Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:15:13, 19.11.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ТӨРТ ТЕҢЛЕСТИҢ ТӘҒДИРИ...

Ҳадал мийнет, маңлай тер менен табылған ҳәрқандай байлық берекетли болады, адамды рәҳәтлендиреди. Ал, наркотикалық затлардың алды-саттысы менен шуғылланып арттырылған байлық ҳешқашан жуқпайды. Күни келип пушайман боласаң, «қара гүрси»ге отырғызады. Нәшебентлик затларды сатыў менен арзымас байлық арттыраман деп өзгелердиң денсаўлығына, жәмийетке зыянын тийгизип атырғанлығын не себеп түсинбейди, ҳайранбыз.

Жынаят ислери бойынша Төрткүл районы суды тәрепинен шығарылған ҳүкимге нәзер аўдарар екенбиз, төрткүлли төрт жигит — Шарипов Пулат Зарипович, Игамбердиев Равшанбек Азимович, Жумабаев Баҳрам Атаханович ҳәм Абдуллаев Зафарбек Раматуллаевичлердиң нызамға қылап рәўиште нәшебентлик өнимлерди сатыў, сақлаў менен шуғылланып ҳәм өзлери пайдаланып жүргенлиги анықланған.

Судланыўшы Шарипов Пулат нәшебентлик өнимлерин сатыў, сатып алыў, сақлаў ҳәм пайдаланыў жынаят екенлигин биле тура 2014-жыл апрель айы ишинде өзиниң бурыннан танысы болған 1975-жылы туўылған, Төрткүл районы Ш.Рашидов көшеси 43-жайда жасап, 2014-жыл 16-ноябрьде қайтыс болған Русланбек Юлдашевтан 2 грамм «героин»ди нызамға қайшы рәўиште 400 мың сумға сатып алған ҳәм өзинде сақлап пайдаланып жүрген.

Буннан тысқары, судланыўшы П.Шарипов бурыннан танысы Р.Юлдашев қайтыс боламан дегенше оннан ҳәр айда 2 граммнан «герион»ди сатып алып турып, ўақты-ўақты өзи пайдаланып келген ҳәм өзгелерге сатыўды да әмелге асырған. Атап айтқанда, 2014-жыл 8-декабрь күни Төрткүл районы Ш.Рашидов көшеси 45-жайда жасаўшы Игамбердиев Равшанбек Азимовичке 0,022 грамм «героин»ди 200 мың сумға сатқан. Бурын да нәшебентлик жынаятына қол урған Равшанбек өзи пайдаланыў ҳәм сатып дәрамат арттырыў мақсетинде Абдуллаев Зафарбек ҳәм Жумабаев Баҳрамды да тәмийинлеп турған.

Ҳуқық қорғаў уйымы хызметкерлериниң алып барған ҳәрекетлери нәтийжесинде П.Шариповтың үйинен 2,63 грамм, Б.Жумабаевтың үйинен 0,08 грамм, З.Абдуллаев 0,011 грамм «героин»ди үйинде сақлап қойғанлығы анықланып, айғақлы зат ретинде ҳүжжетлестирип алынған.

Нәшебентликтиң нәшесине берилген төрткүлли бул төрт жигиттиң кейинги тәғдири өз-өзинен аян. Олардың ҳәр бирине алты, алты ярым жылдан азатлықтан айырыў жазасы та­йынланды.

Б.ҚУРБАНОВ.

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "erkinkarakalpak.uz"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF