Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:38:40, 21.08.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

МЕНИҢ ПИКИРИМ

 ЕЛЕ ДЕ ИЙГИЛИКЛИ  ИСЛЕРИМИЗ КӨП

ҚАЙЫРЛЫ ИС УМЫТЫЛМАЙДЫ

 Былтыр 9-майда Россияның ОРТ каналынан Россия халық артисти В.Золотухин шығып сөйлеп, екинши жер жүзилик урыс жылларында 1 200 000 адам Россиядан Өзбекстанға эвакуация етилди, соның ишинде 200 000 и жас балалар еди.

Даўамын окыў: МЕНИҢ ПИКИРИМ

Сәне: 16.08.2018 10:00:29

8 мәрте оқылды


ПИЙШЕМБИ ­ «ҲУҚЫҚБУЗАРЛЫҚЛАР ПРОФИЛАКТИКАСЫ» КҮНИ

ЖЫНАЯТТЫҢ АЛДЫН  АЛЫЎҒА ҚАРАТЫЛДЫ

Елимизде соңғы жыллары жынаятшылыққа қарсы гүресиў ҳәм оның алдын алыў бойынша көплеген жумыслар алып барылмақта. Усының нәтийжесинде республикамыз бойынша өткен 6 ай даўамында 2017-жылдың сол дәўирине салыстырғанда улыўма жынаятлар санының кемейиўине ерисилген.

Даўамын окыў: ПИЙШЕМБИ ­ «ҲУҚЫҚБУЗАРЛЫҚЛАР ПРОФИЛАКТИКАСЫ» КҮНИ

Сәне: 16.08.2018 09:56:47

9 мәрте оқылды


УЛЛЫ ТУЛҒА МИЙРАСЫ

ХАЛЫҚЛАР  ДОСЛЫҒЫНЫҢ  УЛЛЫ ЖЫРШЫСЫ

Бүгинги өркенлеп, дүнья мәдениятына талантлы перзентлериниң шығармалары менен бой теңлестирип атыр­ған қазақ әдебияты ҳәм мәдений өмиринде Абай (Ибрайым) Қунанбай улын: данышпан шайыр, композитор, ағартыўшы, ойшыл ҳәм жәмийетлик ғайраткер, қазақ жазба әдебиятының тийкарын салыўшы, мәдений реформатор  деп атайды.

Даўамын окыў: УЛЛЫ ТУЛҒА МИЙРАСЫ

Сәне: 16.08.2018 09:54:08

7 мәрте оқылды


Байланыс тараўындағы өзгерислер

ХАЛЫҚ  МӘПИН ГӨЗЛЕП

Соңғы жыллары елимизде барлық тараўларда реформалар әмелге асырылып, бәсекилик күшейди. Жаңаланыўлар, көп өзгерислер жүз берип бул байланыс тараўын да шетлеп өтпеди. Тараў бойынша бир неше қарар ҳәм пәрманлар қабылланып, өзиниң унамлы нәтийжесин бермекте.

Даўамын окыў: Байланыс тараўындағы өзгерислер

Сәне: 16.08.2018 09:52:03

6 мәрте оқылды


Қарар

ЖАСЛАРДЫ РУЎХЫЙ ӘДЕП-ИКРАМЛЫЛЫҚ ҲӘМ ФИЗИКАЛЫҚ ЖАҚТАН ЖЕТИК ТӘРБИЯЛАЎ, ОЛАРҒА ТӘЛИМ-ТӘРБИЯ БЕРИЎ СИСТЕМАСЫН САПАЛЫ ЖАҢА БАСҚЫШҚА КӨТЕРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

 Өзбекстан  Республикасы  Президентиниң қарары

Елимизде бәркамал әўладты қәлиплестириў, жасларды руўхый әдеп-икрамлылық ҳәм физикалық жақтан жетик етип тәрбиялаў, оларды алып барылып атыр­ған реформалардың белсенди қатнасыўшысына айландырыўға қаратылған илажлар избе-из әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 16.08.2018 09:50:55

10 мәрте оқылды


Медицина

КОРЕЯЛЫ  ШЫПАКЕРЛЕР  НӨКИСТЕ

Усы жыл 12-августтан баслап Қубла Корея Республикасының мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкеми болған «Эвергрин Моторс»тың шөлкемлестириўинде Кореяның Кёнг Санг миллий университети клиникасының, Дин Джу қаласындағы денсаўлықты сақлаў колледжиниң 35 адамнан ибарат бир топар шыпакерлери, оқытыўшылары пайтахтымызға келип, Нөкис қалалық медицина бирлеспесинде жумыс ислемекте.

Даўамын окыў: Медицина

Сәне: 16.08.2018 09:48:43

8 мәрте оқылды


«ЕҢ УЛЛЫ, ЕҢ ӘЗИЗ»

ДӨРЕТИЎШИЛИККЕ ИЛҲАМЛАНДЫРҒАН ТАҢЛАЎ

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 28-июньдеги «Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң жигирма жети жыллық байрамына таярлық көриў ҳәм оны өткериў ҳаққында»ғы қарарының 7-бәнтинде Өзбекстан Баспасөз ҳәм хабар агент­лиги, Мәденият минис­трлиги, Өзбекстан Жазыўшылар аўқамы, Өзбекстан Журналистлери дөретиўшилик аўқамы, Өзбекстан Көркем өнер академиясы, «Сүўретлеў айнасы» дөретиўшилик ассоциациясы ҳәм бас­қа да тийисли шөлкемлер менен биргеликте «Ең уллы, ең әзиз» таңлаўының республикалық басқышын жоқары дәрежеде өткериў ўазыйпасы жүкленген еди.

Даўамын окыў: «ЕҢ УЛЛЫ, ЕҢ ӘЗИЗ»

Сәне: 16.08.2018 09:45:44

9 мәрте оқылды


ЖАРАТЫЎШЫЛЫҚ

ТУРАН ОЙПАТЫНДАҒЫ  ПАРИЖ

Дүнья жүзинде ең сулыў ҳәм  туризмниң раўажланған Париж қаласы менен келешекте бәсикилесе алатуғын бир қала бар, ол да болса Нөкис қаласы деп айта аламыз. 

Даўамын окыў: ЖАРАТЫЎШЫЛЫҚ

Сәне: 14.08.2018 10:37:38

29 мәрте оқылды


ЭКОНОМИКА

ИНВЕСТИЦИЯЛАРДАН  МАҚСЕТЛИ  ПАЙДАЛАНЫЛМАҚТА

Елимизде сырт ел инвесторларының жумыс алып барыўы ушын бир қатар жеңилликлер, және кең имканиятлар жаратылған. Соның нәтийжесинде сырт ел исбилерменлериниң елимизге болған қызығыўшылығы барған са­йын артып бармақта.

Даўамын окыў: ЭКОНОМИКА

Сәне: 14.08.2018 10:33:40

17 мәрте оқылды


МҮНӘСИБЕТ

АТОМ ЭНЕРГИЯСЫНАН ПАЙДАЛАНАТУҒЫН  МӘМЛЕКЕТЛЕР ҚАТАРЫНА КИРЕМИЗ

Өзбекстан  Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң 10-июль 2018-жыл күни мәмлекетимизде жаңа тараў бол­ған атом электр станциясын (АЭС) қурыў бойынша шөлкемлестириў-техникалық илажларды әмелге асырыў мәселелерине бағышланған мәжилисте атап өткениндей бул дүньяда энергияға болған талапларды көрегенлик пенен баҳалаўы, атом ядросы физикасы бойынша қәниге сыпатында менде де унамлы пикир пайда етти.

Даўамын окыў: МҮНӘСИБЕТ

Сәне: 14.08.2018 10:32:33

30 мәрте оқылды


ҚАЙЫРҚОМЛЫҚ

МҮТӘЖ АДАМЛАРҒА ДӘРИ-ДӘРМАҚЛАР ТАРҚАТЫЛМАҚТА

Усы күнлери Өзбекстан кәсиплик аўқамлары Федерациясы Қарақалпақстан кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңеси тәрепинен Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 12-сентябрьдеги «Халықтың кем тәмийинленген қатламларын қоллап-қуўатлаў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарары тийкарында 2018-жылдың мәнзилли бағдарламасына киргизилген пуқараларға Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң 27 жыллығы алдынан руўхый ҳәм материаллық жақтан жәрдем көрсетиў илажлары әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: ҚАЙЫРҚОМЛЫҚ

Сәне: 14.08.2018 10:31:20

14 мәрте оқылды


Спорт

«БУДУЩЕЕ НАШЕГО ФУТБОЛА» ОХВАТЫВАЕТ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ РЕБЯТ

 Традиционный турнир "Футболимиз келажаги", в котором приняли участие более 20 тысяч юных футболистов, в этом году проходил в 380 махаллинских сходах граждан.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 13.08.2018 11:30:14

11 мәрте оқылды
В негосударственных некоммерческих организациях

ГЛАВНАЯ  МОТИВАЦИЯ

Умение оказать первую помощь и правильно отреагировать в чрезвычайной ситуации может спасти жизнь и не только свою. Это одна из главных мотиваций, с которой подошли к своей задаче  организаторы учебно-игрового мероприятия "Юный спасатель", состоявшегося  в летнем лагере "Жас аулад" г.Нукуса.

Даўамын окыў: В негосударственных некоммерческих организациях

Сәне: 13.08.2018 11:20:55

114 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF