Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:08:45, 05.06.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ҚАЙЫРЛЫ БАСЛАМА

ДЕПУТАТЛАР ИБРАТ КӨРСЕТПЕКТЕ

Өзбекстан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясынан Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң депутаты, 1-санлы республикалық руўхый ҳәм нерв кеселликлери диспансериниң бас шыпакери Зухра Палўанова Нөкис қаласының шетки «Наўрыз», «Қызылқум», «Жипек жолы» ҳәм «Жайҳун» мәкан пуқаралар жыйынлары аймағында жасаўшы 30 шаңараққа бийпул нәл жеткерип  берди.

Даўамын окыў: ҚАЙЫРЛЫ БАСЛАМА

Сәне: 21.05.2020 06:16:18

19 мәрте оқылды


Мақала

МӘМЛЕКЕТИМИЗ ТӘРЕПИНЕН КӨРИЛИП АТЫРҒАН  ИЛАЖЛАРДЫ ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАЙЫҚ!

Дүньядағы қәўипли эпидемио­логиялық жағдай себепли мәмлекетимизде коронавирус инфекциясы тарқалып кетиўиниң алдын алыў мақсетинде бир қатар қатаң илажлар көрилмекте.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 21.05.2020 06:15:15

18 мәрте оқылды


COVID-19

КАРАНТИНГЕ ӘМЕЛ ЕТИЎ — МИННЕТИМИЗ!

Дүнья жүзинде коронавирус инфекциясы тар­қалыўына қарсы гүресиўде, атап айтқанда пуқаралардың ҳәрекетлениўине шеклеўлер киргизиў ҳәм кәрханалар искерлигин тоқтатыў арқалы алдын болмаған илажлар көрилмекте.

Даўамын окыў: COVID-19

Сәне: 21.05.2020 06:14:16

15 мәрте оқылды


COVID-19

КОРОНАВИРУС ПАНДЕМИЯСЫ: ОНЫҢ КЕЛИП ШЫҒЫЎЫ, АЛДЫН АЛЫЎ ҲӘМ ЕМЛЕЎ ЖОЛЛАРЫ

Коронавирус инфекциясы жүдә қәўипли кеселлик. Ол ҳаққында илимий журналларда, дүньяның барлық ғалаба хабар қуралларында ҳәм интернетте көплеген мағлыўматлар жәрияланбақта.

Даўамын окыў: COVID-19

Сәне: 21.05.2020 06:11:32

17 мәрте оқылды


Пәрман

ТОҚЫМАШЫЛЫҚ ҲӘМ ТИГИЎ-ТРИКОТАЖ САНААТЫН ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАЎҒА БАЙЛАНЫСЛЫ КЕШИКТИРИП БОЛМАЙТУҒЫН ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманы

Даўамын окыў: Пәрман

Сәне: 21.05.2020 06:09:19

13 мәрте оқылды


Қарар

ЭКСПОРТ ЖУМЫСЫН ЖӘНЕ ДЕ ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 21.05.2020 06:02:32

15 мәрте оқылды


Қарар

РЕСПУБЛИКАДА КАРТОШКА ЖЕТИСТИРИЎДИ КЕҢЕЙТИЎ ҲӘМ ТУҚЫМГЕРШИЛИГИН ЖӘНЕ ДЕ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң карары

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 21.05.2020 06:01:04

15 мәрте оқылды


Қарар

ТРАНСПОРТ ТАРАЎЫНДА КАДРЛАР ТАЯРЛАЎ СИСТЕМАСЫН ТҮП-ТИЙКАРЫНАН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 21.05.2020 05:59:56

13 мәрте оқылды


-май — Еслеў ҳәм қәдирлеў күни

УРЫС ҚАТНАСЫЎШЫЛАРЫ ҲӘМИЙШЕ ҲҮРМЕТ-ИЗЗЕТТЕ

9-май — Еслеў ҳәм қәдирлеў күни, Екинши жер жүзилик урыста ерисилген жеңистиң 75 жыллығы елимиздиң барлық аймақлары сыяқлы Қарақалпақстан Республикасында да карантин қағыйдаларына муўапық белгиленди.

Даўамын окыў: -май — Еслеў ҳәм қәдирлеў күни

Сәне: 21.05.2020 05:56:55

16 мәрте оқылды


ЕКИНШИ ДҮНЬЯ ЖҮЗИЛИК УРЫСТА УЛЛЫ ЖЕҢИСТИҢ 75 ЖЫЛЛЫҒЫ АЛДЫНАН

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН УРЫС ЖЫЛЛАРЫНДА

(СОҢҒЫ СӨЗ)

Урыс төрт жылға созылып, бир тутас тарийхый дәўирге мегзес болды. 

Урыс жылларында республикамыз колхозлары мәмлекетке 285 мың тонна пахта, 764 тонна наўқан қурт, 60 мың тоннадан аслам дән, 17 мың тонна салы, 15 мың тоннадан аслам гөш, 541 тонна май, 600 тоннадан аслам жүн ҳәм тағы басқа көплеген аўыл хожалығы ҳәм шийки зат өнимлерин тапсырды.

Даўамын окыў: ЕКИНШИ ДҮНЬЯ ЖҮЗИЛИК УРЫСТА УЛЛЫ ЖЕҢИСТИҢ 75 ЖЫЛЛЫҒЫ АЛДЫНАН

Сәне: 21.05.2020 05:43:52

21 мәрте оқылды


ПӘРМАН — ҲӘРЕКЕТТЕ

ЖАҢА ЭЛЕКТР ЕСАПЛАҒЫШТЫҢ ҚОЛАЙЛЫЛЫҚЛАРЫ ҚАНДАЙ?

2019-жыл 9-июль күни Президентимиз тәрепинен «Жанылғы-энергетика тараўында өз-ара есап-китапларды буннан былай да жетилистириў ҳәм қаржылық турақлылығын арттырыў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы қабыл етилген еди.

Даўамын окыў: ПӘРМАН — ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 21.05.2020 05:41:49

17 мәрте оқылды


АРАЛЫҚТАН ОҚЫТЫЎ

БУЛ ҚАЛАЙ ӘМЕЛГЕ АСЫРЫЛМАҚТА!

Дүнья жүзин тәшўишке салып атыр­ған коронавирус пандемиясы пайда болғалы карантин себепли мектеплерде оқыў ислери ўақтынша тоқтатылған еди.

Даўамын окыў: АРАЛЫҚТАН ОҚЫТЫЎ

Сәне: 21.05.2020 05:40:45

18 мәрте оқылды


МҮНӘСИБЕТ

ҚАРАР ТАРАЎДЫ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎҒА ХЫЗМЕТ ЕТЕДИ

Баспа ҳәм полиграфия тараўын қоллап-қуўатлаў системасын жетилистириў, баспа өнимлериниң базарын раўажландырыў бойынша кең көлемли ҳәм системалы жумыслар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: МҮНӘСИБЕТ

Сәне: 21.05.2020 05:35:54

14 мәрте оқылды


БАНКРОТЛЫҚ ПРОЦЕДУРАЛАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРИ

ИСБИЛЕРМЕНЛИК СУБЪЕКТЛЕРИ БИЛИЎИ ТИЙИС НЫЗАМ ТАЛАПЛАРЫ

Өзбекстан Республикасының «Банкротлық ҳаққында»ғы Нызамның 28-статьясына муўапық қарыздар юридикалық тәрептиң банкротлығы ҳаққындағы иси көрилип атырғанда төмендеги процедуралар қолланылады; бақлаў, суд санациясы, келисим питими, сыртқы басқарыў, сапластырыўға тийисли ис жүргизиў.

Даўамын окыў: БАНКРОТЛЫҚ ПРОЦЕДУРАЛАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРИ

Сәне: 21.05.2020 05:31:40

14 мәрте оқылдыИзлеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF