Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 22:12:41, 09.12.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

САЙЛАЎ — 2019

ҮГИТ-НӘСИЯТ ИЛАЖЛАРЫ ЖҮРГИЗИЛМЕКТЕ

Көпшиликтиң хабары бар, усы жылдың 22-декабрь сәнесинде Олий Мажлис Нызамшылық палатасы ҳәм жергиликли Кеңеслерге депутатлар сайлаўы болып өтеди.

Даўамын окыў: САЙЛАЎ — 2019

Сәне: 03.12.2019 09:49:14

14 мәрте оқылды


АРАМЫЗДАҒЫ АДАМЛАР

БЕЛГИЛИ ФИЗИК АЛЫМ

Күнделикли турмысымызды зәрүр әсбап-үскенелерсиз, мысалы, компьютер деймиз бе ямаса телевизор, телефон (улыўма байланыс қураллары), суўытқыш, шаң тазалағыш ҳәм тағы басқаларсыз көз алдымызға елеслете алмаймыз.

Даўамын окыў: АРАМЫЗДАҒЫ АДАМЛАР

Сәне: 03.12.2019 07:04:09

11 мәрте оқылды


ӘСКЕРИЙ ТУРМЫС

АРМИЯ ҚАТАРЫН ТОЛЫҚТЫРЫЎДА ЖАҢА РЕФОРМАЛАР

Өзбекстан Республикасы Президентиниң басшылығында дәўир талабы ҳәм жәҳән стандартларына жуўап беретуғын Қураллы Күшлерди жаратыў, елимиздиң ғәрезсизлиги, қәўипсизлиги ҳәм аймақлық пүтинлигин тәми­йинлеў ҳәм миллий армиямызды қәлиплестириў жолында кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: ӘСКЕРИЙ ТУРМЫС

Сәне: 03.12.2019 06:09:58

10 мәрте оқылды


ӘДЕБИЙ КЕШЕ

ТУЎЫЛҒАН ЖУРТ ШАЙДАСЫ

Өзиниң терең ишки сезимлерге қурылған, инсанларды гөззаллыққа, әдеп-икрамлыққа шақырыўшы, уллы ислерге баслаўшы, адамларда жақсылық, ҳадаллық, азаматлық сезимлерин оятыўшы әжайып поэзиясы менен қарақалпақ әдебиятын байытып киятырған талант ийеси Гүлистан Дәўлетова быйыл 60 жасқа толмақта.

Даўамын окыў: ӘДЕБИЙ КЕШЕ

Сәне: 03.12.2019 06:07:05

11 мәрте оқылды


ЖАЗЫЛЫЎ — 2020

ЖАҢАЛАНЫЎ ЗӘРҮРЛИГИ

ЯМАСА СҮЙИКЛИ ГАЗЕТАЛАРЫҢЫЗҒА  ЖАЗЫЛДЫҢЫЗ БА?

Ҳәр қандай халықтың қай дәрежеде саўатлы, билимли, искер екенлиги оның «бүгин»инен белгили. Ол бүгинги күн нәпеси менен жасап атырма? Бүгинги күн жаңалығын, бүгинги күн талабын, бүгинги күн адамын билеме, таный ма?

Даўамын окыў: ЖАЗЫЛЫЎ — 2020

Сәне: 03.12.2019 05:57:35

12 мәрте оқылды


Пәрман

ИНФЛЯЦИЯЛЫҚ  ТАРГЕТЛЕСТИРИЎ  РЕЖИМИНЕ  БАСҚЫШПА-БАСҚЫШ ӨТИЎ  АРҚАЛЫ  ПУЛ-КРЕДИТ  СИЯСАТЫН  ЖЕТИЛИСТИРИЎ  ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманы

Даўамын окыў: Пәрман

Сәне: 03.12.2019 05:55:46

10 мәрте оқылды


ЗАМАН ТАЛАБЫ

КӨП  ТАРМАҚЛЫ  ХОЖАЛЫҚҚА АЙЛАНЫЎ  ЖОЛЫНДА

Жигиттиң сегиз қырлы, бир сырлы болғанындай, балалықта арқырата ат шаўып сейис атан­ған, бүгинги күнде алдынғы қатардағы шоманайлы фермер Барлықбай Дәўлетовты излесек нышлы белин ийнине салыўы менен таң азанда гүзлик бийдайын суўғармаға кетипти.

Даўамын окыў: ЗАМАН ТАЛАБЫ

Сәне: 03.12.2019 05:53:53

11 мәрте оқылды


БИРГЕ ИСЛЕСИЎ

ТҮРКИЯ ЕЛШИСИН ҚАБЫЛЛАЎ

Түркияның Өзбекстандағы Айрықша ҳәм толық ҳуқықлы елшиси Эр Мехмет Сураййа еки күнлик сапар менен республикамызға келди.

Даўамын окыў: БИРГЕ ИСЛЕСИЎ

Сәне: 03.12.2019 05:05:36

11 мәрте оқылды


Мақала

ТЕЛЕФОННАН ТАПҚАН ТӘШЎИШ

Перзентлеримизге жаңа кийим яки тутыныў буйымын алып берсек, «Буйырсын, тоздырмақ несип етсин, жақсы күнлериңе, ийгиликли мақсетлериңе хызмет етсин» деп қутлы болсын айтып, тилек тилеймиз.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 28.11.2019 12:24:54

28 мәрте оқылды


Мақала

КОРРУПЦИЯҒА  ҚАРСЫ ГҮРЕС БОЙЫНША СЕМИНАР-ТРЕНИНГ

Коррупция пуқаралардың социаллық әдалатқа, мәмлекетлик уйымларға болған исенимин жоғалтады, мәмлекеттиң экономикалық өсиўине унамсыз тәсирин көрсетеди, қалаберсе, жәмийеттеги адамлардың руўхый жағ­дайының бузылыўына алып келеди.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 28.11.2019 12:24:26

34 мәрте оқылды


ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИНЕ МӘМЛЕКЕТЛИК ТИЛ БИЙЛИГИ БЕРИЛГЕНИНЕ ­ 30 ЖЫЛ

ТИЛИМИЗДИ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ — МИЛЛИЙ ИДЕЯМЫЗДЫҢ ҚУРАМ БӨЛЕГИ

Тил ­ халықтың ғәзийнеси. Ғәзийне таўсылса халық жарлыланады. Халық жарлыланса өмир сүриўи қыйынласады. Бара-бара сап болады.

Даўамын окыў: ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИНЕ МӘМЛЕКЕТЛИК ТИЛ БИЙЛИГИ БЕРИЛГЕНИНЕ ­ 30 ЖЫЛ

Сәне: 28.11.2019 12:23:30

42 мәрте оқылды


Мақала

ОҚЫЎ ҲӘМ МАТЕРИАЛЛЫҚ ҚУРАЛЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Өзбекстан Республикасы Қорғаныў ҳәм Халық билимлендириў министрликлериниң 2019-жыл 24-октябрьдеги «Улыўма орта билим бериў мектеплериниң әскерий шақырыққа шекемги басланғыш таярлық класс­ларын оқыў ҳәм материаллық қураллар менен үскенелеў ҳаққында»ғы қоспа қарары ҳәм Қураллы Күшлердиң Бас Штабы шөл­кемлестириў мобилизациялық Бас басқармасы баслығының 2019-жыл 4-ноябрьдеги 21/3/2861-санлы талапнамасына муўапық, 2019-жылдың 15-ноябри күни Нөкис қаласы аймағында жайласқан улыўма орта билим бериў мектеплерине оқыў ҳәм материаллық қуралларын бийғәрез жәрдем ретинде тапсырыў режелестирилген еди.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 28.11.2019 12:22:07

23 мәрте оқылды


Қарар

НЕФТЬ ҲӘМ ГАЗГЕОЛОГИЯЛЫҚ-ИЗЛЕЎ ЖУМЫСЛАРЫН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ҲӘМ АЛЫП БАРЫЎ СИСТЕМАСЫН ЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 28.11.2019 11:55:49

23 мәрте оқылды


Пәрман

МИЛЛЕТЛЕРАРАЛЫҚ ҚАТНАСЫҚЛАР ТАРАЎЫНДА ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘМЛЕКЕТЛИК СИЯСАТЫ

КОНЦЕПЦИЯСЫН ТАСТЫЙЫҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА 

Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманы

Даўамын окыў: Пәрман

Сәне: 28.11.2019 11:49:16

23 мәрте оқылды


Спорт

РОЗЫГРЫШ КУБКА УЗБЕКИСТАНА В НУКУСЕ

В столичной Школе высшего спортивного мастерства по олимпийским и национальным видам спорта завершились соревнования Кубка Узбе­кистана по художественной гимнастике.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 28.11.2019 11:45:50

24 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF