Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 15:13:11, 20.11.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Выборы-2016

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧИ

20 ноября текущего года в 1-й Каракалпакстанской окружной избирательной комиссии по выборам Президента Республики Узбекистан состоялся территориальный семинар-тренинг, посвященный эффективной организации работы участковых избирательных комиссий.

Даўамын окыў: Выборы-2016

Сәне: 30.11.2016 10:21:46

252 мәрте оқылды


Выборы-2016

ВСТРЕЧА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

21 ноября кандидат в Президенты от Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" Наримон Умаров встретился с избирателями Республики Каракалпакстан.

Во встрече в хакимияте Шуманайского района, прошедшей в формате видеоконференции, приняли участие представители широких слоев общественности городов и районов республики, активисты органов самоуправления граждан, депутаты местных кенесов, члены партии, всего около  3200 избирателей.

Даўамын окыў: Выборы-2016

Сәне: 30.11.2016 10:20:27

262 мәрте оқылды


СПОРТ

ҚЫЛЫШПАЗ  ҚЫЗЛАРЫМЫЗДЫҢ  ЖЕҢИСИ

Қылышпазлық — спорттың қылыш жәрдеминде алып барылатуғын жекпе-жек қол урысы түри. Ол әййемги Римде гладиаторлар урысы дәўиринде пайда болған. Ал, бизиң республикамызда 2004-жылы шөлкемлестирилген бул спорт түринен бүгинги күнде жүзден аслам жаслар пайтахтымыздағы спорттың жеке гүрес түрлери бойынша қәнигелестирилген республикалық Олимпия резервлери жаслар ҳәм жас өспиримлер спорт мектеби, 25-санлы орта мектеп ҳәм НМПИ жанындағы 1-санлы академиялық лицейдиң спорт залларында шынығыўлар алып бармақта.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 29.11.2016 11:54:12

245 мәрте оқылды


КОНФЕРЕНЦИЯ

ТАРИЙХЫМЫЗДЫ ҮЙРЕНИЎГЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтында «Қубла Арал бойы археологиясы, этнографиясы, тарийхы ҳәм тарийхтаныўдың актуал мәселелери» атамасында халықаралық илимий-теориялық конференция болып өтти. Конференцияда институт ректоры, филология илимлери докторы, профессор Қ.Оразымбетов қатнасыўшыларға конференцияның мақсет ҳәм ўазыйпалары ҳаққында кең түрде түсиник берди. Академик Ж.Базарбаев, Өзбекистан Қаҳарманы, археолог Ғ.Хожаниязов, Ташкент мәмлекетлик юридикалық университети үлкен илимий хызметкер-излениўшиси Н.Жураева баянат жасады. Буннан соң конференция өз жумысын 4 секцияға бөлинип, даўам еттирди.

Даўамын окыў: КОНФЕРЕНЦИЯ

Сәне: 29.11.2016 11:46:46

262 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

БАРЛЫҒЫ ХАЛЫҚ ИЙГИЛИГИ УШЫН

Өтип атырған ҳәр бир күн бизди елимиздиң жәмийетлик  сиясий турмысындағы әҳмийетли ўақыя — Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўы күнине жақынластырмақта. Ҳәзирги ўақытта елимиздиң барлық жерлеринде сайлаўды жоқары дәрежеде өткериў ушын таярлық жумыслары шөлкемлескенлик пенен алып барылмақта.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 29.11.2016 11:42:31

240 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

НЫЗАМ МЕНЕН КЕПИЛЛЕНЕДИ

Конституциямыздың 117-статьясына муўапық Өзбекистан Республикасының пуқаралары мәмлекетлик ҳәкимият ўәкиллик уйымларына сайлаў ҳәм сайланыў ҳуқықына, ҳәр бир сайлаўшы бир даўысқа ийе. Даўыс бериў ҳуқықы, өз ерк-ықрарын билдириў теңлиги ҳәм еркинлиги нызам менен кепилленеди.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 29.11.2016 11:38:24

229 мәрте оқылды


САЙЛАЎ — 2016

ДАЎЫС  БЕРИЎ  ТӘРТИБИ

Өзбекистан Республикасының пуқаралары Өзбекистан Республикасы Президентин сайлаў бойынша сайлаўалды кампания­сында ҳәм даўыс бериўде еркин түрде қатнасады. Өзбекис­тан Республикасы Президентин сайлаў бо­йынша даўыс бериў жасырын болып, пуқаралар тәрепинен тиккелей әмелге асырылады. Пуқаралардың қәлеўи үстинен қадағалаў жүргизиўге жол қойылмайды.

Даўамын окыў: САЙЛАЎ — 2016

Сәне: 29.11.2016 11:37:05

252 мәрте оқылды


8-ДЕКАБРЬ — ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ

КОНСТИТУЦИЯ — ХАЛҒЫМЫЗДЫҢ ОЙ-ПИКИРИ ҲӘМ ДӨРЕТИЎШИЛИГИНИҢ ЖЕМИСИ

Елимиз өз ғәрезсизлигине ерискеннен кейин, жаңа суверенли мәмлекет статусын конституциялық тәрептен беккемлеп қойыў машқаласы жүзеге келди.

Өзбекистан Конститу­циясы юридика тарийхының көп әсирлик дәстүрлерин ҳәм дүньяның конституциялық тәжирийбесиниң принциплерин өзинде сәўлелендирген. Егер жаңа Өзбекистан Конституциясын дүньяның конституциялық раўажланыўы менен салыстырып қарасақ, соны айтыў мүмкин, бул дүньяда XX әсирдиң соңғы 10 жыллығы ишинде қабылланған жаңа үшинши әўлад конститу­циялары қатарына киреди.

Даўамын окыў: 8-ДЕКАБРЬ — ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНИ

Сәне: 29.11.2016 11:29:29

294 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТЛИГИНЕ ТАЛАБАН

САРВАР САДУЛЛАЕВИЧ ОТАМУРАТОВТЫҢ ӨМИРБАЯНЫ ҲӘМ БАҒДАРЛАМАСЫ

ӨМИРБАЯН

Өзбекистан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясы тәрепинен Өзбекистан Республикасы Президентлигине талабан Сарвар Садуллаевич Отамуратов 1973-жылы Ташкент қаласында туўылған. Миллети — өзбек. Мағлыўматы — жоқары, Ташкент мәмлекетлик университети философия-экономика факультетиниң социо­логия бөлимин, Өзбекистан Республикасы Банк-қаржы академия­сын, Өзбекистан Республикасы Президенти жанындағы Мәмлекетлик ҳәм жәми­йетлик қурылыс академиясын тамамлаған. Социология илимлериниң кандидаты.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 29.11.2016 11:09:01

988 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

ӘҲМИЙЕТЛИ ИЛАЖҒА ҚЫЗҒЫН ТАЯРЛЫҚ

ҚАНЛЫКӨЛ. Районда Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўын өткериўши 14 сайлаў участкасы шөлкемлестирилген.

Район аймағында барлық сайлаў участкалары зәрүрли инвеньтарлар ҳәм байланыс қураллары газета ҳәм журналлар, сайлаўға байланыслы әдебиятлар ҳәм Өзбекистан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясының ти­йисли қолланбалары менен тәмийинленген ҳәм усы сайлаў участкаларына сайлаў участкаларының дислокация сызылмалары қыстырылған. Сондай-ақ, бул сайлаў участкалары Өзбекистан Республикасы Орайлық сайлаў комис­сиясы тәрепинен усыныс еткен дәри-дәрмақлар менен толықтырылды.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 29.11.2016 10:50:37

283 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

МҮДДЕТИНЕН АЛДЫН ДАЎЫС БЕРИЎ БАСЛАНДЫ

Усы жылдың 4-декабрь күни болып өтетуғын Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўына санаўлы күнлер қалды.

«Өзбекистан Республикасы Президентин сайлаў ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы Нызамы талапларына муўапық 1-Қарақалпақстан округлик сайлаў комиссиясының арнаўлы қарары тийкарында мүддетинен алдын даўыс бериў процеси усы жылдың 24-ноябрь сәнесинен басланды.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 29.11.2016 10:48:14

244 мәрте оқылды


Сайлаў — 2016

АЛДАҒЫ ЎАЗЫЙПАЛАР БЕЛГИЛЕП АЛЫНДЫ

Усы күнлери 1-Қарақалпақстан сайлаў округинде Өзбекистан Республикасы Президенти сайлаўын өткериўши участкалық сайлаў комиссияларының жумысларын нәтийжели шөлкемлестириў мәселелерине бағышланған аймақлық семинар-тренинглердиң үшинши бас­қышы болып өтпекте.

Даўамын окыў: Сайлаў — 2016

Сәне: 29.11.2016 10:46:14

219 мәрте оқылды


МӘденият

ШАЙЫР БАБАМЫЗ ЕСКЕ АЛЫНБАҚТА

Усы күнлери республикамыздың кең жәмийетшилиги тәрепинен уллы шайыр бабамыз Бердақ Ғарғабай улының 189 жыллығы мүнәсибети менен өткерилип атырған Бердақ күнлери шеңберинде түрли илажлар шөлкемлестирилмекте.

Усындай илажлардың бири Шымбай районында да болып өтти.

Оған район басшылары, республикамызға белгили илимпазлар, әдебиятшылар, тарийхшылар, археологлар, жазыўшы ҳәм шайырлар, көркем өнер ғайраткерлери менен тийисли тараў қәнигелери, тил ҳәм әдебият пәни муғаллимлери, шайырдың урпақлары, ғалаба хабар қуралларының хызметкерлери қатнас­ты.

Даўамын окыў: МӘденият

Сәне: 29.11.2016 10:41:29

265 мәрте оқылды


ТАНЫСТЫРЫЎ

ЮНЕСКО ЎӘКИЛХАНАСЫ И.В.САВИЦКИЙ АТЫНДАҒЫ МУЗЕЙДЕ

И.В.Савицкий атындағы Қарақалпақстан мәмлекетлик көркем өнер музейи жаңалық ҳәм жаңаланыў­лар­ға бай. Усы ҳәптеде музейде және бир әҳмийетли кеше Өзбекистандағы ЮНЕСКО ўәкилханасы, БМШниң Бирликтеги бағдарламасы «Арал апатшылығынан жәбирленген халықтың турмыс дәрежесин жақсылаў» жойбары, Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан Республикалары Мәденият ҳәм спорт ислери минис­трликлери тәрепинен «Қарақалпақстан мийраслары» китабының презента­циясы шөлкемлестирилди.

Даўамын окыў: ТАНЫСТЫРЫЎ

Сәне: 29.11.2016 10:37:00

251 мәрте оқылды


2016-жыл 10-ноябрь — 2017-жыл 10-январь — «Өрт қәўипсизлиги күнлери»

БАРЛЫҚ ЖУМЫСЛАР ТАЛАП ДӘРЕЖЕСИНДЕ

Усы жылдың 10-ноябрь сәнесинен 2017-жылдың 10-январына шекемги аралықта өткерилиўи белгиленген «Өрт қәўипсизлиги күнлери» илажына «Тақыятас ЖЭС» АЖин өрттен қорғаў бойынша 4-санлы әскерийлестирилген өрт қәўипсизлиги бөлими жәмәәти де белсене қатнаспақта. Акционерлик жәмийетте илажды нәтийжели өткериў мақсетинде объект Бас директоры тәрепинен буйрық ислеп шығылып, станцияда «Өрт қәўипсизлиги күнлери» жәрияланды. Станцияның өрт-техникалық комиссия ағзалары алдында бир канша жуўапкерли ўазыйпалар қойылды. Олар тәрепинен ис-реже ҳәм бағдарламалар ислеп шығылды.

Даўамын окыў: 2016-жыл 10-ноябрь — 2017-жыл 10-январь — «Өрт қәўипсизлиги күнлери»

Сәне: 29.11.2016 10:33:49

233 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF