕ

Сәне: 18.07.2018 06:21:10

28 мәрте оқылды


КАРАНТИН ХЫЗМЕТИ

ҚӘЎИПСИЗЛИК ҚӘДЕЛЕРИН САҚЛАЙЫҚ

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 20l8-жыл 28-марттағы «Өсимликлер карантини бойынша мәмлекетлик хызмет көрсетиў нәтийжелилигин арттырыўға байланыслы қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарына муўапық Өсимликлер карантини бойынша мәмлекетлик хызмет көрсетиўдиң нәтийжелигин және де арттырыў,  оның материаллық-техникалық базасын жақсылаўға қаратылған ўазыйпаларды орынлаў бойынша Қарақалпақстан Республикасы Өсимликлер карантини аймақлық инспекциясы тәрепинен ис-илажлар исленип, әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: КАРАНТИН ХЫЗМЕТИ

Сәне: 18.07.2018 06:11:41

18 мәрте оқылды


ҚУРЫЛЫС

МӘМЛЕКЕТЛИК ИНВЕСТИЦИЯ БАҒДАРЛАМАСЫ ҲӘРЕКЕТТЕ

Өзбекстан Республикасы Президенти ҳәм Ҳүкиметиниң қарарлары тийкарында ҳәр жылы республикамызда социаллық, суў менен тәмийинлеў ҳәм басқа да тараў объект­лери бойынша мәнзилли бағдарламалар қабылланып, усылар тийкарында мектепке шекемги билимлендириў, улыўма орта билим бериў мектеплери, мәденият, денсаўлықты сақлаў тараўы, орта арнаўлы ҳәм жоқары билим бериў объектлеринде жаңа қурылыс, реконструкция ҳәм капитал оңлаў жумыслары әмелге асырылып атыр.

Даўамын окыў: ҚУРЫЛЫС

Сәне: 18.07.2018 06:10:56

22 мәрте оқылды


Быйыл — жедел исбилерменлик ҳәм инновациялық идеяларды қоллап-қуўатлаў жылы

ХЫЗМЕТ КӨРСЕТИЎ КӨЛЕМИ КЕҢЕЙМЕКТЕ

Пүткил мәмлекетимиз бойлап киши бизнес ҳәм исбилерменликти қоллап-қуўатлаў ҳәм оларға еле де қолайлы шараятларды жаратып бериўге қаратылып атырған айрықша итибардың нәтийжесинде бүгинги күни олардың саны күннен-күнге көбейип, хызмет көрсетиў сапасы артып бармақта. 

Даўамын окыў: Быйыл — жедел исбилерменлик ҳәм инновациялық идеяларды қоллап-қуўатлаў жылы

Сәне: 18.07.2018 06:08:01

45 мәрте оқылды


Пәрман

СУД-ҲУҚЫҚ СИСТЕМАСЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ ҲӘМ СУД ҲӘКИМИЯТЫ УЙЫМЛАРЫНА ИСЕНИМДИ АРТТЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманы

Суд ҳәкимиятының шын мәнисиндеги еркинлигин, пуқаралардың ҳуқықлары менен еркинликлериниң исенимли қорғалыўын тәмийинлеў ҳәм әдил судлаўға ерисиў дәрежесин арттырыў суд-ҳуқық системасын реформалаў тараўында мәмлекетлик сиясаттың тийкар­ғы үстин бағдарлары болып есапланады.

Даўамын окыў: Пәрман

Сәне: 18.07.2018 06:03:31

21 мәрте оқылды


Қарар

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛҚЫНА НЕФРОЛОГИЯ ҲӘМ ГЕМОДИАЛИЗ ЖӘРДЕМИН КӨРСЕТИЎ НӘТИЙЖЕЛИЛИГИН АРТТЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары

Соңғы жыллары елимизде нефрологиялық кеселликлерге шалынған адамларға медициналық жәрдем көрсетиў системасын сапа жағынан жақсылаў илажлары көрилмекте.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 18.07.2018 06:00:26

19 мәрте оқылды


Пайтахтымыз Нөкис қаласында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң кубогы ушын жарыслар басланды.

СПОРТ ОЙЫНЛАРЫНА СТАРТ БЕРИЛДИ

Республикалық ойын түрлери ҳәм жеңил атлетика бойынша қәнигелестирилген балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектебинде жарыстың ашылыў салтанаты болып өтти. Илажда  Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы С.Турманов шығып сөйлеп, жарыс қатнасыўшыларына әўмет тиледи.

Даўамын окыў: Пайтахтымыз Нөкис қаласында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң кубогы ушын жарыслар...

Сәне: 18.07.2018 05:56:06

18 мәрте оқылды


КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

ПАЙТАХТЫМЫЗДА 55 МЕТР БИЙИКЛИКТЕГИ  БАЙРАҚЛАР ОРНАТЫЛАДЫ

Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң жигирма жети жыллық байрамы алдында Нөкис қаласында Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының мәмлекетлик байрақлары орнатылады.

Даўамын окыў: КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

Сәне: 18.07.2018 05:53:03

20 мәрте оқылды


Сергеклик

 «ҚАРМАҚ» ҚА АЛДАНБАҢ

Өзбекстан ғәрезсизликке ерискеннен соң шет еллер ушын елимиз есиклери ашылды. Ўатанымыздың регионда ийелеп турған абырайы ҳәм халқымыздың үрп-әдетлерине қызығыўшылық артты. Бул жағдай жақсы нийетли бирге ислесиўшилер менен бир қатарда ғәрезли мақсетлердеги «мийманлар»дың келиўине де себеп болды. Олардан бири инсанларды дининен айырыў максетиндеги миссионер секталар есапланады.

Даўамын окыў: Сергеклик

Сәне: 17.07.2018 12:35:56

23 мәрте оқылды


Энергетика

ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Сегодня нет отрасли, где бы не использовалась электрическая энергия. Обыденным и стало наличие большого количества электроприборов в домах жителей.

Даўамын окыў: Энергетика

Сәне: 16.07.2018 12:19:43

20 мәрте оқылды


Постановление и его исполнение

КАРАНТИННО-ВРЕДНЫМ  ОРГАНИЗМАМ — НАДЕЖНЫЙ ЗАСЛОН!

Принятие Указа Президента Республики Узбекистан "Об образовании Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан" от 30 августа 2017 года и постановления главы государства "О дополнительных мерах по повышению эффективности деятельности Государственной службы по карантину растений" от 28 марта этого года поставило новые задачи перед сферой, в том числе налаживание эффективной системы государственных мероприятий по внутреннему и внешнему  карантину растений, обеспечивающей надежную охрану территории республики от опасных вредителей, болезней растений, сорняков, а также усиление работы по недопущению их распространения внутри страны.

Даўамын окыў: Постановление и его исполнение

Сәне: 16.07.2018 12:19:06

23 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF