Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 02:18:55, 01.10.2022
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

МӘЛИМЛЕМЕ

 

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОТЫЗ ҮШИНШИ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

Усы жыл 13-август күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң отыз үшинши сессиясы болып өтти.

Сессияға Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының ағзалары, секторлар ҳәм тийисли тараўлардың басшылары, қала ҳәм район ҳәкимлери, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: МӘЛИМЛЕМЕ

Сәне: 16.08.2022 04:46:49

65 мәрте оқылды


ЖӘМИЙЕТ

КӘСИПЛЕСИМИЗ ҚӘЛЕМИНЕН

Фармон Тошев көп жыллардан берли Самарқанд ўәлая­тының «Зарафшан» ҳәм «Самаркандская Вести» газеталарының бас редакторы болып ислейди. Ол 1954-жылы туўылған. Белгили жазыўшы-публицист шайыр сыпатында Өзбекстан оқыўшыларына жақсы таныс. Оның 20 дан аслам китаплары жарық көрген.

Даўамын окыў: ЖӘМИЙЕТ

Сәне: 12.08.2022 12:54:22

83 мәрте оқылды


БИР МҮРӘЖАТ ИЗИНЕН

20 ЖЫЛҒА СОЗЫЛҒАН ДАЎ

ямаса пуқаралардың үй алды қыйтақ жерлериниң суўсыз қалыўына ким айыплы?

Усы жылдың 24-февраль күни Кегейли районы, Халқабад посёлкасы, «Бахытлы» МПЖның «Қум-өзек», «Көк-өзек», «Тентек-өзек», «Камалат» ҳәм «Табыскер» көшелеринде жасаўшы бир топар пуқаралардан редакциямызға мүрәжат келип түскен еди.

Даўамын окыў: БИР МҮРӘЖАТ ИЗИНЕН

Сәне: 12.08.2022 12:29:01

102 мәрте оқылды


ПЕДАГОГ ПИКИРИ

ҚӘТЕНИ МОЙЫНЛАЎ ҲӘМ ДҮЗЕТИЎ — ИЛИМПАЗ УШЫН МӘРТЛИК

Жоқары оқыў орынларында оқып атырған ҳәр бир студент илим менен шуғылланыўдың оғада көп мийнетти талап ететуғын машақатлы кәсип екенлигине қарамастан өзлериниң устазларындай илимпаз болыўды әрман етеди.

Даўамын окыў: ПЕДАГОГ ПИКИРИ

Сәне: 12.08.2022 12:21:04

83 мәрте оқылды


БАСПАСӨЗ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

РЕФОРМАЛАР МЕНЕН ТЕҢ ҚӘДЕМ ТАСЛАП АТЫРҒАН ДӘРГАЙ

Жақында Қарақалпақстан Республикасы  педагогларды жаңа методикаларға үйретиў миллий орайының мәжилислер залында  усы педагогика орайы тәрепинен 2022-жылдың биринши ярым жылы даўамында әмелге асырылған жумыслар ҳәм жаңа 2022-2023-оқыў жылына таярлық процесс­лери менен ғалаба хабар қураллары ўәкиллерин ҳәм кең жәмийетшиликти таныс­тырыў мақсетинде баспасөз конференциясы шөлкем­лестирилди.

Даўамын окыў: БАСПАСӨЗ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

Сәне: 12.08.2022 12:18:47

84 мәрте оқылды


ҚӘЎЕНДЕРЛИК

ДҮНЬЯНЫ ЖАҚСЫЛАР ҚУТҚАРАДЫ

Өмирдиң қатал, ойлы-бәлентли сынақлары ҳеш кимниң маңлайынан сыйпап, мәпелемеген. Қайтама оның дәккисин жеп, өзин тиклей алмай атырғанлар қаншама дейсиз.

Даўамын окыў: ҚӘЎЕНДЕРЛИК

Сәне: 12.08.2022 12:13:37

81 мәрте оқылды


«ӘҲМИЙЕТЛИ ОН БЕС КҮНЛИК»

«ҚАЎЫН ШЫБЫНЫ» ЗЫЯНКЕСИНЕ ҚАРСЫ ГҮРЕСИЎ

Аўыл хожалығы тараўы хызметкерлери хал­қымыз дастурханың молшылығын тәмийинлеў ушын көп ғана мийўе-палыз өнимлерин жетистирип келмекте. Әлбетте, қандай өним болмасын, оның тәрбия­сына, өсип-раўажланыўына итибар қаратыў әҳмийетли есапланады.

Даўамын окыў: «ӘҲМИЙЕТЛИ ОН БЕС КҮНЛИК»

Сәне: 12.08.2022 12:05:57

81 мәрте оқылды


Спорт

АЙМАҚЛЫҚ БАСҚЫШТЫҢ ЖЕҢИМПАЗЛАРЫ СЫЙЛЫҚЛАНДЫ

Нөкис қаласындағы 1-санлы балалар ҳәм жас өспиримлер спорт  мектебинде «Парламент ойынлары» спорт жарысларының аймақлық басқышы болып өтти.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 12.08.2022 11:42:44

80 мәрте оқылды


КОРРУПЦИЯСЫЗ КЕЛЕШЕККЕ ЖОЛ

ЖӘМИЙЕТИМИЗГЕ САЯ САЛЫЎШЫ ИЛЛЕТ

Бүгинги күнде мәмлекетимиз тәрепинен жәмийетимиз раўажланыўы жолында бир қанша илажлар, инсан қәдири ушын ҳәм пуқаралардың мәплерин гөзлеген жойбарлар және де қарар ҳәм нызамлар ислеп шығылған.

Даўамын окыў: КОРРУПЦИЯСЫЗ КЕЛЕШЕККЕ ЖОЛ

Сәне: 10.08.2022 11:53:02

109 мәрте оқылды


ЖӘМИЙЕТ

ТЕСТ СЫНАҚЛАРЫНЫҢ ДӘСЛЕПКИ КҮНИНДЕ... 

Усы жыл 8-август күни 2022-2023-оқыў жылы ушын жоқары оқыў орынларының бакалавриат тәлим бағдары бойынша тест сынақлары басланып, республикамыздағы жоқары оқыў орынларына кириў тест сынақлары Нөкис қаласында 4 орында өткерилмекте.

Даўамын окыў: ЖӘМИЙЕТ

Сәне: 10.08.2022 11:43:32

100 мәрте оқылды


ЖӘМИЙЕТ

ТОСЫННАН БОЛМАҒ­АН УШЫРАСЫЎ

ЯМАСА АТАБЕК МАҲКАМОВ ФЕНОМЕНИ

Жолда кетип баратырып, тосыннан бир ағайниңди, достыңды, ямаса танысыңды көрип қалсаң..., таңырқанып көрисесең. Бирден не дериңди билмей, ҳайран қалғаныңды жасырмай, ҳәр қыйлы толқынланыўшылық сезимлерге бөленесең. Себеби, сен бул ушырасыўды күтпегенсең...

Даўамын окыў: ЖӘМИЙЕТ

Сәне: 10.08.2022 11:39:55

97 мәрте оқылды


ЖӘМИЙЕТ

ЕҢ ЖАҚСЫ ДӨРЕТИЎШИ ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАР АНЫҚЛАНБАҚТА

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2022-жыл 14-март күнги мәжилис қарары менен тастыйықланған жол картаға муўапық, орынларда «Аймақтың 100 дөретиўши ҳаялы» ҳәптелигин өткериў ўазыйпасы белгиленген.

Даўамын окыў: ЖӘМИЙЕТ

Сәне: 10.08.2022 11:27:19

95 мәрте оқылды


ЖӘМИЙЕТ

НЫЗАМШЫЛЫҚТАҒЫ ӨЗГЕРИСЛЕР МЕНЕН ЖАҢАЛЫҚЛАР ТАНЫСТЫРЫЛМАҚТА

Ҳәзирги ўақытта Мәҳәлле ҳәм нураныйларды қоллап-қуўатлаў министрлиги тәрепинен тийисли министрликлер ҳәм шөлкемлердеги қәнигелердиң қатнасыўында пуқаралар жыйынларының баслықлары (ақсақаллары) ушын оқыў-семинарлар өткерилмекте.

Даўамын окыў: ЖӘМИЙЕТ

Сәне: 10.08.2022 11:23:50

99 мәрте оқылды


СЕМИНАР

ҮГИТ-НӘСИЯТТЫҢ УНАМЛЫ НӘТИЙЖЕСИ

Бүгинги күнде, халқымыздың саламатлығын беккемлеў, ҳәр қыйлы жуқпалы ҳәм вируслы кеселликлерге қарсы емлениўде үгит-нәсият жумысларын жүргизиў өзиниң унамлы нәтийжесин беретуғынлығын турмыстың өзи дәлиллеп атыр.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 10.08.2022 11:19:45

86 мәрте оқылды


ЖӘМИЙЕТ

КЕЎИЛ ХОШЛЫҚ, ӨМИРГЕ МАЗМУН БАҒЫШЛАЎШЫ ДӨРЕТИЎШИЛИК ИСЛЕР

Өтип атырған ҳәр бир күн бизди, жанажан Ўатанымыз ғәрезсизлигиниң 31 жыллық байрамына жақынластырмақта. Усындай бир мәўритлерде Президентимиздиң «Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң отыз бир жыллық байрамына таярлық көриў ҳәм оны өткериў ҳаққында»ғы қарарының жәрияланыўы, байрамға таярлық ислерине және де өзгеше түс, өзгеше руўх бағышламақта.

Даўамын окыў: ЖӘМИЙЕТ

Сәне: 10.08.2022 11:16:42

141 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF