Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 05:04:48, 21.02.2024
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖАЗЫЎШЫНЫҢ ҲҮРМЕТИНЕ АРНАЛДЫ

Жақында Кегейли районлық 41-санлы улыўма орта билим бериў мектебинде белгили жазыўшы ҳәм журналист Жийенбай Мояновтың дөретиўшилигине арналған әдебий-еслеў кешеси болып өтти.

Жийенбай Моянов 1945-жылы Кегейли районы «Ақтуба» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы «Қарасыйрақ» елатында туўылған. 1953-жылы сол елаттағы мектепке оқыўға барады. 1973-жылы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының тарийх, тил ҳәм әдебият бөлимин питкергеннен соң Кегейли районлық газетасында бөлим баслығы, районлық партия комитети қасындағы «Билим» жәмийетиниң жуўаплы хаткери, 1976-1979-жыллары халық депутатлары Кегейли ра­йонлық кеңеси атқарыў комитетиниң шөлкемлестириўши инструкторы, 1979-1984-жыллары ҳәзирги «Еркин Қарақалпақстан» газетасының хабаршысы, кейин Бозатаў районлық партия комитетиниң үгит-нәсият бөлими баслығы, 1987-1988-жыллары Бозатаў ра­йонлық «Ылғаллы мийнет» газетасының бас редакторы, 1988-2014-жыллары Кегейли районлық ҳәзирги «Кегейли турмысы» газетасының бас редакторы лаўазымларында жемисли мийнет атқарған.

Ж.Моянов өткен жыллары даўамында бир неше поэзиялық, прозалық, драмалық шығармалар жазыў менен бирге дүнья ҳәм туўысқан халықлар әдебиятынан бир қанша аўдармалар ислеп, оларды баспасөзде жәриялап барды. Кегейли районының тарийхына байланыслы «Кегейли тарийх жылнамасында» атлы көлемли китабын, сондай-ақ, «Дийқан-директор Панаев», «Ерди ели ардақласын» китапларын оқыўшылар қәўимине инам еткен.

Кешеде Қарақалпақстан халық шайыры Х.Дәўлетназаров, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген журналист Е.Байназаров, нураный Ш.Панаев, Бердақ атындағы Қарақалпақ әдебияты тарийхы мәмлекетлик музейиниң илимий хызметкери Р.Арзиев ҳәм жазыўшының өмирлик жолдасы Р.Моянова, перзенти, педагогика илимлери бойынша философия докторы, доцент Ы.Мояновлар шығып сөйлеп, Ж.Моянов ҳәм оның дөретиўшилик жолы, инсаныйлық ағла пазыйлетлери ҳаққында қатнасыўшыларға кең түрде мағлыўматлар берип өтти.

Р.АРЗИЕВ,

Әжинияз атындағы НМПИ тая­ныш докторанты.

СҮЎРЕТТЕ: илаждан көринис.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF