Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 16:34:58, 23.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

МАҚАЛА

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИНИСТРЛЕР КЕҢЕСИНИҢ БАСЛЫҒЫ ҚАҲРАМАН САРИЕВ

Қаҳраман Сариев 1980-жылы 7-январьда Төрткүл районында туўылған. Миллети өзбек, мағлыўматы жоқары, Ташкент мәмлекетлик шығыстаныў инс­титутын, Өзбекистан Республикасы Президенти жанындағы Мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик қурылыс академиясын тамамлаған. Қәнигелиги — халықаралық қатнасықлар, халықаралық қатнасықлар тарийхы ҳәм теориясы.

Қ.Сариев мийнет жолын 2004-2006-жылларда Ташкент қалалық статистика басқармасы Сыртқы экономикалық хызмет статистикасы бөлими қәнигеси болып ислеўден баслаған. 2006-2007-жылларда Өзбекистан Республикасы Мәмлекетлик статистика комитети сыртқы экономикалық ҳәм мәмлекетлер аралық байланыслар информацияларын таярлаў бөлими экономис­ти, сыртқы экономикалық хызмет статистикасы бас­қармасының жетекши қәнигеси, улыўмаластырылған статистика ислери басқармасының жетекши қәнигеси болып ислеген.

Даўамын окыў: МАҚАЛА

Сәне: 19.10.2016 11:56:28

562 мәрте оқылды


МАҚАЛА

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН БИРИНШИ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

Усы жыл 11-октябрь күни Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он биринши сессиясы болып өтти. Оған Өзбекистан Республикасы Президенти Аппаратының жуўаплы хызметкерлери, Олий Мажлис Сенаты ҳәм республика ҳүкиметиниң ағзалары, Жоқарғы Кеңес депутатлары, министрликлер менен ведомстволардың, мәкеме ҳәм кәрханалардың, ҳуқық қорғаў уйымларының басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: МАҚАЛА

Сәне: 19.10.2016 11:51:25

570 мәрте оқылды


СПОРТЫМЫЗ ПИДАЙЫСЫ

ҚУРДА ҲАДАЛ ГҮРЕСКЕН ПАЛЎАН

Әўелден той тамашасы гүрессиз өтпеген. Маңғытта туўылған Базарбай палўан қур көрип өсти. Палўанлардың алысыўы онда гүреске балалығынан қызығыўшылық оятты. Бирақ, спорттың футбол, стол тенниси, волейбол, баскетбол түрлерине бийпарқ емес еди. Ҳәттеки, футбол ҳәм стол теннисинен өткерилген жарыслардан сыйлықсыз қайтпады. Лекин, келешегин спорттың қайсы түрине бағдарлаўда Базарбай Нуржановтың миллий гүресимизге бүйири бура берди. Себеби, миллий гүрес спорт емес, көркем өнерге теңлеседи.

Даўамын окыў: СПОРТЫМЫЗ ПИДАЙЫСЫ

Сәне: 19.10.2016 11:48:48

628 мәрте оқылды


ЯДНАМА

ДОСБЕРГЕН ҲАҚЫЙҚЫЙ ДОС ЕДИ

Ҳәр сапары көркем өнер майданында, театр сахналарында өткен өмиримди еслер екенмен, усы тараўдың ашшы-душшысын бирге татып, спектакльлерде бирге ойнаған досларым ядыма түседи. «Жақсының жақсысын айт, дәўлети тассын» дегениндей, олардың ишинде тәкирарланбас талант ийеси, әжайып актёр, буннан отыз жыл бурын дөретиўшилигиниң әйне шыңына шыққан пайытында бул дүньяны тәрк етип кеткен Досберген Рановтың жар­қын келбети кешегидей көз алдымда.

Даўамын окыў: ЯДНАМА

Сәне: 19.10.2016 11:38:55

567 мәрте оқылды


МАҚАЛА

КЕСЕЛЛИКТИҢ АЛДЫН АЛАЙЫҚ

Қутырыў кеселлигиниң тийкарғы дереги бул кеселликке шалынған ийт, пышық, сағал, қасқыр, тышқанлар болып есапланады. Кеселлик адамға усы кеселликке шалынған ҳайўанлар тислегенде, тырнағанда, силекейи  тийгенде жуғады. Ийт тислеген ўақыттан баслап, кеселликтиң белгилери пайда болған­ға шекемги дәўир кеселликтиң жасырын дәўири деп аталып, бул дәўирдиң узын ҳәм қысқалығы жараның қай жерде болыўына, аўыр-жеңиллигине байланыслы.

Даўамын окыў: МАҚАЛА

Сәне: 19.10.2016 11:30:21

506 мәрте оқылды


МЕДИЦИНА

ДӘРТ  БЕРСЕ — ДАЎАСЫН  ҚОСА БЕРГЕН

Инсан бас байлығы санал­ған денсаўлығының қәдирин  қәсте болғаннан соң биледи. Дәрт берсе даўасы қосып берилгенин ғәрезсиз елимизде медициналық хызмет түрлериниң жылдан-жыл­ға жақсыланыўы менен өлшестирсе болады.

Район орайына жақын жердеги «Өрнек» аўылында қысқа мүддет ишинде қәддин көтерген үш қабатлы зәўлим жай — жыл басында пайдаланыўға берилген Қоңырат районы, 4-санлы республикалық районлар аралық туберкулезге қарсы гүресиў емлеўханасы имараты еди. Есигинен кире беристе тазалық, азадалық, гүллер қыябанлары, ёлка ағашлары, жапырақ жайған мийўе ҳәм саяманлы жас нәллер зейниңди ашып, жаз отырғышларда көтериңки кеўил менен дем алған емлениўшилерге көзиңиз түседи.

Даўамын окыў: МЕДИЦИНА

Сәне: 19.10.2016 11:23:48

506 мәрте оқылды


БИЛИМЛЕНДИРИЎ

«КӘСИБИМНЕН КАМАЛ ТАПТЫМ», -ДЕЙДИ ОҚЫТЫЎШЫ Ж.ДЖУМАБЕКОВ

Муғаллим ҳәм устазлар басқа кәсиплерден өзиниң пидайылығы менен ажыралып турады. Себеби, устазлар перзентлеримизди өмир соқпақларында үлкен гүзар­ға баслаўшы ҳақыйқый инсанлар. Усындай инсанлардың бири Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық инс­титуты жанындағы академиялық лицейдиң физика пәни оқытыўшысы Жали Джумабеков.

Даўамын окыў: БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 19.10.2016 10:38:08

527 мәрте оқылды


«101» ХАБАРЛАЙДЫ

ҚӘЎИПСИЗЛИГИМИЗ ӨЗ ҚОЛЫМЫЗДА

2016/2017-жылғы гүз-қыс мәўсимине таярлық көриў дәўиринде Нөкис қалалық Ишки ислер бөлими Өрт қәўипсизлиги бөлимшеси тәрепинен пайтахтымыз аймағында жайласқан минис­трликлер, мәкеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер менен биргеликте ислеп шығылған әмелий илажлар ҳәм ис-режелер бул бағдардағы жумыслардың нәтийжели орынланыўына себепши болмақта. Усы ис-режелер тийкарында қалалық газ ҳәм электр тармақлары, өзин-өзи басқарыў уйымлары ҳәм басқа да тийисли шөлкемлер менен биргеликте турақ жайлар, мәкеме ҳәм кәрхана имаратларының өртке қарсы жағдайлары үйренип шығылып, анықланған кемшиликлерди сапластырыў ҳәм топланып қалған машқалаларды шешиў илажлары көрилди.

Даўамын окыў: «101» ХАБАРЛАЙДЫ

Сәне: 19.10.2016 10:32:57

548 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

ӨЗБЕКИСТАН ХДП ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КЕҢЕСИНИҢ ПЛЕНУМЫ

Усы жыл 6-октябрь күни Өзбекистан ХДП Қарақалпақстан Республикалық Кеңесиниң VI Пленумы болып өтти.

Күн тәртибинде шөлкемлестириў мәселеси қаралды. Усы күнге шекем  Өзбекистан ХДП Беруний районлық Кеңесиниң баслығы болып ислеп келген Халилла Ешимбетов Өзбекистан ХДП Қарақалпақстан Республикалық Кеңесиниң баслығы болып сайланды.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 19.10.2016 10:31:13

476 мәрте оқылды


МАҚАЛА

ПАРТИЯНЫҢ ГЕЗЕКТЕГИ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

Усы жыл 4-декабрь күни болып өтетуғын Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўына ҳәр тәреплеме шөлкемлестириўшилик-ҳуқықый ҳәм материаллық-техникалық дәрежеде таярлық көриў, оны миллий сайлаў нызамшылығымызда беккемлеп қо­йылған демократиялық принциплерге толық әмел еткен ҳалда ашық-айдын және әдалатлы түрде өткериў үлкен әҳмийетке ийе.

Даўамын окыў: МАҚАЛА

Сәне: 19.10.2016 10:28:42

450 мәрте оқылды


Хош хабар

ВОРОНЕЖДЕН ҚОЛА МЕДАЛЬ

Усы жылдың 27-сентябрь — 4-октябрь күнлери аралығында Россияның Воронеж қаласында 1999-2000-жыллары туўылған қызлар арасында «Согдиана кубогы» халықаралық ашық турнири өткерилди. Оған Өзбекистан атынан қатнасқан Қарақалпақстан сайланды командасы дәслеп минскли, соң воронежли, саратовлы қарсыласлары, ал, үшинши орын ушын кешкен беллесиўде Белоруссия сайланды командасы үстинен жеңиске ерисип, Воронеж, Москва қалаларынан соң күшли үшликке жуўмақ жасады. Соның менен бирге, командамыз ағзасы Шаҳодат Ерназарова «Ең күшли ҳүжимши», ал, Зулхумар Қурбаниязова «Ең күшли қорғаўшы» номинацияларының жеңимпазы болыўға еристи.

Даўамын окыў: Хош хабар

Сәне: 19.10.2016 10:26:14

467 мәрте оқылды


Мәңги естелик

МАТАМ ИЛАЖЛАРЫ ДАЎАМ ЕТПЕКТЕ

Усы күнлери орынларда Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти, ғәрезсизлигимиздиң тийкарын салыўшы Ислам Әбдиғаниевич Кәримовтың естелигине арналған илажлардың өткерилиўи даўам етпекте.

Даўамын окыў: Мәңги естелик

Сәне: 19.10.2016 10:21:06

564 мәрте оқылды


СПОРТ

СОРЕВНОВАНИЯ ЗА КУБОК

В Нукусском медицинском колледже №1 состоялся Кубок Каракалпакстана по бадминтону среди спортсменов 2002-2003 и 2003-2004 годов рождения.

За главный приз состязались 9 команд. Сильнейшие определялись в личном, командном, парном и смешанном (микст) соревнованиях.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 11.10.2016 12:30:20

627 мәрте оқылды


СПОРТ

«СЕРЕБРЯНЫЙ» УСПЕХ

На чемпионате мира по рукопашному бою, который прошел в столице Молдовы Кишиневе, учащийся Нукусского медицинского колледжа №2 Дастан Алламбергенов занял второе место в весовой категории 75 килограммов.

В ходе турнира, в котором приняли участие атлеты из 24 стран, Дастан последовательно одолел соперников из Беларуси, Молдовы и вышел в финал. В решающей схватке после упорной борьбы он по очкам уступил спортсмену из Российской Федерации. Тем не менее, выступление Д.Алламбергенова можно считать несомненным успехом. К мировому первенству его подготовили тренеры Ж.Пирназаров и К.Сабуров.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 11.10.2016 12:28:05

706 мәрте оқылды


Cтатьи

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЯХ

День учителей и наставников — праздник, который отмечают все. Все мы когда-то были учениками. В далеком 1944 г. я  пошла в первый класс  муйнакской школы. Первой моей учительницей была Антонина Ивановна Жогова, женщина удивительной судьбы и большого доброго сердца. Шла война, было холодно и голодно. Муж ее был на фронте, она одна воспитывала сына. Помню, как  плакала я, узнав о гибели отца на фронте, как она успокаивала меня, а у самой, вероятно, скребли кошки на душе, потому что тоже получила похоронку на мужа...

Даўамын окыў: Cтатьи

Сәне: 11.10.2016 12:24:08

600 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF