Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана Жума, 18 Август, 2017
Хош келипсиз Мийман | RSS
Сайт мазмуны

Мини-чат
Последнее сообщение: 16 hours, 28 minutes назад
  • Исатай [15:42] : Бугунги кунге шекем болган Хурметли Президентимиздин баянатларынын каракалпак тилиндеги вариантларын бир устин ашып жайластырыу халыкка хар тареплеме колайлык жараткан болар еди! Усы усыныс редакция тарепинен инаб
  • Бахаш [09:42] : Президентимиз айткандай Сизин газетанызда "Олам гулистон"!
  • baxa [10:17] : Erkin Qaraqalpaqstan gazetasin sho'lkemlestirgen agamiz Allayar Dosnazarov haqqinda toliq mag'luwmat bersen'iz
  • Parakhay [10:51] : Президентимиздин парман карарларын кай жерден тапса болады?
  • нокис [12:41] : газетанын бас редакторга сорау; неге газетаниз еркин сатлуда жок?
  • нокис [12:37] : салем
  • null [14:14] : 1
  • Damir [17:29] : Ushbu gazeta ijodkorlariga savolim bor edi. Mini-chatga yozsam javob olamanmi?
  • карекен [21:27] : Нокистин жоллары хаккында макала жазсанлар жуда зор болар еди, бирак мактап емес. Мыс: Беруний, Курбанов кошелеринен автомашина журиуи мумкин емес, дамасларга рахмет кунда 1000 отеди ол жерлерден. Ози исленеме екен бул ж
  • Акылбек [18:05] : Ассалаума алейкум хурметли "Еркин Каракалпакстан" редакциясы хызметкерлери! Мен, Сиздин, газетанызга бир макала бережакпан. Соны Кандай амелге асырыуыма болады?

Бизиң сораўлар
Сайтымызға баҳа бериң
 

Статистика
Сейчас 991 гостей онлайн

Кириў усылы
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС — ЛЮБИМЫЙ ВИД СПОРТА

Широкая популяризация спорта среди детей и подростков в нашей стране способствует воспитанию гармонично развитого поколения. К одному из самых популярных и любимых нашим населением видов спорта относится настольный теннис. Свой вклад в развитие данного вида спорта вносит  фонд "Махалла", организующий традиционные соревнования "Махалламиз стол теннисчилари". С каждым годом круг их участников ширится.

Автор: Erkinkk@bk.ru | Дата: 02.08.2017 12:07 | Подробнее...
 

ДЕРЖАТЬ СИТУАЦИЮ ПОД КОНТРОЛЕМ

Сводки синоптиков  о "летних сюрпризах", которые испытывают в этом году многие страны на прочность,  изучают специалисты многих отраслей экономики.

Автор: Erkinkk@bk.ru | Дата: 02.08.2017 12:06 | Подробнее...
 

Постановление

Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ-ЭКСПОРТЕРОВ

Обновлено 02.08.2017 12:05
Автор: Erkinkk@bk.ru | Дата: 02.08.2017 12:04 | Подробнее...
 

Постановление

Президента Республики Узбекистан

О СОЗДАНИИ ТАШКЕНТСКОГО ОБЛАСТНОГО ЧИРЧИКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Обновлено 02.08.2017 12:03
Автор: Erkinkk@bk.ru | Дата: 02.08.2017 12:02 | Подробнее...
 

Постановление

Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Обновлено 02.08.2017 12:03
Автор: Erkinkk@bk.ru | Дата: 02.08.2017 12:01 | Подробнее...
 

Постановление

Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАСШИРЕНИЮ УЧАСТИЯ ОТРАСЛЕЙ И СФЕР ЭКОНОМИКИ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Автор: Erkinkk@bk.ru | Дата: 02.08.2017 12:00 | Подробнее...
 

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАН РЕШАЮТСЯ НА МЕСТЕ

По инициативе Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан в Турткульском районе был организован выездной прием граждан в Народной приемной Президента Республики Узбекистан в Республике Каракалпакстан.

Автор: Erkinkk@bk.ru | Дата: 02.08.2017 11:56 | Подробнее...
 

ҒӘРЕЗСИЗЛИК ДӘЎИРИНДЕ НОТАРИАТ ИНСТИТУТЫНЫҢ ЖЕТИЛИСИЎИ: КЕШЕ ҲӘМ БҮГИН

Мәмлекетимизде ҳуқықый, демократиялық мәмлекет қурыўдың тийкарғы принциплеринен бири бул — нызам үстинлигин тәмийинлеў болып табылады.

Автор: Erkinkk@bk.ru | Дата: 02.08.2017 11:41 | Подробнее...
 

БУЛ ДӘРГАЙДА ЗЕРИКПЕЙСИЗ

Сырлас дос,  ең  жақын  жолдас  болған  китап неше заманлар  өтсе де, өз қәдир-қымбатын жойтқан емес. Даналардың  айтқанындай,  әдебият­қа шайда кеўиллерге  жаманлық ҳешқашан  ин  қура  алмайды.  Инсан  балалық  дәўирлеринен  баслап  китап пенен  дос  тутынса, әлбетте,  жәмийетте  өз  орнын  табады.

Автор: Erkinkk@bk.ru | Дата: 02.08.2017 11:40 | Подробнее...
 

ТАШКЕНТ ЎӘЛАЯТЫНДА  САНААТ ӨНДИРИС САЛАСЫ УШЫН ИНЖЕНЕР-ТЕХНИК КАДРЛАРДЫ ТАЯРЛАЎ СИСТЕМАСЫН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң қарары

Автор: Erkinkk@bk.ru | Дата: 02.08.2017 11:38 | Подробнее...
 

ЖЕРГИЛИКЛИ ЭКСПОРТ ЕТИЎШИ КӘРХАНАЛАРДЫ ХОШАМЕТЛЕЎ БОЙЫНША ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң қарары

Автор: Erkinkk@bk.ru | Дата: 02.08.2017 11:36 | Подробнее...
 

ТАШКЕНТ ЎӘЛАЯТЫ ШЫРШЫҚ МӘМЛЕКЕТЛИК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң қарары

Автор: Erkinkk@bk.ru | Дата: 02.08.2017 11:32 | Подробнее...
 

РУЎХЫЙ-АҒАРТЫЎШЫЛЫҚ ЖУМЫСЛАРДЫҢ НӘТИЙЖЕЛИЛИГИН АРТТЫРЫЎ ҲӘМ САЛАНЫ  РАЎАЖЛАНДЫРЫЎДЫ ЖАҢА БАСҚЫШҚА КӨТЕРИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң қарары

Автор: Erkinkk@bk.ru | Дата: 02.08.2017 11:29 | Подробнее...
 

ЖОҚАРЫ МАҒЛЫЎМАТЛЫ ҚӘНИГЕЛЕРДИ ТАЯРЛАЎДЫҢ САПАСЫН АРТТЫРЫЎДА ЭКОНОМИКА

САЛАЛАРЫ МЕНЕН ТАРМАҚЛАРЫНЫҢ ҚАТНАСЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА КЕҢЕЙТИЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

Елимизди социаллық-экономикалық раўажландырыў бойынша әҳмийетли ўазыйпаларға муўапық кадр­лар таярлаўдың мазмунын түп-тийкарынан қайта көрип шығыў, халықаралық стандартлар дәрежесинде жоқары мағлыўматлы қәнигелерди таярлаўға зәрүр шараятлар жаратыў мақсетинде Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 20-апрельдеги «Жоқары билимлендириў системасын буннан былай да раўажландырыў илажлары ҳаққында»ғы ПҚ-2909-санлы қарары қабыл етилди.

Автор: Erkinkk@bk.ru | Дата: 02.08.2017 11:27 | Подробнее...
 

ӘЎМЕТ СИЗГЕ, ТАЛАБАН!

Өзиниң жәзийрама ыссылары, мыс қайнаған әптабы менен көпшиликти бираз албыратқан жаз мәўсиминиң соңғы айы да басланды. Оның дәслепки сәнеси, яғный, 1-август ғәрезсиз мәмлекетимиздиң мыңлап жасларының турмысында айрықша орынды ийелейди, десек асыра айтқан болмаймыз.

Автор: Erkinkk@bk.ru | Дата: 02.08.2017 11:18 | Подробнее...
 

БАЙРАМҒА  ЫЛАЙЫҚЛЫ САЎҒА

Мәмлекетимизде тур­мыс­қа енгизилген реформалар нәтийжесинде халқымыздың жасаў шараяты жыл сайын жақсыланып, бизди күн са­йын ғәрезсизлигимиздиң 26 жыллық байрам сәнесине жақынластырмақта. Соңғы жыллары қала ҳәм аўылларымызда бой тиклеген заманагөй имаратлар елимизди абат үлкеге айландырып қоймастан, миллийлигимизге сай қурылып атыр­ғанлығы менен де халқымыздың кеўлинен шықпақта.

Обновлено 02.08.2017 11:26
Автор: Erkinkk@bk.ru | Дата: 02.08.2017 11:11 | Подробнее...
 

ҒӘРЕЗСИЗЛИК — БАРЛЫҚ ТАБЫСЛАРЫМЫЗДЫҢ ТИЙКАРЫ

Ғәрезсизлик елимизде ҳуқықый демократиялық мәмлекет, күшли пуқаралық жәмийет, еркин базар қатнасықлары ҳәм жеке меншиктиң үстинлигине тийкарланған экономиканы қурыў, халқымыз ушын тыныш, абат ҳәм абадан турмыс жаратыў ҳәм Өзбекистанның халықаралық майданда мүнәсип орын ийелеўинде беккем тийкар болып хызмет етпекте. Биз бурын­ғы аўқам дүзими дәўиринде мәмлекетке бойсыныў ҳәм сыйыныў жағдайында жасап, елимиздиң, ондағы барлық байлықлардың, мүлктиң ийеси мәмлекет деп есаплап келдик. Әне, усы мәселеде бийғәрез Өзбекистан Республикасының Конститу­циясы түпкиликли бурылыс жасады. Яғный, Тийкарғы Нызамымызда «Мәмлекет оның ведомстволары ҳәм мәпдар шахслары жәмийет ҳәм пуқаралар алдында жуўапкер» деген статья  киргизилген.

Автор: Erkinkk@bk.ru | Дата: 02.08.2017 11:09 | Подробнее...
 
Излеў

Календарь
2017
Август
ДүСиШәБиЖуШеЕк
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Copyright MyCorp © 2012