Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:18:34, 10.06.2023
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

«ӘҲМИЙЕТЛИ ОН БЕС КҮН»

ПОМИДОР КҮЙЕСИНЕ ҚАРСЫ ГҮРЕСИЎ ИЛАЖЛАРЫ 

Ҳәзирги күнде мәмлекетимиздиң барлық аймақларында аўыл хожалық өнимлерине тийкарынан, ийт­жүзимлер туўысына киретуғын өсимликлерде ең қәўипли зыянкес есаплан­ған «помидор күйеси» ушыраспақта.

Даўамын окыў: «ӘҲМИЙЕТЛИ ОН БЕС КҮН»

Сәне: 15.08.2019 11:26:08

572 мәрте оқылды


ИНСАН. ЖӘМИЙЕТ. НЫЗАМ

БИР АЎЫЗ СӨЗГЕ 4 МЛН. 54 МЫҢ 600 СУМ ЖӘРИЙМА

Елимизде инсан ерки ҳәм қәдири ең жоқары қәдирият сыпатында Конституциямызда айрықша көрсетип өтилген. Адамның ар-намысы ҳәм абырайына нуқсан келтириўге ҳешкимге ҳуқық берилмеген.

Даўамын окыў: ИНСАН. ЖӘМИЙЕТ. НЫЗАМ

Сәне: 15.08.2019 11:24:55

608 мәрте оқылды


ИНСАН. ЖӘМИЙЕТ. НЫЗАМ

БУЙРЫҚ ТӘРТИБИНДЕ ИС ЖҮРГИЗИЎДИҢ ПРОЦЕССУАЛЛЫҚ ӨЗГЕШЕЛИКЛЕРИ

Өзбекстан Республикасы Жоқарғы суды тәрепинен суд буйрығы тәртибинде ис жүргизиўди тәртипке салыўшы нызам нормаларының қолланылыўында бирден-бир әмелиятты енгизиў мақсетинде Пленумның «Буйрық тәртибинде ис жүргизиўди тәртипке салыўшы нызам нормаларын қолланыўдың айырым мәселелери ҳаққында»ғы 2006-жыл 3-февральдағы 4-санлы қарары қабыл етилди ҳәм бул Пленум қарарында суд буйрығы тәртибинде ис жүргизиў ҳаққында кең түсиниклер берилди.

Даўамын окыў: ИНСАН. ЖӘМИЙЕТ. НЫЗАМ

Сәне: 15.08.2019 11:24:15

583 мәрте оқылды


АБИТУРИЕНТ — 2019

ТЕСТ СЫНАҒЫ — ӘДИЛ  ТӘРЕЗИ

Кадрлар таярлаўға айрықша итибар қаратылған мәмлекетимизде тест сынақларының ең утымлы ҳәм қолайлы усыллары енгизилип киятыр.

Даўамын окыў: АБИТУРИЕНТ — 2019

Сәне: 15.08.2019 11:14:43

629 мәрте оқылды


СӨЗ БУЗЫЛАТУҒЫН ЖАЙЛАР ҲАҚҚЫНДА

 

МҮЛК ҲУҚЫҚЫ КЕПИЛЛЕНЕДИ

ӨзЛиДеП депутатлық топарының гезектеги мәжилисинде Нөкисте бузылыўы уйғарылған турақ жайлар мәселеси бойынша жуўапкер шахслардың есабы тыңланды, деп хабар бермекте ӨзЛиДеП Қарақалпақстан Республикасы Кеңесиниң баспасөз хызмети.

Даўамын окыў: СӨЗ БУЗЫЛАТУҒЫН ЖАЙЛАР ҲАҚҚЫНДА

Сәне: 15.08.2019 11:08:45

586 мәрте оқылды«ҒАЎАШАДАН КЕПИЛЛИКЛИ ӨНИМ ЖАРАТЫЎДЫҢ 40 КҮНЛИК ЫЛҒАЛЛЫ АЙЛЫҒЫ»

МОЛ ЗҮРӘӘТКЕ ТИЙКАР ЖАРАТПАҚТА

Тақыятас районында 2019-жылдың зүрәәти ушын 2600 гектар майданға, соннан 1400 гектарға «Султан», 1000 гектарға «С-4727», 200 гектарға ғаўашаның жаңа сортлары, соның 200 гектарына қос қатар, 2400 гектарына қатар арасын 60 сантиметр етип шигит егиў режелестирилген еди.

Даўамын окыў: «ҒАЎАШАДАН КЕПИЛЛИКЛИ ӨНИМ ЖАРАТЫЎДЫҢ 40 КҮНЛИК ЫЛҒАЛЛЫ АЙЛЫҒЫ»

Сәне: 15.08.2019 10:00:11

777 мәрте оқылды


ҚАЙЫРЛЫ ИС

МУҚАДДЕС ҚУРБАН ҲАЙЫТЫ ФОНДТЫҢ ҚАЙЫРЛЫ ИСЛЕРИ

Өзбекстан Республикасы Президентиниң усы жыл 2-август­тағы «Қурбан ҳайытын белгилеў ҳаққында»ғы қарарына муўапық, дүнья мусылманларының муқаддес байрамы болған бул сәне елимиздиң барлық орынларында көтериңки жағдайда белгилеп өтилди.

Даўамын окыў: ҚАЙЫРЛЫ ИС

Сәне: 15.08.2019 09:59:36

589 мәрте оқылдыТАҢЛАЎ

ПУҚАРАЛАР ЖЫЙЫНЛАРЫНЫҢ БАСЛЫҚЛАРЫ: КИМ КӨП КИТАП ОҚЫЙДЫ?

Усы жыл 7-август күни Қарақалпақ мәмлекетлик Жас тамашагөйлер театрында пуқаралар жыйынлары баслықлары арасында қосықшылық таңлаўының Қарақалпақстан Республикасы басқышы болып өтти.

Даўамын окыў: ТАҢЛАЎ

Сәне: 15.08.2019 06:00:42

630 мәрте оқылды


ТАҢЛАЎ

ПУҚАРАЛАР ЖЫЙЫНЛАРЫНЫҢ БАСЛЫҚЛАРЫ: КИМ КӨП КИТАП ОҚЫЙДЫ?

Усы жыл 7-август күни Қарақалпақ мәмлекетлик Жас тамашагөйлер театрында пуқаралар жыйынлары баслықлары арасында қосықшылық таңлаўының Қарақалпақстан Республикасы басқышы болып өтти.

Даўамын окыў: ТАҢЛАЎ

Сәне: 15.08.2019 06:00:41

618 мәрте оқылды


ТАҢЛАЎ

ЖЕҢИМПАЗ ШАҢАРАҚ  «ЖҮЗИМБАҒ»ТАН

Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларының жумысын муўапықластырыў бойынша Қарақалпақстан Республикалық кеңеси тәрепинен бирге ислесиўши шөлкемлер менен биргеликте мәҳәллелер арасында спорттың шахмат ҳәм шашка түрлери бойынша «Биз ақыл-парасатлы шаңарақлармыз» таңлаўының Қарақалпақстан Республикасы басқышы болып өтти.

Даўамын окыў: ТАҢЛАЎ

Сәне: 15.08.2019 05:38:38

605 мәрте оқылды


ТАҢЛАЎ

ҚАТНАСЫЎШЫЛАР САНЫ АРТПАҚТА

«Жас китапқумар» таңлаўының быйылғы таңлап алыў басқышы республикамыздың барлық қала ҳәм районларында 17-19-июнь, ал, Қарақалпақстан Республикасы басқышы 5-7-август күнлери аралығында 20-30, 15-19 ҳәм 10-14 жастағылар арасында болып өтти.

Даўамын окыў: ТАҢЛАЎ

Сәне: 15.08.2019 05:37:42

651 мәрте оқылды


ҚАРАР ­ ҲӘРЕКЕТТЕ

 ТУРИЗМ ТАРАЎЫ РАЎАЖЛАНЫЎ ЖОЛЫНДА

Туризм индустриясы дүнья экономикасының ең жедел раўажланып атырған тармақларынан есапланады, туризмниң дүнья жүзилик жалпы ишки өнимдеги үлеси 10 проценттен зыятты қурайды, тармақта дүньядағы мийнетке жарамлы халықтың 8 процентке шамаласы жумыс пенен бәнт, туризм хызметлери дүнья экс­портының 7 процентинен асламын қурайды.

Даўамын окыў: ҚАРАР ­ ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 15.08.2019 05:35:35

613 мәрте оқылды


БАСПАСӨЗ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

ЖАҢА НЫЗАМДЫ ТҮСИНДИРИЎГЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Жақында Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик министрлигинде усы жыл 29-июль сәнесинде қабыл етилген «Қурал ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Нызамының мазмун әҳмийетин кең халық қатламына жеткериўге бағыш­ланған баспасөз конферен­циясы болып өтти. Оған тараў ўәкиллери ҳәм ғалаба хабар қуралларының хызметкерлери қатнасты.

Даўамын окыў: БАСПАСӨЗ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

Сәне: 15.08.2019 05:34:05

580 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF