Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:38:00, 19.04.2024
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Қарар

ҲУҚЫҚЫЙ МОНИТОРИНГТИҢ ЗАМАНАГӨЙ МЕХАНИЗМЛЕРИ ТИЙКАРЫНДА НЫЗАМ ҲҮЖЖЕТЛЕРИ ОРЫНЛАНЫЎЫНЫҢ НӘТИЙЖЕЛИЛИГИН АРТТЫРЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 08.11.2019 11:53:38

684 мәрте оқылды


САЙЛАЎ — 2019

САЙЛАЎ НЫЗАМШЫЛЫҒЫН ҮГИТ-НӘСИЯТЛАЎДЫҢ ӘҲМИЙЕТИ

Өзбекстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясы халықаралық баспасөз орайы Қарақалпақстан Республикасы бөлиминде усы жылдың 22-декабрь күни  Олий Мажлистиң Нызамшылық палатасына, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине, халық депутатлары жергиликли Кеңеслерге болып өтетуғын сайлаўға бағышланған брифинг болып өтти.

Даўамын окыў: САЙЛАЎ — 2019

Сәне: 08.11.2019 11:51:54

757 мәрте оқылды


БИЛИМЛЕНДИРИЎ

ЖУЎАПКЕРШИЛИКТИ  КҮШЕЙТЕДИ

Ғәрезсизлик жылларында, әсиресе, соңғы пайытларда ҳүрметли Президентимиз Ш.Мирзиёев тәрепинен билимлендириў тараўына, онда мийнет етип атырған пидайы оқытыўшылардың хызметлерин баҳалаўға айрықша итибар қаратылмақта.

Даўамын окыў: БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 08.11.2019 10:21:00

725 мәрте оқылдыМОБИЛ ҮСКЕНЕЛЕРИН БИЙПУЛ ДИЗИМНЕН ӨТКЕРИЎГЕ АСЫҒЫҢ!

БУЛ  ХЫЗМЕТ 1-ДЕКАБРЬДЕН  ПУЛЛЫ  БОЛАДЫ

Усы жылдың 20-сентябрь күни Өзбекстан байланыс тарийхый музейинде «UZIMEI бирден бир мағлыўматлар базасында мобил үскенелер IMEI-кодларын дизимнен өткериў системасын енгизиў» атамасында сәўбетлесиў болып өтти.

Даўамын окыў: МОБИЛ ҮСКЕНЕЛЕРИН БИЙПУЛ ДИЗИМНЕН ӨТКЕРИЎГЕ АСЫҒЫҢ!

Сәне: 08.11.2019 10:10:42

757 мәрте оқылды


ПАХТА ­ 2019

ЖЫЛ  ЖЫЛҒА САБАҚ БОЛДЫ

«Бирлешик» АПЖ аймағындағы «Мухит» фермер хожалығы мәмлекетке пахта тапсырыўдың шәртнамалы жобасын кешигип орынласа да, ғорекке сырғыған атызлары енди ашылмаға қарапты.

Даўамын окыў: ПАХТА ­ 2019

Сәне: 08.11.2019 10:08:18

719 мәрте оқылды


СЕМИНАР

АЎЫЛ  ХОЖАЛЫҒЫНДА  СУЎДЫ ҮНЕМЛЕЎ  ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

Ҳәммемиз билемиз, пүткил дүнья жүзинде суў жетиспеўшилиги машқаласы жылдан-жылға күшейип бармақта. Өзбекстан Республикасы халқының саны 2030-жылға келип 39 миллионға жетиўи ҳәм ықлым өзгерислери нәтийжесинде суў ресурслары 7 млрд.м3қа кемейиўи күтилмекте.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 08.11.2019 10:07:38

709 мәрте оқылды


КОНФЕРЕНЦИЯ

ЗАМАНАГӨЙ ТӘЛИМНИҢ МАШҚАЛА ҲӘМ ШЕШИМЛЕРИ

Барлық тараўлар сыяқлы мәмлекетимизде билимлендириў системасында түпкиликли өзгерислер жүз бермекте. Бул тийкарынан заманагөй тәлимди раўажландырыў менен байланыслы.

Даўамын окыў: КОНФЕРЕНЦИЯ

Сәне: 08.11.2019 10:06:39

715 мәрте оқылды


КОНФЕРЕНЦИЯ

СУДЛАР ХЫЗМЕТИ ЖӘМИЙЕТШИЛИК ДЫҚҚАТЫНДА

Елимизде әмелге асырылып атырған суд ҳуқық тараўындағы өзгерислердиң мазмун-әҳмийети, мақсети, инсан ҳуқық ҳәм еркинликлери, олардың нызамлы мәплерин нәтийжели қорғаўдың ең әҳмийетли кепиллиги сыпатында суд ҳәкимиятының абыра­йын және де беккемлеў, судлардың ҳақыйқый бийғәрезлигин тәмийинлеў, оны ҳақыйқый әдиллик қорғанына айландырыў, күшли пуқаралық жәмийетин пайда етиўдеги орны ҳәм ролин күшейтиўден ибарат.

Даўамын окыў: КОНФЕРЕНЦИЯ

Сәне: 08.11.2019 10:06:12

706 мәрте оқылды


ИСБИЛЕРМЕНЛИК ­ ДӘЎИР ТАЛАБЫ

ИМПОРТТЫ ОПТИМАЛЛАСТЫРЫЎ ҲӘМ ЭКСПОРТТЫ ХОШАМЕТЛЕЎ ­ ЭКОНОМИКА ТУРАҚЛЫЛЫҒЫНЫҢ ТИЙКАРЫ

Бүгинги күнде мәмлекетимиз экономикасын турақластырыў бойынша зәрүр реформалар әмелге асырылмақта. Бәсекиге турақлы өнимлер ислеп шығарыў ҳәм де оларды экспортқа жибериў ушын зәрүр шараят ҳәм имканиятлар жаратылмақта.

Даўамын окыў: ИСБИЛЕРМЕНЛИК ­ ДӘЎИР ТАЛАБЫ

Сәне: 08.11.2019 10:05:17

699 мәрте оқылды


Қарар

«БИРДЕН-БИР МИЛЛИЙ МИЙНЕТ СИСТЕМАСЫ» УЙЫМЛАРАРАЛЫҚ ПРОГРАММАЛЫҚ-АППАРАТ КОМПЛЕКСИН ЕНГИЗИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 08.11.2019 10:02:57

861 мәрте оқылды


Қарар

БАНК-ФИНАНС  ТАРАЎЫНДА КАДРЛАРДЫ  ТАЯРЛАЎ СИСТЕМАСЫН  ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ  ҲАҚҚЫНДА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарары

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 08.11.2019 10:01:02

735 мәрте оқылды


Сайлаў нызамшылығын үгит-нәсиятлаў айлығы

ӘДИЛЛИК МИНИСТРЛИГИ ТӘРЕПИНЕН ОРЫНЛАРДА МӘСЛӘҲӘТ КУРСЛАРЫ ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЛДИ

Бүгинги күнде барлық министрлик, мәкеме, шөлкемлерде, оқыў орынларында ҳәм сайлаў участ­каларында қәнигелердиң қатнасыўында «Сайлаў нызамшылығын үгит-нәсиятлаў айлығы» шеңберинде ушырасыўлар ҳәм семинарлар шөлкемлестирилмекте.

Даўамын окыў: Сайлаў нызамшылығын үгит-нәсиятлаў айлығы

Сәне: 08.11.2019 09:59:36

697 мәрте оқылды


АЛЫС АЙМАҚЛАР ТУРМЫСЫНАН

«ШУҚЫРҚАҚ»ТА  БИР  ҚАТАР  СОЦИАЛЛЫҚ ОБЪЕКТЛЕР  ПАЙДАЛАНЫЎҒА  ТАПСЫРЫЛДЫ

Усы жыл 31-октябрь күни Елликқала районындағы «Шуқырқақ» мәкан пуқаралар жыйынында мектепке шекемги билимлендириў мәкемесиниң филиалы, емлеў профилактика мәкемесиниң имараты ҳәм монша пайдаланыўға тапсырылды.

Даўамын окыў: АЛЫС АЙМАҚЛАР ТУРМЫСЫНАН

Сәне: 08.11.2019 09:59:01

773 мәрте оқылды


Пять инициатив — пять возможностей

ВПЕРВЫЕ ПРОВЕДЕН КОНКУРС «Я — АВТОР»

Состоялся каракалпакский республиканский этап конкурса "Я — автор" среди молодых поэтов и писателей, почитающих в своих произведениях Родину, родителей, талантливо возвеличивающих такие человеческие качества, как достоинство, духовность, гордость.

Даўамын окыў: Пять инициатив — пять возможностей

Сәне: 07.11.2019 10:19:59

716 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF