Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 02:00:22, 02.06.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ӘЗИЗАНЫҢ ЖОҚАРЫ ЖЕТИСКЕНЛИГИ

Қарақалпақлар әзелден-ақ он бармағынан өнери тамған, сөзге шешен, мәрт, батыр ҳәм гөззал қызлары менен пүткил дүньяға даңқы жайылған, десек асыра айтқан болмаймыз.

Бүгинги жас әўлад Тумаристей мәрт, Гүлайымдай батыр, Қумар аналықтай дана апалары менен орынлы түрде мақтаныш етеди. Ҳәзирги күни де халқымыз арасында усындай ҳаял-қызлар өсип-жетилисип, елимиздиң ҳәр тәреплеме гүллеп-раўажланыўы жолында пидайылық пенен хызмет етпекте.

 

Ҳәр жылы 8-март ­ Халықаралық Ҳаял-қызлар байрамы қарсаңында мәмлекетимиз бойлап әжайып бир хошхабар тарап, ел нәзерине илинген, айрықша талант, күш-жигер ҳәм билимге ийе жас қызлар арасынан Зульфия атындағы мәмлекетлик сыйлыққа ылайық болған жаңа лауреатлары анықланып, оларға усы жоқары сыйлық салтанатлы түрде тапсырылады.

Быйылғы жылы бул сыйлыққа республикамыздан көплеген қызлар усынылған еди. Олардың арасында пайтахтымыздағы 22-санлы қәнигелестирилген мәмлекетлик улыўма орта билим бериў мектебиниң 9-класс оқыўшысы Әзиза Байжигитова қурдаслары арасында топты жарып шығып, усы сыйлыққа миясар болды.

Кишкенелигинен спорттың каратэ-до түрине ықлас қойған Әзиза устазы Полат Базарбаевтың басшылығында бир қатар жарыслар ҳәм халықаралық турнирлерде жеңимпаз атанып, өзиниң бул сыйлыққа мүнәсип екенлигин дәлиллей алды. Атап айтқанда, ол 2013 ҳәм 2015-жылларда Шотокан каратэ-до бойынша Бухара ҳәм Ташкент қалаларында өткерилген Өзбекистан кубоги беллесиўлеринде биринши орынды ийелеген болса, 2015-жылы Грузияның Тбилиси қаласында болып өткен жәҳән чем­пионатында гүмис медальды қолға киргизип, устазлары ҳәм халқымызды қуўанышқа бөлеген еди.

Үлкемиз бойлап бәҳәр ҳәм әзиз ҳаял-қызларымыз байрамының умытылмас кейпияты гезип жүрген усындай әжайып демлерде халқымыздың исенимин ақлаған Әзизаны үлкен жетискенлиги менен қызғын қутлықлап, алдағы өмир жолында табыслар тилеймиз.

Ә.ОРАЗОВ.

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "erkinkarakalpak.uz"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF