Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:14:32, 23.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

ҚАРАР — ҲӘРЕКЕТТЕ

ТАРАЎДЫ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ЖОЛЫНДА

Мәмлекетимизде қайта ислеў кәрханаларын шийки зат ресурслары менен турақлы тәмийинлеў, ишки тутыныў базарын жыл даўамында овощ, картошка, мийўе ҳәм палыз өнимлери менен турақлы толтырыў, сондай-ақ, сыртқы базарларда бәсекиге шыдамлы бол­ған таза мийўе ҳәм қайта исленген мийўе-овощ өнимлерин экспорт етиў көлемин көбейтиў ушын оларды жетистириў, ислеп шығарыў ҳәм сатыўдың бирден-бир системасын қәлиплестириў мақсетинде Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 12-апрель күни «Мийўе-овощ, картошка ҳәм палыз өнимлерин сатып алыў ҳәм олардан пайдаланыў системасын жетилистириў ис-илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл  етилди.

Даўамын окыў: ҚАРАР — ҲӘРЕКЕТТЕ

Сәне: 19.09.2016 05:01:47

314 мәрте оқылды


АГРОСАНААТ

ПАХТА  МАШИНАДА  ТЕРИЛЕДИ

Дийқаншылығымыздың жетекши тараўы, хал­қымыздың бас байлығы ҳәм мақтанышы — пахтаның жы­йын-терими ғалаба басланыў алдында. Қәнигелердиң болжаўларына қарағанда, пахтаның зүрәәт топлаў дәрежеси жоқары. Ендиги ўазыйпа — дийқан-фермерлеримиздиң машақатлы мийнетлери арқасында жетис­тирилген пахта зүрәәтин ҳаўа ра­йының қолайлы күнлеринде тез ҳәм сапалы жыйнап алыўдан ибарат. Бунда үлкен шөлкемлескенлик, терим жумысларын механизацияластырыў шешиўши әҳмийетке ийе болары сөзсиз. Усы жерде инсан мәпи ҳәм хал­қымыздың турмыс абаданлығын тәмийинлеў биринши орынға қойылып отырған мәмлекетимизде пахташылық тараўында қол мийнетин жеңиллетиў ҳәм өнимниң өзине түсер баҳасын арзанлатыў арқалы дийқанлардың дәраматын көбейтиў және өнимлердиң жоқары сапасын тәмийинлеўге айрықша әҳмийет берилип атырғанын айтыў қуўанышлы.

Даўамын окыў: АГРОСАНААТ

Сәне: 19.09.2016 04:52:53

293 мәрте оқылды


БИЛИМЛЕНДИРИЎ

МЕКТЕПЛЕРДЕГИ  ТАЗАЛЫҚ-АЗАДАЛЫҚ  САБАҚЛАРЫ

Өзбекистан кәсиплик аўқамлары Федерациясы Қарақалпақстан кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңеси тәрепинен «Кәсиплик аўқамлары — балаларға» ак­ция­сы шеңберинде республикамыздың ең шетки аўыллық мектеплеринде «Тазалық, азадалық — саламатлық гиреўи» илажлары өткерилди.

Ҳәр жылы өткерилиўи дәстүрге айланған бул илажлардың тийкарғы мақсети — балаларды киши жасынан баслап саламат турмыс тәризине үйретиў, үсти-басын, кийим-кеншеклерин ҳәм оқыў әнжамларын азада тутыўын, тазалық қағыйдаларын сақлаўды олардың санасына сиңдириўден ибарат.

Даўамын окыў: БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Сәне: 19.09.2016 04:43:56

296 мәрте оқылды


ҚУЎНАҚЛАР ҲӘМ ЗИЙРЕКЛЕР

АТЫ  ШЫҒА  ШАПҚАН  «ШАБАНДОЗ»

Шоманай аўыл хожалығы кәсип-өнер колледжи райондағы белгили оқыў орынларының бири болып, жыл сайын оны питкерген орта буўындағы қәнигелер тек район хожалықларында ғана емес, ал, қоңсылас Хожели, Қанлыкөл ҳәм Қоңырат районларында да табыслы мийнет етпекте. Колледжде жаслардың заман талаплары тийкарында тыянақлы билим алыўы ушын барлық шараятлар жаратылған. Олардың ҳәр тәреплеме билимли ҳәм өнерли қәнигелер болып жетилисиўи ушын колледждиң педагогикалық жәмәәти ҳәм «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети бас­лан­ғыш шөлкеми тәрепинен бир қатар илажлар әмелге асырылмақта. Бундай илажлардың әмелий нәтийжеси ретинде колледждиң талант­лы жасларынан дүзилген «Шабандоз» қуўнақлар ҳәм зийреклер топары тәрепинен қолға киргизилип атырған жоқары нәтийжелерди көрсетиў мүмкин.

Даўамын окыў: ҚУЎНАҚЛАР ҲӘМ ЗИЙРЕКЛЕР

Сәне: 16.09.2016 12:39:10

340 мәрте оқылды


МИЙРАС

ХАЛҚЫМЫЗДА ӨНЕР КӨП

Қарақалпақстан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери министрлиги Халық дөретиўшилиги ҳәм мәдений-ағартыў жумыслары Республика илимий-методикалық орайында Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2010-жыл  7-октябрьдеги «2010-2020-жылларда материаллық емес мәдений мийрас объектлерин қорғаў, сақлаў, үгит-нәсиятлаў ҳәм олардан пайдаланыў бо­йынша Мәмлекетлик бағдарлама»сын тас­тыйықлаў  ҳаққындағы»ғы қарарының 7-бәнтине тийкар бир­қанша ислер әмелге асырылмақта. Материаллық емес мәдений мийрас объект­лерин излеп табыў, оларды кең жәмийтшиликке үгит-нәсиятлаў, бул объектлерди сақлап, келешек әўладларға сап ҳалында жеткериў орайдың шәртли ўазыйпасына айланған.

Даўамын окыў: МИЙРАС

Сәне: 16.09.2016 10:38:55

458 мәрте оқылды


МАҚАЛА

«ВАТАНПАРВАР» ШӨЛКЕМЛЕРИНДЕ ОҚЫТЫЎДЫҢ САПАСЫ ЖАҚСЫЛАНБАҚТА

Өзбекистан Республикасы Қураллы Күшлериниң қорғаныў қүдиретин беккемлеўге көмеклесиў, жаслар ҳәм пуқараларды мийнетке ҳәм Ўатанды қорғаўға таярлаў, өз шөлкеми арқалы тийисли мәмлекетлик уйымлар, жәмийетлик, мәмлекетлик емес, коммерциялық емес шөлкемлер менен бирликте жасларды әскерий-ўатансүйиўшилик руўхында тәрбиялаў ислеринде Өзбекистан Қорғаныўға көмеклесиўши «Ватанпарвар» шөлкеминиң  де қосып атырған үлеслери мол.

Даўамын окыў: МАҚАЛА

Сәне: 16.09.2016 10:21:09

317 мәрте оқылды


«КАМАЛАТ» ТУРМЫСЫ

ТӘРБИЯ ҲӘМ СПОРТ — САЛАМАТЛАСТЫРЫЎ БИРГЕЛИКТЕ

«Өзбекистан Республикасында 2016-жылда жас­лар­ға байланыслы мәмлекетлик сиясатты әмелге асырыўға қаратылған қосымша ис-илажлар Бағдарламасы»ның 70-бәнти талапларының орынланыўын тәми­йинлеў мақсетинде жақында Хожели районы Тақыятас қаласында жайласқан «Айдын жол» балалар жазғы дем алыў орайында Қарақалпақстан Республикасы  Минис­трлер Кеңеси жанындағы жас өспиримлер ислери бойынша комиссия қурамындағы ми­нистрлик, мәкеме ҳәм шөлкемлер менен биргеликте қала ҳәм районлық ишки ислер бөлимлеринде профилактикалық есапта турыўшы жас өспиримлер ушын тәрбия ҳәм спорт-саламатластырыў орайы шөлкемлестирилди.

Даўамын окыў: «КАМАЛАТ» ТУРМЫСЫ

Сәне: 16.09.2016 07:35:27

368 мәрте оқылды


СОЦИАЛЛЫҚ ТАРМАҚЛАР


«ФЕЙСБУК»ТАҒЫ ҚАРАҚАЛПАҚША ТОПАРЛАР

Бүгинги күнде дүнья жүзинде интернеттен пайдаланыўшылар саны күн сайын өсип бармақта.  «Internet Live Stats» интернеттен пайдаланыўшылар саны бойынша 201 мәмлекет дизимин дүзип  шықты. Бул рейтингте Өзбекистан 37-орынды ийеледи. Онда мәмлекетимиздиң халық саны бо­  йынша 51 проценти, яғный, 15 453 227 адам интернеттен пайдаланады екен. «Фейсбук» бүгинги  күнде ең көп пайдаланылатуғын тармақ есапланады. Бул тармаққа дүнья жүзи бойынша бир айда 1,6 миллиард адам кириўи сөзимиздиң айқын дәлили  бола алады. Өзбекистанда «Фейсбук»тан пайдаланыўшылар саны 300 мыңнан асты.

Даўамын окыў: СОЦИАЛЛЫҚ ТАРМАҚЛАР

Сәне: 16.09.2016 07:22:56

326 мәрте оқылды


ҚӘНИГЕНИҢ КЕҢЕСИ

ДЕФОЛИАЦИЯ  ӘҲМИЙЕТЛИ  ИЛАЖ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 15-августтағы «2016-жылда ғаўаша дефолиациясын өткериў ис-илажлары ҳаққында»ғы қарарына муўапық ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Минис­трлер Кеңесиниң қарары тийкарында республикамызда егилген 93500 гектар ғаўаша майданларының 76000 гектарына усы жылдың 1-10-сентябрь күнлери аралығында дефолиация жумысларын өткериў режелестирилген.

Даўамын окыў: ҚӘНИГЕНИҢ КЕҢЕСИ

Сәне: 15.09.2016 10:57:42

295 мәрте оқылды


ҚӘНИГЕНИҢ КЕҢЕСИ

ГҮЗЛИК БИЙДАЙ ЕГИСИН САПАЛЫ

ӨТКЕРЕЙИК

Быйыл келеси жылдың зүрәәти ушын республикамызда 53 мың гектар майдан­ға гүзлик бийдай егиў режелестирилип,  илимий тийкарланған технологияларды қолланыў арқалы жоқары шеклерди ийелеў нәзерде тутылмақта.

Гүзлик бийдайды аз дәрежеде шорланған, изейкешлер менен жақсы тәмийин етилген, қыста шайып суў­ғарылатуғын пахта атызларынан алыста жайласқан жерлерге, яғный, «массив» етип егиў керек.

Даўамын окыў: ҚӘНИГЕНИҢ КЕҢЕСИ

Сәне: 15.09.2016 10:17:54

320 мәрте оқылды


СЕНАТОР МӘЖИЛИСТЕН ҚАЙТТЫ

РАЎАЖЛАНЫЎ ҲӘМ ПӘРАЎАНЛЫҚТЫҢ

ИСЕНИМЛИ КЕПИЛИ

(Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының

алтыншы жалпы мәжилисиниң жуўмақлары ҳаққында)

Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының алтыншы жалпы мәжилисинде көрип шығылған ҳәр бир нызам ҳәм қабыл етилген ҳәр бир қарар елимиздиң раўажланыўы ҳәм пәраўанлығының исенимли кепили сыпатында айрықша әҳми­йетке ийе болды.

Даўамын окыў: СЕНАТОР МӘЖИЛИСТЕН ҚАЙТТЫ

Сәне: 15.09.2016 05:46:26

316 мәрте оқылды


СПОРТ

ДӘСТАННЫҢ ПОРТУГАЛИЯДАҒЫ ЖЕҢИСИ

Ҳүрметли Президентимиздиң «Ҳеш бир нәрсе мәмлекетти спорт киби дүньяға тез таныта алмайды» деп оғада дурыс атап өткениндей, ҳәзирги күнде мәмлекетимизде спорт тараўына қаратылып атырған күшли итибардың нәтийжесинде елимиз спортшылары жәҳән ареналарында жоқары нәтийжелерге ерисип, елимиз байрағын жоқары көтермекте.

Дәстан Атабалаев та усындай спортшылардың бири. Ол Ферғана ўәлаятында туўылған. Ҳәзирги күнде Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң тарийх ҳәм ҳуқық факультети 3-курс студенти. Каратэ бойынша Өзбекистан сайланды командасының ағзасы.

 

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 31.08.2016 06:10:17

373 мәрте оқылды


ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

ҮЛГИЛИ  БАСЛАНҒЫШ ШӨЛКЕМЛЕР  АНЫҚЛАНДЫ

Жақында елимиз Ғәрезсизлигиниң 25 жыллығына арнап «Гөззал ҳәм бийтәкирарымсаң, муқаддес Ўатаным, жаным саған пидә, Өзбе­кистаным!» сүрени астында «Ҳаял-қызлар комитетиниң ең үлгили басланғыш шөлкеми» таңлаўының Қарақалпақстан Республикалық басқышында жеңимпаз болған 21 басланғыш шөлкем ўәкиллерин сыйлықлаў мәресими болып өтти.

Даўамын окыў: ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗГЕ 25 ЖЫЛ

Сәне: 31.08.2016 06:08:15

428 мәрте оқылды


БАСПАСӨЗ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

ЖАҢА ОҚЫЎ ЖЫЛЫНА ТАЯРЛЫҚ

Ҳәр жылы 1-сентябрьде елимизде мәмлекетимиздиң ғәрезсизлик байрамын белгилеў менен бирге, жаңа оқыў жылының басланғанын да кең түрде нышанлаймыз. Хош, жас өспиримлеримиз ҳәм жасларымыздың турмысында әҳмийетли орын тутатуғын бул мәўсимге таярлық жумысларының барысы қалайs Жақында пайтахтымыздағы 31-санлы мектепте Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң мәлимлеме хызмети ҳәм Халық билимлендириў министрлиги тәрепинен журналистлер ушын шөлкемлестирилген баспасөз конференциясы тийкарынан усы мәселеге арналды.

Даўамын окыў: БАСПАСӨЗ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

Сәне: 31.08.2016 06:04:51

395 мәрте оқылды


СПОРТ

ОЛИМПИАДА ҚАТНАСЫЎШЫСЫ КҮТИП АЛЫНДЫ

Еки жүзден аслам мәмлекет ўәкиллери қатнасқан «Рио-2016» олимпиадасында елимиз спортшылары улыўма командалық есапта 21-орынды ийелеп, үлкен табыслар менен қайтып келди. Өзбекистан сайланды командасының қурамында аўыр атлетика бойынша ең аўыр салмақ категориясында Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының студенти Рус­там Джангабаев та қатнасып, алтыншы орынды ийеледи.

Даўамын окыў: СПОРТ

Сәне: 31.08.2016 06:02:10

422 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF