Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 22:02:51, 18.12.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мақала

ҚОЛЫ ШЫПАЛЫ, ЕМИ ДАЎАЛЫ

Қәсте инсанларға шыпа бағышлаўда  пидайы хызмет етип атырған медицина тараўы хызметкерлериниң мийнетин қанша мақтасақ та арзыйды.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 24.11.2018 05:09:18

6 мәрте оқылды


БАЙРАМЫҢЫЗ ҚУТЛЫ БОЛСЫН, ДЕНСАЎЛЫҚ САҚШЫЛАРЫ!

МУҚАДДЕС  АНТЫНА  САДЫҚ  ШЫПАКЕР...

Өзине ҳәм басқаларға исеним адамды алға ийтермелейди. Себеби, өзине исенген адам басқаларға да исенеди. Буның түсиниги, билими, тәжирийбеси, қәбилетине исениў дегени. Ямаса қысқа тәрийплесек, «асылсаң, бәлент­ке асыл»ға теңесек қәтелеспеймиз.

Даўамын окыў: БАЙРАМЫҢЫЗ ҚУТЛЫ БОЛСЫН, ДЕНСАЎЛЫҚ САҚШЫЛАРЫ!

Сәне: 24.11.2018 05:08:28

8 мәрте оқылды


БАЙРАМЫҢЫЗ ҚУТЛЫ БОЛСЫН, ДЕНСАЎЛЫҚ САҚШЫЛАРЫ!

МЕДИЦИНА: КЕШЕ, БҮГИН

«Денсаўлықты сақлаў тараўы ҳаққында айтқанда бир ҳақый­қатлықты есимизден шығармаўымыз тийис, медицина хызметкерлери бизиң саламатлығымыз сақшылары.

Оларға халық исениўи, олар болса халықты исендире билиўи керек».

Ш.М.МИРЗИЁЕВ.

Даўамын окыў: БАЙРАМЫҢЫЗ ҚУТЛЫ БОЛСЫН, ДЕНСАЎЛЫҚ САҚШЫЛАРЫ!

Сәне: 24.11.2018 05:05:40

10 мәрте оқылды


Қарар

МӘМЛЕКЕТЛИК МЕДИЦИНА МӘКЕМЕЛЕРИ ҲӘМ ДЕНСАЎЛЫҚТЫ  САҚЛАЎДЫ БАСҚАРЫЎ УЙЫМЛАРЫ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИН МАТЕРИАЛЛЫҚ ХОШАМЕТЛЕЎДИ КҮШЕЙТИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары

Елимизде халыққа көрсетилетуғын медициналық хызметлердиң сапасын түп-тийкарынан арттырыўға, денсаўлықты сақлаў мәмлекетлик системасының кадр­лар потенциалын беккемлеўге, медициналық мәкемелердиң ресурслар потенциалын жақсылаўға қаратыл­ған денсаўлықты сақлаўды реформалаў бойынша комп­лексли илажлар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 24.11.2018 05:03:42

8 мәрте оқылды


Қарар

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ САЎДА-САНААТ ПАЛАТАСЫ  ЖАНЫНДА ТАШКЕНТ  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АРБИТРАЖ ОРАЙЫН (TIAC) ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары

Елимизде жоқары дәрежеде қолайлы инвестициялық орталықты қәлиплестириў мақсетинде экономиканы либералластырыў, инвесторлардың, әсиресе, сырт ел инвесторларының жумыс ислеўи ушын қолайлы ҳуқықый шараятлар жаратыў, сондай-ақ, халық­аралық экономикалық байланысларды беккемлеў бойынша комплексли илажлар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 24.11.2018 05:02:35

9 мәрте оқылды


Қарар

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӨНЕРМЕНТШИЛИК ФЕСТИВАЛЫН ӨТКЕРИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң Қарары

Халқымыздың ески тарийхын ҳәм мәдений турмысын ҳәр тәреплеме кеңнен сәўлелендириў, материаллық емес мәдений мийрасымыз болған көп қырлы өзбек миллий өнерментшилигин кең түрде көрсетиў, оның бийбаҳа үлгилерин үгит-нәсиятлаў, сондай-ақ, усы бағдарда өз-ара тәжирийбе алмасыў арқалы ҳәр түрли халықлар арасында дослық ҳәм бирге ислесиў байланысларын және де беккемлеў, мәдений-гуманитарлық байланысларды халықаралық дәрежеде күшейтиў, әўладтан-әўладқа өтип киятырған кәсиплик дәстүрлер ҳәм өнерментшилик мектеплерин сақлаў және қайта тиклеў мақсетинде:

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 23.11.2018 05:05:11

19 мәрте оқылды


Қарар

БАЛЫҚШЫЛЫҚ ТАРАЎЫН  БУННАН БЫЛАЙ ДА РАЎАЖЛАНДЫРЫЎҒА БАЙЛАНЫСЛЫ ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары

Республикамызда балықшылық тармағын жедел раўажландырыў, балық өнимлерин ислеп шығарыўдың заманагөй ҳәм инновациялық усылларын енгизген ҳалда көлемлерин арттырыў, тараўды тәртипке салыў бо­йынша бир қатар нызам ҳүжжетлери қабыл етилип, олардың орынланыўын сапалы ҳәм пуқта тәмийинлеў илажлары көрилмекте.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 23.11.2018 04:54:41

17 мәрте оқылды


ПАХТА­ 2018

АЛДЫНҒЫ ТЕРИМШИЛЕР ХОШАМЕТЛЕНДИ

Беруний районы, «Шаббаз» АПЖ аймағындағы Кудрат Кучкинов басшылық еткен «Кучкинов Кудрат» фермер хожалығы мәмлекетке 52 гектар жерден 155 тонна пахта тапсырып, белгиленген шәртнамалы режесин артығы менен орынлап шықты.

Даўамын окыў: ПАХТА­ 2018

Сәне: 23.11.2018 04:52:42

13 мәрте оқылды


«АБАТ АЎЫЛ» БАҒДАРЛАМАСЫ — ҲӘРЕКЕТТЕ

ЗАМАНАГӨЙ  ТӘЛИМ  ДӘРГАЙЫ

«Мәденият» аўыл пуқаралар жыйыны орайындағы 3-санлы мектепке шекемги билимлендириў дәргайы буннан елиў еки жыл бурын қурылған болып, өз ўақтында қурылыс оңлаў жумысларының жүргизилмеўи нәтийжесинде имарат әдеўир тозыў ҳалатына келип қал­ған еди.

Даўамын окыў: «АБАТ АЎЫЛ» БАҒДАРЛАМАСЫ — ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 23.11.2018 04:48:15

17 мәрте оқылды


ЖАҢАЛЫҚ

«ТАШКЕНТ»  МИЙМАНХАНАСЫ  МИЙМАНЛАР  ХЫЗМЕТИНДЕ

Усы жыл 6-ноябрь күни пайтахтымыз Нөкис қаласында «Ташкент» мийманханасы пайдаланыўға тапсырылды.

Усы мүнәсибет пенен өткерилген илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы Д.Қурбаниязов, Нөкис қаласының ҳәкими П.Төрешов ҳәм басқалар шығып сөйлеп, жыйналғанларды жаңа имараттың пайдаланыўға тапсырылыўы менен қутлықлады.

Даўамын окыў: ЖАҢАЛЫҚ

Сәне: 23.11.2018 04:43:48

16 мәрте оқылды


ҚАБЫЛЛАЎ

ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ  ҚАБЫЛЛАЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Түркияның Өзбекстандағы Айрықша ҳәм толық ҳуқықлы елшиси Аҳмет Башар Шен басшылығындағы делегацияны қабыллаў мәресими болды.

Даўамын окыў: ҚАБЫЛЛАЎ

Сәне: 23.11.2018 04:40:14

14 мәрте оқылды


МЕҲИР-МҮРИЎБЕТ

ХАЛЫҚ ДӘРТИНЕ ДӘРМАН...

— Зерихан апа анамдай болып қалды, - дейди пайтахтымыздағы «Тынышлық» мәкан пуқаралар жыйыны аймағындағы Наўайы көшеси 4-жайда жасаўшы биринши топар майыбы Гүлбәҳәр Ембергенова.

Даўамын окыў: МЕҲИР-МҮРИЎБЕТ

Сәне: 23.11.2018 04:39:28

11 мәрте оқылды


ИЛИМИЙ БИРГЕ ИСЛЕСИЎ

ҚМУ ЭРАЗМУС+ ЖОЙБАРЫНДА

Республикамызда билимлендириў бағдарында, әсиресе, жоқары оқыў орынларының билим бериў нәтийжелилигин арттырыў ҳәм халықаралық көлемде өз-ара тәжирийбелер алмасыў сыяқлы бир қанша унамлы жумыслар алып барылмақта.

Даўамын окыў: ИЛИМИЙ БИРГЕ ИСЛЕСИЎ

Сәне: 23.11.2018 04:37:07

21 мәрте оқылды


101 ХАБАРЛАЙДЫ

ИМАРАТ ПАЙДАЛАНЫЎҒА ТАПСЫРЫЛДЫ

Тахтакөпир районы өрт қәўипсизлиги бөлимшесиниң  инновациялық қолайлылықларға ийе жаңа имараты пайдаланыўға тапсырылды.

Даўамын окыў: 101 ХАБАРЛАЙДЫ

Сәне: 23.11.2018 04:36:03

16 мәрте оқылдыИзлеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF