Ушырасыўларда билимлендириў мәкемелериниң басшылары ҳәм хызметкерлери жойбар туўралы кең түрде мағлыўматлар алып, әмелге асырылыўы зәрүр болған жумыслар бойынша өз пикир-усынысларын билдирди.

Ә.Жиемуратов,

Қарақалпақстан хабар агентлиги