Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 02:13:48, 02.07.2022
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Жәмийет

ҚЫТАЙ КОМПАНИЯСЫНЫҢ ЎӘКИЛЛЕРИ ПИТКЕРИЎШИЛЕР МЕНЕН СӘЎБЕТЛЕСТИ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде Қытайдың жетекши «China Road and Bridge Corporation»қурылыс компаниясының ўәкиллери менен дөгерек сәўбети болып өтти.

Даўамын окыў: Жәмийет

Сәне: 14.03.2022 15:22:55

80 мәрте оқылды


МИННЕТДАРШЫЛЫҚ

ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАРҒА БИЛДИРИЛГЕН ИСЕНИМ...

Әлбетте, мәмлекетимизде ҳаял-қызларды, шаңарақты, аналықты ҳәм балалықты қәстерлеп сақлаў, жәмийетте ҳаял-қызлардың абырайын және де жоқарылатыў, турмыс абаданлығын арттырыў, мүнәсип мийнет, турмыс шараятларын жаратыў ушын зәрүр мүмкиншиликлер ҳәм имканиятлар жаратылмақта.

Даўамын окыў: МИННЕТДАРШЫЛЫҚ

Сәне: 14.03.2022 15:17:29

94 мәрте оқылды


Жәмийет

ИМКАНИЯТЫ ШЕКЛЕНГЕН ПУҚАРАЛАР УШЫН ҚАЙЫРҚОМЛЫҚ ИЛАЖЫ

Нөкис қаласындағы «Имам Ийшан Муҳаммед» мешитинде имканияты шекленген, еситиў ҳәм сөйлеўде нуқсаны бар пуқаралардың қатнасында «Сиз бизге керексиз» атамасында ушырасыў болып өтти.

Даўамын окыў: Жәмийет

Сәне: 14.03.2022 15:01:56

88 мәрте оқылды


Год обеспечения интересов человека и развития махалли

«СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДОК» В ССГ «САРЫШУНГИЛ»

10 марта текущего года прошла торжественная церемония запуска в строй «Социального городка», возведенного на территории сельского схода граждан «Сарышунгил» Ходжейлийского района.

Даўамын окыў: Год обеспечения интересов человека и развития махалли

Сәне: 12.03.2022 11:16:57

105 мәрте оқылды


ДЕПУТАТ ҲӘМ ИСБИЛЕРМЕН

ФОРУМДА БИР ҚАТАР МАШҚАЛАЛАР ТЫҢЛАНДЫ

Нөкис районында «Депутатлар ҳәм исбилерменлердиң сәўбетлесиўи» атамасында форум өткерилди.

Онда Халық депутатлары Нөкис районлық Кеңесиниң депутатлары, Мәмлекетлик салық инспекциясының,  коммерциялық банклердиң басшылары, қәнигелери, «Төктаў» МПЖдағы ҳәким жәрдемшиси, исбилерменлер қатнасты.

Даўамын окыў: ДЕПУТАТ ҲӘМ ИСБИЛЕРМЕН

Сәне: 12.03.2022 10:51:20

94 мәрте оқылды


Жәмийет

СУЎ МУҒДАРЫН ӨЛШЕЎ УШЫН КИШИ ТӘЖИРИЙБЕ ӨТКЕРИЛДИ

Ҳәзирги ўақытта орынларда Өзбекстан Республикасы Суў хожалығы министрлигиниң Ирригация ҳәм суў машқалалары илимий-изертлеў институты ҳәм оның Қарақалпақстан аймақлық орайы илимпазлары тәрепинен шор жуўыўға жумсалып атырған суўлардың муғдарын өлшеў бойынша тәжирийбе өткерилмекте.

Даўамын окыў: Жәмийет

Сәне: 12.03.2022 10:48:51

91 мәрте оқылды


КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

«СОЦИАЛЛЫҚ ҚАЛАША» ПАЙДАЛАНЫЎҒА ТАПСЫРЫЛДЫ

Усы жылы 10-март күни Хожели районындағы «Сарышүңгил» аўыл пуқаралар жыйыны аймағында «Социаллық қалаша»ның имараты пайдаланыўға тапсырылды.

Даўамын окыў: КҮННИҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

Сәне: 12.03.2022 10:40:43

99 мәрте оқылды


СПОРТ

ФУТЗАЛ БОЙЫНША ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ЧЕМПИОНЫ АНЫҚЛАНДЫ

Футзал бойынша жоқары лига командалары арасында Қарақалпақстан Республикасы «RIVOJ YULDUZ» чемпионаты жуўмақланды.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 12.03.2022 10:25:18

92 мәрте оқылды


БИЛИП ҚОЙҒАНЫҢЫЗ ЖАҚСЫ

ҚАТЫҚ ИШИҢ, ҚАРТАЙМАЙСЫЗ!

Алымлар инсан денесиниң қартайыў себеплерин сондай сыпатлайды: дене бәрқулла токсинлерге қарсы гүреседи ҳәм бул пайытта жиңишке ишекте зыянлы микроблар көбейеди.

Даўамын окыў: БИЛИП ҚОЙҒАНЫҢЫЗ ЖАҚСЫ

Сәне: 12.03.2022 10:24:02

95 мәрте оқылды


ЕЛ АҒАСЫ ПИКИР АЙТАДЫ

ХАЛҚЫМЫЗ ТАРИЙХЫНАН СӨЗ ЕТИЎШИ ҚУНЛЫ ШЫҒАРМА: «ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДА ИСЛАМ ТӘЛИЙМАТЫ ҲӘМ ҚАРАҚУМ ИЙШАНЛАР ТАРИЙХЫ»

Дүнья жүзилик мәденият, көркем өнер, илим ҳәм билимлендириўдиң раўажланыўына мүнәсип үлес қосқан уллы алымларымыздың шығармаларын үйрениў ҳәм сол тийкарда олар жазып қалдырған бай бийбаҳа мийрасты келешек әўладқа жеткериў бүгинги күнниң талабы есапланады.

Даўамын окыў: ЕЛ АҒАСЫ ПИКИР АЙТАДЫ

Сәне: 12.03.2022 10:23:16

98 мәрте оқылды


МӘДЕНИЯТ

БАСЛЫ МАҚСЕТ — МУЗЕЙ ЖУМЫСЛАРЫН ЖЕТИЛИСТИРИЎ

Музейлер — дүнья мәдениятында өтмиште өткен инсанлар тәрепинен дөретилип, соңғы заманға мийрас саналған турмыс, үй руўзыгершилик бу­йымлары, көркем өнер дөретпелери сақланған тийкарғы орай болып хызмет көрсетеди.

Даўамын окыў: МӘДЕНИЯТ

Сәне: 12.03.2022 10:22:10

93 мәрте оқылды


ПРЕСС-ТУР

ХАЛЫҚ ИЙГИЛИГИ ЖОЛЫНДАҒЫ НӘТИЙЖЕЛИ ИСЛЕР

Буннан бес жыл алдын халқымызға «бир айна» аты менен таныс болған  мәмлекетлик хызметлер орайы 16 түрдеги хызметлер менен жумысын баслаған еди.

Даўамын окыў: ПРЕСС-ТУР

Сәне: 12.03.2022 10:18:03

116 мәрте оқылды


САЛЫҚ ХЫЗМЕТИ

ЖЕҢИЛЛИКЛЕР УЗАЙТТЫРЫЛДЫ

Өзбекстан Республикасы Cалық кодексиниң 483-статья­сы үшинши бөлимине муўапық, 2021-жыл 1-майдан 2021-жыл 31-декабрьге шекем болған дәўирде Өзбекстан Республикасы аймағына өсимлик майы, айғабағар ҳәм зығыр туқымы, соның менен бирге соя дәнесин алып кириў, өсимлик майын, пахта майынан тысқары, ислеп шығарыў ҳәм реализация етиў усы статьяның тоғызыншы бөлимине муўапық, 2021-жылдың 10-октябринен 31-декабрине шекем болған дәўирде гөш (мал, қой, таўық), тири ҳайўанлар ҳәм оларды сойыўдан алынған өнимлерди, картошка, музлатылған балықты реализация етиў бойынша айланба, соның менен бирге, оларды Өзбекстан Республикасы аймағына алып кириў қосымша қун салығынан азат етилген еди.

Даўамын окыў: САЛЫҚ ХЫЗМЕТИ

Сәне: 12.03.2022 10:10:20

91 мәрте оқылды


СЕМИНАР

ЭКОНОМИКАНЫҢ РАЎАЖЛАНЫЎЫНДА МӘМЛЕКЕТ СТРАТЕГИЯЛАРЫНЫҢ ӘҲМИЙЕТИ

Қарақалпақ Мәмлекетлик университети «Экономика» факультети кафедралары ҳәм АҚШтың абырайлы жоқары оқыў орны есапланған Хартўик колледжи «Экономика» кафедраларының шериклигинде «Миллий экономикалардың раўажланыўында мәмлекет стратегияларының әҳмийети» атамасындағы халық аралық илимий семинар өткерилди.

Даўамын окыў: СЕМИНАР

Сәне: 12.03.2022 10:09:27

94 мәрте оқылды


МИННЕТДАРШЫЛЫҚ

ҮЛКЕН ИТИБАРДЫҢ ЖОҚАРЫ ҮЛГИСИ

«Бүгинги абадан турмысымыз да, айдын келешегимиз де ҳаял-қызларға байланыслы. Егер халқымыз бизден разы болыўын қәлесек, бәринен бурын,  әзиз аналарымыз, апа-қарындасларымыз ушын мүнәсип турмыс шараятларын жаратыўымыз керек. Ана разы болса, шаңарақ разы болады, шаңарақ разы болса, жәмийет разы болады».

Шавкат Мирзиёев.

Даўамын окыў: МИННЕТДАРШЫЛЫҚ

Сәне: 12.03.2022 10:08:29

99 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF