Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:59:17, 21.07.2024
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ПӘРМАН — ҲӘРЕКЕТТЕ

ЗЕРГЕРЛИК ТАРАЎЫ РАЎАЖЛАНБАҚТА

Мәмлекетимизде жергиликли зергерлик тармағын тиклеў ҳәм раўажландырыў бойынша избе-из ҳәрекетлер әмелге асырылмақта. Ислеп шығарыўшыларға баҳалы металлардан пайдаланыў имканиятының берилиўи ислеп шығарылып атыр­ған жергиликли зергерлик өнимлериниң көлемин кеңейтиўге кең мүмкиншилик  жаратты.

Даўамын окыў: ПӘРМАН — ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 25.06.2019 13:07:18

803 мәрте оқылды


ИНСАН ЖӘМИЙЕТ НЫЗАМ

ТИЙИСЛИ ШАРАЛАР КӨРИЛМЕКТЕ

Соңғы жылларда мәмлекетимизде транспорт ҳәм транспорт коммуника­циялары тараўын раўажландырыў, тасыўлардың жоқары дәрежедеги қәўипсизлигин тәмийинлеў, транспорт тараўындағы басқарыў тәртибин жетилистириў, тараў ушын тәжирийбели қәнийгелерди таярлаўға жөнелтирилген кең көлемли илажлар әмелге асырылып атыр.

Даўамын окыў: ИНСАН ЖӘМИЙЕТ НЫЗАМ

Сәне: 25.06.2019 13:04:58

835 мәрте оқылдыБАСПАСӨЗ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

ХЫЗМЕТ ТҮРЛЕРИ КЕҢЕЙМЕКТЕ

Соңғы жыллары мәмлекетлик хызметлер орайы физикалық ҳәм юридикалық шахслардың жумысын жеңиллетиўде ҳәм артықша әўерегершиликлердиң алдын алыўда халқымызға сапалы хызмет көрсетип келмекте.

Даўамын окыў: БАСПАСӨЗ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

Сәне: 25.06.2019 13:01:57

809 мәрте оқылды


МӘРТЕБЕ

УЛЫЎМА БИЛИМ БЕРИЎ МЕКТЕПЛЕРИНИҢ ҮЛГИЛИ ПИТКЕРИЎШИЛЕРИ СЫЙЛЫҚЛАНДЫ

Усы жыл 19-июнь күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик акаде­миялық музыкалы театрда улыўма билим бериў мектеплериниң 11-класс­ларының үлгили оқыў­шыларын сыйлықлаў салтанаты болып өтти.

Даўамын окыў: МӘРТЕБЕ

Сәне: 25.06.2019 13:01:00

803 мәрте оқылдыҚАБЫЛЛАЎ

КӨШПЕЛИ ҚАБЫЛЛАЎ ӨТКЕРИЛДИ

Усы жыл 19-июнь күни Қарақалпақстан Республикасы Минис­трлер  Кеңесинде Өзбекстан Республикасы  Министрлер  Кабинети  жанындағы  өсимликлер  карантини мәмлекетлик инспек­циясы тәрепинен кеңейтилген көшпели қабыллаў өткерилди.

Даўамын окыў: ҚАБЫЛЛАЎ

Сәне: 25.06.2019 12:44:02

814 мәрте оқылды


МӘЖИЛИС

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ ШАВКАТ МИРЗИЁЕВТИҢ ОЛИЙ МАЖЛИС СЕНАТЫНЫҢ ЖИГИРМАЛАНШЫ ЖАЛПЫ МӘЖИЛИСИНДЕГИ ШЫҒЫП СӨЙЛЕГЕН СӨЗИ

Даўамын окыў: МӘЖИЛИС

Сәне: 25.06.2019 06:45:31

840 мәрте оқылды


БАЛАЛАР ЖАЗЫ — 2019

«ЖАС ӘЎЛАД»ТАҒЫ БАХЫТЛЫ БАЛАЛЫҚ

Әлбетте, ҳәр пасылдың өз алдына заўқы болғанындай, жаз мәўсиминиң де өзине тән жылўалары бар болып, көпшилик балаларымыз бул мәўсимди асығыслық пенен күткени анық.

Даўамын окыў: БАЛАЛАР ЖАЗЫ — 2019

Сәне: 20.06.2019 12:52:51

888 мәрте оқылды


ПРЕЗИДЕНТ ҚАРАРЫ ­ ҲӘРЕКЕТТЕ

МАЙЫП  ПЕРЗЕНТИ БАР  АНАЛАР  УШЫН

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң  2019-жыл1l8-марттағы 229-санлы қарары тийкарында мийнет стажына ийе болмаған, балалықтан майыплығы болған перзенти бар аналарға олар 55 жасқа толғанында Медициналық-мәсләҳәт комиссиясының жуўмағы ямаса мағлыўматнамасы бойынша социаллық напақа тайын­ланады.

Даўамын окыў: ПРЕЗИДЕНТ ҚАРАРЫ ­ ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 20.06.2019 12:46:21

986 мәрте оқылды


ХОШ ХАБАР

ДЗЮДОШЫ ҚЫЗЛАРЫМЫЗДЫҢ ТАБЫСЫ

Дзюдо бойынша Россия Федерациясының Красноярск қаласында В.Н. Гулидовтың естелигине бағышланып өткерилген халықаралық турнирде республикамыздан еки спортшы Өзбекстан сайланды командасының қурамында сыйлы орынды ийеледи.

Даўамын окыў: ХОШ ХАБАР

Сәне: 20.06.2019 12:45:25

844 мәрте оқылды


ПӘРМАН — ҲӘРЕКЕТТЕ

ИСБИЛЕРМЕНЛЕРДИҢ МӘПЛЕРИ ҚОРҒАЛМАҚТА

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 5-октябрьде қабыл етилген «Исбилерменлик жумысының жедел раўажланыўын тәмийинлеўге, жеке меншикти ҳәр тәреплеме қорғаўға ҳәм исбилерменлик орталығын сапасы жағынан жақсылаўға байланыслы қосымша илажлар ҳаққында»ғы Пәрманы талапларын орынлаў бойынша Өзбекстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Экономикалық жынаятларға қарсы гүресиў департаменти Қарақалпақстан Республикасы Нөкис қалалық бөлими тәрепинен бир қатар жумыслар әмелге асырылмақта.

Даўамын окыў: ПӘРМАН — ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 20.06.2019 12:39:10

816 мәрте оқылды


Мақала

ЖАҢАДАН САЙЛАНҒАН БАСЛЫҚЛАР БИЛИМИН АРТТЫРМАҚТА

Усы жыл май айы даўамында республикамыздағы 411 пуқаралар жыйынларының барлығына баслық (ақсақал)лар сайланған еди.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 20.06.2019 11:40:27

840 мәрте оқылды


Мақала

ПУҚАРАЛАРДЫҢ  МҮРӘЖАТ  ЕТИЎ  МӘДЕНИЯТЫ:

ОНЫ ЖЕТИЛИСТИИЎДЕ  ҮГИТ-НӘСИЯТ  ЖУМЫСЛАРЫНЫҢ ӘҲМИЙЕТИ

«Физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүрә­жатлары ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Нызамы 2017-жыл 11-сентябрьде жаңа редакцияда қабыл етилди.

Даўамын окыў: Мақала

Сәне: 20.06.2019 11:11:46

891 мәрте оқылды


ЖОҚАРЫ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

ЖАҢАША ҚӘДЕМЛЕР

Усы жылдың 16-17-июнь күнлери Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министри И.Мажидов республикамызда болып, онда Өзбекстан Республикасы Президентиниң 24-май күнги  Өзбекстан Миллий университетинде илим, билимлендириў тараўы ўәкиллери менен болып өткен ушырасыў мәжилисинде белгиленген тапсырмалардың мазмунын Қарақалпақстандағы барлық жоқары оқыў орынлары студент-жасларына, профессор-оқытыўшыларына ҳәм басшы хызметкерлерине жеткериў мақсетинде ушырасыўлар өткерди.

Даўамын окыў: ЖОҚАРЫ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 20.06.2019 11:08:37

833 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF