Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 03:10:46, 22.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖОҚАРЫ ШӨЛКЕМЛЕСКЕНЛИК ЖАҒДАЙЫНДА ӨТТИ

Бурын хабар етилгениндей, Өзбекистан Республикасы Конституциясының 105-статьясы, «Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйым­лары ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы Нызамының 23-статьясы және «Пуқаралар жыйыны баслығы (ақсақалы) ҳәм оның кеңесгөйлерин сайлаў ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы Нызамының 8, 10, 11-статьяларына муўапық, сондай-ақ, пуқаралар жы­йынларының баслықлары  (ақсақаллары) ҳәм олардың кеңесгөйлериниң ўәкиллик мүддети усы жылдың май-июнь айларында тамамланыўына байланыслы пуқаралар жы­йынлары баслықлары (ақсақаллары) ҳәм олардың кеңес­гөйлериниң гезектеги сайлаўын усы жылдың май-июнь айларында өткериў ҳаққында Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты Кенгашиниң «Пуқаралар жыйыны баслығы (ақсақалы) ҳәм оның кеңесгөйлерин сайлаўға таярлық көриў ҳәм оны өткериў ҳаққында»ғы  усы жыл 5-март­тағы қарарына муўапық Республикамызда усы жылдың 5-май — 9-июнь күнлери аралығында тастыйықланған кесте тийкарында пуқаралар жыйынлары баслықлары ҳәм олардың кеңесгөйлериниң сайлаўлары өткерилди.

Биз усы сайлаўлардың жуўмағы ҳаққында «Мәҳәлле» қа­йырқомлық қоры Қарақалпақстан Республикасы бөлиминиң жуўаплы хаткери Мақсет Палымбетовтан кеңирек мағлыўмат бериўин өтиниш еттик.

— Республикамыз бойынша 402 пуқаралар жыйыны болып, республикада жасайтуғын  1 миллион  820 мыңнан аслам халықтың ишинен 1 миллион  187 мың  805 сайлаў ҳуқықына ийе пуқарадан 28 мың 494 адам сайлаўға қатнасты.

Усы жылдың 9-июнь сәнесине пуқаралар жыйынлары баслықлары (ақсақаллары) ҳәм олардың кеңесгөйлериниң сайлаўлары 15 посёлкалық пуқаралар жыйыны, 141 аўыл пуқаралар жыйыны, 246 мәкан пуқаралар жыйыны, жәми 402 пуқаралар жыйынларында 100 процент, соннан  298и ашық, 104и жабық даўыс бериў жолы менен өткерилди.

Пуқаралар жыйынлары баслықлары лаўазымларына шөлкемлес­тириўшилик ҳәм жетекшилик уқыбына, ҳәм турмыслық тәжирийбеге, халықтың арасында үлкен абырайға, сондай-ақ, сиясий, руўхый-ағартыўшылық билимге ийе, мәмлекетимизде алып барылып атырған реформалардан хабардар болған ҳәр тәреплеме жетик талабанларды көрсетиўге үлкен әҳмийет қаратылды.

Жумысшы топарлар тәрепинен сайлаўларға 1324 талабан көрсетилди. Бул бир орынға орташа 3,3 адамды қурады. Сайланған  402 пуқаралар жыйынлары баслықларының 23и ҳаял-қызлар,  271и биринши мәрте сайланған ҳәм  37 си депутатлардан ибарат.

Сайланған баслықлардың 394 и жоқары мағлыўматлы, 8и орта арнаўлы мағлыўматқа ийе. Жасы бойынша   46 сы  40 жасқа шекем, 154 и  40-50 жасқа шекем,  200 и  50-60 жасқа шекем ҳәм екеўи  60 жастан жоқары болып, ал, қәнигелиги бойынша  36 сы экономист, 20 сы юрист, 150 и оқытыўшы, 97 си инженер, үшеўи шыпакер, 64 и агроном ҳәм  32 си басқа қәнигеликлердиң ийеси.

Соннан басқарыў тәжирийбесине ийе 159 баслықтан мәмлекетлик басқарыў саласында 7, социаллық тараўда 39, өндирислик тараўда 6, аўыл хожалығы саласында  36, ҳуқық қорғаў уйымлары ҳәм Қураллы Күшлер системасында 20, жеке  меншик исбилерменлик ҳәм бизнес тараўында 10, мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлерде 6, коммерциялық қамсызландырыў компаниялары сис­темасында 1 ҳәм басқа да тараўларда 34 адам ақсақал болып сайланды.

Сондай-ақ, республикамыз бойынша пуқаралар жыйынлары баслықлары (ақсақаллары)ның 4160 кеңесгөйи сайланды. Бул орташа бир жыйында   10,3 адамды қурайды. Олардың   894 и ҳаял-қызлар, 62 си жергиликли кеңес депутатлары, 2564 и биринши мәрте сайланды. Кеңесгөйлердиң 2904 и жоқары, 729 ы орта арнаўлы,  527си орта мағлыўматқа ийе. Жасы бойынша  433 и  40 жасқа шекем, 1322 си 40-50 жасқа шекем, 1479 ы  50-60 жасқа шекем ҳәм  926 сы  60 жастан асқан ўәкиллерден ибарат. Кеңесгөйлердиң қәнигелиги бо­йынша  304 и экономист,  70 и юрист, 1e12 си оқытыўшы, eeeи инженер,  220 сы шыпакер, 216 сы агроном ҳәм  1705 и басқа қәнигеликлерден ибарат.

Өткерилген сайлаўлардан соң бир ай мүддет ишинде пуқаралар жыйынларында кеңесгөйлер ҳәм аймақ белсендилеринен ибарат жас өспиримлер, жаслар, спорт ҳәм саламатландырыў мәселелери, жәмийетлик қадағалаў ҳәм тутыныўшылардың ҳуқықларын қорғаў, руўхый-ағартыўшылық, тексериў-ревизиялық, ҳаял-қызлар менен ислесиў, жеке меншик исбилерменлик, шаңарақлық бизнес, жумысты үйге алып ислеў, жеке қыйтақ хожалығын ҳәм шарўашылықты раўажландырыў, экология ҳәм тәбиятты қорғаў, абаданластырыў ҳәм көклемзарластырыў, жарастырыў комиссиялары шөлкемлестириледи.

Жаңа мүддетке сайланған жыйын баслықлары ҳәм олардың кеңесгөйлери, сондай-ақ, шөлкемлестирилип атырған комиссиялардың жумысы халық ийгилигине хызмет ететуғынына гүман жоқ.

Н.Рейпназаров,

Қарақалпақстан хабар агентлиги.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF