Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:13:14, 25.05.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мероприятия

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

 В махаллинском сходе граждан "Дарбент" города Нукуса сданы в эксплуатацию два 18-квартирных жилых дома для военно­служащих.

Даўамын окыў: Мероприятия

Сәне: 05.01.2018 09:30:51

268 мәрте оқылды


Ко Дню защитников Родины

ПОВЫШАТЬ ОБОРОННУЮ МОЩЬ РОДИНЫ

В Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан сос­тоялось заседание, посвященное вопросу воспитания молодежи в духе патриотизма и повышения ее ответственности в укреплении оборонной мощи страны.

Даўамын окыў: Ко Дню защитников Родины

Сәне: 05.01.2018 09:30:09

308 мәрте оқылды


Мероприятия

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ПРЕЗИДЕНТА — ДЕТЯМ

В Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха и на площади Дружбы народов города Нукуса состоялись традиционные торжества Президентской елки.

Даўамын окыў: Мероприятия

Сәне: 05.01.2018 09:27:39

268 мәрте оқылдымақала

БАЙРАМ ЯРМАРКАСЫ —  ХАЛҚЫМЫЗҒА

Жаңа жылдың үлкемизге қәдем атыўы халқымыздың кеўлин көтерип, жоқары кейпият бағышламақта. Олардың кимиси байрамды шаңарақ ағзалары менен  күтип алса, және биреўлери қоңсы-қобалары яки дос-яранлары әтирапында жәмлескенлик пенен күтиўи, оған қаншелли таярлықлар көрилиўи, ең тийкарғысы, байрам дастурханында айтылған жақсы-жақсы тилеклер, билдирилген арзыў-нийетлер бәршеге йош бағышлайды.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 05.01.2018 06:59:45

277 мәрте оқылды


мақала

ИМКАНИЯТЛАРЫМЫЗ ЖӘНЕ ДЕ КЕҢЕЙЕДИ

Ўақыт аталмыш жүйрик тулпар бизди жаңа жылға да жеткерди. Өткен жылларға нәзер салсақ, тарийх еншисине айланған жылымыз ҳәр бир тараўдағы түпкиликли өзгерислер ҳәм жаңаланыўлар менен салмақлы орын ийелеўи сөзсиз. Атап айт­қанда, Президентимиз Ш.Мирзиёевтиң пүткил хал­қымызды қоллап-қуўатлаўы руўхый күш бағышлаў менен бирге келешекке қарай беккем исеним арттырмақта.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 05.01.2018 06:58:02

281 мәрте оқылды


мақала

ЕРИК  ГҮЛЛЕРИН  САҒЫНЫП  ЖАСАЙТУҒЫН  ФЕРМЕР

Дийқаншылық пенен айланысқанлар гәпке «шорқақ» болады дегенлердиң пикирине қосыла бермеймиз. Гүрриңди керекли бағытқа бурсақ, базылары бир сөйлесе шорта кесип, пикирин қалпал болса да оңдырмай айтады. Елликқала районындағы «Тоҳир уғли Боғибек» фермер хожалығы баслығы Фархад Атаджанов та керек жеринде гәп келсе буғып қалмайтуғынлар тайпасынан.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 05.01.2018 06:54:29

248 мәрте оқылды


мақала

«МАҚСЕТИМ — ЎАТАНЫМЫЗ  РАЎАЖЛАНЫЎЫНА ӨЗ ҮЛЕСИМДИ ҚОСЫЎ», — ДЕЙДИ ГЕРМАНИЯДА ОҚЫП ҲӘМ ИС-ТӘЖИРИЙБЕ АРТТЫРҒАН ЭКОНОМИКА ИЛИМЛЕРИНИҢ ДОКТОРЫ  АЛИШЕР ҚУРБАНОВ

Ҳүрметли Президентимиз Ш.Мирзиёев өзиниң ҳәр бир шығып сөйлеўинде өсип кия­тырған жас әўлад тәрбия­сына айрықша дыққат қаратып, олардың заман талабына сай билим алыўы ушын барлық қала ҳәм аўылларда қолайлы шараятлар жаратыў зәрүрлиги ҳаққында айтып өтеди.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 05.01.2018 06:51:24

276 мәрте оқылды


КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

ЖАС ШАҢАРАҚЛАРҒА ТУРАҚ ЖАЙЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Жаңа жыл байрамы пайтахтымыздағы «Қумбыз аўыл» мәкан пуқаралар жыйынының аймағында Өзбекистан жаслар аўқамының қалалық ҳәм ра­йонлық кеңеслерине «Матиз» жеңил автомашиналары, сондай-ақ, республикамыздың жәмийетлик-сиясий турмысында белсене қатнасып атыр­ған жас шаңарақларға жаңаланған үлги жойбарлар бойынша қурылған арзан турақ жайлар пайдаланыўға тапсырылды.

Даўамын окыў: КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

Сәне: 05.01.2018 06:38:54

242 мәрте оқылды


ЎАТАНДЫ ҚОРҒАЎ — ӘДИЎЛИ МИННЕТ

ӘСКЕРИЙ  ХЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ  ЖАҢА ЖЫЛ  САЎҒАСЫ

Нөкис қаласындағы «Дәрбент» мәкан пуқаралар жыйыны аймағында әскерий хызметкерлерге көп қабатлы,  18 квартиралы еки турақ жай пайдаланыўға тапсырылды.

Даўамын окыў: ЎАТАНДЫ ҚОРҒАЎ — ӘДИЎЛИ МИННЕТ

Сәне: 05.01.2018 06:36:38

262 мәрте оқылды


Қарар

ЖЕКЕ МЕНШИК МЕДИЦИНА ШӨЛКЕМЛЕРИН БУННАН БЫЛАЙ ДА  РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ БОЙЫНША ҚОСЫМША ШАРАЯТЛАРДЫ ЖАРАТЫЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 1-апрельдеги «Денсаўлықты сақлаў тараўында жеке меншик секторды буннан былай да раўажландырыў илажлары ҳаққында» ғы ПҚ-2863-санлы қарарына муўапық, денсаўлықты сақлаўдың жеке меншик секторын және де раўажландырыў бойынша жеке меншик медицина шөлкемлериниң жумысы ушын қолайлы шараятлар жаратыў, олардың жумысын тәртипке салыў ҳәм лицензиялаў системасын жетилистириў, көрсетилип атырған хызметлердиң көлемин ҳәм түрлерин арттырыўды хошаметлеўге қаратылған кең көлемли жумыслар әмелге асырылды.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 05.01.2018 06:35:46

236 мәрте оқылды


Пәрман

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИЛИМЛЕР АКАДЕМИЯСЫНЫҢ ҲАҚЫЙҚЫЙ АҒЗАЛАРЫ ЖӘНЕ БУРЫНҒЫ ӨЗБЕКИСТАН АЎЫЛ ХОЖАЛЫҒЫ ИЛИМЛЕРИ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ ҲАҚЫЙҚЫЙ АҒЗАЛАРЫ ҲӘМ ХАБАРШЫ АҒЗАЛАРЫНЫҢ ЖУМЫСЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА ХОШАМЕТЛЕЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Пәрманы

Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясының ҳақыйқый ағзалары және бурын­ғы Өзбекистан аўыл хожалығы илимлери академиясының ҳақыйқый ағзаларын ҳәм хабаршы ағзаларын буннан былай да қоллап-қуўатлаў және жумысын хошаметлеў, республиканың академиялық илиминиң абыра­йын арттырыў мақсетинде:

Даўамын окыў: Пәрман

Сәне: 05.01.2018 06:33:33

216 мәрте оқылды


мақала

БАЛАЛАРҒА  ПРЕЗИДЕНТ  САЎҒАСЫ

Пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында ҳәм «Халықлар дослығы» майданында «Президент аршасы» атамасындағы дәстүрий байрам илажы өткерилип, республикамыздағы улыўма орта ҳәм қәнигелестирилген мектеплерде, мектеп-интернатларда оқып атырған 99 жетим балаға, «Меҳрибанлық үйи»ниң 144 тәрбияланыўшысына, елимиздиң тынышлығы жолында қурбан болған Ишки ислер уйымлары, Қорғаныў, Айрықша жағдайлар басқармасы ҳәм Миллий қәўипсизлик хызмети хызметкерлериниң перзентлерине — жәми 638 балаға Президент саўғалары тапсырылды.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 05.01.2018 06:32:04

234 мәрте оқылды


МӘЛИМЛЕМЕ

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ  КЕҢЕСИНИҢ ОН ТОҒЫЗЫНШЫ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

2017-жыл 30-декабрь күни Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңесиниң он тоғызыншы сессиясы болып өтти.

Даўамын окыў: МӘЛИМЛЕМЕ

Сәне: 05.01.2018 06:27:16

259 мәрте оқылды


Пәрман

2018-ЖЫЛЫ РӘСМИЙ СӘНЕЛЕРДИ БЕЛГИЛЕЎ ДӘЎИРИНДЕ ҚОСЫМША  ЖУМЫС  ИСЛЕНБЕЙТУҒЫН КҮНЛЕРДИ БЕЛГИЛЕЎ ҲӘМ ДЕМАЛЫС КҮНЛЕРИН КӨШИРИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Пәрманы

2018-жылы пуқаралардың рәсмий сәнелерди белгилеў дәўиринде толық дем алыўы ушын қосымша шараятлар жаратыў ҳәм дем алыс, байрам күнлеринен ақылға уғрас пайдаланыўы, сондай-ақ, ишки туризмди буннан былай да раўажландырыў мақсетинде:

Даўамын окыў: Пәрман

Сәне: 05.01.2018 06:25:43

304 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF