Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана Дүйшемби, 26 Июнь, 2017
Хош келипсиз Мийман | RSS
Сайт мазмуны

Мини-чат
Последнее сообщение: 1 month, 4 weeks назад
  • Parakhay [10:51] : Президентимиздин парман карарларын кай жерден тапса болады?
  • нокис [12:41] : газетанын бас редакторга сорау; неге газетаниз еркин сатлуда жок?
  • нокис [12:37] : салем
  • null [14:14] : 1
  • Damir [17:29] : Ushbu gazeta ijodkorlariga savolim bor edi. Mini-chatga yozsam javob olamanmi?
  • карекен [21:27] : Нокистин жоллары хаккында макала жазсанлар жуда зор болар еди, бирак мактап емес. Мыс: Беруний, Курбанов кошелеринен автомашина журиуи мумкин емес, дамасларга рахмет кунда 1000 отеди ол жерлерден. Ози исленеме екен бул ж
  • Акылбек [18:05] : Ассалаума алейкум хурметли "Еркин Каракалпакстан" редакциясы хызметкерлери! Мен, Сиздин, газетанызга бир макала бережакпан. Соны Кандай амелге асырыуыма болады?
  • Гулбахар [15:53] : Газетанын жумыс кунин кошириу хаккында маглыуматек
  • Гулбахар [15:52] : Еркин Каракалпакстан Газетасынын сонгы санындагы маглыуматлар керек еди
  • Досан [17:51] : Руслан калай

Бизиң сораўлар
Сайтымызға баҳа бериң
 

Статистика
Сейчас 597 гостей онлайн

Кириў усылы
БАХЫТСЫЗ ҲӘДИЙСЕЛЕРДЕН САҚЛАНАЙЫҚ

Қарақалпақстан Республикасы Айрықша жағдайлар басқармасы тәрепинен жаз мәўсиминде балалардың демалысын мазмунлы ҳәм қәўипсиз өткериў мақсетинде  Қарақалпақстан Республикасының қала ҳәм районларында жайласқан, сондай-ақ, республикамыз аймағындағы колледж, академиялық лицей, мектеплер ҳәм мектепке шекемги билимлендириў мәкемелеринде кең түрде түсиндириў жумыслары алып барылмақта.

Просмотров: 57 | Автор: Erkin | Дата: 22.06.2017 12:06 | Подробнее...

НӘШЕБЕНТЛИК ҲӘМ ОНЫҢ АЎЫР АҚЫБЕТЛЕРИ

Нәшебентлик әсир әжели болып, оған қарсы ғалаба гүресиў талап етиледи. Нәшебентлик затлар­ға героин, көкнар, кокаин, наша, метадонлар киреди. Оларды қабыл етиў ақыбетинде ашыўшақлық, кейпияттың өзгериўи, сезиў, еслеў, пикирлеў қәбилетиниң пәсейиўи ҳәм жоғалыўы гүзетилип, бир-еки мәрте қабыл еткенниң өзинде инсанда руўхый ҳәм физикалық ғәрезлилик келип шығады.

Просмотров: 50 | Автор: Erkin | Дата: 22.06.2017 12:04 | Подробнее...

КИТАП ОҚЫҒАН  КЕМ БОЛМАС

Мәмлекетимиз басшысының миллий, руўхый кәди­риятларымызға ҳүрмет-иззет пенен қараў, муқаддес динимиз ҳәм үрп-әдетлеримиз, бийбаҳа тарийхый мийрасымызды қәстерлеп-сақлаў ҳәм раўажландырыў жолында бизге қарата айтқан ҳәр бир сөзинде терең мәни бар. Солар қатарында жаслар арасында китапқумарлықты арттырыў мақсетинде әмелге асырылып атырған ислер олардың тәрбиясында үлкен әҳмийетке ийе.

Просмотров: 41 | Автор: Erkin | Дата: 22.06.2017 12:02 | Подробнее...

ТЕСТ СЫНАҚЛАРЫНДАҒЫ ЖАҢА ӨЗГЕРИСЛЕР

Тест сынақлары елимизде жылына бир мәрте болып өтетуғын, жаслардың келешегин белгилеўде айрықша из қалдыратуғын мапаз. Себеби, инсанның уқыбына бола кәсип таңлаўы, билим алыўы — өмирде өз орнын табыўдағы дәслепки қәдем — тийкарғы тырнақ, десек қәтелеспеймиз. Мәмлекетимизде жыллар даўамында топланған тәжирийбелерге бола барлық имканиятларды иске сал­ған ҳалда тест сынақларының әдалатлы өтиўи ушын жаңадан-жаңа өзгерислер киргизилмекте. Перзентлериниң келешеги ушын жан күйдиретуғын ҳәр бир ата-ананы, бәрше жасларды, жуўапкерли хызметкерлерди  тест сынақларына енгизилген өзгерислер ҳаққында мағлыўматлар қызықтыратуғынлығы тәбийғый.

Просмотров: 45 | Автор: Erkin | Дата: 22.06.2017 12:00 | Подробнее...

ҒАЎАШАНЫ АЗЫҚЛАНДЫРЫЎ ҲӘМ СУЎҒАРЫЎҒА ИТИБАР БЕРЕЙИК

1. АЗЫҚЛАНДЫРЫЎ  АГРОТЕХНИКАСЫ

Ғаўаша тәрбиясында алып барылатуғын тийкарғы агротехникалық илажлардан бири өсимликлерди минерал ҳәм басқа да төгинлер менен азықландырыў болып табылады. Дийқаншылықта минерал төгинлерден басқа жергиликли ҳәм бактериал төгинлерден пайдаланылады.

Просмотров: 44 | Автор: Erkin | Дата: 22.06.2017 11:59 | Подробнее...

ОРЫМҒА ЖУМЫЛА КИРИСКЕН ФЕРМЕР

«Бақаншақлы» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы фермерлер 987 гектар майданға гүзлик бийдай туқымын сеўип, бир тегис нәл алыўға еристи. Усы өнип шыққан бийдайларға агротехникалық тәрбия жумыслары жүргизилиўи нәтийжесинде бүгинги күнге келип атызда мол өним топланды.

Просмотров: 44 | Автор: Erkin | Дата: 22.06.2017 11:58 | Подробнее...

ТУРМЫС  СОҚПАҚЛАРЫНДА  ШЫҒЛАНҒАН  ЖУРНАЛИСТ

Бүгинги күни халық хожалығының ҳәрқыйлы тараўларында мийнет етип атырған мәкеме, кәрхана басшылары ҳәм ғалаба хабар қуралларында қәлем тербетип киятырған журналистлер өз кәсибиниң пидайысы болған Кеңесбай Сейдановты жақсы таныйды. Себеби, бул журналисттиң республикамызда бармаған аўылы, жазбаған темасы шенде-шен десек асыра силтеген болмаймыз. Кишкенелигинен көркем әдебият ҳәм тарийхқа қызығыўшылығы басым ол оқыўшылық дәўиринен баслап-ақ бул машақатлы тараўға араласып, Қарақалпақстан радио ҳәм телеканалында диктор, республикалық газеталар жанындағы жас хабаршылар университетиниң тыңлаўшысы болып, оларға өзиниң дәслепки хабар, гүрриң, сүўретлеме, қосық ҳәм жаңылтпашлары менен турақлы түрде қатнасып келди.

Просмотров: 51 | Автор: Erkin | Дата: 22.06.2017 11:41 | Подробнее...

«НӨКИС ҒӘЗИЙНЕСИНИҢ» МОСКВАДАҒЫ КӨРГИЗБЕСИ

Соңғы пайытлары Өзбекистан ҳәм Россияның мәдений-гуманитарлық салалардағы өз-ара бирге ислесиўи избе-из раўажланып бармақта. Еки елдиң халықлары бир-бириниң әдебияты менен көркем өнерине жоқары ҳүрмет пенен қарайды. Усы жерде Москва  қаласында уллы өзбек шайыры ҳәм ойшылы Әлишер Наўайы ҳәм Ташкент қаласында Пушкин естеликлериниң бой тиклегени пикиримизди айқын дәлиллейди.

Просмотров: 37 | Автор: Erkin | Дата: 22.06.2017 11:40 | Подробнее...

РАМАЗАН ҲАЙЫТЫН БЕЛГИЛЕЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

Мүбәрек Рамазан ҳайытының руўхый турмысымыздағы уллы пазыйлетлерди, шүкиршилик, мийрим-шәпәәт, аўызбиршилик сыяқлы жақсы қәдриятларды беккемлеў бағдарындағы орнын ҳәм әҳмийетин итибарға алып, миллий-диний дәстүрлеримизди қәстерлеп сақлаў және улығлаў мақсетинде ҳәм Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Ораза ҳайытын дем алыс күни деп жәриялаў ҳаққында»ғы 1992-жыл 27-марттағы ПП-368-санлы Пәрманына муўапық:

Просмотров: 41 | Автор: Erkin | Дата: 22.06.2017 10:20 | Подробнее...

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ХАЛҚЫНА 2017-2021-ЖЫЛЛАРДА ҚӘНИГЕЛЕСТИРИЛГЕН МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖӘРДЕМ КӨРСЕТИЎДИ БУННАН БЫЛАЙ ДА РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

Денсаўлықты сақлаўды реформалаў мәмлекетлик бағдарламаларының әмелге асырылыўы нәтийжесинде жоқары технологиялы қәнигелестирилген медициналық жәрдем көрсетиўдиң принципиаллық жақтан жаңа системасы шөлкемлестирилди.

Просмотров: 39 | Автор: Erkin | Дата: 22.06.2017 10:16 | Подробнее...

БИЗНЕСТИҢ НЫЗАМЛЫ МӘПЛЕРИ МӘМЛЕКЕТ ТӘРЕПИНЕН ҚОРҒАЛЫЎЫНА ҲӘМ ИСБИЛЕРМЕНЛИК ЖУМЫСЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ СИСТЕМАСЫН ТҮП-ТИЙКАРЫНАН ЖЕТИЛИСТИРИЎГЕ БАЙЛАНЫСЛЫ ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Пәрманы

Әмелге асырылып атырған реформалар нәтийжесинде Өзбекистанда ғәрезсизлик жылларында жеке меншик ийелериниң ҳуқықлары менен нызамлы мәплериниң қорғалыўын тәмийинлеп атырған беккем нызамшылық базасы жаратылғаны, мәмлекетлик хызмет көрсетиўдиң тиккелей байланыссыз заманагөй интерактив түрлери енгизилип атырғаны, мәмлекет пенен исбилерменлер арасында системалы байланыс жолға қойылғаны, киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликтиң орта класын қәлиплестириў, елимиз экономикасын турақлы раўажландырыў, жаңа жумыс орынларын жаратыў ҳәм халықтың дәраматларын арттырыўдың ең әҳмийетли факторы сыпатында киши исбилерменликти жедел раўажландырыў ушын исенимли ҳуқықый кепилликлер жаратылғаны атап өтилсин.

Просмотров: 32 | Автор: Erkin | Дата: 22.06.2017 10:14 | Подробнее...

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Покупая продукцию пищевого или строительного назначения, текстиль или медицинские препараты, хочется быть уверенным в том, что она соответствует заверенным ей качествам. Чтобы не допустить поступления  на рынок продукции, не соответствующей требованиям стандартов, должностные лица производства должны контролировать технологический процесс на всех его стадиях. Для контроля соблюдения  физико-химических, органолептических показателей и показателей безопасности на предприятиях создается испытательная лаборатория.

Просмотров: 39 | Автор: Erkin | Дата: 20.06.2017 14:50 | Подробнее...

СМОТР ПРОВОДЯТ ЭНЕРГЕТИКИ

Предприятия по производству и передаче электрической энергии потребителю относятся к категории особо опасных для жизни обслуживающего персонала. Поэтому в предприятиях энергетики первостепенное значение придается вопросам создания безопасных условий работающим в электроустановках рабочим и специалистам. Для этого, в свою очередь, необходимо решить ряд сложнейших вопросов, требующих высокой квалификации и глубоких знаний обслуживающим персоналом, строжайшего соблюдения требований правил техники безопасности при выполнении работ на действующем оборудовании подстанции и линиях электропередач.

Просмотров: 41 | Автор: Erkin | Дата: 20.06.2017 14:49 | Подробнее...

ЛЮБОВЬ К ПРОФЕССИИ

Ее часто можно застать за пультом в студии записи в окружении диктора, редактора и оператора. Все вместе они обсуждают план передачи, какую музыку подобрать, чтобы она лучше дополнила материал. И вот так уже 26 лет ежедневно проходят будни режиссера радиоканала Каракалпакской телерадиокомпании Халжан Дощановой. Она работает рядом с известными радиожурналистами Нурсулу Бегимовой, Дильбар Рахмановой, Зиядой Таджимуратовой, Музаффаром Тореевым, Улмекен  Пиржановой и другими, которые являются авторами передач "Постановление и его исполнение", "Диалог с народом", "Требование и  ответственность", "Ибрат", "Каракалпакстан".

Просмотров: 40 | Автор: Erkin | Дата: 20.06.2017 14:48 | Подробнее...

УТВЕРЖДАЯ АКТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ

Каракалпакское отделение Ассоциации поддержки детей и семей Узбекистана в течение ряда лет проводит целенаправленную работу по  реализации государственных программ в области социальной защиты и поддержки детей и семей, содействует консолидации усилий общества по восстановлению и укреплению семьи, повышению уровня воспитательного потенциала родителей, улучшению психологической среды в семье.

Просмотров: 45 | Автор: Erkin | Дата: 20.06.2017 14:45 | Подробнее...

<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 1 из 174
Излеў

Календарь
2017
Июнь
ДүСиШәБиЖуШеЕк
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Copyright MyCorp © 2012