Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 02:43:48, 02.06.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ПУШКИН ДӨРЕТИЎШИЛИГИНЕ АРНАЛДЫ

Өз дөретпелери арқалы инсаният рухиятына унамлы тәсир жасаған рус хал­қының белгили шайыры Александр Сергеевич Пушкин поэзиясы өлмес дүрданалар қатарында жасап келмекте. Оның кишкенелеримизге арнап жазылған ертеклери бәршемизди жақсылыққа, ҳадаллыққа, сабырлылыққа, мийнеткешликке тәрбиялайды.

Жақында пайтахтымыздағы «Жаслар орайы»нда «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети Қарақалпақстан Республикасы Кеңеси тәрепинен А.С.Пушкинниң туўылғанына 217 жыл толыў мүнәсибети менен әдебий кеше шөлкемлестирилди.

Кешеге Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң шет тиллери факультетиниң рус тили ҳәм әдебияты кафедрасының профессор-оқытыўшысы Л.Б.Хван, Қарақалпақстан Республикасы Рус миллий мәдений орайы баслығы Г.А.Зоркина, бир қатар шөлкемлерден ўәкиллер ҳәм студент-жаслар қатнасты.

Белгили оқытыўшы Л.Б.Хван Пушкин дөретиўшилигинен қосықлар оқып еситтирди ҳәм оның шығармаларындағы терең лиризм,  әдебий уйқаслар, теңеўлер ҳаққында кең түрде сөз етти.   Жәҳән әдебиятында салмақлы орынға ийе шайыр шығармаларының шет  ҳәм қарақалпақ тиллерине аўдарылған қосықларына да тоқтап өтти. Олар қайсы тилге аўдарылмасын, поэзиясы өз мазмунын жойтпаўы менен қунлы.

Илажда студент-жаслар Пушкинниң жасап өткен дәўири, дөретиўшилигине байланыслы өзлерин қызықтырған сораўларға жуўаплар алды.

Әдебий кеше соңында Пушкинниң туўыл­ғанына 217 жыл толыў мүнәсибети менен «А.С.Пушкин өмири ҳәм дөретиўшилиги » атамасындағы сүўретлер таңлаўының жеңимпазлары анықланып, оларға «Камалат» ЖЖҲ ҳәм Рус миллий мәдений орайы тәрепинен саўғалар таспырылды.

Т.ЖӘРИМБЕТОВА.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF