Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 05:29:43, 18.06.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мероприятия

УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ — В КАРАКАЛПАКСТАНЕ

Участники ташкентской Международной конференции на тему "Совместные действия по смягчению последствий Аральской катастрофы: новые подходы, инновационные решения, инвестиции" 7 июня побывали в нашей республике.

Даўамын окыў: Мероприятия

Сәне: 11.06.2018 10:11:57

10 мәрте оқылды


ВИКТОРИНА

ӨРТ ҚӘЎПИ —  ЖАСЛАР НӘЗЕРИНДЕ

20l7-202l-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясы ҳәм Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 23-майдағы «Ишки ислер уйымлары өрт қәўипсизлиги бөлимлериниң жумысын түп-тийкарынан жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы қарарында белгиленген ўазыйпаларды тәмийинлеў мақсетинде Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрлиги Өрт қәўипсизлиги басқармасы хызметкерлери тәрепинен жақында Нөкис қаласы компьютер ҳәм хабар технологиялары кәсип-өнер колледжинде «Өрт қәўипи — жаслар нәзеринде» викторина жарысы өткерилди.

Даўамын окыў: ВИКТОРИНА

Сәне: 11.06.2018 10:10:55

6 мәрте оқылдыСЕКТОРЛАР ЖУМЫСЫНАН

ХАЛЫҚТЫҢ АБАДАНЛЫҒЫ УШЫН

2017-жыл 8-августта Өзбекстан Республикасы Президенти тәрепинен қабыл етилген «Аймақлардың жедел социал-экономикалық раўажланыўын тәмийинлеўге байланыслы тийкарғы илажлар ҳаққында»ғы Қарарының орынланыўын тәмийинлеўде  Шымбай районында да 4 сектор шөлкемлестирилди.

Даўамын окыў: СЕКТОРЛАР ЖУМЫСЫНАН

Сәне: 11.06.2018 10:05:05

11 мәрте оқылды


ҚАРАР ҲӘМ ОНЫҢ ОРЫНЛАНЫЎЫ

ЖУЎАПКЕРШИЛИК ЖӘНЕ ДЕ АРТАДЫ

Ғәрезсизлик жылларында Өзбекстан Республикасында экономикалық реформаларды әмелге асырыўдың дерлик барлық басқышларында мәмлекетимиз тәрепинен аўыл хожалығын реформалаўға айрықша әҳмийет берилип келинбекте.

Даўамын окыў: ҚАРАР ҲӘМ ОНЫҢ ОРЫНЛАНЫЎЫ

Сәне: 11.06.2018 10:03:29

12 мәрте оқылды


СЕКТОРЛАР ЖУМЫСЫНАН

МАШҚАЛАЛАР ҮЙРЕНИЛИП,  ШЕШИМИН ТАППАҚТА

2017-жыл 8-августта Өзбекстан Республикасы Президенти  тәрепинен қабыл етилген «Аймақлардың жедел социал-экономикалық раўажланыўын тәми­йинлеўге байланыслы тийкарғы илажлар ҳаққында»ғы қарары тийкарында Қараөзек  районында да 4 сектор шөлкемлестирилди.

Даўамын окыў: СЕКТОРЛАР ЖУМЫСЫНАН

Сәне: 11.06.2018 10:02:17

9 мәрте оқылды


ӘҲМИЙЕТЛИ ТЕМА

СУЎДАН ПАЙДАЛАНЫЎДА ЫСЫРАПГЕРШИЛИККЕ ЖОЛ ҚОЙМАЙЫҚ

Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёевтиң басшылығында 2018-жыл 29-май күни өткерилген видеоселектор мәжилисинде белгилеп берилген тапсырмалар, соның ишинде, суў ресурсларынан нәтийжели пайдаланыў, пахта ҳәм бийдай егинлеринен жоқары зүрәәт алыў, халықтың азық-аўқат қәўипсизлигин тәмийинлеў бағдарында алып барылып атырған илажларда 4 сектор басшыларының жуўапкершилигин арттырыў, аўыл хожалығы егинлерин, соның ишинде ғаўаша майданларын өз ўақтында суўғарыўды шөлкемлестириў, бийдайдан босаған майданларға суў аз талап ететуғын егинлерди егиў, суў ресурсларынан мақсетли пайдаланыў мәселелери додаланып, ўазыйпалар белгиленди. Бул бағдардағы нызамшылық ҳүжжетлери, бағдарламалар ҳәм тийисли илажлардың орынланыўын тәми­йинлеўдеги нызам бузыўшылықлар ушын жуўапкершилик шараларын көриў қатаң ескертилди.

Даўамын окыў: ӘҲМИЙЕТЛИ ТЕМА

Сәне: 11.06.2018 09:57:49

18 мәрте оқылды


СЕМИНАР-КЕҢЕС

ҒӘЛЛЕНИ ОРЫП- ЖЫЙНАЎҒА АРНАЛДЫ

Өткен гүзде жақсы нийетте «туқымың мың болсын» деп жерге туқым таслаған ғәллекешлеримиздиң мийнети ақланып, собығында сарғайған дәнге айланды. Демек, ғәллениң қырманы қызылланатуғын мәҳәллерде жетип келди.

Даўамын окыў: СЕМИНАР-КЕҢЕС

Сәне: 11.06.2018 09:56:37

13 мәрте оқылды


АРАЛ МАШҚАЛАСЫ ЖӘҲӘН НӘЗЕРИНДЕ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ ҚАТНАСЫЎШЫЛАРЫ  РЕСПУБЛИКАМЫЗДА

Усы жылы 7-8-июнь күнлери Ташкент қаласында болып өткен «Арал машқаласы ақыбетлерин сапластырыў бойынша биргеликтеги ҳәрекетлерF жаңаша қатнаслар, инновациялық шешимлер ҳәм инвестициялар» темасындағы халықаралық конференцияның қатнасыўшылары республикамызда болды.

Даўамын окыў: АРАЛ МАШҚАЛАСЫ ЖӘҲӘН НӘЗЕРИНДЕ

Сәне: 11.06.2018 09:55:48

4 мәрте оқылды


ҒАМҚОРЛЫҚ

БАЛАЛАРДЫҢ  КЕЎЛИ  ШАД

Жаз айлары жас өспиримлер ушын заўықлы. Мектеп оқыўшылары демалысқа шыққан күннен баслап олардың бос ўақытларын кеўилли өткериў ушын ата-аналар, жуўапкер шөлкемлер итибарды күшейтеди.

Даўамын окыў: ҒАМҚОРЛЫҚ

Сәне: 07.06.2018 09:45:21

25 мәрте оқылды


ҒАМҚОРЛЫҚ

БАЛАЛАРҒА  БАЙРАМ   САЎҒАЛАРЫ

Бала  — өмир гүли. Перзент саў-саламат болса ғана ҳәр бир  шаңарақ нәресте күлкиси менен қуўанышқа толады. Инсан баласы барлық табысларына ҳәм қуўанышларына тек саламатлығының арқасында ғана ериседи.

Даўамын окыў: ҒАМҚОРЛЫҚ

Сәне: 07.06.2018 09:44:40

22 мәрте оқылды


СЕМИНАР

НЫЗАМШЫЛЫҚТАҒЫ  ӨЗГЕРИСЛЕРГЕ БАҒЫШЛАНДЫ

2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың тий­карғы бес бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясында экспорт жумысын либералластырыў ҳәм әпиўайыластырыўға айрықша итибар қаратылған.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 07.06.2018 07:09:12

24 мәрте оқылды


Қарар

2018-2019-ОҚЫЎ ЖЫЛЫНДА ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖОҚАРЫ  БИЛИМЛЕНДИРИЎ МӘКЕМЕЛЕРИНЕ ОҚЫЎҒА ҚАБЫЛ ЕТИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары

Республика экономика тармақлары менен тараўларында талап жоқары бол­ған қәнигеликлер бойынша жоқары маманлықтағы қәнигелерди сапалы таярлаўды тәмийинлеў, бакалаврларды ҳәм магистрлерди таярлаўда жумыс бериўшилердиң быйылғы және келешектеги талапларын инабатқа алған ҳалда сан ҳәм билимлендириў бағдарларының сәйкеслигине ерисиў, жоқары билимлендириў мәкемелерин питкериўшилердиң мийнетинен тармақлық, аймақлық ҳәм мақсетли жойбарлар портфеллерин есапқа ала отырып, пайдаланыўды жақсылаў мақсетинде, сондай-ақ, 2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясын жедел исбилерменликти, иннова­циялық идеяларды ҳәм технологияларды қоллап-қуўатлаў жылында әмелге асырыўға байланыслы Мәмлекетлик бағдарламаға муўапық:

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 07.06.2018 07:07:18

29 мәрте оқылды


Қарар

ЖОҚАРЫ БИЛИМЛЕНДИРИЎ МӘКЕМЕЛЕРИНДЕ БИЛИМЛЕНДИРИЎДИҢ САПАСЫН АРТТЫРЫЎ ҲӘМ ОЛАРДЫҢ ЕЛИМИЗДЕ ӘМЕЛГЕ АСЫРЫЛЫП АТЫРҒАН КЕҢ КӨЛЕМЛИ РЕФОРМАЛАРДА БЕЛСЕНЕ ҚАТНАСЫЎЫН ТӘМИЙИНЛЕЎ БОЙЫНША ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары

Соңғы жыллары елимизде социаллық-экономикалық раўажланыўдың тийкарғы бағдарларына және халықаралық стандартлардың талапларына сай келетуғын жоқары билимлендириў системасын жаратыў бойынша кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 07.06.2018 07:05:08

28 мәрте оқылды


«БАЛАЛАР ЖАЗЫ — 2018»

БАЛАЛЫҚТЫҢ БАХЫТЛЫ МӘЎРИТЛЕРИ

Көптен асыға күткен оқыў жылы жуўмақланғанынан хабар бериўши «соңғы қоңыраў» жаңғырып, балалардың жүреклерин шәўкилдетип жазғы дем алысы басланды. Жаздың ҳәр бир күнин кеўилли ҳәм мазмунлы өткериў, ойынға тоймайтуғын мәўритлерди «бос» жибермеў, олардың минезине питкен әдет.

Даўамын окыў: «БАЛАЛАР ЖАЗЫ — 2018»

Сәне: 07.06.2018 06:59:36

18 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF