Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 03:36:56, 16.12.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мақала

ҲАЯЛЛАР БАС БОЛҒАН ЖЫНАЯТ

Өмир түрли сынақлардан ибарат. Инсан өмирден, жәми­йеттен өз орнын табыўға, халықтың қәлбинен унамлы орын алыўға ҳәрекет етип жасайды.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 01.11.2018 10:35:17

40 мәрте оқылды


СПОРТ

СПОРТ — САЛАМАТЛЫҚ ТИЙКАРЫ

«25-октябрь — Ишки ислер уйымлары хызметкерлери күни» мүнәсибети менен Өзбекстан Республикасы ИИМ не қараслы Қарақалпақ академиялық лице­йинде оқыўшылар арасында спорттың «Көп гүрес» түри бо­йынша жарыс шөлкемлестирилди.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 01.11.2018 10:33:56

19 мәрте оқылды


ЭНЕРГЕТИКА ХЫЗМЕТИ

ЖУЎАПКЕРШИЛИК  ҚӘЎИПСИЗЛИК ТИЙКАРЫ

Бүгинги күнде кәрханаларда электр энергиясынан пайдаланыўды тәртипке салыў мақсетинде бир қатар илажлар әмелге асырылмақта. «Ўздавэнергоназорат» инспекциясы Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бөлими хызметкерлери тәрепинен тараўды үзликсиз түрде қадағалаў бойынша қадағалаўшы уйымлар жумысларын муўапықластырыўшы Республикалық Кеңеси қарары тийкарында Қарақалпақстан Республикасы хожалық жүргизиўши субъектлерде режели тексериўлер өткерилмекте.

Даўамын окыў: ЭНЕРГЕТИКА ХЫЗМЕТИ

Сәне: 01.11.2018 10:33:19

18 мәрте оқылды


ЎАТАНҒА ХЫЗМЕТ — ӘДИЎЛИ МИННЕТ

КИТАП — БАРЛЫҚ БИЛИМЛЕР ГИЛТИ

Өсип киятырған әўладты Ўатансүйиўшилик руўхында тәрбиялаў, оларды мәмлекетимиздиң ҳәр бир қарыс топырағын көз-қарашығындай қәстерлейтуғын, руўхый жақтан жетик инсанлар етип камал­ға келтириў баслы ўазыйпаларымыздан бири болып есапланады.

Даўамын окыў: ЎАТАНҒА ХЫЗМЕТ — ӘДИЎЛИ МИННЕТ

Сәне: 01.11.2018 10:32:04

27 мәрте оқылды


МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТ КӨРСЕТИЎ

НОТАРИАЛ АРХИВЛЕРДИҢ ХЫЗМЕТИ

Халықтың алды-сатты ҳәм басқа да ҳүжжетлери олардың өмири даўамында үлкен әҳми­йетке ийе. Солай екен, нотариал архивлер тәрепинен архив ҳүжжетлерин бериў бойынша мәмлекетлик хызметлерди көрсетиўдиң ҳәкимшилик регламенти  қабыл етилген болып, онда физикалық тәреплерге, яғный, талапкерлерге белгиленген мәмлекетлик хызметлер орайлары арқалы нотариал рәсмийлестирилген ҳүжжетлердиң дубликаты, нотариал ҳәрекетлерди дизимге алыў реестр китабынан көширме, архив ҳүжжетлеринен нусқалар ҳәм архив мағлыўматларын бериў бойынша мәмлекетлик хызметлерди көрсетиў тәртиби белгиленген.

Даўамын окыў: МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТ КӨРСЕТИЎ

Сәне: 01.11.2018 10:29:32

28 мәрте оқылды


Республика Министрлер Кеңесинде

ӨЗБЕКСТАН — ҚЫТАЙ БИЗНЕС-ФОРУМЫ:

БИРГЕ ИСЛЕСИЎДИҢ ДӘСЛЕПКИ БАСҚЫШЫ

Нөкисте Өзбекстан — Қытай бизнес-форумы болып өтти.

Өзбекстан Республикасының Қытай Халық Республикасындағы елшиханасының басламасында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси менен Минис­трлер Кеңеси, Инвестициялар бо­йынша мәмлекетлик комитети,  Өзбекстан Саўда-санаат палатасы Қарақалпақстан Республикасы бас­қармасы менен биргеликте шөлкемлестирилген илажға қала ҳәм район ҳәкимлериниң орынбасарлары, исбилерменлер, Қытайдың жетекши компанияларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: Республика Министрлер Кеңесинде

Сәне: 01.11.2018 10:28:49

14 мәрте оқылды


Қарар

СЫРТ ЕЛДЕ ЖАСАП АТЫРҒАН ЎАТАНЛАСЛАР МЕНЕН БИРГЕ ИСЛЕСИЎ ТАРАЎЫНДА ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МӘМЛЕКЕТЛИК СИЯСАТЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары

Соңғы жылларда сырт елде жасап атыр­ған ўатанласлар (кейинги орынларда ўатанласлар деп аталады) менен турақлы қарым-қатнасты ҳәм бирге ислесиўди раўажландырыў, олардың елимизде алып барып атыр­ған реформаларға қатнасын хошаметлеў, сондай-ақ, ҳуқықлары менен мәплерин толық ҳәм ҳәр тәреплеме қорғаўға жәрдем бериўде әҳми­йетли жумыслар әмелге асырылды.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 01.11.2018 10:25:44

21 мәрте оқылды


Қарар

ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ ТАРМАҒЫН ЖЕДЕЛ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ҲӘМ ҚАРЖЫЛЫҚ ТУРАҚЛЫЛЫҒЫН ТӘМИЙИНЛЕЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары

Соңғы жыллары елимизде, бәринен бурын, экономиканың барлық тармақларын жедел раўажландырыў, инвестициялық тартымлылықты ҳәм исбилерменлик жумысын арттырыў, өндирис ҳәм хызмет көрсетиў тараўларын кеңейтиўге қаратылған кең көлемли реформалар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 01.11.2018 10:23:43

17 мәрте оқылды


ЖЕКЕ ПИКИР

БЕРДАҚ БАБАМЫЗДЫҢ  МИЙРАСЫНА ҲАҚ КЕЎИЛДЕ БОЛАЙЫҚ

Ғәрезсизликтиң шарапаты менен Бердақ десе қарақалпақларды, қарақалпақлар десе Бердақты түсинип, оны миллетимиздиң тымсалы ретинде қәстерлеп жүрмиз.

Даўамын окыў: ЖЕКЕ ПИКИР

Сәне: 26.10.2018 11:19:04

50 мәрте оқылды


Мақала

СЫЙЛЫҚҚА  ТАЛАБАНЛАР АНЫҚЛАНДЫ

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жылы 2-февральдағы «Ҳаял-қызларды қоллап-қуўатлаў ҳәм шаңарақ институтын беккемлеў тараўындағы жумысты түп-тийкарынан  жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманына муўапық Зульфия атындағы мәмлекетлик сыйлық 14-жастан 30-жасқа шекемги болған  қәбилетли қызларға билимлендириў, илим, әдебият, мәденият, көркем-өнер,спорт тараўларында  жетискенликлерге ерискен және илимий изленислер менен шуғылланып атырған илимпаз қызлар ушын  имканиятлар жаратып берди.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 26.10.2018 11:16:03

48 мәрте оқылды


«Абат аўыл» бағдарламасы ҳәрекетте

КЕЎИЛЛЕРГЕ  ҚУЎАНЫШ   БАҒЫШЛАМАҚТА

Қараөзек районы менен шегаралас «Кеңес» елаты быйылғы жылы Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл  29-марттағы пәрманына муўапық  «Абат аўыл» бағдарламасына киргизилген еди.

Даўамын окыў: «Абат аўыл» бағдарламасы ҳәрекетте

Сәне: 26.10.2018 11:14:37

45 мәрте оқылды


ЖУМА ­ ЖОЛ ҲӘРЕКЕТИ ҚӘЎИПСИЗЛИГИ ҚАҚЫЙДАЛАРЫ КҮНИ

БЕЛСЕНЕ ҚАТНАСАЙЫҚ!

Көпшиликтиң хабары болса керек, усы жыл 30-август сәнесинде Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң «Жол ҳәрекети қәўипсизлиги күнин өткериў ҳәм жол-транспорт ҳәдийселери профилактикасының нәтийжелилигин арттырыў илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилди.

Даўамын окыў: ЖУМА ­ ЖОЛ ҲӘРЕКЕТИ ҚӘЎИПСИЗЛИГИ ҚАҚЫЙДАЛАРЫ КҮНИ

Сәне: 26.10.2018 11:12:23

43 мәрте оқылды


Мақала

БАСЛЫ  МАҚСЕТЖӘМИЙЕТЛИК  ТӘРТИПТИ САҚЛАЎ

Соңғы жыллары ҳуқық қорғаў уйымлары хызметкерлериниң жәмийетшилик пенен бирге ислесиў механизми түп-тийкарынан өзгерип, халықтың исенимли қорғаўшысына айланды.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 26.10.2018 11:09:58

38 мәрте оқылды


Мақала

ҚОРҒАЎ ХЫЗМЕТИНИҢ ҚЫРАҒЫ ХЫЗМЕТКЕРИ

Тынышлық — бийбаҳа жемис. Оны қәстерлеп-сақлаў, керек болса бул жолда жан пидә етиў усы топырақта жасап атырған ҳәр бир пуқараның муқаддес миннети.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 26.10.2018 11:08:01

36 мәрте оқылды


25-ОКТЯБРЬ ­ ИШКИ ИСЛЕР УЙЫМЛАРЫ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИ КҮНИ

ЕЛИМИЗ   ТЫНЫШЛЫҒЫ   ЖОЛЫНДА

Бәршеге мәлим, 2006-жыл 6-декабрьдеги «Өзбекстан Республикасы ишки ислер уйымлары хызметкерлери күнин белгилеў ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Нызамына муўапық, ҳәр жылы 25-октябрь сәнеси усы тараў хызметкерлериниң кәсиплик байрамы сыпатында кең түрде белгиленип киятыр.

Даўамын окыў: 25-ОКТЯБРЬ ­ ИШКИ ИСЛЕР УЙЫМЛАРЫ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИ КҮНИ

Сәне: 26.10.2018 11:04:59

53 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF