Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:36:38, 29.01.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ЖАСЛАРЫНЫҢ ЖҮРЕКТЕН ШЫҚҚАН СӨЗЛЕРИ

ИЙГИЛИКЛИ ИСЛЕРДЕ БЕЛСЕНДИЛИК КӨРСЕТЕМИЗ

Бәршемизге мәлим, өткен жылдың 30-декабрь ҳәм усы жылдың 9-10-январь сәнелеринде Өзбекстан Жаслар аўқамы Қарақалпақстан Республикасы Кеңеси ағзаларынан ибарат бир топар жаслар Арал теңизиниң қурып қалған ултанында «Жасыл қапламалар» — қорғаў тоғайлықларын жаратыў жумысларында жергиликли ҳәм Өзбекстан Республикасының барлық ўәлаятларынан келип мийнет етип атыр­ған жумысшылардың ҳалынан хабар алыў, олардың машақатлы мийнет процесслери менен танысыў мақсетинде сол аймақта болған еди.

Даўамын окыў: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ЖАСЛАРЫНЫҢ ЖҮРЕКТЕН ШЫҚҚАН СӨЗЛЕРИ

Сәне: 24.01.2020 05:51:23

19 мәрте оқылды


БИЗ ПРЕЗИДЕНТИМИЗГЕ ҚОЛ-ҚАНАТ БОЛАМЫЗ!

2020-ЖЫЛ ­ ЖАСЛАРҒА ТИЙИСЛИ МӘМЛЕКЕТЛИК СИЯСАТТА ТҮПКИЛИКЛИ БУРЫЛЫС ЖЫЛЫ БОЛАДЫ

Абат Данияров ­ Жаслар аўқамы Қарақалпақстан Кеңеси баслығы:

Ҳүрметли Президентимиздиң Қарақалпақстанға болған айрықша итибарын ҳәр бир сөзинде ҳәм әмелдеги реформаларда кеңнен сезип турамыз. Көпшилигимиз билемиз, мәмлекетимиз басшысы қайсы аймақ яки тараўды раўажландырыў бойынша қандай жаңалық енгизиў басламасы менен шықса, оны ең әўеле Қарақалпақстаннан баслайды десек асыра айтқан болмаймыз.

Даўамын окыў: БИЗ ПРЕЗИДЕНТИМИЗГЕ ҚОЛ-ҚАНАТ БОЛАМЫЗ!

Сәне: 24.01.2020 05:45:32

18 мәрте оқылды


БИЗ ПРЕЗИДЕНТИМИЗГЕ ҚОЛ-ҚАНАТ БОЛАМЫЗ!

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН  ЖАСЛАРЫНЫҢ ЖҮРЕКТЕН ШЫҚҚАН СӨЗЛЕРИ

«Арал апатшылығынан ең көп зыян көрген  тийкарынан бул — Мойнақ халқы. Олардың сабыр-тақаты, Ўатансүйгишлиги ҳәм мийнеткешлиги ушын рахмет айтыўымыз, соған мүнәсип хызмет етиўимиз керек».

Шавкат Мирзиёев.

Өзбекстан Республикасы Президенти.

Даўамын окыў: БИЗ ПРЕЗИДЕНТИМИЗГЕ ҚОЛ-ҚАНАТ БОЛАМЫЗ!

Сәне: 24.01.2020 05:34:23

20 мәрте оқылды


Экология

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ И ЦЕЛИ

В  октябре 2018  года в нашей республике  начал свою деятельность  Международный инновационный центр Приаралья при Президенте Республики Узбекистан.

Даўамын окыў: Экология

Сәне: 21.01.2020 11:49:44

135 мәрте оқылды


Постановление и его исполнение

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — РАСШИРЯТЬ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК

По данным Каракалпакского республиканского управления Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма за январь-октябрь минувшего года отели и другие аналогичные заведения республики приняли около 22 тысяч зарубежных туристов.

Даўамын окыў: Постановление и его исполнение

Сәне: 21.01.2020 11:48:43

132 мәрте оқылды


Указ и его исполнение

ГОСАКТИВЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ...

Как известно, год назад  на базе Комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан была организована деятельность трех Агентств.

Даўамын окыў: Указ и его исполнение

Сәне: 21.01.2020 11:47:26

133 мәрте оқылды


Пресс-конференции

ПОСВЯЩЕНА ИТОГАМ ГОДА

16 января этого года состоялась пресс-конференция, посвященная итогам деятельности органов внутренних дел в минувшем году по обеспечению общественной безопасности, предотвращению правонарушений, а также актуальным задачам на текущий год.

Даўамын окыў: Пресс-конференции

Сәне: 21.01.2020 11:44:32

466 мәрте оқылды


Мероприятия

НОВОСЕЛЬЕ К ПРАЗДНИКУ

14 января этого года в Нукусе состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию нового жилого дома для военнослужащих Каракалпакского республикан­ского управления Службы государственной безопасности Республики Узбекистан и Пограничных войск СГБ.

Даўамын окыў: Мероприятия

Сәне: 21.01.2020 11:43:45

133 мәрте оқылды


Статьи

ИЗБРАНЫ ЧЛЕНЫ СЕНАТА ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

17 января этого года в Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха состоялось совместное заседание депутатов Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, городского и районных кенесов народных депутатов по выборам членов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Даўамын окыў: Статьи

Сәне: 21.01.2020 11:37:53

133 мәрте оқылды


ҚӘДИРИЯТ

МУЗЕЙ — МӘҢГИЛИК ТЫМСАЛЫ

Қарақалпақ халқының сүйикли перзенти, Өзбекстан Қаҳарманы, Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан халық жазыўшысы, бир қанша халықаралық сыйлықлардың лауреаты Төлепберген Қайыпбергенов ҳақыйқый миллет мақтанышына ай­ланған уллы жазыўшы.

Даўамын окыў: ҚӘДИРИЯТ

Сәне: 21.01.2020 11:36:21

131 мәрте оқылды


ЖАҚСЫ НИЙЕТ

ПЕРЗЕНТЛЕРИМИЗ ТӘРБИЯСЫНА БИЙПӘРЎА БОЛМАЙЫҚ

Жасларымыздың Батыс мәдениятына ҳәўес етип қараўы ҳәм сол сыяқлы ғалабалық мәденияттың унамсыз иллетлерине қызығыўы бүгинги күнделикли турмысымыздың машқалалы мәселелеринен бири болып табылады.

Даўамын окыў: ЖАҚСЫ НИЙЕТ

Сәне: 21.01.2020 11:28:24

135 мәрте оқылды


МАҚТАНЫШ

ТЫНЫШЛЫҚ  САҚШЫЛАРЫ  —  ХАЛЫҚ  ТАЯНЫШЫ

Ўатан сезими — инсандағы ең уллы сезим. Адам баласы усы сезим арқалы инсаныйлық келбетке ийе болады. Сонлықтан, хал­қымыз турмыстың барлық тараўларындағы мийнет жемислерин инсан мәпине, Ўатан мәпине арнап келмекте.

Даўамын окыў: МАҚТАНЫШ

Сәне: 21.01.2020 11:25:28

125 мәрте оқылды


ҚӘНИГЕЛЕРДИҢ КЕҢЕСИ

ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДА  ҚАЙТА ЕГИНЛЕР  АГРОБИОЛОГИЯСЫ

Соңғы жыллары Президентимиздиң басламасы менен гүзлик бийдайдан босаған жерлерге тәкирарый егинлер егиў жолға қойылды. Бундағы гөзленген мақсет — халқымызды сапалы азық-аўқатлық өнимлер менен тәми­йинлеў болып табылады.

Даўамын окыў: ҚӘНИГЕЛЕРДИҢ КЕҢЕСИ

Сәне: 21.01.2020 11:23:51

128 мәрте оқылды


АКЦИЯ

ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДА «БИР МИЛЛИОН ТЕРЕК» АКЦИЯСЫ ДАЎАМ ЕТЕДИ

Өзбекстанның раўажланыўына бийпарқ емес пуқаралар ҳәм шет елдеги ўатанласларымызды бүгинги реформалар әтирапында бирлестириў мақсетинде шөлкемлестирилген «Юксалиш» улыўма миллий ҳәрекети өткен жылдың октябрь айында «Бир миллион терек» акция­сын өткериўди жәриялаған еди.

Даўамын окыў: АКЦИЯ

Сәне: 21.01.2020 11:20:51

132 мәрте оқылды


Хош хабар

ҚМУДА «ҚУЯШ ФОТОЭЛЕКТРО СТАНЦИЯСЫ» АШЫЛДЫ

Усы жылдың 14-январь сәнесинде Қубла Кореяның КЕА (Korea Energy Agency-Корея энергетика агентлиги), Weenergy, Hanbеk Construction Co., Ltd компаниялары ҳәм Өзбекстандағы шериклеси «Қуяш энергиясы Халықаралық институты» ҳәм Қарақалпақ мәмлекетлик университети менен биргеликте университеттиң гелиополигонында 3 кВт қуўатлылығындағы қуяш фотоэлектро станциясының рәсмий ашылыў мәресими болып өтти.

Даўамын окыў: Хош хабар

Сәне: 21.01.2020 11:10:11

121 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF