Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:38:04, 25.05.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ИСЕНИМДИ АҚЛАЎ — ПАРЫЗ

Бүгинги күнде республикамызда пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары баслықлары (ақсақаллары) ҳәм олардың кеңесгөйлерин сайлаў даўам етпекте. Шымбайдағы «Қамыс­арық» аўыл пуқаралар жы­йыны аймағында да бул әҳмийетли сиясий илаж үлкен көтериңкилик жағдайында өткерилди. Онда ўәкиллер жыйналысына көшелерден сайланған 8l ўәкил қатнасты. Усы илажға байланыслы болып өткен  жыйналысты пуқаралар жыйыны баслығы (ақсақалы) ҳәм оның кеңесгөйлерин сайлаўды шөлкем­лестириў ҳәм өткериў бо­йынша жумысшы топардың басшысы Қуўаныш Мырзамбетов алып барып, пуқаралар жыйыны ақсақаллығына талабан етип усынылған Есберген Мақулбаев ҳәм Жеңис Пирниязовлардың өмири ҳәм басып өткен мийнет жолы менен кең түрде таныстырды.

«Қамысарық» — әўелден иргели дийқанлар елаты. Аймақта жайласқан 2l аўылдағы ll25 шаңарақта 63l7 пуқара жасайды. Бул жерде 29 фермер хожалығы болып, еки шарўашылық, еки балықшылық, еки овощ-палыз өсириўге қәнигелестирилген фермер хожалықлары бар. Төрт мектеп, бир балалар бақшасы, еки аўыллық-шыпакерлик пункт жыйын тур­ғынларының хызметинде.

Аўыл пуқаралар жыйыны қурамында жарастырыў, экология ҳәм тәбиятты қорғаў, абаданластырыў, жәмийетлик қадағалаў және тутыныўшылардың ҳуқықларын қорғаў, пуқараларды социаллық-қоллап-қуўатлаў усаған жәми 9 комиссия дүзилген. Аўыл пуқаралар жыйынының баслығы ҳәм кеңесгөйлериниң белсене қатнасыўы менен халқымыздың миллий қәдириятларын сақлаў, жаслар тәрбиясы, той-мерекелерди өткериўде ысырапшылыққа жол қоймаў, аўылларды абаданластырыў ҳәм көклемзарластырыў, елатлы пункт­лерде турақлы аўызбиршилик және татыўлықты сақлаў, пуқаралардың үй алды мөлдек жерлеринен нәтийжели пайдаланыў, жалғыз баслы ҳәм кем тәмийинленген шаңарақ­ларға жәрдем бериў усаған әҳмийетли мәселелерди шешиўде айтарлықтай нәтийжели жумыслар исленбекте. Сырт еллерге кеткен алты пуқараның үйлери менен турақлы түрде сөйлесип, олардың ҳал-жағдайларынан хабардар болып турыў тәртипке енген. Деген менен, жыйын аймағы кең, сонлықтан да онда базыбир машқалалар, ислениўи ти­йис жумыслар бар. Аўыллар менен мектеплер арасындағы ишки жолларды тәртипке келтириў ҳәм қыс айларында тәбийғый газ тәмийнатын жақсылаў мәселелери унамлы шешимин күтпекте.

Жыйналыста ўәкиллердиң келисими менен ақсақаллыққа усынылған талабанлар жабық даўысқа қо­йылды. Нәтийжеде өзиниң билими, жумысларды шөл­кемлестириўдеги искерлиги менен көзге түсип киятыр­ған жас қәниге Есберген Мақулбаев көпшилик даўысқа ийе болып, «Қамысарық» аўыл пуқаралар жыйыны баслығы болып сайланды. Сондай-ақ, ўәкиллер жы­й­налысында аймақ турғынлары арасында үлкен абырай-ҳүрметке ийе, жасы үлкен кәтқуда нураныйлар ҳәм қәнигелер, шыпакерлер ҳәм жеке исбилерменлер, есап-санақ тараўы хызметкерлери, фермер хожалықларның басшыларынан ибарат жәми l0 адам «Қамысарық» аўыл пуқаралар жы­йыны баслығының (ақсақалының) кеңесгөйлери етип сайланды.

Е.ЕРМАНОВ,

арнаўлы хабаршымыз.

Шымбай районы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF