Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана Сийшенби, 23 Май, 2017
Хош келипсиз Мийман | RSS
Сайт мазмуны

Мини-чат
Последнее сообщение: 3 weeks, 5 days назад
  • Parakhay [10:51] : Президентимиздин парман карарларын кай жерден тапса болады?
  • нокис [12:41] : газетанын бас редакторга сорау; неге газетаниз еркин сатлуда жок?
  • нокис [12:37] : салем
  • null [14:14] : 1
  • Damir [17:29] : Ushbu gazeta ijodkorlariga savolim bor edi. Mini-chatga yozsam javob olamanmi?
  • карекен [21:27] : Нокистин жоллары хаккында макала жазсанлар жуда зор болар еди, бирак мактап емес. Мыс: Беруний, Курбанов кошелеринен автомашина журиуи мумкин емес, дамасларга рахмет кунда 1000 отеди ол жерлерден. Ози исленеме екен бул ж
  • Акылбек [18:05] : Ассалаума алейкум хурметли "Еркин Каракалпакстан" редакциясы хызметкерлери! Мен, Сиздин, газетанызга бир макала бережакпан. Соны Кандай амелге асырыуыма болады?
  • Гулбахар [15:53] : Газетанын жумыс кунин кошириу хаккында маглыуматек
  • Гулбахар [15:52] : Еркин Каракалпакстан Газетасынын сонгы санындагы маглыуматлар керек еди
  • Досан [17:51] : Руслан калай

Бизиң сораўлар
Сайтымызға баҳа бериң
 

Статистика
Сейчас 456 гостей онлайн

Кириў усылы
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КЕҢЕСТИҢ ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

Нөкисте Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары жумысын муўапықластырыў бойынша Қарақалпақстан Республикалық Кеңесиниң шөлкемлестириў конференциясы болып өтти.

Илажда қалалық ҳәм ра­йонлық Кеңеслердиң шөл­кемлестириў мәжилислеринде сайланған делегатлар, министрликлер, кәрхана, мәкеме, шөлкем, жоқары оқыў орынларының басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Просмотров: 43 | Автор: Erkin | Дата: 02.05.2017 16:18 | Подробнее...

«ТЕСИП ШЫҚҚАН» ТЕҢГЕЛЕР

Өзбекистан Республикасы Жоқар­ғы суды Пленумының 2000-жыл 28-апрельде қабыл етилген «Валюта байлықларын нызамға қайшы рәўиште алыў ямаса өткериў ислери бойынша суд тәжирийбеси ҳаққында»ғы 8-санлы қарарының 4-пунктинде «Валюта байлықларын нызамға қайшы рәўиште алыў ямаса өткериў деп, Өзбекистан Республикасы аймағында усы ҳәрекетлер исленген ўақытта валюта байлықларын белгиленген тәртиплерди бузған ҳалда сатып алыў, сатыў ямаса алмастырыў түсиниледи» деп көрсетилген. Буны Нөкис қаласы турғыны, 1984-жылы туўылған пуқара Қәдиримбет Көшеков оқып көрмеген қусайды. Болмаса, усындай нызамсыз ҳәрекетке қол урып, ҳуқық қорғаў уйымларының қырағы нәзерине илинбес еди.

Просмотров: 42 | Автор: Erkin | Дата: 02.05.2017 16:17 | Подробнее...

КАМЕРАЛ ҚАДАҒАЛАЎ НӘТИЙЖЕСИ

Өзбекистан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы салық, валютаға байланыслы жынаятларға ҳәм жынайый дәраматларды легалластырыўға қарсы гүресиў Департаментиниң Қарақалпақстан Республикасы басқармасы тәрепинен Өзбекистан Республикасы Президентиниң тараў жумысларын жетилистириў ис-илажлары ҳаққында»ғы қарарлары талапларының орынланыўын тәмийинлеў бағдарында кең көлемли илажлар әмелге асырылмақта.

Просмотров: 33 | Автор: Erkin | Дата: 02.05.2017 16:16 | Подробнее...

ЖАСЛАР КЕЛЕШЕГИНЕ БИЙПӘРЎА БОЛМАЙЫҚ

XXI әсирдиң глобал тәшўишлериниң бири бол­ған терроризм, диний экстремизм, сепаратизм, «ғалабалық мәденият» деп аталыўшы, миллий менталитетимизге сай болмаған иллетлер, пүткил дүньяда инсан аңы ҳәм сана-сезимин ийелеўге ҳәрекет етпекте.

Просмотров: 21 | Автор: Erkin | Дата: 02.05.2017 16:11 | Подробнее...

ЖАТ ИДЕЯЛАРҒА ОЗЫҚ ОЙ МЕНЕН...

Ҳәзирги ўақытта әдепсизликти мәденият деп билиў ҳәм керисинше, ҳақыйқый мәнаўий қәдириятларды менсинбестен ескилик сарқыты деп қараў түсиниги айырым жаслар тәрбиясына үлкен қәўип салмақта. Көпшилик пүткил дүньяға кең тарқалып баратырған бундай қәўиплерге қарсы гүресиў қаншама әҳмийетли екенлигин түсинип жетпекте. Бүгинги күни ҳеш бир халықтың миллий мәнаўий дәстүрлерине тийкарланбаған,  инсаный әдеп-икрамлылыққа қарсы келетуғын турмыс тәризине шақырыўшы ғалабалық мәденият яки «аламанлық мәденият»тың усындай тәшўишли тәреплери көп.  Булар адамлардың, әсиресе, жаслардың санасына пәнже салып, оларды зәҳәрлеп, мәнаўияттың, миллеттиң душпанына айланбақта. Әсиресе, бул күшлердиң интернет арқалы кең жайылыўы, түрли формаларда жаслардың санасына сиңдириўлери бәршени тәшўишлендиреди.

Просмотров: 27 | Автор: Erkin | Дата: 02.05.2017 16:11 | Подробнее...

РЕФОРМАЛАР ХАЛЫҚ МӘПИНЕ ХЫЗМЕТ ЕТЕДИ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Суд-ҳуқық системасын және де реформалаў, пуқаралардың ҳуқықлары ҳәм еркинликлерин исенимли қорғаўдың кепилликлерин күшейтиў илажлары ҳаққында»ғы 2016-жыл 21-октябрьдеги Пәрманы ҳуқық тараўындағы мәмлекет сиясатын сапа жағынан жаңа басқышқа көтерип, суд ҳәкимиятының шын мәниде бийғәрезлигин тәмийинлеў, пуқаралардың ҳуқық ҳәм еркинликлерин исенимли қорғаў кепилликлерин күшейттириў, әдил судлаўға ерисиў дәрежесин асырыўға қаратылған тийкарғы бағдарларды белгилеп берди.

Просмотров: 29 | Автор: Erkin | Дата: 02.05.2017 16:07 | Подробнее...

ЖарыҚ кҮнлерге шҮкирлик нӘпеси

Еслеў-мәңгилик, қәдир-муқаддес екенлиги бүгинги пәраўан турмысымыз ушын қурбан болған миллионлап жерлеслеримиз ҳәм урыс ветеранларының пидәкерлик хызмети есесине жаратылғанлығы бәршемизге белгили. Елимиз тынышлығын тәмийинлеўде жаслық жигерин қырғын урысқа бағышлап, арамыздан ерте кеткен мәрт азаматлардың руўхын шад етиў ҳәм ғәрезсизлик заманына шүкирлик нәпеси менен жасап атырған санаўлы кексе әўлад ўәкиллерине ҳүрмет көрсетиў миллий қәдирият дәрежесине көтерилгени қуўанарлы, әлбетте. Сонлықтан да мәмлекетимизде ҳәр жылы 9-май — Еслеў ҳәм қәдирлеў күни сыпатында халқымыз тәрепинен кең түрде белгилениўиниң тийкарында да мине усындай ағла инсаныйлық пазыйлетлер бар екенлигин және де тереңирек аңлаймыз.

Просмотров: 33 | Автор: Erkin | Дата: 02.05.2017 16:06 | Подробнее...

«ҲайЎанатлар дҮньясын ҚорҒаЎ ҲӘМ оннан пайдаланыЎ ҲаҚҚында»Ғы (жаҢа редакциядаҒы) ҚараҚалпаҚстан РеспубликасыныҢ Нызамы жойбары туЎралы

ҚараҚалпаҚстан Республикасы ЖоҚарҒы КеҢесиниҢ Президиумы ҚАРАРЫ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Президиумы ҚАРАР ЕТЕДИ:

1. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Аграр, суў хожалығы ҳәм тәбиятты қорғаў мәселелери комитети тәрепинен усынылған «Ҳайўанатлар дүньясын қорғаў ҳәм оннан пайдаланыў ҳаққында»ғы (жаңа редакциядағы) Қарақалпақстан Республикасы Нызамының жойбары тийкарынан мақуллансын.

Просмотров: 25 | Автор: Erkin | Дата: 02.05.2017 16:03 | Подробнее...

Өзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ «2017-2021-жылларда кӨп квартиралы тураҚ жай фондын саҚлаЎ ҲӘМ оннан пайдаланыЎ системасын буннан былай да жетилистириЎ илажлары ҲаҚҚында»Ғы Қарарына ТҮСИНИК

Көп квартиралы турақ жай фондының техникалық жағдайын түп-тийкарынан жақсылаў ҳәм оннан нәтийжели пайдаланыў, оңлаў-тиклеў жумысларын өз ўақтында әмелге асырыў, сондай-ақ, көп  квартиралы жайларға тутас аймақларда тазалықты сақлаў ҳәм оларды абаданластырыў бундай үйлерде жасайтуғын халық ушын қолайлы шараятлар жаратыўда әҳмийетли турмыслық факторлардан бири болып табылады.

Просмотров: 27 | Автор: Erkin | Дата: 02.05.2017 16:01 | Подробнее...

2017-2021-ЖЫЛЛАРДА КӨП КВАРТИРАЛЫ ТУРАҚ ЖАЙ ФОНДЫН САҚЛАЎ ҲӘМ ОННАН ПАЙДАЛАНЫЎ СИСТЕМАСЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

Көп квартиралы турақ жай фондының техникалық жағдайын түп-тийкарынан жақсылаў ҳәм оннан тийисли түрде пайдаланыў, оңлаў-тиклеў жумысларын өз ўақтында әмелге асырыў ушын зәрүрли шараятлар жаратыў, сондай-ақ, көп  квартиралы жайларға тутас аймақларды абаданластырыў мақсетинде:

Просмотров: 24 | Автор: Erkin | Дата: 02.05.2017 15:57 | Подробнее...

Өзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ «2018-2022-жылларда ыссылыҚ тӘмийнаты системасын раЎажландырыЎ баҒдарламасы ҲаҚҚында»Ғы Қарарына ТҮСИНИК

Халық және социаллық тараў объектлери ушын қолайлы шараят жаратыўда ыссылық ҳәм ыссы суў тәмийнаты бойынша үзиликсиз ҳәм сапалы хызмет көрсетиў ең әҳми­йетли факторлардан саналады.

Елимизде орайластырылған ыссылық тәмийнаты системасы 1950-1970-жылларда ашық суўды бөлистириў және имарат ҳәм объектлердиң ысытыў системаларын ыссылық тармақларына жалғаў схемасы тийкарында шөлкемлестирилген.

Просмотров: 21 | Автор: Erkin | Дата: 02.05.2017 15:51 | Подробнее...

2018-2022-ЖЫЛЛАРДА ЫССЫЛЫҚ ТӘМИЙНАТЫ СИСТЕМАСЫН РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ БАҒДАРЛАМАСЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы  Президентиниң Қарары

Тутыныўшыларға ыссылық энергиясын жеткерип бериўдиң сапасын арттырыў ҳәм үзликсизлигин тәмийинлеў илажларын избе-из әмелге асырыў, заманагөй үнемлеўши ҳәм энергияны үнемлейтуғын технологияларды енгизиў тийкарында ыссылық тәмийнаты системасының тийкарғы фондларын жаңалаў ҳәм модернизациялаў, жанылғы-энергетика ресурсларынан нәтийжели ҳәм ақылға уғрас пайдаланыў мақсетинде:

Просмотров: 25 | Автор: Erkin | Дата: 02.05.2017 15:47 | Подробнее...

ШЕРЕК ЖУЎМАҒЫНА БАҒЫШЛАНДЫ

27-апрель күни Нөкис­те 2017-жылдың биринши шерегинде социаллық-экономикалық раўажландырыўдың жуўмақлары ҳәм Президентимиз тәрепинен быйылғы жылға белгилеп берилген ең әҳмийетли ўазыйпаларға бағыш­ланған мәжилис болып, оған республика ҳүкиметиниң ҳәм Жоқарғы Кеңес Президиу­мының ағзалары, минис­трликлер менен мәмлекетлик комитетлердиң, ҳуқық қорғаў уйымларының, мәкеме ҳәм кәрханалардың басшылары, район ҳәм қала ҳәкимлери, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Просмотров: 40 | Автор: Erkin | Дата: 02.05.2017 15:43 | Подробнее...

ӘМИЎДӘРЬЯ РАЙОНЫНДА НЕКЕ ҲӘМ СҮННЕТ ТОЙЛАРЫ ӨТКЕРИЛДИ

Қарақалпақстан Республикасы Әмиўдәрья районы ора­йындағы «Бек» тойханасында 12 келин-күйеўдиң неке ҳәм 21 баланың сүннет тойлары өткерилди.

Быйылғы «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы» Мәмлекетлик бағдарламасын орынлаўды тәмийинлеў, халқымызға тән ийгиликли ислердиң көлемин кеңейтиў, инсан мәплерин қорғаў мақсетинде Өзбекистан Кәсиплик аўқамлары федерациясы, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси, республикалық ҳаял-қызлар комитети, Әмиўдәрья районы ҳәкимлиги, сондай-ақ, бир қатар шөлкемлердиң биргеликте өткерген салтанатлы илажға келин-күйеўлердиң ҳәм балалардың ата-аналары, туўған-туўысқанлары, өзин-өзи басқарыў уйымларының белсендилери, мийнет ветеранлары, кең жәми­йетшилик ўәкиллери қатнасты.

Просмотров: 43 | Автор: Erkin | Дата: 02.05.2017 15:37 | Подробнее...

ҒАМҚОРЛЫҚТАН КЕЎЛИ ТАСЫП...

Дүнья халықларының басына аўыр мүсийбетлерди салған екинши дүнья жүзилик урыс бизиң Ўатанымыз тарийхында да мәңги мөрленип қалды. Соңғы мағлыўматларға қарағанда, Хожели районынан бул қанлы саўашларға 7867 азамат атланған болса, соннан 2252 жаўынгер урыста қазаланып, 506 сы бийдәрек кеткен. Бүгинги күнге келип, сол урыстан жеңис пенен аўылға қайта оралғанлардың саны бармақ пенен бүгип санағандай қалды десек алжаспаған боламыз.

Просмотров: 72 | Автор: Erkin | Дата: 26.04.2017 15:28 | Подробнее...

<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 8 из 156
Излеў

Календарь
2017
Май
ДүСиШәБиЖуШеЕк
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Copyright MyCorp © 2012