Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 14:44:10, 04.12.2022
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ЗАМАНАГӨЙ ҚОЛАЙЛЫҚЛАР

ЖӘНЕ БИР ИМАРАТ БОЙ ТИКЛЕДИ

Усы жыл 22-ноябрь күни жойбар тийкарында 4 миллиард 185 миллион сум қаржы есабынан Жынаят ислери бо­йынша Бозатаў районы судының еки қабатлы имараты жаңадан пайдаланыўға тапсырылды.

Даўамын окыў: ЗАМАНАГӨЙ ҚОЛАЙЛЫҚЛАР

Сәне: 28.11.2022 06:03:32

13 мәрте оқылды


ЕСЛЕЎ КЕШЕСИ

ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ ҚОС ЖУЛДЫЗЫНЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИГИНЕ ҲҮРМЕТ КӨРСЕТИЛДИ

Усы жыл 23-ноябрь күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында белгили шайыр, жазыўшы, драматург, мәмлекетлик ғайраткер Әмет Шамуратовтың туўылғанының 110, Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан халық артисти Айым­хан Шамуратованың туўылғанының 105 жыллығына бағышланған «Қарақалпақтың қос жулдызы» атамасында еслеў кешеси болып өтти.

Даўамын окыў: ЕСЛЕЎ КЕШЕСИ

Сәне: 28.11.2022 06:01:51

11 мәрте оқылды


ЖӘМИЙЕТ

БАСПА БАСЫЛЫМЛАР ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ:

НЕЛЕРГЕ БАЙЛАНЫСЛЫ БОЛЫП ҚАЛМАҚТА?

Баспасөз, әсиресе, газеташылық барлық жәмийетлерде мәлимлемеден тысқары мәденият ҳәм көркем өнер, ҳүкимран идеоло­гиялар, қәдириятлар үгит-нәсиятшысы сыпатында ат шығарғанына бир әсирден әдеўир асты.

Даўамын окыў: ЖӘМИЙЕТ

Сәне: 28.11.2022 05:59:48

12 мәрте оқылды


ЖӘМИЙЕТ

ЖАҢА ӨЗБЕКСТАНДЫ ҚУРЫЎДА ФИНАНСЛЫҚ РЕФОРМАЛАРДЫҢ ОРНЫ

Мәмлекетимизде 2017-2021-жылларда миллий экономиканы реформалаў бағдарында сыртқы саўда, салық ҳәм қаржы сиясатын либералластырыў, исбилерменликти қоллап-қуўатлаў ҳәм жеке меншик мүлктиң қол қатылмаслығын кепиллестириў, аўыл хожалығы өнимлерин терең қайта ислеўди шөлкемлестириў ҳәм аймақларды жедел раўажландырыўды тәмийинлеў бойынша тәсиршең шаралар көрилди.

Даўамын окыў: ЖӘМИЙЕТ

Сәне: 28.11.2022 05:50:27

12 мәрте оқылды


ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ, НЫЗАМ

МӘМЛЕКЕТЛИК ПУҚАРАЛЫҚ ХЫЗМЕТШИСИ КИМ?

Бүгинги күнде мәмлекетимизде барлық тараўларда әмелге асырылып атырған реформалардың қатарында мәмлекетлик пуқаралық хызметин нызам менен тәртипке салыўдың жаңа көриниси, сондай-ақ,  мийнет қатнасықлары тараўында олардың орнын белгилеп бериў ҳәм де мәмлекетлик пуқаралық хызметшилерин ҳуқықый ҳәм социаллық тәрептен қоллап-қуўатлаўдың жаңаша системасы сыпатында Президентимиз тәрепинен усы жылдың 8-август күни қол қойылған «Мәмлекетлик пуқаралық хызмети ҳаққында»ғы Нызамға дыққатымызды қаратқан түрде, нызамшылығымызда болып атырған жаңалықлардың бири сыпатында қарасақ арзыйды.

Даўамын окыў: ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ, НЫЗАМ

Сәне: 28.11.2022 05:49:18

13 мәрте оқылды


ЖӘМИЙЕТ

КЕГЕЙЛИ: ХАЛЫҚТЫ РАЗЫ ЕТИЎДЕ ТАЛАПШАҢЛЫҚ ЗӘРҮР

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы Аманбай Орынбаев Кегейли районын социаллық-экономикалық раўажландырыў ҳәм халықтың турмыс шараятын жақсылаў бағдарында әмелге асырылып атырған жумыслар менен танысыў мақсетинде усы районда болды.

Даўамын окыў: ЖӘМИЙЕТ

Сәне: 28.11.2022 05:48:38

8 мәрте оқылды


ЖӘМИЙЕТ

ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕС ЖӘМӘӘТИ ТЕРЕК НӘЛЛЕРИН ЕГИЎ ИЛАЖЫНА ҚАТНАСТЫ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы Аманбай Орынбаев Президентимиздиң басламасы менен елимизде әмелге асырылып атыр­ған «Жасыл мәкан» акциясы шеңберинде өткерилип атырған терек нәллерин егиў илажына қатнасты.

Даўамын окыў: ЖӘМИЙЕТ

Сәне: 28.11.2022 05:47:24

8 мәрте оқылды


ЖӘМИЙЕТ

КЕЎИЛЛИ ДЕМ АЛЫП, ЖАҢАЛЫҚЛАРДЫҢ ГҮЎАСЫ БОЛДЫ

Усы жыл 19-ноябрь күни Әмиўдәрья районында «Кекселер ушын туризм айлығы» шеңберинде бир қатар илажлар шөлкемлестирилди.

Таң азаннан «Саламатлық ушын 5000 қәдем» сүрени астында жүриў, киши футбол ойыны ҳәм «Үш әўлад ушырасыўы» өткерилди. Соң қатнасыўшылар райондағы «Алмазар» мәҳәллесиндеги нураныйлар мәсканы менен танысты.

Даўамын окыў: ЖӘМИЙЕТ

Сәне: 24.11.2022 05:37:12

30 мәрте оқылды


БАСПАСӨЗ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

ТАРАЎДАҒЫ ИЙГИЛИКЛИ ЖУМЫСЛАРҒА БАҒЫШЛАНДЫ

Өткен жылларға нәзер салатуғын болсақ, елимизде қурылыс тараўында алып барылып атырған кең көлемли жумыслар нәтийжесинде ҳәр бир аймақ өзгеше шырай ашып, абат  мәкан­ға айланбақта.

Даўамын окыў: БАСПАСӨЗ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

Сәне: 24.11.2022 05:33:18

33 мәрте оқылды


ТАҢЛАЎ

ЖЕҢИМПАЗЛАР СЫЙЛЫҚЛАНДЫ

Усы жыл 21-ноябрь күни Қарақалпақ мәмлекетлик жас тамашагөйлер театрында «Жыл ҳаялы» ҳәм «Гендер теңлиги белсендиси» миллий таңлаўлары Қарақалпақстан Республикасы басқышының жеңимпазларын сыйлықлаў мәресими болып өтти.

Даўамын окыў: ТАҢЛАЎ

Сәне: 24.11.2022 05:27:43

29 мәрте оқылды


ТУРИЗМ АЙЛЫҒЫ

«КЕЎИЛ САЯХАТЫ»НЫҢ ТӘСИРЛЕРИ

Усы жылдың ноябрь айын­да Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2020-жыл 28-майдағы 340-санлы қарарына муўапық, Қарақалпақстан Республикасы  «Нураныйлар»  қорының  баслығы Т.Абдижаббаровтың шөлкемлестириўи менен Қоңырат ҳәм Қанлыкөл районының бир топар нураныйлары Бухара қаласына саяхатқа алып барылды.

Даўамын окыў: ТУРИЗМ АЙЛЫҒЫ

Сәне: 24.11.2022 05:21:27

31 мәрте оқылды


ҚАРАР ҲӘРЕКЕТТЕ

ХАЛЫҚҚА ҲӘМ ИСБИЛЕРМЕНЛЕРГЕ ЖЕҢИЛЛИК БЕРЕТУҒЫН ҲҮЖЖЕТ

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2022-жыл 9-сентябрь күнги «Энергияны үнемлеўши технологияларды енгизиў ҳәм киши қуўатлы қайта тиклениўши энергия дереклерин раўажландырыў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы Пәрманы талапларын орынлаў, халық ҳәм исбилерменлик субъектлериниң қайта тиклениўши энергия дереклеринен кең түрде пайдаланыўды мәмлекет тәрепинен қоллап-қуўатлаў механизмлерин турмысқа енгизиў мақсетинде Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2022-жыл 5-октябрь күни «Халықтың жергиликли ислеп шығарыўшылар тәрепинен ислеп шығарылған қайта тиклениўши энергия дереклери қурылмаларын сатып алыў қәрежетлериниң бир бөлимин компенсация етиў яки бөлип-бөлип төлеген жағдайда сатып алыў тәртиби ҳаққында»ғы қарары қабылланды.

Даўамын окыў: ҚАРАР ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 24.11.2022 04:56:19

31 мәрте оқылды


ЖӘМИЙЕТ

ХОЖЕЛИ: КЕМШИЛИКЛЕРДЕН ТИЙИСЛИ ЖУЎМАҚ ШЫҒАРЫЎ ТАПСЫРЫЛДЫ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы Аманбай Орынбаев Хожели районының социаллық-экономикалық жағдайы ҳәм халықтың турмыс шараятын жақсылаў бағдарында әмелге асырылып атырған жумыслар менен танысыў мақсетинде районда болды.

Даўамын окыў: ЖӘМИЙЕТ

Сәне: 24.11.2022 04:55:11

32 мәрте оқылды


Государственная молодежная политика — в действии

СОСТЯЗАЛИСЬ ОДАРЕННЫЕ ДЕВУШКИ

В Нукусском моно-центре состоялась неделя «А ну-ка, девушки!», организованная Нукусским филиалом Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий.

Даўамын окыў: Государственная молодежная политика — в действии

Сәне: 22.11.2022 10:35:10

36 мәрте оқылды


МЕРОПРИЯТИЯ

ВСТРЕЧА С ВОЛОНТЕРАМИ

В нашей республике реализуется проект «Инвестирование в устойчивое будущее Каракалпакстана путем улучшения здоровья, питания, водоснабжения, санитарии, гигиены и благополучия подростков и использования талантов молодежи во время и после COVID-19», в осуществлении которой лидирующую роль играет ЮНИСЕФ. Данный проект рассчитан на 2021-2022 годы.

Даўамын окыў: МЕРОПРИЯТИЯ

Сәне: 22.11.2022 10:22:43

33 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF