Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 05:50:37, 19.08.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

МҮНӘСИБЕТ

САЛЫҚ ТАРАЎЫНДАҒЫ ӨЗГЕРИСЛЕР: ХАЛЫҚ ДӘРАМАТЫНЫҢ  АРТЫЎЫНА ТИЙКАР ЖАРАТАДЫ

Елимиздеги салық системасын түпкиликли жетилистириў пуқта ойланған ҳәм бир неше айлар даўамында кең жәмийетшилик тәрепинен таңланған, ең тийкарғысы, халық мәпи гөзленген жаңа салық концепциясын тастыйықлаў бойынша Президентимиздиң Пәрманы қабыл етилди.

Даўамын окыў: МҮНӘСИБЕТ

Сәне: 07.08.2018 05:41:13

14 мәрте оқылды


«АБАТ АЎЫЛ» БАҒДАРЛАМАСЫ ­ ҲӘРЕКЕТТЕ

ЕЛЛИКҚАЛАЛЫ  ЭНЕРГЕТИКЛЕРДИҢ  ЖУМЫСЛАРЫ  КӨЗ  ҚУЎАНДЫРАДЫ

«Абат аўыл» бағдарламасының қабылланыўы қысқа ўақыт ишинде аўыл-аймақлардың турмысын жақсы тәрепке өзгерткенлиги бүгинги күнниң ҳақыйқаты.

Даўамын окыў: «АБАТ АЎЫЛ» БАҒДАРЛАМАСЫ ­ ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 07.08.2018 05:40:09

15 мәрте оқылды


Қарар

МӘДЕНИЯТ ҲӘМ КӨРКЕМ ӨНЕР ТАРАЎЫНДА МӘМЛЕКЕТЛИК-ЖЕКЕ МЕНШИК  ШЕРИКЛИКТИ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ УШЫН ШАРАЯТЛАР ЖАРАТЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары

Соңғы жыллары мәденият ҳәм көркем өнер тараўын түп-тийкарынан реформалаў ҳәм жетилистириў, мәденият ҳәм көркем өнер мәкемелерин мәмлекет тәрепинен қоллап-қуўатлаўдың нәтийжели системасын жаратыў мақсетинде системалы жумыслар алып барылмақта.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 07.08.2018 05:31:33

12 мәрте оқылды


Пәрман

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚТЫ  ТҮП-ТИЙКАРЫНАН ЖАҚСЫЛАЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманы

Елимизде тиккелей инвес­тицияларды тартыў ушын ең қолайлы инвестициялық орталықты қәлип­лес­тириў мақсетинде экономиканы либералластырыў, мәмлекетлик басқарыўды реформалаў, исбилерменлик субъектлериниң жумысына араласыўды шеклеў, лицензиялаў ҳәм рухсат бериўдиң тәртип-қағыйдаларын қысқартыў ҳәм жеңиллетиў, товарлар (жумыслар ҳәм хызметлер)дан еркин пайдаланыўды тәмийинлеў, сондай-ақ, аймақларда зәрүр инфраструктураны жаратыў бағдарында кең көлемли илажлар әмелге асырыл­ғанын атап өтиў керек.

Даўамын окыў: Пәрман

Сәне: 07.08.2018 05:26:23

15 мәрте оқылды


мақала

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ  ЖОЙБАРЛАРДЫҢ  ОРЫНЛАНЫЎ  БАРЫСЫ  ДОДАЛАНДЫ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде республикамыз делегациясының сырт еллерге сапары даўамында дүзилген инвестициялық жойбарлардың ҳәм басқа да шәртнамалардың орынланыў барысы, бул бағдарда орын алып атырған айырым машқалалар және оның шешими бойынша алда турған ўазыйпаларға бағышланған мәжилис болып өтти.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 07.08.2018 05:25:06

14 мәрте оқылды


ӘНЖУМАН

ЖЫНАЯТШЫЛЫҚҚА ҚАРСЫ ГҮРЕСИЎДЕ БИРГЕ ИСЛЕСИЎДИ КҮШЕЙТИЎИМИЗ ТИЙИС

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң басшылығында усы жыл 27-июль күни жынаятшылықтың ерте алдын алыў бағдарындағы жумыслардың бүгинги жағдайы, бул бойынша ишки ислер уйымлары ҳәм басқа да мәмлекетлик уйым­лардың жуўапкершилигин арттырыў, системада жүзеге келген машқалалар менен кемшиликлерди сапластырыў мәселелерине бағышланып болып өткен  видеоселектор мәжилисинен келип шығатуғын ўазыйпаларға арналған ушырасыў болып өтти.

Даўамын окыў: ӘНЖУМАН

Сәне: 07.08.2018 05:24:13

13 мәрте оқылды


мақала

АЛАМАННЫҢ «НЫЗАМСЫЗ» ЖАЗАСЫ

Тарийхтан мәлим, жынаятшылар - салтанат, дин яки жәмийеттиң нызам-қағыйдаларына қайшы ҳәрекет еткенлер көбинесе халықтың көз алдында жазаланған.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 03.08.2018 12:30:36

22 мәрте оқылды


ЖЕКЕ ПИКИР

ЖАЗАНЫ ТЕК ҒАНА СУД ҚОЛЛАНАДЫ

Интернет сайтларында сүўретке алып жиберилген Беруний районы, «Шаббаз» дийқан базарындағы инсанның намысын аяқ асты етиў фактлери ҳәр кимде ҳәр қыйлы пикир оятып атыр.

Даўамын окыў: ЖЕКЕ ПИКИР

Сәне: 03.08.2018 12:29:12

25 мәрте оқылды


мақала

ҚАТАҢ ҚАРАЛАЙМЫЗ

Буннан 27 жыл бурын өз ғәрезсизлигин қолға киргизген Өзбекстан Республикасы усы жыллар ишинде раўажланыўдың өзине тән жолын басып өтип, бүгинги күнде дүнья жәмийетшилигинде өз орнына ийе болды.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 03.08.2018 12:21:01

20 мәрте оқылдыТӘЛИМ-ТӘРБИЯ

ЖАС ӨСПИРИМЛЕР ТӘРБИЯСЫНДА  КОМПЬЮТЕР ОЙЫНЛАРЫНЫҢ ЗЫЯНЫ

«Өмир — бул ойын» деп Шекс­пир бир пайытлар айтқан болса, ҳәзирги ўақытта геймерлердиң өмиринде «Ойын — бул  өмир»ге айланып баратырғанлығы өкинишли.

Даўамын окыў: ТӘЛИМ-ТӘРБИЯ

Сәне: 03.08.2018 10:47:03

15 мәрте оқылды


«101» ХАБАРЛАЙДЫ

БАС МАҚСЕТ — ӨРТ ҚӘЎИПСИЗЛИГИН ТӘМИЙИНЛЕЎ

Жаз мәўсиминиң ыссы келиўине байланыслы «»Тақыятас ЖЭС акционерлик жәмийетин өрттен қорғаў бойынша өрт қәўипсизлиги бөлимшесиниң ӨҚ ҳәм ПТӨҚ инспекторлары ҳәм нәўбетши смена жеке қурамы тәрепинен бир қатар илажлар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: «101» ХАБАРЛАЙДЫ

Сәне: 03.08.2018 10:46:02

14 мәрте оқылды


КҮННИҢ ТЕМАСЫ

ШОМЫЛЫЎДА  ИТИБАРЛЫ  БОЛАЙЫҚ!

Жаз мәўсиминдеги ҳаўа райының ҳәдден тыс ысып кетиўи нәтийжесинде пуқаралардың, әсиресе, жаслар ҳәм жас өспиримлердиң суўға болған талаптың артып барыўы тәбийғый, әлбетте!

Даўамын окыў: КҮННИҢ ТЕМАСЫ

Сәне: 03.08.2018 10:44:47

17 мәрте оқылды


БАЖЫХАНА ХЫЗМЕТИ

ФИЗИКАЛЫҚ ШАХСЛАРҒА  ҚОЛАЙЛЫЛЫҚЛАР ЖАРАТЫЛМАҚТА

2018-жыл 22-июнь сәнесинде Өзбекстан Республикасы Минис­трлер Кабинетиниң «Физикалық шахслар тәрепинен Өзбекстан Республикасына товарларды алып өтиў тәртибин жетилис­тириўге байланыслы қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарары қабыл етилди.

Даўамын окыў: БАЖЫХАНА ХЫЗМЕТИ

Сәне: 03.08.2018 10:41:31

19 мәрте оқылды


ЕЛИМИЗ ҒӘРЕЗСИЗЛИГИНИҢ 27 ЖЫЛЛЫҒЫ АЛДЫНАН

ИЛИМ ҲӘМ ӨНДИРИСТИҢ УЙҒЫНЛЫҒЫН  КҮШЕЙТИЎ ЖОЛЫНДАҒЫ ӘҲМИЙЕТЛИ ҚӘДЕМЛЕР

Ғәрезсиз Өзбекстан хал­қы бүгинги күнде жаңа сия­сий, социаллық-экономикалық раўажланыў басқышына қәдем қойды. Мәмлекетимизде илим ҳәм билимлендириўди өндиристи раўажландырыў менен үйлестириў, жаңа инновациялық идеялар, жәмийетлик әҳми­йети жоқары болған жойбарларды турмысқа енгизиў мәселелерине айрықша итибар қаратылмақта.

Даўамын окыў: ЕЛИМИЗ ҒӘРЕЗСИЗЛИГИНИҢ 27 ЖЫЛЛЫҒЫ АЛДЫНАН

Сәне: 03.08.2018 10:40:08

23 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF