Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана Жума, 18 Август, 2017
Хош келипсиз Мийман | RSS
Сайт мазмуны

Мини-чат
Последнее сообщение: 16 hours, 32 minutes назад
  • Исатай [15:42] : Бугунги кунге шекем болган Хурметли Президентимиздин баянатларынын каракалпак тилиндеги вариантларын бир устин ашып жайластырыу халыкка хар тареплеме колайлык жараткан болар еди! Усы усыныс редакция тарепинен инаб
  • Бахаш [09:42] : Президентимиз айткандай Сизин газетанызда "Олам гулистон"!
  • baxa [10:17] : Erkin Qaraqalpaqstan gazetasin sho'lkemlestirgen agamiz Allayar Dosnazarov haqqinda toliq mag'luwmat bersen'iz
  • Parakhay [10:51] : Президентимиздин парман карарларын кай жерден тапса болады?
  • нокис [12:41] : газетанын бас редакторга сорау; неге газетаниз еркин сатлуда жок?
  • нокис [12:37] : салем
  • null [14:14] : 1
  • Damir [17:29] : Ushbu gazeta ijodkorlariga savolim bor edi. Mini-chatga yozsam javob olamanmi?
  • карекен [21:27] : Нокистин жоллары хаккында макала жазсанлар жуда зор болар еди, бирак мактап емес. Мыс: Беруний, Курбанов кошелеринен автомашина журиуи мумкин емес, дамасларга рахмет кунда 1000 отеди ол жерлерден. Ози исленеме екен бул ж
  • Акылбек [18:05] : Ассалаума алейкум хурметли "Еркин Каракалпакстан" редакциясы хызметкерлери! Мен, Сиздин, газетанызга бир макала бережакпан. Соны Кандай амелге асырыуыма болады?

Бизиң сораўлар
Сайтымызға баҳа бериң
 

Статистика
Сейчас 1047 гостей онлайн

Кириў усылы
«КАМАЛАТ» —   ЖАСЛАР ҚАНАТЫ

Әлбетте, бизиң диярымыздай қуяшлы үлкеде ҳәр бир  адамның қәдир-қымбаты, орны өз алдына. Солай екен, усындай журтта жасап атырған  халқымыз кеўлинде ғәрезсизлик инам еткен жетискенликлер, тез пәт пенен ерисилип атырған ҳәр бир тараўдағы алға раўажланыўлар, сондай-ақ, аўыл-қалалардағы елимиздиң келбетине шырай қосып атырған кең көлемли абаданлас­тырыў ислери, ири-ири қурылыслар, барлық қолайлықларды қамтыған билим дәргайлары өзин усы журт перзентимен деген ҳәр бир инсанда қуўаныш ҳәм мақтаныш сезимлерин оятады.

Автор: Erkinkk@bk.ru | Дата: 11.05.2017 16:31 | Подробнее...
 

ИТИБАРЛЫЛЫҚ — САЛАМАТЛЫҚ ТИЙКАРЫ

Президентимиз тәрепинен белгилеп берилген «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы»ның дәслепки күнлеринен баслап-ақ ҳәр бир адамның әсиресе, жас әўладтың, ана ҳәм балалар, туўыў жасындағы ҳаяллардың денсаўлығын жақсылаў бойынша  қарарлардың қабыл етилиўи инсан ушын ең бийбаҳа байлық есапланған саламатлықты сақлаўдағы зәрүрли мүмкиншиликлердиң жаратылыўына тийкар болмақта.

Автор: Erkinkk@bk.ru | Дата: 11.05.2017 16:31 | Подробнее...
 

ТЫНЫШЛЫҚ УШЫН БӘРИМИЗ ЖУЎАПКЕРМИЗ

Сергеклик — дәўир талабы. Сөздиң мәнисин түсинбегенге бул әпиўайы шақырық сүрен болып түйилиўи мүмкин. Лекин, түсингенге ол — бүгинги күнниң ҳақыйқый талабы, елимиз ҳәм хал­қымыз тынышлығының негизи болып табылады. Ҳәзир пүткил дүнья жәмийетшилиги қыйын ҳәм машақатлы дәўирлерди бастан кеширмекте.

Автор: Erkinkk@bk.ru | Дата: 11.05.2017 15:25 | Подробнее...
 

БАЛАНЫҢ ЖАМАНЫ БОЛМАЙДЫ

Жаратқанның инамы саналған перзент ата-ананың теңсиз байлығы. Шаңарақ аталмыш муқаддес қорғанның шамшырағы, әўладлар даўамшысы. Солай екен, қәлбимизди шексиз қуўа­нышқа бөлеген жигербентлеримиз алдындағы жуўапкершилик, ҳәрқандай турмыс маш­қалаларынан гөре әҳми­йетлирек екенлиги, әллеқашан турмыста өз дәлилин тап­қан.

Автор: Erkinkk@bk.ru | Дата: 11.05.2017 15:23 | Подробнее...
 

ЎАТАНҒА САДЫҚЛЫҚ СЕЗИМЛЕРИ МЕНЕН

XX әсир қарақалпақ поэзиясының классиги, Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан халық шайыры, Өзбекистан Қаҳарманы, Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты И.Юсуповтың «Пошша торғайға» атлы қосығындағы қатарлар ҳәр бир оқыўшының жүрегине кирип барыўы сөзсиз.

Автор: Erkinkk@bk.ru | Дата: 11.05.2017 15:22 | Подробнее...
 

БАХЫТЛЫ КҮН ШҮКИРШИЛИГИ

Әйне ғырстай, тепсе торды үзетуғын нәўқыран жаслық жыллары екинши дүнья жүзилик урысына туўры келип, елди душпанлардан қорғаўға, бүгингидей тыныш ҳәм абадан турмысымызды тәмийинлеўге атланған урыс қатнасыўшыларының саны жылдан-жылға семип, қал­ған санаўлылары ғана ҳүрмет-иззетке бөленбекте.

Автор: Erkinkk@bk.ru | Дата: 11.05.2017 15:09 | Подробнее...
 

БЕЛСЕНДИЛЕР МӘЖИЛИСИ

Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы белсендилериниң мәжилиси болып, онда Президентимиз Ш.Мирзиёев тәрепинен қабыл етилген пәрман ҳәм қарарлардың мазмун-мәнисин үйрениў, аймақларды комплексли раўажландырыў, исбилерменликти қоллап-қуўатлаў, халықтың турмыс дәрежесин және де жақсылаў, жынаятшылықтың алдын алыў ҳәм профилактика илажларына бағыш­ланған мәселелер көрип шығылды.

Автор: Erkinkk@bk.ru | Дата: 11.05.2017 15:07 | Подробнее...
 

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ ЖАНЫНДАҒЫ ИСБИЛЕРМЕНЛИК СУБъЕКТЛЕРИНИҢ ҲУҚЫҚЛАРЫН ҲӘМ НЫЗАМЛЫ МӘПЛЕРИН ҚОРҒАЎ БОЙЫНША ЎӘКИЛИ ИНСТИТУТЫН ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ ҲАҚҚЫНДА Өзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ пӘрманы

Исбилерменлик субъектлериниң ҳуқықларын ҳәм нызамлы мәплерин қорғаў кепилликлерин күшейтиў, олардың жумысына мәмлекетлик уйымлардың тийкарсыз араласыўының алдын алыў, жеке меншикке қол қатылмаслықтың ҳуқықый механизмлерин буннан былай да беккемлеў, сондай-ақ, исбилерменлик субъектлери ҳуқықларының үстинлиги принципин тәмийинлеў мақсетинде:

Автор: Erkinkk@bk.ru | Дата: 11.05.2017 15:05 | Подробнее...
 

Өзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ «Өзбекистан Республикасы Президенти   жанындаҒы Исбилерменлик субъектлериниҢ ҲуҚыҚларын ҲӘм нызамлы мӘплерин ҚорҒаЎ бойынша ЎӘкили институтын шӨлкемлестириЎ ҲаҚҚында»Ғы ПӘрманына ТҮСИНИК

Елимизде исбилерменлик субъектлериниң ҳуқықларын ҳәм нызамлы мәплерин исенимли қорғаў, жеке меншиктиң нызамлы ҳәм әмелий жақтан үстинлик ролин тәмийинлеў, экономикада мәмлекетлик үлести басқышпа-бас­қыш азайтыўға қаратылған анық мәнзилли илажлар әмелге асырылып келинбекте.

Автор: Erkinkk@bk.ru | Дата: 11.05.2017 14:55 | Подробнее...
 

2017-2018-ОҚЫЎ ЖЫЛЫНДА ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖОҚАРЫ БИЛИМЛЕНДИРИ МӘКЕМЕЛЕРИНЕ ОҚЫЎҒА ҚАБЫЛ ЕТИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ Қарары

Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Жоқары билимлендириў системасын буннан былай да раўажландырыў илажлары ҳаққында»ғы 2017-жыл 20-апрельдеги ПҚ-2909-санлы қарарын орынлаў ҳәм елимизде кадрлар таярлаў системасын буннан былай да жетилистириў, экономика ҳәм социаллық сала тармақларын жоқары маманлықтағы қәнигелер менен тәмийинлеў, бакалаврларды ҳәм магистрлерди таярлаўда жумыс бериўшилердиң быйылғы және перспективадағы талапларын инабатқа алған ҳалда сан ҳәм билимлендириў бағдарларының үйлесиклигине ерисиў, жоқары билимлендириў мәкемелерин питкериўшилердиң мийнетинен пайдаланыўды жақсылаў, сондай-ақ, экономикада структуралық өзгерислерди әмелге асырыўдың орташа мүддетке мөлшерленген мақсетли бағдарламаларын енгизиў, тармақларды модернизациялаў, техникалық ҳәм технологиялық жақтан қайта үскенелеў және диверсификациялаў, аймақларды комплексли социаллық-экономикалық раўажландырыў мақсетинде:

Автор: Erkinkk@bk.ru | Дата: 11.05.2017 14:48 | Подробнее...
 

Өзбекистан Республикасы  ПрезидентиниҢ «2017-2018-оҚыЎ  жылында Өзбекистан РеспубликасыныҢ жоҚары билимлендириЎ мӘкемелерине оҚыЎҒа Қабыл етиЎ ҲаҚҚында»Ғы Қарарына ТҮСИНИК

Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Жоқары билимлендириў системасын буннан былай да раўажландырыў ҳаққында»ғы 2017-жыл 20-апрельдеги ПҚ-2909-санлы қарарын орынлаў ҳәм елимизде кадрлар таярлаў системасын буннан былай да жетилистириў, экономика ҳәм социаллық сала тармақларын жоқары маманлықтағы қәнигелер менен тәми­йинлеў,

Автор: Erkinkk@bk.ru | Дата: 11.05.2017 14:45 | Подробнее...
 

2017-2021-ЖЫЛЛАРДА ЖЕР АСТЫ СУЎЛАРЫ РЕЗЕРВЛЕРИНЕН АҚЫЛҒА УҒРАС

ПАЙДАЛАНЫЎДЫ ҚАДАҒАЛАЎДЫ ҲӘМ ЕСАПҚА АЛЫЎДЫ ТӘРТИПКЕ САЛЫЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ Қарары

Узақ мүддетли келешекте ишимлик суўы тәмийнаты сис­темасын раўажландырыў ҳәм модернизациялаў бойынша комплексли илажларды және мақсетли бағдарламаларды әмелге асырыў тийкарында республикамыз халқын сапалы ишимлик суўы менен тәми­йинлеў социаллық сиясатымыздың тийкарғы бағдарларынан бири есапланатуғыны атап өтилсин.

Автор: Erkinkk@bk.ru | Дата: 11.05.2017 14:42 | Подробнее...
 

Өзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ «2017-2021-жыллары жер асты суЎлары резервлеринен аҚылҒа уҒрас пайдаланыЎды ҚадаҒалаЎды ҲӘм есапҚа алыЎды тӘртипке салыЎ илажлары ҲаҚҚында»Ғы Қарарына ТҮСИНИК

Узақ мүддетли келешекте ишимлик суўы тәмийнаты системасын раўажландырыў ҳәм модернизациялаўға байланыслы комплексли илажлар ҳәм мақсетли бағдарламалардың әмелге асырылыўы тийкарында халықты сапалы ишимлик суўы менен тәмийинлеў елимизде алып барылып атырған социаллық сиясаттың әҳмийетли бағдарларынан бири есапланады.

Автор: Erkinkk@bk.ru | Дата: 11.05.2017 10:18 | Подробнее...
 

А НУ-КА, ДЕВУШКИ!

Вот уже в четвертый раз профсоюзный комитет и женсовет АО  "Каракалпакское предприятие  территориальных электрических сетей" проводит, к большому удовольствию участниц и зрителей, конкурс "А ну-ка, девушки!". Надо отметить, что из года в год растет количество участниц, их творческое мастерство, а в коллективах укрепляется сплоченность и царит дружелюбная атмосфера.

Автор: Erkinkk@bk.ru | Дата: 11.05.2017 09:57 | Подробнее...
 
Излеў

Календарь
2017
Август
ДүСиШәБиЖуШеЕк
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Copyright MyCorp © 2012