Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 16:06:03, 16.07.2024
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТЛЕР ОРАЙЫ:

ЖАҢА ХЫЗМЕТ ТҮРИ

Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Мәмлекетлик хызметлер көрсетиўдиң миллий системасын буннан былай да комплексли раўажландырыў илажлары ҳаққында»ғы 2019-жыл 15-февральдағы қарары тийкарында 2019-жыл 14-август күнги Министрлер Кабинетиниң «Жер асты суўларына қудықларды қазыў ушын рухсатнама бериў бо­йынша мәмлекетлик хызметлерди көрсетиўди буннан былай да раўажландырыў илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилди.

Даўамын окыў: МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТЛЕР ОРАЙЫ:

Сәне: 24.10.2019 11:55:01

774 мәрте оқылды


ЭКОЛОГИЯ

ШЫҒЫНДЫЛАР БҮГИНГИ ҲӘМ ЕРТЕҢГИ КҮНИМИЗДИҢ ГЛОБАЛ МАШҚАЛАСЫ

Бүгин экология тараўында көп сөз болмақта. Экологиялық мәденият, пуқаралардың экологиялық санасын арттырыў бойынша үгит-нәсият жумыслары өз нәтийжесин көрсетип атыр ма?

Даўамын окыў: ЭКОЛОГИЯ

Сәне: 24.10.2019 11:53:10

761 мәрте оқылды


БАСПАСӨЗ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

САЛАМАТЛЫҒЫМЫЗ  ӨЗ  ҚОЛЫМЫЗДА

Дүньяға белгили француз жазыўшысы А.Мюссен  «Дене тәрбиясы көплеген  дәри-дәрмақлардың орнын  басыўы мүмкин, бирақ, ҳеш бир дәри дене тәрбия­сының орнын баса алмайды», - деген еди.

Даўамын окыў: БАСПАСӨЗ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

Сәне: 24.10.2019 11:52:26

862 мәрте оқылды


Мақала

ИСБИЛЕРМЕНЛЕРДИҢ  ЖӘМӘӘТШИЛИК КЕҢЕСЛЕРИ ДҮЗИЛДИ

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2019-жыл 5-октябрь күни «Өзбекстан Республикасы Бас Министриниң Исбилерменлер мүрәжатларын көрип шығыў қабыллаўханалары жанында Исбилерменлердиң жәмәәтшилик кеңеслерин дүзиў ҳаққында»ғы қарары қабылланды. Усы қарар менен Исбилерменлердиң жәмәәтшилик кеңеслериниң үлги режелери тастыйықланды.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 24.10.2019 11:51:30

731 мәрте оқылды


БАСПАСӨЗ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

«САҲРАДАҒЫ ЛУВР»: ЖЕТИСКЕНЛИК ҲӘМ ЎАЗЫЙПАЛАР

Усы жыл 8-октябрь күни И.В.Савицкий атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик көркем өнер музейинде соңғы жылларда әмелге асырылған өзгерислер ҳәм жаңаланыўларды кең жәмийетшиликке жеткериў, ғалаба хабар қураллары менен тығыз байланыс орнатыў мақсетинде  баспасөз әнжуманы болып өтти.

Даўамын окыў: БАСПАСӨЗ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

Сәне: 24.10.2019 11:49:48

776 мәрте оқылды


ПАХТА — 2019

БЕРУНИЙШИЛЕРДИҢ ҚӘДЕМИ ҲӘР ҚАШАНҒЫДАН ДА ШЫЙРАҚ

Жыл даўамында мийнеттиң қазанында қайнаған дий­қанлар Беруний районында көплеп табылады. Гүздиң сарғыш тартқан сағымы, ийреңлеп созылып аққан дәрьяға мегзес, Қаратаў дизбеклери баўрайларына жайласқан «Алтынсай» аўылынан баслап, шексиз пахта атызларында аппақ шағырайып ашылған пахталар көрген көзди ерксиз өзине жаўлап алады.

Даўамын окыў: ПАХТА — 2019

Сәне: 24.10.2019 11:48:10

761 мәрте оқылды


ПАХТА — 2019

МАНСУРДЫҢ ШЕГИ 40 ЦЕНТНЕР

Ҳәзирги күнлери республикамыздың барлық аўыл-аймақларында гүзги жыйын-терим жумыслары қызғын алып барылып, алдынғы фермер хожалықлары мәмлекетке пахта тапсырыў шәртнамасын артығы менен орынлап шықпақта.

Даўамын окыў: ПАХТА — 2019

Сәне: 24.10.2019 11:40:48

781 мәрте оқылды


ПАХТА — 2019

ТАҚЫЯТАС РАЙОНЫНЫҢ ПАХТАКЕШЛЕРИ ШӘРТНАМАЛЫ РЕЖЕСИН ОРЫНЛАДЫ

Тақыятас районының пахтакешлери мәмлекетимизге 5250 тонна  пахта тапсырып, республикамызда биринши болып шәртнамалы режесин орынлап шықты.

Даўамын окыў: ПАХТА — 2019

Сәне: 24.10.2019 11:37:47

757 мәрте оқылды


ПАХТА — 2019

Өз хабаршымыз Ө.ӨТЕЎЛИЕВ.

Қанлыкөл районынан хабарлайды.

МИЙНЕТЛЕРИНЕ ЫЛАЙЫҚ СЫЙЛЫ САЎҒА

Қанлыкөл районындағы «Мәденият» мәкан пуқаралар жыйыны аймағында жасаўшы, 41 жыл қатардағы электрик болып ислеген Дәўлетбай Бийсенбаевтың шаңарақ ағзалары қара мийнетлери менен күн көретуғыны ҳаққында жақсы сөзлер еситесең.

Даўамын окыў: ПАХТА — 2019

Сәне: 24.10.2019 11:36:43

770 мәрте оқылды


Қарар

CУЎ РЕСУРСЛАРЫН БАСҚАРЫЎ СИСТЕМАСЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 24.10.2019 11:32:49

821 мәрте оқылды


Қарар

ТОВАР-ШИЙКИ ЗАТ БИРЖАЛАРЫ ЖУМЫСЫНЫҢ ӘТИЙЖЕЛИЛИГИН АРТТЫРЫЎ ҲӘМ БИРЖА САЎДАСЫ МЕХАНИЗМЛЕРИН БУННАН БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 24.10.2019 11:30:06

735 мәрте оқылды


Пәрман

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРЫ БИЛИМЛЕНДИРИЎ СИСТЕМАСЫН 2030-ЖЫЛҒА ШЕКЕМ АЎАЖЛАНДЫРЫЎ КОНЦЕПЦИЯСЫН ТАСТЫЙЫҚЛАЎ ҲАҚҚЫНДА

 Өзбекстан Республикасы Президентиниң пәрманы

Даўамын окыў: Пәрман

Сәне: 24.10.2019 11:27:41

730 мәрте оқылды


«Бес баслама — бес имканият»

ЖАСЛАРДЫ ЎАТАНСҮЙИЎШИЛИК РУЎХЫНДА ТӘРБИЯЛАЎДА ЖӘМЛЕСТИРГЕН  ИЛАЖ

Көпшиликке мәлим, усы жыл 19-мартта өткерилген видеоселектор мәжилисинде мәмлекетимиз басшысы социаллық, руўхый-ағартыўшылық тараўларындағы жумысларды жаңа система тийкарында жолға қойыў бо­йынша бес әҳмийетли басламаны алға қойған еди.

Даўамын окыў: «Бес баслама — бес имканият»

Сәне: 24.10.2019 11:25:36

805 мәрте оқылды


Мақала

ТЕҢГЕНИҢ ЕКИНШИ ТӘРЕПИ

Бурын тек қыялый фантазиямызда сәўлеленген заманагөй мәлимлеме коммуникациялары, интернет тармақлары бүгинги күни әмелде өз көринисин таўып, ҳәр тәреплеме раўажланыў бағдарында шешиўши орынды ийелеп атырғанына ҳәмме гүўамыз.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 24.10.2019 11:13:39

767 мәрте оқылды


«101» ХАБАРЛАЙДЫ

ҚӘЎИПСИЗЛИК ҚАҒЫЙДАЛАРЫН САҚЛАЙЫҚ

Ҳүрметли пуқаралар! Үйиңизде жанып турған газ ҳәм электр әсбап-үскенелерин қараўсыз қалдырмаң. Насаз газ ҳәм электр әсбап-үскенелеринен пайдаланбаң.

Даўамын окыў: «101» ХАБАРЛАЙДЫ

Сәне: 24.10.2019 11:12:45

757 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF