Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:47:31, 23.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"


ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ НЫЗАМ

 «КОБАЛЬТ»ТЫ ЎАҚТЫНДА БЕРМЕГЕНИ УШЫН ПЕНИЯ ӨНДИРИЛДИ

Қарақалпақстан Республикасы Тутыныўшылардың ҳуқықларын қорғаў жәмийетлери Федерациясы тәрепинен, пуқаралардың нызамлы мәплерин қорғаў бағдарында тийисли илажлар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ ҲӘМ НЫЗАМ

Сәне: 29.01.2019 06:02:22

28 мәрте оқылды


«101» ХАБАРЛАЙДЫ

ИЙИС ГАЗИНЕН АБАЙЛЫ БОЛЫҢ!

Соңғы ўақытларда ғалаба хабар қуралларында, социаллық тармақларда ийис газинен зәҳәрлениў жағдайларының, ашынарлысы, олардың айырымларының өлим менен жуўмақланғаны ҳаққындағы хабарлардың тарқалып атырғаны сыр емес.

Даўамын окыў: «101» ХАБАРЛАЙДЫ

Сәне: 29.01.2019 05:56:45

26 мәрте оқылды


ПАРТИЯ ТУРМЫСЫНАН

ҲУҚЫҚЫЙ МӘДЕНИЯТТЫ АРТТЫРЫЎ ЖОЛЫНДА

Өсип киятырған жас әўладты ўатанға садықлық руўхында тәрбиялаў, саламат ҳәм наўқыран етип камалға келтириў ушын елимизде барлық мүмкиншшиликлер жаратылғанлығы жасларға болған итибардың айқын көриниси болып есапланады.

Даўамын окыў: ПАРТИЯ ТУРМЫСЫНАН

Сәне: 29.01.2019 05:53:59

28 мәрте оқылды


ӘҲМИЙЕТЛИ ТЕМА

СЫРТ ЕЛГЕ ШЫҒЫЎШЫЛАРҒА ЖАҢА БИОМЕТРИКАЛЫҚ ПАСПОРТ

Усы жыл 1-январьдан баслап сырт еллерге шығатуғын елимиз пуқаралары ушын жаңа үлгидеги биометрикалық паспорт енгизилди.

Даўамын окыў: ӘҲМИЙЕТЛИ ТЕМА

Сәне: 29.01.2019 05:52:35

29 мәрте оқылды


Мақала

ЖЫНАЯТШЫЛЫҚҚА ҚАРСЫ ГҮРЕСИЎ ЖУМЫСЛАРЫНЫҢ БАРЫСЫ ДОДАЛАНДЫ

Усы жыл 22-январь күни Жаслар орайында Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 4-декабрьдеги «Қарақалпақстан Республикасында жәмийетлик тәртипти сақлаў ҳәм ҳуқықбузарлықлар профилактикасы системасының нәтийжелилигин арттырыў бойынша илажлар ҳаққында»ғы бийлигиниң орынланыў барысы, ушырасып атырған машқалалар ҳәм алда турған ўазыйпаларға бағышланған мәжилис болып өтти.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 29.01.2019 05:48:13

28 мәрте оқылды


БЫЙЫЛ ­ ЖЕДЕЛ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ҲӘМ СОЦИАЛЛЫҚ РАЎАЖЛАНЫЎ ЖЫЛЫ

 ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДА ЫССЫХАНАЛАР АГРОТЕХНОЛОГИЯСЫ

Президентимиздиң өткен 2018-жылы ноябрь айында халқымыздың экономикалық потенциалын арттырыўға қаратылған елимизде «Ыссыхана комплексин раўажландырыў ушын қосымша шараятлар жаратыў илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилди.

Даўамын окыў: БЫЙЫЛ ­ ЖЕДЕЛ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ҲӘМ СОЦИАЛЛЫҚ РАЎАЖЛАНЫЎ ЖЫЛЫ

Сәне: 29.01.2019 05:46:17

18 мәрте оқылды


КАРАНТИН ХЫЗМЕТИ

ЗЫЯНКЕСЛЕР ҚӘЎПИНИҢ АЛДЫН АЛАЙЫҚ

Аўыл хожалығы тараўында өсимликлерге зыян келтиретуғын бирқанша зыянкеслер дизимге алынған. Олардан колорадо қоңызы ҳәм картошка күйеси болып, бул карантин дизимине кирген зыянкес есапланады.

Даўамын окыў: КАРАНТИН ХЫЗМЕТИ

Сәне: 28.01.2019 12:00:27

20 мәрте оқылды


ҚАРАР ҲӘМ ОНЫҢ ОРЫНЛАНЫЎЫ

ЖӘҲӘН СТАНДАРТЛАРЫНА ЕРИСИЎ ЖОЛЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 12-декабрьдеги «Техникалық жақтан тәртипке салыў, стандартластырыў, сертификатластырыў ҳәм метрология системаларын буннан былай да раўажландырыў илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилген еди.

Даўамын окыў: ҚАРАР ҲӘМ ОНЫҢ ОРЫНЛАНЫЎЫ

Сәне: 28.01.2019 11:57:18

23 мәрте оқылды


БИРГЕ ИСЛЕСИЎ

БАЙЛАНЫСЛАР ЖАҢА БАСҚЫШТА РАЎАЖЛАНАДЫ

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мир­зиёевтиң Германия Федеративлик Республикасына рәсмий сапары хал­қымыз тәрепинен айрықша қанаатланыўшылық пенен бақлап барылды.

Даўамын окыў: БИРГЕ ИСЛЕСИЎ

Сәне: 28.01.2019 11:54:45

18 мәрте оқылды


ҚУРЫЛЫС

ЖАРЫСПАҚҚА САЛЫНЫП АТЫРFАН ТУРАҚ ЖАЙЛАР

«Қоңырат-Мойнақ» асфальт жолының еки бойына көп жыллық, туқымын самал сеўген, жуўанлығы билектей екпе сексеўиллер айрықша сән берип тур.

Даўамын окыў: ҚУРЫЛЫС

Сәне: 28.01.2019 11:43:21

31 мәрте оқылды


Мақала

ЖОҚАРЫ БИЛИМЛЕНДИРИЎ ТӘЛИМДЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ПАЙДАЛАНЫЎ

Жәмийетимизде тәлимди информацияластырыў процесслерин жеделлес­тириў шараятларында оқыўшылар менен сабақ шынығыўларын санлы (цифрлы) қураллардан пайдаланып, заманагөй санлы коммуникация орталығында өткериў үлкен нәтийже береди.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 28.01.2019 11:30:02

15 мәрте оқылды


ТЕҢИЗ ШЕГИНБЕКТЕ, ЛЕКИН, ИНСАН ШЕГИНБЕЙДИ

 

НӘЎБЕТ  КЕЛДИ,  ДӘЎЛЕТ  КЕЛДИ  МОЙНАҚҚА

1. КЕЎИЛЛЕРДИ ТЕБИРЕНДИРГЕН ПРЕСС КЛУБ

2019-жыл 4-январь

Усы күни Қарақалпақстан пайтахтынан 300 шақырым, Ташкенттен 1500 шақырым қашықлықта-теңиз ултанына қурыл­ған палаткадан тиккелей эфирге берилген пресс клубты үш саат даўамында тула бедени қулаққа айланып тыңламаған адам болмаса керек. Бул — мәмлекетимиз тарийхындағы ең әҳмийетли ҳәм үлкен тарийхый ўақыя еди.

Даўамын окыў: ТЕҢИЗ ШЕГИНБЕКТЕ, ЛЕКИН, ИНСАН ШЕГИНБЕЙДИ

Сәне: 28.01.2019 10:49:31

48 мәрте оқылды


Мақала

ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАЎҒА ТУРАРЛЫҚ БАСЛАМА

Бүгинги күнде тек мәмлекетимиздиң ғана емес, ал, пүткил жәҳән жәмийетшилигиниң дыққат-итибары Аралбойы аймағында жүзеге келген экологиялық апатшылықтың ақыбетлерин жумсартыў, регионда жасайтуғын халықтың турмыс шараятын жақсылаўға қаратылған десек, асыра айтқан болмаймыз.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 28.01.2019 10:43:24

14 мәрте оқылды


Искусство

По велению души

 Иногда нам кажется, что нашим мечтам нет предела.  Но среди них бывает одна единственная, к которой мы идем нацеленно, чтобы воплотить ее в реальность.

Даўамын окыў: Искусство

Сәне: 23.01.2019 12:28:20

38 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF