Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:36:39, 09.12.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Трибуна депутата

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО — ФАКТОР СОЗИДАНИЯ И БЛАГОСОСТОЯНИЯ

В любом государстве предпринимательство служит самым важным фактором устойчивого развития экономики, создания рабочих мест и роста доходов населения. Именно поэтому сегодня уделяется большое  внимание малому бизнесу и предпринимательству.

Даўамын окыў: Трибуна депутата

Сәне: 17.11.2017 10:24:02

206 мәрте оқылды


Қарар

ЭНЕРГИЯ РЕСУРСЛАРЫНАН АҚЫЛҒА МУЎАПЫҚ ПАЙДАЛАНЫЎДЫ ТӘМИЙИНЛЕЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

Елимизде электр ҳәм газ тәмийнаты системасын избе-из модернизациялаў ҳәм техноло­гиялық қайта үскенелеў, энергияны үнемлеў тийкарлары ҳәм жеткерип берилген электр энергиясы ҳәм тәбийғый газ ушын өз-ара есап-санақлар механизмлерин жетилистириў илажлары көрилмекте.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 17.11.2017 10:08:41

213 мәрте оқылды


Пәрман

ФАРМАЦЕВТИКА ТАРМАҒЫН БАСҚАРЫЎ СИСТЕМАСЫН  ТҮП-ТИЙКАРЫНАН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң пәрманы

Соңғы ўақытлары халықты ҳәм денсаўлықты сақлаў мәкемелерин арзан дәри қураллары, медициналық буйымлар ҳәм техникалар менен тәмийинлеўди жақсылаўға қаратылған бир қатар нормативлик-ҳуқықый ҳүжжетлер қабыл етилди.

Даўамын окыў: Пәрман

Сәне: 17.11.2017 10:05:07

217 мәрте оқылды


мақала

НЫЗАМДЫ  ШЕТЛЕЙ  АЛМАЙСАҢ

Қоңырат районында дүньяға келген, бир перзенттиң анасы, райондағы «Сүўенли» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы «Көкли-көл» аўылында жасаўшы Сәрбиназ Авезова буннан еки-үш жыл алдын жумыс ислеп пул табыў мақсетинде пайтахтымыздан «Нөкис-Алматы» жолаўшы поездында нызамлы түрде Қазақстан Республикасына жол алып, табылған жумысты ислейди.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 17.11.2017 10:02:46

195 мәрте оқылды


КҮННИҢ ТЕМАСЫ

ҚЫСҚЫ МӘЎСИМГЕ ТАЯРЛЫҚ ҚАЙ ДӘРЕЖЕДЕ?

Жаздың жәзийрама ыссысы ҳәм гүздиң салқын күнлери де өтип, алдымызда бизди айрықша сынақтан өткеретуғын жыл мәўсимлериниң қәҳәрлиси қыс киятыр. Бул дәўир тараў басшыларынан социаллық объектлерди турақлы ыссылық пенен тәмийинлеўди талап етеди.

Даўамын окыў: КҮННИҢ ТЕМАСЫ

Сәне: 17.11.2017 10:02:04

193 мәрте оқылды


«101» ХАБАРЛАЙДЫ

ҚЫРАҒЫЛЫҚТЫ  ЖОЙТПАЙМЫЗ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 23-май күнги қарарына муўапық, ҳәр ҳәптениң сәршемби күни «Өрт профилактикасы күни» деп белгиленген еди. Усы қарар ҳәм «Тақыятас ЫЭС» АЖ Бас директорының 2017-жыл 19-сентябрьдеги буйрығы тийкарында «Өрт профилактикасы күни» илажын талапқа сай өткерип барыў мақсетинде объект басшылығы менен келисилген ҳалда ис-илажлар ислеп шығылды.

Даўамын окыў: «101» ХАБАРЛАЙДЫ

Сәне: 17.11.2017 10:00:39

195 мәрте оқылды


БАЖЫХАНА ХЫЗМЕТИ

ЭЛЕКТРОН ТӘРИЗДЕ  АЛДЫННАН ХАБАРДАР  ЕТИЎ ИСЕНИМДИ АСЫРАДЫ

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң «Автомобиль транспортында Өзбекистан Республикасының бажыхана шегарасы арқалы алып өтилетуғын товарлар ҳәм транспорт қураллары ҳаққында бажыхана органларын электрон тәризде алдыннан хабардар етиў ҳаққында»ғы 2015-жыл 30-октябрьдеги 307-санлы қарары менен тасыўшы­ларға, бажыхана брокерлерине яки басқа мәпдар шахс­ларға 2015-жыл 1-декабрьден автомобиль транспортында Өзбекистан Республикасының бажыхана шегарасы арқалы алып өтилетуғын товарлар ҳәм транспорт қураллары бойынша мәмлекетлик бажыхана органларын электрон тәризде алдыннан хабардар етиў ҳуқықы берилди.

Даўамын окыў: БАЖЫХАНА ХЫЗМЕТИ

Сәне: 17.11.2017 09:59:43

196 мәрте оқылды


ҚАРАР ҲӘМ ОНЫҢ ОРЫНЛАНЫЎЫ

ЖАҢА ЎАЗЫЙПАЛАР  БЕЛГИЛЕНДИ

Елимиздиң ғәрезсизлик жылларында заманагөй мәлимлеме-коммуникация технологияларынан кең пайдаланып статистикалық мағлыўматларды жыйнаў, топлаў, сақлаў, қайта ислеў ҳәм дағазалаўдың бир пүтин системасы жаратылды. Республикамызда ҳәр жылы 800 ден аслам статистикалық жумыслар орынланып, 50 статистикалық гүзетиўлер әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: ҚАРАР ҲӘМ ОНЫҢ ОРЫНЛАНЫЎЫ

Сәне: 17.11.2017 09:58:34

180 мәрте оқылды


ИСБИЛЕРМЕНЛИК

МИЛЛИЙЛИК-МИЛЛЕТ МАҚТАНЫШЫ

Ҳәзир ис билгенниң заманы десек асыра айтқан болмаймыз. Себеби, бүгинлиги елимизде ислеймен, үйренемен, оқыйман деген жасларымызға барлық қолайлы шараятлар жаратып берилген.

Даўамын окыў: ИСБИЛЕРМЕНЛИК

Сәне: 17.11.2017 09:54:55

353 мәрте оқылды


Агросанаат

«ҚУМЖЫҚҚЫН»НЫҢ  АЛДЫНҒЫ  ФЕРМЕРИ

Хожели районының «Қумжыққын» АПЖ аймағында жайласқан «Жеткиншек» фермер хожалығы ҳәр жылы пахта ҳәм бийдайдан мол зүрәәт жетистирип, шәртнама режесин бириншилерден болып орынлап киятырған, дийқаншылықта мол тәжирийбеге  ийе фермер хожалықларының биринен саналады.

Даўамын окыў: Агросанаат

Сәне: 17.11.2017 09:53:58

208 мәрте оқылды


Қарар

МИЙЎЕ-ОВОЩ ӨНИМЛЕРИН, ЖҮЗИМ, ПАЛЫЗ, СОБЫҚЛЫ ЕГИНЛЕРДИ, СОНДАЙ-АҚ, КЕПТИРИЛГЕН ОВОЩ ҲӘМ МИЙЎЕЛЕРДИ ЖЕРГИЛИКЛИ ЭКСПОРТ ЕТИЎШИЛЕРДИ ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАЎ БОЙЫНША ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

Сыртқы экономикалық хызметти буннан былай да либералластырыў, экспорт етилетуғын жаңа мийўе-овощ өнимлериниң, жүзим, палыз, собықлы егинлердиң, сондай-ақ, кептирилген овощ ҳәм мийўелердиң (буннан кейин мийўе-овощ өнимлери деп қолланылады) көлемин көбейтиў ҳәм түрлерин кеңейтиў ушын қолайлы шараятлар жаратыў, жергиликли мийўе-овощ өнимлериниң жәҳән базарларында бәсекилигин арттырыў мақсетинде:

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 17.11.2017 09:36:29

219 мәрте оқылды


Молодежь XXI века

ПУТЬ В  НАУКУ

Еще в детстве Гулжахан Сейтназарова любила читать. Особенно привлекала ее поэзия. Со временем все, что она видела и чувствовала, стало складываться в стихотворные строки. Так появились ее произведения о Родине и природе.

Даўамын окыў: Молодежь XXI века

Сәне: 17.11.2017 06:26:36

177 мәрте оқылды


Образование

ОБРАЗЦОВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

Накануне празднования 26-летия независимости нашей страны Указом Президента Республики Узбекистан орденом "Мехнат шухрати" была награждена преподаватель специального предмета Нукусского политехнического профессионального колледжа Несибели Арзуова.

Даўамын окыў: Образование

Сәне: 17.11.2017 06:24:44

165 мәрте оқылды


Духовные ценности

 ЗНАНИЕ КУЛЬТУРЫ  И ТРАДИЦИЙ —  ИСТОЧНИК ГОРДОСТИ 

 Верования и обряды каракалпаков изучаются уже давно этнографами Каракалпакстана. Как и у других народов, у каракалпаков цель связанных со скотоводческими культами ритуалов заключалась главным образом в магических действиях для обеспечения размножения домашних животных, их здоровья, защиты от диких зверей и других бедствий.

Даўамын окыў: Духовные ценности

Сәне: 17.11.2017 06:19:49

202 мәрте оқылды


Молодежь XXI века

ВЫБИРАЯ ИСКУССТВО

 В доме Динары дутар всегда находился на почетном месте. Она помнит с малых лет, что этот инструмент — неотъемлемая составная часть жизни семьи. Наблюдая, как играет на дутаре ее брат Зинатдин, Динара заинтересовалась инструментом. Звонкие струны уносили девочку в далекие степи, где наши предки в юртах исполняли народные песни. Ее родители Елиубай и Гулшад отвели третьеклассницу Динару в детскую школу музыки и искусства №10 имени Есемурата жырау Кунградского района. Здесь она получала уроки у своего наставника Бахтияра Кдырбаева.

Даўамын окыў: Молодежь XXI века

Сәне: 17.11.2017 06:12:26

161 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF