Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 16:10:44, 10.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ, ҲУҚЫҚ

ҲУҚЫҚЫЙ ХЫЗМЕТ КӨРСЕТИЎДИҢ НӘТИЙЖЕЛИЛИГИ АРТПАҚТА

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2016-жыл 14-ноябрьдеги қарары менен «Пуқаралық ҳалаты актлерин дизимге алыў Қағыйдалары» тасты­йықланды. Бул қарарға муўапық, ПҲАЖ бөлимлери тәрепинен пуқараларға ҳуқықый хызмет көрсетиўде бир қанша тәртип ҳәм қолайлылықлар жаратылмақта.

Даўамын окыў: ИНСАН, ЖӘМИЙЕТ, ҲУҚЫҚ

Сәне: 14.08.2017 11:29:31

516 мәрте оқылды


ИШКИ ИСЛЕР УЙЫМЛАРЫНДА

ТЫҢЛАЎШЫЛАР ӘМЕЛИЯТТА

Елимизде ҳуқықый демократиялық мәмлекет тийкарларын және де жетилистириў ҳәм пуқаралардың ҳуқықый санасы менен мәдениятын раўажландырыўда ишки ислер уйымлары ўәкиллериниң хызмети айрықша әҳмийетке ийе. Солай екен, мәмлекетимизде жүргизилип атырған реформалар барысында пуқаралардың ҳуқық ҳәм еркинликлерин тәмийинлеў, олардың ҳуқықларына болған күш көрсетиўлерден қорғаў, ҳуқықбузарлыққа жол қойған пуқараларға нызамшылық, әдалатлылық ҳәм адамгершилик принциплерине тийкарланған жуўапкершиликти белгилеў ишки ислер уйымлары хызметкерлеринен үлкен жуўапкершилик ҳәм жоқары ҳуқықый билимди талап етеди.

Даўамын окыў: ИШКИ ИСЛЕР УЙЫМЛАРЫНДА

Сәне: 14.08.2017 11:13:22

458 мәрте оқылды


КӨРГИЗБЕ

«ӨМИР СОҚПАҚЛАРЫ»

Жақында И.В.Савицкий атындағы мәмлекетлик Көркем өнер музейинде Өзбекистан Художниклер дөретиўшилик бирлеспеси ағзасы, «Шуҳрат» медалы, Өзбекистан көркем өнер Академиясының «Алтын медалы», «Гүмис медалы» ийеси ҳәм «Қарақалпақстан халық художниги» ҳүрметли атағына миясар болған белгили художник Сәрсенбай Байбосыновтың «Өмир соқпақлары» атлы жеке көргизбеси болып өтти.

Даўамын окыў: КӨРГИЗБЕ

Сәне: 14.08.2017 11:04:05

445 мәрте оқылды


МҮНӘСИБЕТ

КИНО ­ МӘНАЎИЯТЫМЫЗ АЙНАСЫ

«Қарақалпақфильм» киностудиясы  қырық жети жылдан бери өзиниң дөретиўшилик мийнетин хал­қымызға инам етип киятырған болса, бүгин бул тараўда ислениўи тийис жумыслардың көп екенлигин аңлап жеттик.

Даўамын окыў: МҮНӘСИБЕТ

Сәне: 14.08.2017 11:03:24

434 мәрте оқылды


СИЯСИЙ ПАРТИЯЛАР ТУРМЫСЫНАН

ӨЗ-АРА  ПИКИР АЛЫСТЫ

Президентимиз Ш.Мирзиёев «Бүгин заманның өзи сиясий партиялардың ис усылын түп-тийкарынан өзгертиў, олардың халық электорат пенен байланысын системалы жолға қо­йыўды талап етпекте» деп атап өткен еди. Жақында Олий Мажлис палаталары, сиясий партиялар және де Өзбекистан Экологиялық ҳәрекети ўәкиллери менен болған видеоселектор мәжилисинде де сиясий партиялардың жумысларына айрықша итибар берилди.

Даўамын окыў: СИЯСИЙ ПАРТИЯЛАР ТУРМЫСЫНАН

Сәне: 14.08.2017 11:02:46

364 мәрте оқылды


ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАР СПОРТ ФЕСТИВАЛЫ

СПОРТ МАЙДАНЫНДА ҮЙ БИЙКЕЛЕРИ

Соңғы жылларда елимизде ҳаял-қызлар арасында дене тәрбиясы ҳәм спортты ғалаба ен жайдырыў ҳәм раўажландырыў  мақсетинде ҳәр қыйлы дәрежедеги жарыслар, спорт фестивальлары шөлкемлестирилип келинбекте.

Даўамын окыў: ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАР СПОРТ ФЕСТИВАЛЫ

Сәне: 14.08.2017 11:00:37

375 мәрте оқылды


ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН АЛТЫНШЫ СЕССИЯСЫ

Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёевтиң 2017-жыл 12-июльдеги Олий Мажлис палаталары, сиясий партиялар ҳәм Өзбекистан экологиялы ҳәрекети ўәкиллери менен видеоселектор мәжилисиндеги «Парламентимиз ҳақыйқый демократия мектебине айланыўы, реформалардың баслаўшысы ҳәм тийкарғы орынлаўшысы болыўы керек» атамасындағы баянатынан келип шығатуғын баслы ўазыйпаларды әмелге асырыў ҳаққында

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң

ҚАРАРЫ

Даўамын окыў: ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН АЛТЫНШЫ СЕССИЯСЫ

Сәне: 14.08.2017 10:42:01

435 мәрте оқылды


мақала

ПАЙЫЗЛЫ ОРЫНҒА АЙЛАНАЖАҚ...

Президентимиз Ш.Мирзиёев орынларда социаллық-экономикалық реформалардың барысы, халқымыздың турмыс дәрежесин ҳәм сапасын буннан былай да арттырыўға қаратылған дөретиўшилик ҳәм абаданластырыў жумыслары менен жақыннан танысыў, халық пенен ушырасыў және пикирлесиў мақсетинде усы жылдың 20-21-январь күнлери республикамызға еткен сапары барысында бир қатар қурылыс, санаат ҳәм медицина объектлеринде, билимлендириў мәкемелеринде болып, оларда жүргизилип атырған реформаларды және де тереңлестириў бойынша өзиниң пикир-усынысларын билдирип, көрсетпелер берген еди.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 14.08.2017 10:31:57

502 мәрте оқылды


Қарар

АБЫРАЙЛЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СПОРТ ЖАРЫСЛАРЫНДА ЖОҚАРЫ НӘТИЙЖЕЛЕРГЕ ЕРИСКЕН ӨЗБЕКИСТАН СПОРТШЫЛАРЫН ЖӘМИЙЕТЛИК ҲӘМ СПОРТ ЖУМЫСЛАРЫНА КЕҢНЕН ТАРТЫЎ ЖӘНЕ СПОРТШЫЛАРДЫ ҲӘМ ОЛАРДЫҢ ТРЕНЕРЛЕРИН ХОШАМЕТЛЕЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң қарары

Олимпиада ҳәм Паралимпия, Азия ойынларында және жәҳән чемпионатларында жоқары нәтийжелерге ерискен, абырайлы халықаралық спорт жарысларында Ўатанымыздың байрағын бәлент көтерип киятыр­ған спортшылар менен олардың тренерлерин хошаметлеў, жас әўладты Ўатанды сүйиўшилик руўхында тәрбиялаўда олардың бай турмыслық тәжирийбеси менен потенциалынан кеңнен пайдаланыў, халық­аралық спорт байланысларын буннан былай да беккемлеў, дүньяда Өзбекистанның абырайын буннан былай да арттырыў мақсетинде:

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 14.08.2017 10:26:17

379 мәрте оқылды


Қарар

ЖОҚАРЫ БИЛИМЛЕНДИРИЎ МӘКЕМЕЛЕРИНДЕ ПЕДАГОГИКА БАҒДАРЫНДА АРНАЎЛЫ СЫРТҚЫ БӨЛИМЛЕРДИ ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң қарары

Бүгинги күнде халық билимлендириў системасында жәми 15359 билимлендириў мәкемеси, соның ишинде,  4893 мектепке шекемги билимлендириў мәкемеси, 9680 улыўма орта билим бериў мектеби,  23 Меҳрибанлық үйи, 304 балалар музыка ҳәм көркем өнер мектеби, 211 «Бәркамал әўлад» орайы, 227 балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектеби жумыс алып бармақта. Оларда орта арнаўлы, кәсип-өнер колледжлери менен билим бериў орынларын питкерген 97 564 педагог кадрлар жумыс алып бармақта.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 14.08.2017 10:17:58

449 мәрте оқылды


Қарар

ӨЗБЕКИСТАН ДӨРЕТИЎШИЛЕРИН ҚОЛЛАП - ҚУЎАТЛАЎ БОЙЫНША «ИЛҲАМ» ЖӘМИЙЕТЛИК ФОНДЫН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң қарары

Жәмийетимиз турмысында, жас әўладты Ўатанға муҳаббат, миллий ҳәм улыўмаинсаныйлық қәдириятлар руўхында тәрбиялаўда мәденият, көркем өнер ҳәм ғалаба хабар қуралларының орны менен әҳмийети барған сайын артып атырғанлығын есапқа алған ҳалда, елимиздиң дөретиўши зыялыларының потенциалын толық әмелге асырыў ушын оларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў және зәрүр шараят ҳәм имканият жаратыў, сондай-ақ, Композиторлар аўқамы, Өзбекистан Көркем өнер академиясы жанындағы Художниклердиң дөретиўшилик бирлеспеси (кейинги орынларда — Өзбекистан художниклери дөретиўшилик бирлеспеси), Өзбекистан Театр ғайраткерлери аўқамы ҳәм Өзбекистан Журналистлери дөретиўшилик аўқамының материаллық-техникалық базасын беккемлеў мақсетинде:

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 14.08.2017 10:13:11

387 мәрте оқылды


статьи

АЙМАҚЛАРДЫҢ ЖЕДЕЛ СОЦИАЛЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ РАЎАЖЛАНЫЎЫН ТӘМИЙИНЛЕЎГЕ БАЙЛАНЫСЛЫ ТИЙКАРҒЫ ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң қарары

Қысқа дәўир ишинде елимизди жедел социаллық-экономикалық ҳәм жәмийетлик-сиясий раўажландырыў, биринши гезекте, аўыллық жерлерде халық ушын мүнәсип турмыс шараятларын жаратыў, сондай-ақ, реформаларды әмелге асырыўда пуқаралардың дөретиўшилик потенциалын жүзеге шығарыўға қара­тыл­ған бир қатар әҳмийетли мәмлекетлик ҳәм аймақлық бағдарламалар, нызам ҳүжжетлери қабыл етилди.

Даўамын окыў: статьи

Сәне: 14.08.2017 10:10:13

376 мәрте оқылды


Қарар

ӨЗБЕКИСТАН ЖУРНАЛИСТЛЕРИ  ДӨРЕТИЎШИЛИК АЎҚАМЫНЫҢ  ЖУМЫСЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ ҚАРАРЫ

Елимизде ҳуқықый демократиялық мәмлекет ҳәм пуқаралық жәмийетин қурыўдың әҳмийетли шәрти болған ғалаба хабар қуралларын раўажландырыў, олардың материаллық-техникалық базасын ҳәм кадрлар потенциалын беккемлеў, сөз ҳәм баспасөз еркинлиги, пикирлердиң түрлилигине ерисиў, пуқараларымыздың мәлимлеме алыў, өз пикирин еркин билдириў бағдарындағы конституциялық ҳуқықларын тәмийинлеў бойынша кең көлемли жумыслар әмелге асырылды.

Даўамын окыў: Қарар

Сәне: 14.08.2017 10:05:09

359 мәрте оқылды


мақала

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН ЖЕТИНШИ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

Усы жыл 11-август күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он жетинши сессиясы болып өтти.

Сессияның жумысына Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының, Қарақалпақстан Республикасы Ҳүкиметиниң ағзалары, ҳуқық қорғаў уйым­ларының басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 14.08.2017 10:04:07

400 мәрте оқылды


Пәрман

ЕЛИМИЗДИҢ ҚУРЫЛЫС ТАРАЎЫ  ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИНЕН БИР ТОПАРЫН ХОШАМЕТЛЕЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы  Президентиниң пәрманы

Елимиздиң қурылыс тараўындағы көп жыллық жемисли мийнети, ғәрезсизлик жылларында республикамызда әмелге асырылған кең көлемли қурылыс жумысларына қосқан мүнәсип үлеси, қурылыс индустриясын ҳәм миллий архитектураны раўажландырыў, системаға жаңа технологияларды енгизиў ҳәм жоқары маман кадрларды таярлаў, заманагөй имаратларды қурыў, қала ҳәм аўылларымыздың келбетин түп-тийкарынан өзгертиў, тараўға ти­йисли мәмлекетлик бағдарламалардың орынланыўын тәмийинлеў бағдарындағы үлкен хызметлери ҳәм жәмийетлик турмысқа белсене қатнасқаны ушын төмендегилер ҳүрметли атақ, орден ҳәм медальлар менен сыйлықлансын:

Даўамын окыў: Пәрман

Сәне: 14.08.2017 10:03:14

436 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF