Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 08:03:03, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ИСЕНИМ ҮЛКЕН ЖУЎАПКЕРШИЛИК ЖҮКЛЕЙДИ

Бүгинги күни пуқаралар жы­йыны баслығы ҳәм оның кеңесгөйлерин сайлаўды шөлкемлестириў ҳәм өткериўдиң тийкарғы принциплерине сай сайлаў процесин жоқары дәрежеде өткериўдиң барлық илажлары көрилип, бул өз гезегинде пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларының, мәҳәллениң пуқаралық жәмийети институтлары шеңбериндеги орнын және де беккемлемекте. Өткерилип атырған сайлаўлардың демократиялық принциплерге сай, ашық-айдын, жәрия­лылық пенен өтип атыр­ғанлығы халқымыздың сиясий саўатының, мәдениятының әдеўир артқанлығын көрсетеди.

Нөкис қаласы 37-санлы «Жуўазшы» мәкан пуқаралар жыйыны баслығы ҳәм оның кеңесгөйлерин сайлаўға бағышланған жыйын ўәкиллериниң жыйналысы да жәриялылық, әдалатлық принциплерине сай, жоқары дәрежеде өтти. Мәкан пуқаралар жыйыны аймағындағы 830 шаңарақта түрли миллет ўәкиллеринен ибарат 4865 пуқара үлкен аўызбиршиликте жасап ҳәм мийнет етпекте. Өз жумысларын инабат пенен атқарған тоғыз адамнан ибарат исши топар баслығы Гүлжамила Сейтимбетова жыйын ўәкиллери жыйналысын басқарып барды. Жыйналыста мәкан пуқаралар жыйыны баслығына талабан етип көрсетилген Абдикаримов Аллаберген Ибраимович ҳәм Асенова Қарлығаш Адилбаевнаның өмири ҳәм мийнет жолы менен жақыннан таныстырды. Буннан соң талабанлар өзлериниң алдағы ис режелери жөнинде жыйналғанларға мағлыўматлар берди.

Турмыслық ис-тәжирийбеси бай, абырайы бәлент инсанлардан ибарат ҳәр бир көше ҳәм аймақтан сайланған 77 ўәкилдиң дерлик басым көпшилиги ашық даўыс бериў жолы менен А.Абдикаримовты «Жуўазшы» мәкан пуқаралар жыйыны баслығы етип сайлады. Тап усындай даўыс бериў жолы менен жыйын баслығының кеңесгөйлери де сайланды.

Әлбетте, ҳәрқандай исеним оғада үлкен жуўапкершилик жүклейди. Солай екен, бүгин халықтың исенимине ерисип атыр­ған жыйын ақсақаллары жүклетилген жуўапкершиликти ҳәр тәреплеме терең түсинеди, деп үмит етемиз.

Қ.МӘМБЕТНИЯЗОВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF