Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 15:01:01, 10.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

АРАМЫЗДАҒЫ АДАМЛАР

ЗАМАНЫНАН, ӨМИРИНЕН РАЗЫ  ИНСАН

Ўақытты жылаўлай алмайсаң, ҳеш ким оны артқа қайтара алмайды. Себеби, бул тәбият нызамы. Лекин, балалығынан ўақыттан утқан бахытын уттырмайды. Қаршадайынан илим ҳәм кәсип өнер үйрениўге ўақыт ажыратып, елге танылған Рахметжан Таджетдинов бүгинги күнде заманынан да, өмиринен де разы бахытлы адам.

Даўамын окыў: АРАМЫЗДАҒЫ АДАМЛАР

Сәне: 02.04.2018 10:06:41

257 мәрте оқылды


КӨРКЕМ ӨНЕР ДҮНЬЯСЫ

ТЕАТРЫМЫЗДЫҢ БҮГИНГИ ТУРМЫСЫ

  Қарақалпақ халқы тарийхына нәзер салсақ, қыйын дәўирлерди басынан өткерген. Соған қарамастан өз тили, мәденияты, көркем өнерин жоғалтпастан әўладтан-әўладларға жеткерип келген. Қарақалпақстанда театр өнери ХХ әсир басларында пайда болып усы дәўирлерде раўажланған.

Даўамын окыў: КӨРКЕМ ӨНЕР ДҮНЬЯСЫ

Сәне: 02.04.2018 09:43:45

227 мәрте оқылды


ЕГИС — 2018

СОЯ ЖЕТИСТИРИЎ ҲӘМ ОНЫҢ АГРОТЕХНИКАСЫ

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде «Соя жетистириў көлемин буннан былай да көбейтиўге тараў илимпазлары менен қәнигелерин кеңнен тартыў» темасында оқыў-семинары болып өтти.

Даўамын окыў: ЕГИС — 2018

Сәне: 02.04.2018 09:35:39

252 мәрте оқылды


Пәрман

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА МИЙЎЕ-ОВОЩ ЖЕТИСТИРИЎДИ  ЖЕДЕЛ  РАЎАЖЛАНДЫРЫЎҒА БАЙЛАНЫСЛЫ ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң Пәрманы

Республикада өндирис­ти кеңейтиў, мийўе-овощ өнимлерин сақлаў, қайта ислеў ҳәм экспорт етиўге қаратылған комплексли илажлар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: Пәрман

Сәне: 02.04.2018 09:34:50

227 мәрте оқылды


мақала

ҚАРАҚАЛПАҚСТАНЛЫ  ИСБИЛЕРМЕНЛЕР  ҚЫТАЙҒА  БАРЫП  ҚАЙТТЫ

Жақында Қарақалпақстан Республикасының қурылыс тараўы қәнигелери делегациясы қытайдың Пекин қаласында өткерилген «Constructtech - 2018» қурылыс технологиялары, материаллары ҳәм үскенелери бойынша халықаралық көргизбеге, сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы елшиханасы ҳәм қытай Халықаралық саўданы раўажландырыў Кеңеси тәрепинен шөлкемлестирилген өзбек-қытай бизнес-форумына қатнасып, усы тараў бойынша жетекши компаниялар менен тәжирийбе алмасып қайтты.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 02.04.2018 09:32:59

207 мәрте оқылды


Қарар

ӨСИМЛИКЛЕР КАРАНТИНИ БОЙЫНША МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТ КӨРСЕТИЎДИҢ  НӘТИЙЖЕЛИЛИГИН АРТТЫРЫЎҒА БАЙЛАНЫСЛЫ ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң Қарары

Елимизде карантиндеги зыянлы организмлер Өзбекстан аймағына кирип келиўиниң ҳәм тарқалыўының алдын алыўды тәмийинлеў, сондай-ақ, өсимлик ҳәм мийўе-овощ өнимлериниң экспортын раўажландырыў ушын қолайлы шараятлар жаратыў бойынша избе-из илажлар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 02.04.2018 09:30:02

198 мәрте оқылды


мақала

ХАЛЫҚ  ДЕПУТАТЛАРЫ  ТАХТАКӨПИР  РАЙОНЛЫҚ  КЕҢЕСИНИҢ  СЕССИЯСЫ

29-март күни Халық депутатлары Тахтакөпир районлық Кеңесиниң XXXV сессиясы болып өтти.

Сессия жумысына Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық палатасы Спикериниң орынбасары С.Отамуратов, Нызамшылық палатасының депутатлары, Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң жуўаплы хызметкери А.Ғаниев, сондай-ақ, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң депутатлары, республикамыздағы министрликлер менен ведомстволардың ўәкиллери, район ҳәкиминиң орынбасарлары, район аймағындағы кәрхана, шөлкемлер, ҳуқық қорғаў ҳәм пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары баслықлары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 02.04.2018 09:28:40

209 мәрте оқылды


мақала

АШШЫ СУЎДЫҢ АШШЫ ЖАЗАСЫ

«Дәмиккеннен қуныққан жаман» деген халық даналығы бийкарға айтылмағанлығы және бир мәрте өз тастыйығын тапты. Сөзимизге дәлил сыпатында шымбайлы пуқара Қыдырбай Бердимуратовтың усы күнге дейин 8 мәрте Өзбекстан Республикасы Жынаят Кодексиниң бир неше статьялары менен судланып, жазаға тартылса да, өзине тийисли жуўмақ шығармастан, тағы да урлық жынаятына қол урғанлығын айтып өтиўимиз мүмкин.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 29.03.2018 09:55:19

431 мәрте оқылды


ЖӘМИЙЕТ, ИНСАН, НЫЗАМ

ИНСАН МӘПЛЕРИ ТӘМИЙИНЛЕНБЕКТЕ

Өзбекстан Республикасының Конституциясы халқымыздың сиясий-ҳуқықый ақыл-ойының жоқары үлгиси есапланады. Ол ҳеш кимге бойсынбай, еркин ҳәм азат, тыныш ҳәм татыў, абадан жасаўдың нызамлы кепиллиги болып келмекте.

Даўамын окыў: ЖӘМИЙЕТ, ИНСАН, НЫЗАМ

Сәне: 29.03.2018 09:54:38

286 мәрте оқылды


ДЕПУТАТ МИНБЕРИ

ТОЙЛАР — МӘНАЎИЯТ  АЙНАСЫ

Халқымыз ушын ардақлы қәдириятлардың бири — бул шаңарақ ҳәм неке. Сонлықтан неке тойлары халқымыздың үрп-әдетлери, дәстүрлеринде айрықша орын ийелейди. Бул үрп-әдетлер, дәстүрлер некени, шаңарақты беккемлеўге қаратылған. Әсирлер даўамында тойлар халықты мәнаўий-психологиялық жақтан тәрбиялаўшы қурал болып келген. Тойларда халық аўызеки дөретиўшилиги — қосықшылық, миллий аяқ ойынлар, бақсы-жыраўшылық раўажланған.

Даўамын окыў: ДЕПУТАТ МИНБЕРИ

Сәне: 29.03.2018 07:09:26

304 мәрте оқылды


Қарар

СЫРТҚЫ  САЎДАНЫ  БУННАН  БЫЛАЙ  ДА  ЕРКИНЛЕСТИРИЎ  ҲӘМ  САЎДА  ОПЕРАЦИЯЛАРЫНЫҢ  НӘТИЙЖЕЛИЛИГИН  АРТТЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ  ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы  Президентиниң Қарары

Сыртқы саўданы буннан былай да еркинлестириў, исбилерменлик субъектлериниң сыртқы экономикалық жумыста кеңнен қатнасыўы ушын теңдей ҳәм қолайлы шараятлар жаратыў, сондай-ақ, саўда операцияларын әмелге асырыўда артықша тосқынлықлар менен иркинишлерди сапластырыў мақсетинде:

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 29.03.2018 06:28:41

258 мәрте оқылды


КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

ШИГИТ  ЕГИСИ  БАСЛАНДЫ

Кегейли районының «Жүзимбағ» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы Азат Берганов басқарған «Бекзад-Азат» фермер хожалығында быйылғы жылдың шигит егисине бағышланып көргизбели семинар болып өтти.

Даўамын окыў: КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

Сәне: 29.03.2018 06:11:31

286 мәрте оқылды


Советы врача

Подростковая депрессия

Около трети подростков имеют явные симптомы депрессии. Среди них, каждый сотый думает о том, чтобы свести счеты с жизнью. Вы должны помочь своему ребенку укрепить его самосознание. Необходимо беспристрастно оценить себя в роли родителей. Ведь именно ваши формы и методы образования могут очень по-разному влиять на психику детей.

Даўамын окыў: Советы врача

Сәне: 27.03.2018 10:58:50

290 мәрте оқылды


Спорт

В НУКУСЕ ПРОВЕДЕН ВЕЛОМАРАФОН

 В честь 20-летия сотрудничества Министерства здравоохранения Республики Каракалпакстан и организации "Врачи без границ" в области борьбы с туберкулезом в столице был организован веломарафон.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 27.03.2018 10:57:49

281 мәрте оқылды


Навруз-2018

СИМВОЛ ВОЗРОЖДЕНИЯ ПРИРОДЫ

Широкое празднование Навруза прошло и в N-ской военной части Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.

Даўамын окыў: Навруз-2018

Сәне: 27.03.2018 10:54:09

306 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF