Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:41:20, 21.08.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Пәрман

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА  АТОМ ЭНЕРГЕТИКАСЫН РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ  ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманы

Елимизде бар өндирис қуўатлықларын кеңейтиўге ҳәм жаңаларын шөлкемлестириўге қаратылған жедел инвестициялық сиясат, сондай-ақ, халықтың турмыс дәрежесин ҳәм сапасын жақсылаў бойынша әмелге асырылып атырған кең көлемли жумыслар жылдан-жылға талап артып баратырған энергия ресурсларын исенимли дәреклер менен тәмийинлеўди талап етпекте.

Даўамын окыў: Пәрман

Сәне: 25.07.2018 04:58:47

9 мәрте оқылды


Қарар

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИЛИМЛЕР АКАДЕМИЯСЫ БОТАНИКА ИНСТИТУТЫНЫҢ ЖУМЫСЫН БУННАН  БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары

Өсимликлерди үйрениў тараўындағы илимий-изертлеўлердиң нәтийжелилигин арттырыў, халықаралық стандарт­ларды есапқа алған ҳалда бийбаҳа ботаникалық коллекцияларды сақлаў шараятларын жақсылаў, өсимлик дүньясын үйрениў, сақлап қалыў ҳәм оннан турақлы пайдаланыў бойынша қәнигелескен ўазыйпаларды жедел шешиў, сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Ботаника институтының материаллық-техникалық базасын буннан былай да беккемлеў мақсетинде:

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 25.07.2018 04:56:50

7 мәрте оқылды


ХОШ ХАБАР!

МУҲАММЕД ТАҢЛАЎ ЖЕҢИМПАЗЫ

Усы жылдың 12-13-июль күнлери аралығында Россия Федерациясының Сочи қаласында 17-19-жастағы көркем өнер ийелери арасында «Море не знает границ» атамасындағы халықаралық таңлаўына Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик  педагогикалық  институтының студенти Муҳаммед Төребеков қатнасып, биринши орынды ийеледи ҳәм «Миллийлигин сақлаған ел» номинациясы бойынша диплом менен сыйлықланды.

Даўамын окыў: ХОШ ХАБАР!

Сәне: 25.07.2018 04:48:06

9 мәрте оқылды


Конференция

АРАЛҒА  БАҒЫШЛАНҒАН ӘҲМИЙЕТЛИ  ИЛАЖ

Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлиминде еки күн даўамында «Қубла Аралбойы тәбият ресурсларын қорғаў ҳәм олардан үнем­ли пайдаланыў машқалалары» темасында VII халық­аралық илимий-әмелий конференция болып өтти. Конференция биологиялық ресурслар, оларды қорғаў ҳәм ақылға уғрас пайдаланыў, сондай-ақ, аймақтағы биологиялық көп түрлиликти қорғаў сыяқлы әҳмийетли машқалаларға бағышланды.

Даўамын окыў: Конференция

Сәне: 25.07.2018 04:46:10

9 мәрте оқылды


Қарар

2018-ЖЫЛДА АЎЫЛЛЫҚ ЖЕРЛЕРДЕ ЖАҢАЛАНҒАН ҮЛГИДЕГИ ЖОЙБАРЛАР БОЙЫНША АРЗАН ТУРАҚ ЖАЙЛАР ҲӘМ ҚАЛАЛАРДА АРЗАН КӨП КВАРТИРАЛЫ  ТУРАҚ ЖАЙЛАР ҚУРЫЎ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ӘМЕЛГЕ АСЫРЫЎ МЕХАНИЗМЛЕРИН ЖЕТИЛИСТИРИЎГЕ БАЙЛАНЫСЛЫ ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары

2018-жылы  аўыллық жерлерде жаңаланған үлгидеги жойбарлар бойынша арзан турақ жайлар ҳәм қалаларда көп квартиралы турақ жайлар қурыў бағдарламаларын нәтийжели әмелге асырыў, халықтың қолайлы турақ жайға болған талабын қанаатландырыў, сондай-ақ, пуқаралардың абаданлық дәрежесин буннан былай да арттырыў ҳәм турақ жай шараятларын жақсылаў мақсетинде:

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 25.07.2018 04:44:47

10 мәрте оқылды


КҮННИҢ ТЕМАСЫ

СУЎҒА ШОМЫЛЫЎ  МӘДЕНИЯТЫН БИЛЕСИЗ БЕ?

Нөкис қаласындағы жаслардың басым көпшилиги жазда шомылыў қәделерин билмейди. Нәтийжеде суўға кетип атырғанлар азаймай атыр. Арнаўлы қәнигелер буны күтилмеген бахытсыз ҳәдийсе деп есаплайды. Бул қаншелли дурыс?

Даўамын окыў: КҮННИҢ ТЕМАСЫ

Сәне: 19.07.2018 10:01:32

35 мәрте оқылды


ЖЕКЕ ПИКИР

МИЛЛИЙ ВАЛЮТАҒА ИТИБАРЛЫ БОЛАЙЫҚ

Республикамызда соңғы жыллары исбилерменликти раўажландырыў ҳәм оларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў сыяқлы жумыслар бүгинги күнде қызғын алып барылмақта. Бирақ та, айырым исбилерменлеримиздиң базыбир ерси ис-ҳәрекетлери мени өзине тартып, қолыма қәлем услатты.

Даўамын окыў: ЖЕКЕ ПИКИР

Сәне: 19.07.2018 06:47:00

30 мәрте оқылды


ҚӘНИГЕЛЕР КЕҢЕС ЕТЕДИ

МИНЕРАЛ АГРОРУДАЛАРДЫ  ҚОЛЛАНЫЎДЫҢ НӘТИЙЖЕЛИЛИГИ

Кейинги жыллары Өзбекстанда, соның ишинде Қарақалпақстанда топырақ өнимдарлығын арттырыў, ғаўашаға берилетуғын минерал төгинлердиң бир бөлегин қысқартып, оның орнын жергиликли агрорудаларды қолланыў арқалы толықтырыў, аз болса да топырақтың экологиялық аўҳалын жақсылаў бойынша илимий жумыслар алып барылып атыр.

Даўамын окыў: ҚӘНИГЕЛЕР КЕҢЕС ЕТЕДИ

Сәне: 19.07.2018 06:39:35

28 мәрте оқылды


Қарар

ХАЛЫҚТЫҢ БӘНТЛИГИН ТӘМИЙИНЛЕЎ БАҒДАРЫНДАҒЫ ЖУМЫСЛАРДЫ ЖЕТИЛИСТИРИЎ ҲӘМ НӘТИЙЖЕЛИЛИГИН АРТТЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары

Республикада ҳәр жылы халықтың бәнтлигин тәмийинлеў бойынша тастыйықланатуғын бағдарламаларды әмелге асырыў, бос ҳәм квоталанатуғын жумыс орынларына жумысқа жайластырыў механизмлерин жетилистириў, өзин-өзи бәнт етиўдиң нәтийжели түрлерин раўажландырыў бағдарында тәсиршең илажлар көрилмекте.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 19.07.2018 06:37:20

32 мәрте оқылды


«АБАТ АЎЫЛ» БАҒДАРЛАМАСЫ ­ ҲӘРЕКЕТТЕ

ТУРМЫСЫМЫЗДЫҢ  АБАДАНЛЫҒЫ ЖОЛЫНДА

Ғәрезсиз мәмлекетимизди буннан былай да раўажландырыў, жаңалаў ҳәм дүньяның экономикасы турақласқан еллери қатарына жеткериў бағдарындағы, Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёевтиң басламасы менен 2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың тийкарғы бес бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясында атап өтилгениндей, пуқаралық жәмийети раўажланыў, буның ушын мәмлекетимизде пуқаралық ҳәм ҳуқықый демократиялық жәмийетти қәлиплестириў бағдарында пуқараларымыздың ҳуқықый мәпин қорғаў, олардың барлық усыныс-пикирлерин, мүрәжатларын инабатқа алыў, мүмкиншилиги болғанынша, нызам шеңберинде орынланыўын тәмийинлеў бағдарында кең көлемли ислер әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: «АБАТ АЎЫЛ» БАҒДАРЛАМАСЫ ­ ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 19.07.2018 05:46:38

34 мәрте оқылды


Спорт

«ТУРАН» СТАЛ ВТОРЫМ НА ФЕСТИВАЛЕ В КАЗАХСТАНЕ

Команда КВН-щиков "Туран" Каракалпакского государственного университета  имени Бердаха, принявшая  участие в фестивале "Кийели мекен Кызылорда" (Казахстан, Кызылорда), заняла второе место. Среди участников помимо  казахских команд и узбекских (одна — из Каракалпакстана) также представители  Туркменистана, Кыргызстана, Российской Федерации и Турции.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 18.07.2018 07:23:13

27 мәрте оқылды


Молодежь ХХI века

Устремленная в будущее

Одной из активных представителей сегодняшней молодежи является Гулпаршин Жолдасбаева. Она родом из Канлыкульского района. Когда девочка училась в 5 классе общеобразовательной школы №22,  начала серьезно изучать английский язык.

Даўамын окыў: Молодежь ХХI века

Сәне: 18.07.2018 07:22:23

26 мәрте оқылды


В общественных организациях

Главное — защита прав и интересов работников

Профсоюзы являются самой массовой общественной непартийной организацией. Они функционируют практически во всех трудовых коллективах республики.

Даўамын окыў: В общественных организациях

Сәне: 18.07.2018 07:19:00

26 мәрте оқылды


Летний отдых

Скучать не придется

Восемьдесят путевок  в  оздоровительный лагерь  "Enerjy" АО "Джизакский аккумуляторный завод", расположенный  в Шараф-Рашидовском  районе  Джизак­ской области, предоставило  ребятам Объединение проф­союзных организаций Республики Каракалпакстан.

Даўамын окыў: Летний отдых

Сәне: 18.07.2018 07:17:54

27 мәрте оқылды


статьи

НАЧАЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ  НА КУБОК ЖОКАРГЫ КЕНЕСА  РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

В столице начались соревнования на Кубок Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

В специализированной детско-юношеской спортивной школе прошло торжественное открытие республиканских игр по легкой атлетике и другим видам спорта. Выступивший на мероприятии председатель комитета Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан С.Турманов пожелал удачи участникам.

Даўамын окыў: статьи

Сәне: 18.07.2018 07:00:31

27 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF