Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:10:14, 19.11.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ИТИБАРСЫЗЛЫҚ АҚЫБЕТИ

Бүгинги тыныш ҳәм абадан турмысымызға иритки салыўға ҳәрекетлениўши күшлер ең алды менен адамлардың, әсиресе, ертеңги күн ийелери болған жаслардың руўхый санасын зәҳәрлеўге умтылады. Бул жолда олар көбирек заманагөй телефон, компьютер технологияларынан пайдаланыўға умтылады. Солай екен, ҳәр биримизден ҳәр қәдемде сергек, итибарлы ҳәм қырағы болыў талап етиледи. Өйткени, итибарсызлық ақыбети орны толмас өкинишке алып келиўи мүмкин.

1971-жылы Төрткүл районында туўылған, Елликқала районы «Наўайы» аўыл пуқаралар жыйыны аймағында жасаўшы Матякупов Шарофжон Садуллаевич узақ мүддетли сапардан соң өз журтына, шаңарағына қайтып келеди. Өткен жыл 6-ноябрь күни ҳуқық қорғаў уйымы хызметкерлери тәрепинен узақ мүддетли сапардан қайтып келген Ш.Матякуповтың үйинде сақлап қойған, айғақлы зат ретинде алынған НТС маркалы қол телефоны 1 ге. флешкасы, бир дана «ALGA53L» маркалы телефон ҳәм 4 ге. флешкасының ашылмай турған файллары арнаўлы қәнигелер тәрепинен ашып тексерип көрилгенде олардың ишинде рухсат етилмеген текстлер барлығы анықланды. Атап айтқанда, бир дана арабша жазылған ақ реңли китап, бир дана «Madе in CHINA» атлы китапша, бир дана арабша жазылған қуран китаплар тексерип көрилгенде бизиң елимизде рухсат етилмейтуғын мазмундағы текстлер екенлиги тастыйықланған. Нәтийжеде ондағы компьютер процессоры ҳәм қол телефонлары мәмлекет ийелигине өткерилди.

Ақыбетинде ҳуқықбузар Ш.Матякуповқа нызамшылығымызда белгиленген статьяға тийкар ең кем айлық ис ҳақының он есеси муғдарында жәрийма жазасы тайынланды.

Б.ҚУРБАНОВ.

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "erkinkarakalpak.uz"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF