Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:38:58, 31.05.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Блог -"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

КИТАПЛАР ЖАҢАЛЫҒЫ

ЖАЗЫЎШЫНЫҢ ЖАҢА КИТАБЫ

Журналистика ҳәм әдебият майданында жемисли қәлем тербетип кия­тырған белгили қәлем ийеси, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген журналист Өмирбай Өтеўлиев өзиниң жаңа китабын оқыўшылар нәзерине усынды. «Өз жетимиңди өзиң бақ» атлы бул китапта автордың усы атамадағы дерекли повести, бир қатар гүрриң ҳәм очерклери, болған ўақыялар тийкарында жазылған қызықлы әңгимелер орын ал­ған.

Даўамын окыў: КИТАПЛАР ЖАҢАЛЫҒЫ

Сәне: 18.01.2018 05:53:41

305 мәрте оқылды


ҚӘДИРИЯТ

ШАЙЫР РУЎХЛАРЫ ЯР БОЛСЫН

Сазын самал ядлап, сөзин ел билген,

Бир шайыр дүньяға келди де кетти.

Тал артынан туўған айға телмирген,

Бир дилбар түсиме енди де кетти.

Даўамын окыў: ҚӘДИРИЯТ

Сәне: 18.01.2018 05:49:40

245 мәрте оқылды


мақала

АБАДАН ТУРМЫСЫМЫЗДЫҢ ИСЕНИМЛИ СҮЙЕНИШИ

Республикамызда Ўатан қорғаўшылары күни ҳәм Қураллы Күшлеримиз дүзилгениниң 26 жыллығы кең түрде белгиленбекте. Быйылғы жылы бул байрам «Миллий армиямыз-жаслардың мәртлик, жигерлилик ҳәм ерлик мектеби!» сүрени астында өткерилмекте.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 18.01.2018 05:46:32

251 мәрте оқылды


Национальная армия — на страже мира и спокойствия

ПРОФЕССИЯ — РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

День защитников Родины  наша страна  отмечает в 26-й раз, и весь народ чествует и славит тех,  кто стоит на страже  отечества и готов  в любую минуту отдать свою жизнь за каждого из нас. Над нами мирное небо и  мы далеки от всех ужасов  войны.

Даўамын окыў: Национальная армия — на страже мира и спокойствия

Сәне: 17.01.2018 12:56:27

307 мәрте оқылды


Сотрудничество

РОССИЙСКИЕ ВРАЧИ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ

На основании Постановления Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему развитию онкологической службы и совершенствованию онкологической помощи населению Республики Узбекистан на 2017-2021 годы" от 4 апреля 2017 года плодотворно развивается медико-научное сотрудничество Узбекистана и Российской Федерации.

Даўамын окыў: Сотрудничество

Сәне: 17.01.2018 12:24:00

276 мәрте оқылды


мақала

ВЫСТАВКА ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

 В Нукусе прошла выставка военной техники, посвященная Дню защитников Родины и 26-летию создания Вооруженных Сил страны.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 17.01.2018 12:20:30

239 мәрте оқылды


мақала

ЖЫЛ СПОРТШЫЛАРЫ СЫЙЛЫҚЛАНДЫ

Қарақалпақстан Республикасы Дене тарбиясы ҳәм спорт бойынша мәмлекетлик комитети тәрепинен 2017-жылдың жуўмағына, сондай-ақ, дене тәрбиясы ҳәм спорт тараўындағы хызметкерлерди хошаметлеўге бағышланған салтанатлы илаж болып өтти.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 17.01.2018 12:02:43

260 мәрте оқылды


БАЖЫХАНА ХЫЗМЕТИ

ДЕКЛАРАЦИЯ  ҲАҚҚЫНДА  БИЛИП  ҚОЙҒАНЫҢЫЗ  МАҚУЛ

Ғәрезсизликке ерискенли берли елимиз пуқаралары дүньяның қәлеген мәмлекетине барыў имканиятына ийе болды. Мейли саяхат, мейли исбилерменлик ямаса басқа мәселелер бойынша сапарға шыққан жолаўшы, бажыхана декларациясын толтырыў ҳәм рәсмийлестириў тәртиби ҳаққындағы қолланбасынан хабардар болғаны мақул. Өйткени, олардан мәмлекетимиз тәрепинен белгиленген нызамлардың бузылыўына жол қоймаў талап етиледи.

Даўамын окыў: БАЖЫХАНА ХЫЗМЕТИ

Сәне: 17.01.2018 12:00:09

234 мәрте оқылды


ИНСАН ЖӘМИЙЕТ НЫЗАМ

КОРРУПЦИЯҒА  ҚАРСЫ ГҮРЕСЕЙИК

Бүгинги күнде ҳәр бир тараўда басқышпа-басқыш әмелге асырылып атырған жумысларда елимиз пәраўанлығының раўажланыўында халқымыздың машақатлы мийнетлери бар. Әне, усындай жетискенликлерге ерисиўде ҳақыйқатлық, жан­күйерлик, мәмлекет мүлкине қыянет етпеў сыяқлы пазыйлетлер тийкарғы орынды ийелейди.

Даўамын окыў: ИНСАН ЖӘМИЙЕТ НЫЗАМ

Сәне: 17.01.2018 11:58:46

273 мәрте оқылды


ВИДЕОСЕЛЕКТОРДАН СОҢ

МЕНИҢ  МӘҲӘЛЛЕМ ЖЫНАЯТТАН  АЎЛАҚ

«Ҳуқықбузарлықлар профилактикасы ҳәм жынаятшылыққа қарсы гүресиў системасын буннан былай да жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилгеннен кейин өткен жылы 15-ноябрь күни болып өткен видеоселектор жыйналысында ҳүрметли Президентимиздиң жәмийетте жынаятшылық ҳәм ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў, бул бойынша профилактикалық ис-илажларды күшейттириў тек ғана тийисли уйымлар емес, ал, кең жәмийетшилик ҳәм халықтың жуўапкершилигин арттырыў бойынша айтқан сын пикирлери мәкан пуқаралар жыйынлары ақсақалларының алдына да үлкен жуўапкершиликли ўазыйпаларды қойды.

Даўамын окыў: ВИДЕОСЕЛЕКТОРДАН СОҢ

Сәне: 17.01.2018 11:57:57

286 мәрте оқылды


МҮНӘСИБЕТ

КҮШ- ҚҮДИРЕТИМИЗ —  ДОСЛЫҚТА

Ўатан жүректе өскен дараққа усайды. Ол адамның мийриминен, муҳаббатынан, садықлығынан күш алып, терең тамыр байлайды. Биз, түркмен миллети ўәкиллери усы дарақтың бир шақасы екенлигинен мақтанамыз.

Даўамын окыў: МҮНӘСИБЕТ

Сәне: 17.01.2018 11:56:40

261 мәрте оқылды


ЎАТАНДЫ МӘРТЛЕР ҚОРҒАЙДЫ

ТЫНЫШЛЫҒЫМЫЗ ИСЕНИМЛИ ҚОЛЛАРДА

Мәмлекетимиз ғәрезсизликке ерискен дәслепки күнлерде, яғный 1992-жыл 14-январьда елимиз аймағында жайласқан барлық әскерий структуралар Өзбекистан Республикасының ҳуқықый қарамағына өткерилди.

Даўамын окыў: ЎАТАНДЫ МӘРТЛЕР ҚОРҒАЙДЫ

Сәне: 16.01.2018 06:56:14

288 мәрте оқылды


мақала

ӘСКЕРИЙ ТЕХНИКАЛАРДЫҢ КӨРГИЗБЕСИ

Пайтахтымызда Ўатан қорғаўшылары күни ҳәм Өзбекистан Республикасы Қураллы Күшлери дүзилгениниң 25 жыллығына бағышланып әскерий техникалар көргизбеси болып өтти.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 16.01.2018 06:26:22

306 мәрте оқылды


МҮРӘЖАТ

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ ШАВКАТ МИРЗИЁЕВТИҢ ОЛИЙ МАЖЛИСКЕ

МҮРӘЖАТЫ

Ҳүрметли депутатлар ҳәм сенаторлар!

Әзиз Ўатанласлар!

Ҳүрметли мийманлар!

Бүгин биз бәршемиз әзиз Ўатанымыздың сиясий турмысындағы әҳмийетли ўақыяда қатнаспақтамыз.

Даўамын окыў: МҮРӘЖАТ

Сәне: 15.01.2018 11:31:40

459 мәрте оқылды


мақала

ҚАРМАҚҚА  «АҢСАТ» ИЛИНГЕНЛЕР

Ҳуқық қорғаў уйымлары тәрепинен ҳәр қандай жынаяттың алдын алыў, оны болдырмаў ушын барлық илажлар көрилип атырғанлығына қарамастан соңғы пайытлары алдаўшылық жынаятларының саны өсип бармақта.

Даўамын окыў: мақала

Сәне: 12.01.2018 09:57:38

336 мәрте оқылды


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF