Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:17:18, 19.03.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

семинар

БИЛИМ ҲӘМ ТӘЖИРИЙБЕНИ АСЫРЫЎҒА БАҒДАРЛАНДЫ

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мир­зиёевтиң 2017-жыл 12-июльде Олий Мажлис палаталары, сиясий партиялар ҳәм де Өзбекстан  Экологиялық ҳәрекети ўәкиллери менен болған видеоселектор жыйналысындағы «Парламентимиз ҳақыйқый демократия мектебине айланыўы, реформалардың баслаўшысы ҳәм тийкарғы орынлаўшысы болыўы керек» атамасындағы баянатында партия хызметкерлери ҳәм белсендилери алдына қо­йылған ўазыйпалардан келип шығып, O’zLIDEP Сиясий Кеңеси Атқарыў комитети Сиясий билим орайы ҳәм де бирге ислесиўши шөлкемлер менен биргеликте партияның  Қарақалпақстан Республикасы ра­йон (қала)лық Кеңеси хызметкерлери ҳәм депутатлық топары баслықларының тәжирийбесин асырыўға бағдарланған оқыў-семинар болып өтти.

Даўамын окыў: семинар

Сәне: 15.03.2018 12:39:17

19 мәрте оқылды


БИЛИМЛЕНДИРИЎ

 

ШӨЛКЕМЛЕСКЕНЛИК ПЕНЕН  ӨТТИ

Бүгин қайсы билимлендириў мәкемесин алып қарамайық, түпкиликли өзгерислерди, жаңаланыўларды, алға қарай илгерилеўлерди көремиз. Бундай кең көлемли ислер ертеңги келешегимиз болған жаслардың жетик билим алыўына тийкар жаратары анық. Әлбетте, ҳәр бир инсан билим алып, өнер ийе­леп, топлаған билиминиң арқасында бийик-бийик шыңларға көтерилиўди алдына мақсет етип қояды. Өз нәўбетинде өсип киятырған жасларымыздың билим алыўы ушын мәмлекетимиз тәрепинен барлық шараятлар жара­тылған.

Даўамын окыў: БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 15.03.2018 12:35:55

16 мәрте оқылды


15-МАРТ — ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУТЫНЫЎШЫЛАРДЫҢ ҲУҚЫҚЛАРЫН ҚОРҒАЎ КҮНИ

ҲУҚЫҚ  ҲӘМ  МӘПЛЕРИ   ҚОРҒАЛМАҚТА

Ҳәр жылы дүнья жүзи тутыныўшылар жәмийетшилиги 15-март сәнесин «Халықаралық тутыныўшылардың ҳуқықларын қорғаў күни» сыпатында белгилейди.

Даўамын окыў: 15-МАРТ — ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУТЫНЫЎШЫЛАРДЫҢ ҲУҚЫҚЛАРЫН ҚОРҒАЎ КҮНИ

Сәне: 15.03.2018 12:34:14

67 мәрте оқылды


«НАЎРЫЗ»ҒА БАҒЫШЛАНҒАН БАЙРАМ ИЛАЖЛАРЫ

ҚАЙ ЖЕРЛЕРДЕ ӨТЕДИ?

Мине, және бәҳәр келди. Күн жылып, жағымлы самал кеўиллерге қуўаныш бағышламақта. Халқымыз арасында неше мыңлаған жыллардан берли дәстүрге айланған «Наўрыз» байрамын белгилеў бы­йыл да көтериңки руўхта басланып кетти.

Даўамын окыў: «НАЎРЫЗ»ҒА БАҒЫШЛАНҒАН БАЙРАМ ИЛАЖЛАРЫ

Сәне: 15.03.2018 12:32:55

18 мәрте оқылды


ДЫҚҚАТ, ЖАҢАЛЫҚ!

«BOSTON KLASTER»ШИЙКИ ЗАТТАН ТАЯР ӨНИМГЕ ШЕКЕМ

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң усы жыл 25-январьдағы «Пахта-тоқымашылық өндирисин шөлкемлес­тириўдиң заманагөй түрлерин енгизиў илажлары ҳаққында»ғы қарары тийкарында быйылғы жылдан баслап Елликқала районында пахта «кластер» жойбары шеңберинде жаңа усылда жетистириледи.

Даўамын окыў: ДЫҚҚАТ, ЖАҢАЛЫҚ!

Сәне: 15.03.2018 12:32:04

13 мәрте оқылды


Қарар

ОРЫНЛАЎ ҲҮЖЖЕТЛЕРИ БОЙЫНША ҚАРЫЗДАРЛЫҚЛАРДЫ ӨНДИРИЎ МӘСЕЛЕЛЕРИ БАҒДАРЫНДА БИРДЕН-БИР ВЕДОМСТВОЛАРАРАЛЫҚ ЭЛЕКТРОН БИРГЕ ИСЛЕСИЎ СИСТЕМАСЫН ЖАРАТЫЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң Қарары

Суд ҳүжжетлери  ҳәм басқа да уйымлардағы  ҳүжжетлердиң орынланыўын шөлкемлестириўде нәтийжели бирге ислесиўди тәмийинлеў, заманагөй мәлимлеме-коммуникация технологиялары имканиятларынан кеңнен пайдаланған ҳалда қарыздарлықты өндириў илажларының тезлигин ҳәм тәсиршеңлигин арттырыў  мақсетинде:

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 15.03.2018 12:19:51

13 мәрте оқылды


Қарар

УЛЛЫ ҚАЗАҚ ШАЙЫРЫ ҲӘМ ОЙШЫЛЫ АБАЙ  ҚУНАНБАЕВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК МИЙРАСЫН КЕҢНЕН  ҮЙРЕНИЎ ҲӘМ ҮГИТ-НӘСИЯТЛАЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң Қарары

Уллы ағартыўшы ша­йыр ҳәм ойшыл, жақсылық ҳәм дослық жыршысы Абай Қунанбаевтың мақтанышлы исми ҳәм бай дөретиўшилик мийрасы тек ғана қазақ халқының емес, ал, соның менен бирге, пүткил түркий халықлардың, соның ишинде, өзбек халқының да жүрегинде мәңги жасап келмекте.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 15.03.2018 12:01:04

12 мәрте оқылды


статьи

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР В НГПИ

В Нукусском государственном педагогическом институте имени Ажинияза состоялось соревнование по волейболу среди студентов и преподавателей, посвященное Международному женскому дню 8 марта.

В нем приняли участие команды 8 факультетов.

Даўамын окыў: статьи

Сәне: 13.03.2018 11:51:53

24 мәрте оқылды


Спорт

СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ СЕМЕЙ ПРОШЛИ ИНТЕРЕСНО

В столичной детской и юношеской многопрофильной спортивной школе №1 под девизом "Здоровая семья" состоялись спортивные состязания среди семей.

Даўамын окыў: Спорт

Сәне: 13.03.2018 11:50:24

27 мәрте оқылды


Выставки

Мир прекрасен женщиной

Накануне Международного женского дня в Государственном музее искусств Республики Каракалпакстан имени И.В.Савицкого открылась выставка, посвященная  этому празднику.

Даўамын окыў: Выставки

Сәне: 13.03.2018 11:40:15

27 мәрте оқылды


Мероприятия

ПОСВЯЩЕНО ПРАЗДНИКУ

На днях в зале заседаний Министерства народного образования Республики Каракалпакстан прошел вечер, посвященный творчеству Зульфии Исроиловой и приуроченный к Международному женскому дню "Кызын гоззал болсын, шайыры болсын".

Даўамын окыў: Мероприятия

Сәне: 13.03.2018 11:34:52

24 мәрте оқылды


Искусство

НЕПОВТОРИМЫЕ МГНОВЕНИЯ

Отражение внутренней сущности, эмоционального состояния, воспоминаний, наблюдений, отношения к окружающему миру, восторга и любви к жизни, родине, людям — все это относится к творчеству известного мастера кисти Ислама Жаксыбаева. Неутомимость натуры этого интересного  человека выражается в его трудолюбии, поиске, стремлении завершить  задуманное. Основная тема его творчества — это жизнь вокруг него, которую он наблюдал, переживал, чувствовал.

Даўамын окыў: Искусство

Сәне: 13.03.2018 11:30:02

24 мәрте оқылды


Мероприятия

В ВОИНСКИХ РЯДАХ — САМЫЕ ЛУЧШИЕ

Курсант технической школы Каракалпакского республиканского совета ОСО "Ватанпарвар" Узбекистана  Хаким  Камолов готовиться к призыву в ряды Вооруженных Сил начал еще обучаясь в одном  из колледжей  Амударьинского района.

Даўамын окыў: Мероприятия

Сәне: 13.03.2018 11:18:26

23 мәрте оқылды


Постановление и его исполнение

ШИРЕ РАСКРЫВАТЬ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

На прошедшем 22 февраля сего года видеоселекторном совещании Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев с критической точки зрения дал анализ работе по увеличению туристического потока из зарубежных стран, развитию внутреннего туризма, а также эффективности мер по расширению спектра туристических услуг.

Даўамын окыў: Постановление и его исполнение

Сәне: 13.03.2018 11:11:43

27 мәрте оқылды


мақала

ВДОХНОВЛЯЕТ НА СОЗИДАНИЕ

Больших позитивных изменений добился Шуманайский район в своем социально-экономическом развитии за последние  годы. Расположенный на севере республики, опираясь западной стороной на плато Устюрт, он раскинулся на более 78 тыс. гектарах.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 13.03.2018 10:54:37

24 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF