Мийманлар бул жерде исленген жумысларға жоқары баҳа берип, қурылысшыларға миннетдаршылық билдирди.

Әскерий хызметкерлер ҳәм олардың шаңарақ ағзаларының мәдений дем алыўларын шөлкемлестириў, жаслардың руўхый ҳәм физикалық жақтан бәркамал болып ержетиўин тәмийинлеўге хызмет ететуғын усы орайдың  қурылысы Өзбекстан Республикасы Қорғаныў министрлиги есабынан ажыратылған пул қаржысы есабынан әмелге асырылды.

Қарақалпақстан хабар агентлиги