Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана Дүйшемби, 05 Декабрь, 2016
Хош келипсиз Мийман | RSS
Сайт мазмуны

Мини-чат
Последнее сообщение: 3 weeks, 5 days назад
  • null [14:14] : 1
  • Damir [17:29] : Ushbu gazeta ijodkorlariga savolim bor edi. Mini-chatga yozsam javob olamanmi?
  • карекен [21:27] : Нокистин жоллары хаккында макала жазсанлар жуда зор болар еди, бирак мактап емес. Мыс: Беруний, Курбанов кошелеринен автомашина журиуи мумкин емес, дамасларга рахмет кунда 1000 отеди ол жерлерден. Ози исленеме екен бул ж
  • Акылбек [18:05] : Ассалаума алейкум хурметли "Еркин Каракалпакстан" редакциясы хызметкерлери! Мен, Сиздин, газетанызга бир макала бережакпан. Соны Кандай амелге асырыуыма болады?
  • Гулбахар [15:53] : Газетанын жумыс кунин кошириу хаккында маглыуматек
  • Гулбахар [15:52] : Еркин Каракалпакстан Газетасынын сонгы санындагы маглыуматлар керек еди
  • Досан [17:51] : Руслан калай
  • аэро [01:06] : Ташкент аэропорты дунянын ен жаман аэропортлары ишинде 4-орында. Нокистин аэропорты калай дунянын калеген аэропортлары менен басекиге тусе алады? Алдайды дегенге капылта берменда
  • Damir [10:22] : Sa'lem ha'mmege
  • Timos [09:30] : Жана жылыныз бенен

Бизиң сораўлар
Сайтымызға баҳа бериң
 

Статистика
Сейчас 460 гостей и 1 пользователь онлайн

Кириў усылы
«НЕКСИЯ»СЫН САТЫП, ВЕЛОСИПЕД МИНГЕН ФЕРМЕР

Ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллық байрамы ҳүрметине Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң қарары менен «Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген пахтакеш» атағына миясар болған, «Ташаббус-2016» таңлаўында дийқаншылық тараўы бо­йынша жеңимпаз, районлық Кеңестиң депутаты ҳәм ра­йонлық фермерлер Кеңесиниң баслығы, мийнети менен танымалы Қуўат Өтеков ҳаққында сөз.

Просмотров: 12 | Автор: Erkin | Дата: 05.12.2016 11:06 | Подробнее...

УЛЛЫ АТҚА ДАҚ ТҮСИРГЕН ОҚЫТЫЎШЫ

Қайсы заманда, қайсы жәмийетте болмасын, оқытыўшылық, муғаллимшилик кәсибин ийелеп, бала тәрбиясы менен шуғылланғанлар ҳәмийше ел-халықтың ардағында болып, ҳүрмет-иззетке бөленип келген. Себеби, олар өзлериниң пидайы мийнетлери менен тек жас әўлад ўәкиллерин ғана емес, ал, пүткил мәмлекеттиң ертеңги келешегиниң ийелерин тәрбиялайды. Солай екен, ғәрезсизлик жылларында елимизде педагогика тараўының ўәкиллерине айрықша дыққат-итибар қаратылып атыр­ғаны тосыннан емес.

Просмотров: 12 | Автор: Erkin | Дата: 05.12.2016 10:58 | Подробнее...

ЎАТАН СҮЙИЎШИЛИК СЕЗИМИН КҮШЕЙТИЎ ЖОЛЫНДА

Ғәрезсизлик жылларында Өзбекистанда барлық тараўларда елимиздиң Биринши Президенти И.Кәримов тәрепинен жәрияланған «Күшли мәмлекеттен — күшли пуқаралық жәмийетке қарай» принципи тийкарында кең көлемли демократиялық реформалар турмысқа енгизилип атыр.

Просмотров: 7 | Автор: Erkin | Дата: 05.12.2016 10:55 | Подробнее...

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТЛИГИНЕ ТАЛАБАН

ХАТАМЖОН АБДУРАХМОНОВИЧ КЕТМОНОВТЫҢ ӨМИРБАЯНЫ ҲӘМ БАҒДАРЛАМАСЫ

ӨМИРБАЯН

Өзбекистан Халық демокра­тиялық партиясынан Өзбекистан Республикасы Президентлигине талабан Хатамжон Абдурахмонович КЕТМОНОВ 1969-жылы Әндижан ўәлаятының Балиқчи районында туўылған.

Миллети — өзбек. Мағлыўматы — жоқары, 1993-жылы Әндижан мәмлекетлик тиллер педагогикалық институтын тамамлаған.

Просмотров: 9 | Автор: Erkin | Дата: 05.12.2016 10:36 | Подробнее...

КОНСТИТУЦИЯ ҲӘМ САЙЛАЎ СИСТЕМАСЫ

Санаўлы күнлерден соң 24 жыллығы пүткил халқымыз тәрепинен кең түрде белгиленетуғын Тийкарғы Нызамымыз — Өзбекистан Республикасы Конститу­циясының 107-статьясында «Өзбекистан Республикасының пуқаралары мәмлекет ҳәкимиятының ўәкилликли уйымларына сайлаў ҳәм сайланыў ҳуқықына ийе. Ҳәр бир сайлаўшы бир даўысқа ийе. Даўыс бериў ҳуқықы, өз ерк-ықрарын билдириў теңлиги ҳәм еркинлиги нызам менен кепиллестириледи», деп белгиленген.

Просмотров: 10 | Автор: Erkin | Дата: 05.12.2016 10:07 | Подробнее...

АМНИСТИЯ АКТИ: ИНСАНЫЙЛЫҚ ПРИНЦИПИНЕ САДЫҚЛЫҚ

Жәмийетимизде жүз берип атырған түпкиликли өзгерислер, журтымызда бас­қышпа-басқыш әмелге асырылып атырған системалы реформалар, ҳәкимиятлар тармағында өз-ара теңсалмақлылықты сақлаў, әйне пайытта мәмлекетлик ҳәкимият уйымларының жумысларының өз-ара тыйып турыў принципи тийкарында шөлкемлестирилгени ҳәм еки палаталы парламент жумыс баслағанлы берли жәмийетти демократияластырыў жаңа мазмун-мағана менен байыды, елимиздиң жәҳән жәмийетшилигиндеги абырайы ҳәм орны кем-кемнен раўажланып бармақта.

Просмотров: 10 | Автор: Erkin | Дата: 05.12.2016 10:04 | Подробнее...

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТЛИГИНЕ ТАЛАБАН НАРИМОН МАЖИТОВИЧ УМАРОВТЫҢ ӨМИРБАЯНЫ ҲӘМ БАҒДАРЛАМАСЫ

ӨМИРБАЯН

Өзбекистан «Адолат» Социал-демократиялық партиясы тәрепинен Өзбекистан Республикасы Президентлигине талабан Наримон Мажитович Умаров 1952-жылы Ташкент қаласында туўылған. Миллети — өзбек. Мағлыўматы — жоқары. 1974-жылы Ташкент политехника институтын тамамлаған. Қәнигелиги — инженер-геолог. Геология-минералогия илимлериниң кандидаты.

Просмотров: 4 | Автор: Erkin | Дата: 05.12.2016 10:00 | Подробнее...

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТЛИГИНЕ ТАЛАБАН

ШАВКАТ МИРОМОНОВИЧ МИРЗИЁЕВТЫҢ ӨМИРБАЯНЫ ҲӘМ БАҒДАРЛАМАСЫ

ӨМИРБАЯН

Похожее изображениеШавкат Миромонович Мирзиёев 1957-жылы 24-июльде Жиззах ўәлаятының Зомин районында шыпакер шаңарағында туўылған. Миллети — өзбек. Жоқары мағлыўматлы, 1981-жылы Ташкент ирригация ҳәм аўыл хожалығын механизацияластырыў инженерлери институтын тамамлаған. Инженер-механик қәнигелигине ийе. Техника илимлериниң кандидаты, доцент.

Просмотров: 45 | Автор: Erkin | Дата: 02.12.2016 16:17 | Подробнее...

БАРЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР ИТИБАРДА

Бүгинги күнде мәмлекетимиздеги үлкен сиясий ўақыя — усы жылдың 4-декабрь күни болып өтетуғын — Өзбе­кистан Республикасы Президенти сайлаўына  таярлық жумыслары елимиздиң барлық аймақларында жоқары шөлкемлескенлик пенен алып барылмақта. Солар қатары пайтахтымыздағы «Прогресс» билимлендириў ҳәм раўажландырыў орайында жайласқан 38-санлы сайлаў участкасында да жумыслар қызғын.

Просмотров: 21 | Автор: Erkin | Дата: 02.12.2016 15:55 | Подробнее...

ПУҚТА ТАЯРЛЫҚ — ЖОҚАРЫ НӘТИЙЖЕНИ ТӘМИЙИНЛЕЙДИ

Әмиўдәрья  районы ҳәкимияты тәрепинен 4-декабрь күни болып өтетуғын Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўына таярлық көриў ҳәм жоқары дәрежеде, демократиялық принциплерге сай өткериў ушын зәрүр шараятлар жаратыў, нызам ҳүжжетлери талапларына муўапық округ ҳәм участка сайлаў комиссияларына көмеклесиў, сайлаўшылар ушын ҳәр тәреплеме қолайлықлар жаратыў бо­йынша бир қатар әмелий жумыслар алып барылды.

Просмотров: 18 | Автор: Erkin | Дата: 02.12.2016 15:40 | Подробнее...

ПОСЛЕДСТВИЯ РОДСТВЕННЫХ БРАКОВ

По мнению научных исследований, из 100 семей, которые состоят в родственном браке, в 60 семьях рождаются дети-инвалиды. Пока  заключаются браки  среди родственников, существует угроза рождения детей с заболеваниями, так как здесь большое значение имеет  генетический фактор.

Просмотров: 25 | Автор: Erkin | Дата: 30.11.2016 16:47 | Подробнее...

ВОЗВРАТИЛИСЬ С ПОБЕДОЙ

В результате предоставляемых широких возможностей для развития спорта сегодня спортсмены республики добиваются все больших успехов на международных аренах.

Это можно увидеть и на примере Федерации рукопашного боя среди правоохранительных органов Республики Каракалпакстан. В настоящее время этим видом спортивного единоборства занимаются более тысячи человек. На соревнованиях в масштабе Узбекистана лучшие из них регулярно добиваются призовых мест.

Просмотров: 16 | Автор: Erkin | Дата: 30.11.2016 16:45 | Подробнее...

ПОСВЯЩЕНА ИСТОРИИ КРАЯ

В Нукусском государственном педагогическом институте им.Ажинияза.  прошла  международная  научно-теоретическая  конференция на тему "Актуальные вопросы археологии, этнографии, истории и историографии Южного Приаралья". Ректор  института, доктор филологических наук, профессор К.Оразымбетов широко проинформировал участников конференции о ее цели и задачах.

Просмотров: 23 | Автор: Erkin | Дата: 30.11.2016 16:42 | Подробнее...

СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сразу два мероприятия прошли на днях в Государственном музее искусств Республики Каракалпакстан им.И.В.Савицкого, организованных Представительством ЮНЕСКО в Узбекистане совместно с Министерством по делам культуры и спорта Республики Каракалпакстан: презентация книги "Наследие Каракалпакстана" и выставки, посвященные текстилю.

Просмотров: 17 | Автор: Erkin | Дата: 30.11.2016 16:37 | Подробнее...

ШИРОКИЕ СЛОИ НАСЕЛЕНИЯ ПО

Программу Шавката Мирзиёева

Считанные дни остались до самого важного общественно-политического события, имеющего большое значение для жизни страны и народа, будущего развития нашего государства — выборов Президента Республики Узбекистан. В настоящее время кандидаты активно проводят предвыборную агитацию в полном соответствии с закрепленными в национальном избирательном законодательстве демократическими принципами гласности, открытости и справедливости, и в этом им активно содействуют их доверенные лица.

Просмотров: 34 | Автор: Erkin | Дата: 30.11.2016 16:32 | Подробнее...

<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 1 из 95
Излеў

Календарь
2016
Декабрь
ДүСиШәБиЖуШеЕк
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Copyright MyCorp © 2012