Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:14:29, 18.06.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

СПОРТ

ЖЕҢИМПАЗЛАР АНЫҚЛАНДЫ

Усы күнлери елимиз бойлап Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2016-жыл 19-февральдағы мәжилис баянламасының талапларын орынлаў мақсетинде, имка­нияты шекленген балалар арасында дәстүрге айланған «Гимнастика ҳәмме ушын?» спорт фестивальлары болып өтпекте.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 04.11.2016 05:39:17

240 мәрте оқылды


СПОРТ

КУБОК МАЙДАН ИЙЕЛЕРИНДЕ

Пайтахтымыздағы 2-санлы Балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектебинде дәстүрий таэквон-до ITF бойынша ер балалар ҳәм қызлар арасында Қарақалпақстан ашық кубогы жарысы болып өтти.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 04.11.2016 05:35:10

273 мәрте оқылды


СПОРТ

РЕГБИШИЛЕРИМИЗДИҢ  ТАБЫСЛАРЫ

Соңғы жылларда елимизде раўажланып атырған спорт түрлериниң бири — регби болып табылады. Орынларда регби дөгереклериниң ашылып, оған мыңлап жасларымыздың қатнасыўы, ҳәр қыйлы жарыслардың, мәмлекет чемпионаты ҳәм кубок ойынларының өткерилиўи, регбишилеримиздиң халықаралық турнирлерге турақлы қатнасыўы бул пикиримизди дәлиллейди.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 04.11.2016 05:32:52

292 мәрте оқылды


Медицина

ХИРУРГИЯЛЫҚ  ОРАЙДАҒЫ  ИЛАЖЛАР

Бурын хабар етилгениндей, Өзбекистан Республикасы Минис­трлер Кабинетиниң 2016-жыл 21-сентябрьдеги «Республика аймағындағы халыққа көрсетилип атырған қәнигелестирилген медициналық жәрдемниң сапасын және де жақсылаў илажлары  ҳаққында»ғы   мәжилис қарары тийкарында Өзбекистан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министрлиги менен Қарақалпақстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министрлигиниң арнаўлы буйрықлары  шығарылып, оның орынланыўын тәми­йинлеў мақсетинде орынларда медициналық — социаллық илажлар даўам етпекте.

Даўамын окыў: Медицина

Сәне: 04.11.2016 05:20:25

276 мәрте оқылды


«ҒӘРЕЗСИЗЛИК ҒУМШАЛАРЫ»

ЖУЎМАҚЛАЎШЫ БАСҚЫШТЫҢ  ЖЕҢИМПАЗЛАРЫ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик сазлы театрында мәденият мәкемелериндеги балалар көркем өнер жәмәәтлери арасында «Ғәрезсизлик ғумшалары» таңлаўының жуўмақлаўшы республикалық регионаллық басқышы болып өтти.

Даўамын окыў: «ҒӘРЕЗСИЗЛИК ҒУМШАЛАРЫ»

Сәне: 04.11.2016 05:17:23

280 мәрте оқылды


Қарар ҳәм оның орынланыўы

ТАРАЎ ЎӘКИЛЛЕРИНЕ ИСЕНИМЛИ  ХЫЗМЕТ

Базар экономикасында киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликтиң еркин раўажланыўы мәмлекеттиң  раўажланыўына тийкар болады. Ғәрезсизлик жылларында бул бағдарда көлемли жумыслар әмелге асырылып, киши бизнеске кең жол ашылып,  исбилерменлердиң жумыслары қоллап-қуўатланып келинбекте.

Даўамын окыў: Қарар ҳәм оның орынланыўы

Сәне: 04.11.2016 05:12:40

264 мәрте оқылды


Семинар

КОРРУПЦИЯНЫҢ АЛДЫН АЛЫЎҒА ҚАРАТЫЛДЫ

Жақында пайтахтымызда Өзбекистан бийғәрез баспа ғалаба хабар қураллары менен мәлимлеме агентликлерин қоллап-қуўатлаў  ҳәм раўажландырыў жәмийетлик қоры тәрепинен Журналист­лерди қайта таярлаў орайы менен бирликте «Пуқаралардың коррупция ҳалатларының алдын алыў бойынша хабардар болыўы ҳәм ҳуқықый санасын арттырыў мәселелери» темасында дөгерек сәўбети болып өтти. Семинарда жергиликли ғалаба хабар қураллары ҳәм пуқаралық жәмийети инс­титутларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: Семинар

Сәне: 04.11.2016 05:07:00

272 мәрте оқылды


МҮНӘСИБЕТ

ИСБИЛЕРМЕНЛИК ЖУМЫСЫНЫҢ РАЎАЖЛАНЫЎЫ ­ ЕЛИМИЗ ПРОГРЕСИ  ҲӘМ ПӘРАЎАНЛЫҒЫНЫҢ ТИЙКАРЫ

Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти Ислам Кәримовтың мәмлекетимиз ғәрезсизлигин, оның социаллық-экономикалық раўажланыўын тәмийинлеў ўазыйпаларын шешиў бойынша ислеген шексиз хызметлериниң бири елимизде жеке мүлк ҳәм исбилерменликтиң нормативлик-ҳуқықый тийкарларын, олардың қолқатылмаслығын қорғаў ушын шараятлар ҳәм кепилликлер туўдырып бериўге кең имканиятлар жаратыўдан ибарат болған еди. Тараўдың избе-из даўамы сыпатында усы жыл 5-октябрьде Өзбекистан Республикасы Президенти ўазыйпасын атқарыўшы Ш.Мирзиёев тәрепинен «Исбилерменлик жумысының еле де раўажланыўын тәмийинлеўге, жеке мүлкти ҳәр тәреплеме қорғаўға ҳәм исбилерменлик орталығын сапа жағынан жақсылаўға байланыслы қосымша ис-илажлар ҳаққында»ғы Пәрманының қабыл етилиўи усы тараўдағы ўазыйпалардың орынланыўында үлкен бағдарлама болмақта.

Даўамын окыў: МҮНӘСИБЕТ

Сәне: 04.11.2016 05:02:58

242 мәрте оқылды


ПӘРМАН — ҲӘРЕКЕТТЕ

ЭКОНОМИКАЛЫҚ РЕФОРМАЛАРДЫҢ ГЕЗЕКТЕГИ БАСҚЫШЫ

(Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының ағзасы,

Беруний районының ҳәкими Фархад Эрманов пенен сәўбет)

­ Елимизде экономикалық реформалардың және бир басқышына қәдем қо­йылды, яғный, Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Исбилерменлик жумысының жедел раўажланыўын тәмийинлеўге, жеке мүлкти ҳәр тәреплеме қорғаўға ҳәм исбилерменлик орталығын сапа жағынан жақсылаўға байланыслы қосымша илажлар ҳаққында»ғы Пәрманы жәрияланды. Айтыңызшы, усы пәрманның мақсети нелерге қаратылған?

­ Пәрман тийкарынан жеке мүлкти ҳуқықый қорғаўды және де күшейтиў, мәмлекетимиздиң инвестициялық тартымлылығын арттырыў ҳәм усы тараўдағы реформаларды сапа жағынан және де жақсылаў мақсетинде қабыл етилген. Басқаша айтқанда, өз бизнесин жолға қойып, исбилерменлик потенциалын еркин ҳәм нәтийжели көрсетиў тилеги менен жумысын баслаған исбилерменлерге ҳәр тәреплеме таяныш болыў, олардың түрли бюрократиялық тосқынлықларға, қағазпазлыққа дус келиўиниң алдын алыў мақсетлерине қаратылған.

Даўамын окыў: ПӘРМАН — ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 03.11.2016 12:09:36

287 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

САЙЛАЎҒА ҚАТНАСЫЎ — ПУҚАРАЛЫҚ МИННЕТИМИЗ

Тәжирийбелерден мәлим, сайлаўлар – бул елимизде әмел ететуғын ҳуқықый нормалардың қаншелли демократиялық руўхта екенин көрсететуғын, демократиялық ҳуқықый мәмлекеттиң ажыралмас белгиси болып табылады. Сондай-ақ, ол халықтың өз ықрарын еркин билдириўдиң, пуқаралардың мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик басқарыўға қатнасыўының тийкарғы усылы болып, ең баслы ҳәм шешиўши әҳмийетке ийе мәселе.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 03.11.2016 11:58:29

294 мәрте оқылды


КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

БӨЛИМ  ЖАҢА  ИМАРАТҚА  ҚОНЫС  БАСТЫ

25-октябрь — Өзбекистан Республикасы ишки ислер уйымлары хызметкерлери күни мүнәсибети менен Әмиўдәрья районлық ишки ислер бөлиминиң заман талапларына сай қурылған жаңа имараты пайдаланыўға тапсырылды.

Даўамын окыў: КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

Сәне: 03.11.2016 11:55:21

225 мәрте оқылды


МАҚАЛА

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН ЕКИНШИ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

Усы жыл 27-октябрь күни Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он екинши сессиясы болып өтти. Оған Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты ҳәм республика ҳүкиметиниң ағзалары, министрликлер менен ведомстволардың, мәкеме ҳәм кәрханалардың, ҳуқық қорғаў уйымларының басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: МАҚАЛА

Сәне: 03.11.2016 11:35:07

234 мәрте оқылды


РЕКЛАМА ОРНЫНА

ҲӘММЕГЕ БИРДЕЙ, ИСЕНИМЛИ ҲӘМ ҚОЛАЙЛЫ

Ғәрезсизлик жылларында республикамызда кең көлемли реформаларды әмелге асырыўда экономика, банк мәкемелериниң орны дыққатқа ылайық. Әсиресе, «Агро банк» АКБ хызметиниң жылдан-жылға раўажланып баратырғаны ҳәм қарыйдарларға қолайлылықлар жаратыўы, итибары буның айқын дәлили бола алады.

Даўамын окыў: РЕКЛАМА ОРНЫНА

Сәне: 03.11.2016 11:28:42

215 мәрте оқылды


ЖУРНАЛИСТИКА ҲӘМ ЖӘМИЙЕТ

БАСПАСӨЗ ХЫЗМЕТИ — ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ СИСТЕМАСЫ

Бүгинги күнде елимиздиң социал-экономикалық ҳәм сиясий турмысындағы өзгерислерди ғалаба хабар қуралларысыз көз алдымызға келтириў қыйын. Елимиз ғәрезсизликке ерискен дәслепки күнлерден баслап-ақ сөз ҳәм мәлимлеме еркинлигин тәмийинлеўге айрықша итибар қаратылып, олардың материаллық-техникалық базасы жыл са­йын беккемленип бармақта.

Даўамын окыў: ЖУРНАЛИСТИКА ҲӘМ ЖӘМИЙЕТ

Сәне: 03.11.2016 11:27:21

238 мәрте оқылды


СЕМИНАР

ИСБИЛЕРМЕНЛИКТИ ҚОРҒАЎДЫҢ ӘҲМИЙЕТЛИ МӘСЕЛЕЛЕРИ

Жақында Пуқаралық жәми­йети қәлиплесиўин мониторинг етиўши бийғәрез институты Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бөлими мәжилислер залында «Исбилерменлик хызметин жедел раўажландырыў ҳәм жеке мүлкти ҳәр тәреплеме қорғаўдың әҳмийетли мәселелери» атамасында семинар-тренинг болып өтти.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 03.11.2016 11:23:39

240 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF