Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:42:16, 14.06.2021
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЕЛ АРДАҚЛАҒАН ШАЙЫР ЕСКЕ АЛЫНДЫ

Жақында И.В.Савицкий атындағы мәмлекетлик көркем өнер музейинде өзбек әдебияты ҳәм мәдениятының раўажланыўына үлкен үлес қосқан атақлы шайыр, белгили жәмийетлик ғайраткер, Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик гимниниң авторы, Өзбекстан Қаҳарманы Абдулла Ариповтың туўыл­ғанына 80 жыл толыў мүнәсибети менен  «Ел ардақлаған шайыр» атамасында әдебий кеше өткерилди.

Илажда шығып сөйлегенлер, ша­йырдың тәкирарланбас дөретиўшилик мийрасы, оның Ўатанға муҳаббат, опадарлық ҳәм садықлық сезимин, жоқары адамгершилик пазыйлетлерин сәўлелендирген жетик көркем шығармалары, мазмунлы өмири ҳәм жәми­йетлик жумыслардағы белсендилиги, халқымыздың мәнаўиятын жоқарылатыў, жас әўлад тәрбиясындағы  әдиўли хызметлерин кең түрде атап өтти.

Әдебий кешеде Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының түркий тиллер факультети өзбек тили ҳәм әдебияты бөлиминиң филология илимлери бойынша философия докторы (РhD) Н.Алламбергенованың «А.Арипов дөретпелеринде Ўатанды улығлаў», усы бөлим доценти,  филология илимлери бо­йынша философия докторы (РhD) С.Бекчанованың «А.Арипов дөретиўшилигинде ҳаял-қызлар образы» атамасындағы баянатлары тыңланды.

— Президентимиздиң «Өзбекстан Қаҳарманы ҳәм халық шайыры Абдулла Арипов туўылған күниниң 80 жыллығын белгилеў ҳаққында»ғы қарары тийкарында республикамызда кең көлемли илажлар өткерилмекте, - дейди Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының студенти Жавлон Юлдашев. — Ол мәмлекетимиз гимниниң авторы. Гимн­ди тыңлар екенбиз, елимиздиң ҳәр бир перзентиниң кеўлинде мақтаныш сезими оянады. Шайырдың «Мен не ушын сүйемен Өзбекстанды», «Биринши муҳаббатым», «Сен бәҳәрди сағынбадың ба!» ҳәм басқа да қосықларын сүйип оқыйман.

Буннан соң, институттың талантлы жаслары тәрепинен шайыр дөретпелеринен үзиндилер атқарылып, белсене қатнасқан студент-жаслар музей жәмәәти тәрепинен таярланған ҳүрмет жарлықлары менен сыйлықланды.

Әдебий кеше қатнасыўшылары Республикалық балалар китапханасы тәрепинен шөлкемлестирилген шайыр дөретпелеринен ибарат китаплар көргизбесин ҳәм музей экспозициясын тамашалады.

Қарақалпақстан

хабар агентлиги.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF