Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:49:35, 21.07.2024
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Статьи

 РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ БОЗАТАУСКОГО РАЙОНА

 25 сентября этого года в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан состоялось совещание, посвященное вопросам социально-экономического развития вновь образованного Бозатауского района.

Даўамын окыў: Статьи

Сәне: 22.10.2019 06:37:17

730 мәрте оқылды


Статьи

ПРИЕМ ЮЖНОКОРЕЙСКИХ ИНВЕСТОРОВ

 23 сентября 2019 года в Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан состоялся прием группы инвесторов из Республики Корея, прибывших в нашу республику во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в этой стране Виталием Феном.

Даўамын окыў: Статьи

Сәне: 22.10.2019 06:36:26

730 мәрте оқылды


ҚАЙЫРҚОМЛЫҚ

ӘСКЕРИЙ ОРКЕСТРДИҢ КОНЦЕРТИ

Халқымыз саўап исти ҳәр ким ҳәр күни ислеўи керек дейди. Ҳақыйқатында да, жақсылық инсан өмирин гөззал етиўши әмеллерден болып, ол өзи менен меҳир-муҳаббатты да бирге алып жүреди.

Даўамын окыў: ҚАЙЫРҚОМЛЫҚ

Сәне: 22.10.2019 06:33:00

687 мәрте оқылды


ЖАҚЫН ӨТМИШ САБАҚЛАРЫ

ОРФОГРАФИЯМЫЗ ТАРИЙХЫНА  БИР  НӘЗЕР…

1933-жылы Қарақалпақстан халық билимлендириў комиссариатының Шымбай ҳәм Тахтакөпир аймақларына экспедицияны шөлкемлестириў ҳаққындағы қыстаўлы буйрығы шығады.

Даўамын окыў: ЖАҚЫН ӨТМИШ САБАҚЛАРЫ

Сәне: 22.10.2019 06:31:04

731 мәрте оқылды


ӨЗБЕКСТАН — УЛЫЎМА ҮЙИМИЗ

КӨТЕРИҢКИЛИК РУЎХЫНДА  ӨТКЕРИЛДИ

Бүгин мәмлекетимизде миллетлераралық татыўлықты беккемлеў, миллий мәдений орайлар менен ислесиўди және де раўажландырыўға бағдарланған кең көлемли илажлар әмелге асырылып келинбекте.

Даўамын окыў: ӨЗБЕКСТАН — УЛЫЎМА ҮЙИМИЗ

Сәне: 22.10.2019 06:29:48

747 мәрте оқылды


ӘҲМИЙЕТЛИ СӘЎБЕТ

МИЙНЕТ  ГҮЎАЛЫҒЫ ҚАЛАЙ  БЕРИЛЕДИ

Усы жыл 9-июль сәнесинде Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң «Өзин-өзи бәнт еткен пуқаралар ушын ўақытшалық мийнет гүўалығын енгизиў ҳаққында»ғы қарары қабыл етилген еди.

Даўамын окыў: ӘҲМИЙЕТЛИ СӘЎБЕТ

Сәне: 21.10.2019 10:40:58

771 мәрте оқылды


БАСПАСӨЗ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

МӘЛИМЛЕМЕ ХЫЗМЕТЛЕРИНИҢ ЖУМЫСЫН ЖЕТИЛИСТИРИЎГЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Бүгинги күнде мәлимлеме коммуникация технологияларының жедел пәтлер менен раўажланыўында мәмлекетлик басқарыў уйымлары системасында баспасөз хызметлерине зәрүрлик сезиледи.

Даўамын окыў: БАСПАСӨЗ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

Сәне: 21.10.2019 10:39:59

733 мәрте оқылды


Пәрман

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ САЛЫҚ СИЯСАТЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманы

Даўамын окыў: Пәрман

Сәне: 21.10.2019 09:56:46

727 мәрте оқылды


ПАХТА — 20l9

«АҚ АЛТЫН» — АҚ ПАХТАҒА  АЙЛАНҒАНДА...

Көздиң жаўын алатуғын пахтазарлыққа барғанымызда күн арқан бо­йлы көтерилген еди. Теримшилер өзли-өзлеринен шыйрақласып, бар ықлас, күш-жигерин жумсап атыр.

Даўамын окыў: ПАХТА — 20l9

Сәне: 21.10.2019 09:55:51

788 мәрте оқылды


Мақала

БОЗАТАЎ РАЙОНЫН РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ МӘСЕЛЕСИ ДОДАЛАНДЫ

Усы жыл 25-сентябрь күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде жаңадан шөлкемлестирилген Бозатаў районын социаллық-экономикалық жақтан раўажландырыў мәселелери, бул бойынша алда тур­ған ўазыйпаларға бағышланған мәжилис болып өтти.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 21.10.2019 09:47:34

742 мәрте оқылды


КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

БМШ РАЎАЖЛАНЫЎ БАҒДАРЛАМАСЫ ТУРАҚЛЫ ЎӘКИЛИНИҢ РЕСПУБЛИКАМЫЗҒА САПАРЫ

Усы жыл 26-сентябрь күни Бирлескен Миллетлер Шөлкеми Раўажланыў бағдарламасының Өзбекстандағы турақлы ўәкили Матильда Димовска басшылығындағы топар еки күнлик сапар менен республика­мызға келди.

Даўамын окыў: КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

Сәне: 21.10.2019 09:46:18

740 мәрте оқылды


«101»-ХАБАРЛАЙДЫ

ТАЯРЛЫҚ ЖУМЫСЛАРЫ АЛЫП БАРЫЛМАҚТА

Жаздың мыс қайнаған ыссылары өтип, үлкемизде алтын гүз мәўсими ҳүким сүрмекте. Және бираздан соң қылышын сүйреп қыс та келеди.

Даўамын окыў: «101»-ХАБАРЛАЙДЫ

Сәне: 18.10.2019 11:10:23

836 мәрте оқылды


«101»-ХАБАРЛАЙДЫ

АЛДЫН АЛҒ­АН АБЗАЛ

Өртке итибарсызлықтың ақыбети бахытсыз ҳәдийселерге алып келетуғынлығы бизиң бәршемизге де ашық-айдын белгили. Деген менен, усы қәўип-қәтерли есапланған жағдайларға бийпәрўа қараған пуқаралардың турақ жайларында ҳәм мал қораларында бир­қанша өртлер жүз берип атыр.

Даўамын окыў: «101»-ХАБАРЛАЙДЫ

Сәне: 18.10.2019 11:07:15

794 мәрте оқылды


«101»-ХАБАРЛАЙДЫ

ЖЫЛЫТЫЎ ҮСКЕНЕЛЕРИ МӘЎСИМГЕ ТАЯРМА?

Тақыятас районының өрт қәўипсизлиги хызметкерлери тәрепинен район аймағында жайласқан мәкеме ҳәм кәрханалар, өзин-өзи басқарыў уйымлары, сондай-ақ, көп қабатлы турақ жайлардың газ ҳәм электр үскенелери, жылытыў қазанларының гүз-қыс мәўсимине таярлығын тексериўде газ ҳәм электр кәрханалары хызметкерлери менен биргеликте бир қатар жумыслар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: «101»-ХАБАРЛАЙДЫ

Сәне: 18.10.2019 11:05:35

824 мәрте оқылды


«101»-ХАБАРЛАЙДЫ

ӨРТ ИТИБАРСЫЗЛЫҚТЫ КЕШИРМЕЙДИ

Нөкис қаласы аймағында пуқараларымыздың турақ жайларында ҳәм мәкеме, кәрханаларда соның менен бирге таза салынып атыр­ған қурылыс имаратларында өрт қәўипсизлиги қағыйдалары бойынша, Нөкис қалалық өртти қадағалаў уйымы хызметкерлери тәрепинен ҳәр ҳәптениң сәршемби күни «Өртлер профилактикасы күни» деп белгилениўи мүнәсибети менен пайтахтымыз турғынлары менен ушырасыўлар, сәўбетлесиўлер өткерилмекте.

Даўамын окыў: «101»-ХАБАРЛАЙДЫ

Сәне: 18.10.2019 11:04:49

839 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF