Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 02:53:28, 17.09.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

МАҚАЛА

«ВАТАНПАРВАР» ШӨЛКЕМЛЕРИНДЕ ОҚЫТЫЎДЫҢ САПАСЫ ЖАҚСЫЛАНБАҚТА

Өзбекистан Республикасы Қураллы Күшлериниң қорғаныў қүдиретин беккемлеўге көмеклесиў, жаслар ҳәм пуқараларды мийнетке ҳәм Ўатанды қорғаўға таярлаў, өз шөлкеми арқалы тийисли мәмлекетлик уйымлар, жәмийетлик, мәмлекетлик емес, коммерциялық емес шөлкемлер менен бирликте жасларды әскерий-ўатансүйиўшилик руўхында тәрбиялаў ислеринде Өзбекистан Қорғаныўға көмеклесиўши «Ватанпарвар» шөлкеминиң  де қосып атырған үлеслери мол.

Даўамын окыў: МАҚАЛА

Сәне: 16.09.2016 10:21:09

424 мәрте оқылды


«КАМАЛАТ» ТУРМЫСЫ

ТӘРБИЯ ҲӘМ СПОРТ — САЛАМАТЛАСТЫРЫЎ БИРГЕЛИКТЕ

«Өзбекистан Республикасында 2016-жылда жас­лар­ға байланыслы мәмлекетлик сиясатты әмелге асырыўға қаратылған қосымша ис-илажлар Бағдарламасы»ның 70-бәнти талапларының орынланыўын тәми­йинлеў мақсетинде жақында Хожели районы Тақыятас қаласында жайласқан «Айдын жол» балалар жазғы дем алыў орайында Қарақалпақстан Республикасы  Минис­трлер Кеңеси жанындағы жас өспиримлер ислери бойынша комиссия қурамындағы ми­нистрлик, мәкеме ҳәм шөлкемлер менен биргеликте қала ҳәм районлық ишки ислер бөлимлеринде профилактикалық есапта турыўшы жас өспиримлер ушын тәрбия ҳәм спорт-саламатластырыў орайы шөлкемлестирилди.

Даўамын окыў: «КАМАЛАТ» ТУРМЫСЫ

Сәне: 16.09.2016 07:35:27

484 мәрте оқылды


СОЦИАЛЛЫҚ ТАРМАҚЛАР


«ФЕЙСБУК»ТАҒЫ ҚАРАҚАЛПАҚША ТОПАРЛАР

Бүгинги күнде дүнья жүзинде интернеттен пайдаланыўшылар саны күн сайын өсип бармақта.  «Internet Live Stats» интернеттен пайдаланыўшылар саны бойынша 201 мәмлекет дизимин дүзип  шықты. Бул рейтингте Өзбекистан 37-орынды ийеледи. Онда мәмлекетимиздиң халық саны бо­  йынша 51 проценти, яғный, 15 453 227 адам интернеттен пайдаланады екен. «Фейсбук» бүгинги  күнде ең көп пайдаланылатуғын тармақ есапланады. Бул тармаққа дүнья жүзи бойынша бир айда 1,6 миллиард адам кириўи сөзимиздиң айқын дәлили  бола алады. Өзбекистанда «Фейсбук»тан пайдаланыўшылар саны 300 мыңнан асты.

Даўамын окыў: СОЦИАЛЛЫҚ ТАРМАҚЛАР

Сәне: 16.09.2016 07:22:56

434 мәрте оқылды


ҚӘНИГЕНИҢ КЕҢЕСИ

ДЕФОЛИАЦИЯ  ӘҲМИЙЕТЛИ  ИЛАЖ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 15-августтағы «2016-жылда ғаўаша дефолиациясын өткериў ис-илажлары ҳаққында»ғы қарарына муўапық ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Минис­трлер Кеңесиниң қарары тийкарында республикамызда егилген 93500 гектар ғаўаша майданларының 76000 гектарына усы жылдың 1-10-сентябрь күнлери аралығында дефолиация жумысларын өткериў режелестирилген.

Даўамын окыў: ҚӘНИГЕНИҢ КЕҢЕСИ

Сәне: 15.09.2016 10:57:42

409 мәрте оқылды


ҚӘНИГЕНИҢ КЕҢЕСИ

ГҮЗЛИК БИЙДАЙ ЕГИСИН САПАЛЫ

ӨТКЕРЕЙИК

Быйыл келеси жылдың зүрәәти ушын республикамызда 53 мың гектар майдан­ға гүзлик бийдай егиў режелестирилип,  илимий тийкарланған технологияларды қолланыў арқалы жоқары шеклерди ийелеў нәзерде тутылмақта.

Гүзлик бийдайды аз дәрежеде шорланған, изейкешлер менен жақсы тәмийин етилген, қыста шайып суў­ғарылатуғын пахта атызларынан алыста жайласқан жерлерге, яғный, «массив» етип егиў керек.

Даўамын окыў: ҚӘНИГЕНИҢ КЕҢЕСИ

Сәне: 15.09.2016 10:17:54

437 мәрте оқылды


СЕНАТОР МӘЖИЛИСТЕН ҚАЙТТЫ

РАЎАЖЛАНЫЎ ҲӘМ ПӘРАЎАНЛЫҚТЫҢ

ИСЕНИМЛИ КЕПИЛИ

(Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының

алтыншы жалпы мәжилисиниң жуўмақлары ҳаққында)

Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының алтыншы жалпы мәжилисинде көрип шығылған ҳәр бир нызам ҳәм қабыл етилген ҳәр бир қарар елимиздиң раўажланыўы ҳәм пәраўанлығының исенимли кепили сыпатында айрықша әҳми­йетке ийе болды.

Даўамын окыў: СЕНАТОР МӘЖИЛИСТЕН ҚАЙТТЫ

Сәне: 15.09.2016 05:46:26

416 мәрте оқылды


СПОРТ

ДӘСТАННЫҢ ПОРТУГАЛИЯДАҒЫ ЖЕҢИСИ

Ҳүрметли Президентимиздиң «Ҳеш бир нәрсе мәмлекетти спорт киби дүньяға тез таныта алмайды» деп оғада дурыс атап өткениндей, ҳәзирги күнде мәмлекетимизде спорт тараўына қаратылып атырған күшли итибардың нәтийжесинде елимиз спортшылары жәҳән ареналарында жоқары нәтийжелерге ерисип, елимиз байрағын жоқары көтермекте.

Дәстан Атабалаев та усындай спортшылардың бири. Ол Ферғана ўәлаятында туўылған. Ҳәзирги күнде Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң тарийх ҳәм ҳуқық факультети 3-курс студенти. Каратэ бойынша Өзбекистан сайланды командасының ағзасы.

 

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 31.08.2016 06:10:17

475 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ҮЛГИЛИ  БАСЛАНҒЫШ ШӨЛКЕМЛЕР  АНЫҚЛАНДЫ

Жақында елимиз Ғәрезсизлигиниң 25 жыллығына арнап «Гөззал ҳәм бийтәкирарымсаң, муқаддес Ўатаным, жаным саған пидә, Өзбе­кистаным!» сүрени астында «Ҳаял-қызлар комитетиниң ең үлгили басланғыш шөлкеми» таңлаўының Қарақалпақстан Республикалық басқышында жеңимпаз болған 21 басланғыш шөлкем ўәкиллерин сыйлықлаў мәресими болып өтти.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 31.08.2016 06:08:15

548 мәрте оқылды


БАСПАСӨЗ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

ЖАҢА ОҚЫЎ ЖЫЛЫНА ТАЯРЛЫҚ

Ҳәр жылы 1-сентябрьде елимизде мәмлекетимиздиң ғәрезсизлик байрамын белгилеў менен бирге, жаңа оқыў жылының басланғанын да кең түрде нышанлаймыз. Хош, жас өспиримлеримиз ҳәм жасларымыздың турмысында әҳмийетли орын тутатуғын бул мәўсимге таярлық жумысларының барысы қалайs Жақында пайтахтымыздағы 31-санлы мектепте Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң мәлимлеме хызмети ҳәм Халық билимлендириў министрлиги тәрепинен журналистлер ушын шөлкемлестирилген баспасөз конференциясы тийкарынан усы мәселеге арналды.

Даўамын окыў: БАСПАСӨЗ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

Сәне: 31.08.2016 06:04:51

492 мәрте оқылды


СПОРТ

ОЛИМПИАДА ҚАТНАСЫЎШЫСЫ КҮТИП АЛЫНДЫ

Еки жүзден аслам мәмлекет ўәкиллери қатнасқан «Рио-2016» олимпиадасында елимиз спортшылары улыўма командалық есапта 21-орынды ийелеп, үлкен табыслар менен қайтып келди. Өзбекистан сайланды командасының қурамында аўыр атлетика бойынша ең аўыр салмақ категориясында Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының студенти Рус­там Джангабаев та қатнасып, алтыншы орынды ийеледи.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 31.08.2016 06:02:10

531 мәрте оқылды


МАҚТАНЫШ

БАБАЛАРДАН МИЙРАС ТУЙҒЫЛАР

«Өмир инсанға  бир мәрте бериледи» деген ибара қайта-қайта тилге алынады. Бул әйтеўир айтылған сөзлер емес. Инсанға бир мәрте берилетуғын, өмир аталмыш инамды бийкарға өткизбеўимиз, оның қәдирине жетип жасаўымыз ушын бул ибараны ҳәр күни ядқа алыўымыз керек.

Азатлық, ғәрезсизлик, еркинлик... Мәнилери жағынан ортақ болған бул сөзлер дүнья, халықлар, инсаният ушын ҳаўа менен суўдай зәрүр болған бийбаҳа байлық.

 

Даўамын окыў: МАҚТАНЫШ

Сәне: 31.08.2016 05:58:52

467 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

МЕКТЕП  ЯРМАРКАЛАРЫ  ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЛМЕКТЕ

Ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллық байрамына ҳәм жаңа оқыў жылының басланыўына да санаўлы күнлер қалды. 20l6-20l7—жаңа оқыў жылына таярлық көриў ҳәм де мектеп базарлары ҳәм ярмаркаларын шөлкемлестириў мақсетинде республикамызда қызғын таярлықлар басланып кетти.

Ҳәр жылы дәстүрге айланған мектеп ярмаркалары халқымыздың талап ҳәм усынысларынан келип шыққан ҳалда өткериў нәзерде тутылған.

 

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 31.08.2016 05:57:15

522 мәрте оқылды


Жынаят ҳәм жаза

МЫЛТЫҚ МИЙРАС БОЛМАЙДЫ

Негизинде ата-анамыздың услап-тутқан буйымларын «әкемниң ямаса шешемниң көзин көрген» деп олардан қалған мийрас сыпатында көздиң қарашығындай сақлағымыз, асырап абайлағымыз келеди. Тилекке қарсы айырым пуқараларымыз оқ атар аў мылтығын «әкем услап тут­қан, соннан қалған мийрас» деп түсинген ҳалда жасырын сақлаўға ҳәрекет етеди. Аў мылтығын жасырын сақлаў ақыбети жынайый жуўапкершиликке алып келетуғыны ҳәрекеттеги нызам ҳүжжетлеринде белгилеп қойылғанлығын есапқа алсақ, аў мылтығы ҳеш қашан мийрас бола алмайды.

Даўамын окыў: Жынаят ҳәм жаза

Сәне: 31.08.2016 05:56:07

490 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ТАБЫСЛАР  ЖОЛДАСЫ  БОЛҒАН  МЕКТЕПТЕ

Жақында Өзбекистан Республикасы Халық билимлендириў минис­трлиги тәлим-тәрбияны раўажландырыўды жолға қойыўда мәмлекет көлеминдеги мектеплердиң комплексли көрсеткишлери бойынша рейтинг нәтийжелерин жәриялады. Усындай рейтинг бойынша Қарақалпақстан мектеплери арасында биринши орынды ийелеген пайтахтымыздағы 31-санлы қәнигелестирилген мәмлекетлик улыўма билим бериў мектеби Өзбекистан көлеминде 12-орынды ийелеўи тек мектеп жәмәәтиниң емес, республикамыз Халық билимлендириў тараўының табысы десек, асыра айт­қан болмаймыз.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 31.08.2016 05:55:21

514 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ҒӘРЕЗСИЗЛИК  ТЕҢЛЕСЛЕРИ

Өткен жылдың өзинде республикамыз спортшылары Өзбекистан сайланды командасы қурамында жәҳән, Азия ҳәм халықаралық турнирлерлерде улыўма 106 медальларды қолға киргизген болса, соның 76 медалы пайтахтымыз спортшыларына тийисли. Ал, быйылғы жылдың усы күнине шекем нөкисли спортшылар улыўма 23 медальлар комплектин жеңип алыўға еристи. Ҳәзирги ўақытта Нөкис қаласында 25168 жас спорттың 37 түри бойынша турақлы шынығыўлар алып бармақта.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 31.08.2016 05:44:17

542 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF