Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:30:10, 22.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

КОРЕЯЛЫ КӨЗ ШЫПАКЕРЛЕРИНИҢ ҚӘЎЕНДЕРЛИК ЖӘРДЕМИ

Жақында Республикалық көз кеселликлери емлеўханасында Өзбекистанда көздиң көриў қәбилетин тиклеў бағдарламасы тийкарында Корея Республикасының көз шыпакерлери менен биргеликте кем тәмийинленген, кексе жасындағы наўқаслар арасында көздиң көриў қәбилетин хирургиялық жол менен тиклеў бойынша бийпул акция өткерилди.

Бул акция Өзбекистан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министрлиги ҳәм KOFIH (халықаралық денсаўлықты сақлаў Корея фонды),  халықаралық «Global together» фондлары, Корея Республикасының Силоам көз емлеўханасы (Siloam Eye Hospital) менен биргеликте шөлкемлестирилди.

 

Оған Өзбекистан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министрлигине қараслы Республикалық көз микрохирургия ора­йының баслығы З.Сиддиқов, Қарақалпақстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министри Д. Ходжиев, Республикалық көз кеселликлери емлеўханасының бас шыпакери Я. Салиев, Корея Республикасының Силоам көз емлеўханасы баслығы Ким Сон Тэ ҳәм усы емлеўхананың шыпакерлери, мийирбийкелери қатнасты.

Силоам көз емлеўханасынан тәжирийбели 13 көз шыпакери, мийирбийке, техник қәнигелер келип, олар усы емлеўханада катаракта, көз кеселликлериниң   басқа да түрлери бойынша 50 наўқасқа бийпул хирургиялық операцияны әмелге асырды. Сондай-ақ, кореялы қәнигелер тәрепинен 400 наўқас амбулаториялық тексериўден өткерилди ҳәм керекли дәри-дәрмақлар тар­қатылды.

Айрықша атап өтетуғынымыз, Силоам көз емлеўханасы тәрепинен көз кеселликлерин анық ҳәм тез анықлайтуғын ОСТ (оптикалық когеррент томографы), YAG- лазеры (көздиң алдынғы қабаты ушын лазерли орнатпа), компьютерли периметр (көздиң көриў майданын анықлайтуғын аппарат),  STATIM (медициналық үскенелерди 3-5 минут ишинде стериллейтуғын автоклав) медициналық үскенелери алып келинди ҳәм орнатылды.

- Бул емлеўханада көплеген наўқасларды тексериўден өткердик ҳәм операция­лар иследик. Қуўанышлы тәрепи,  наўқасларға ислеген операцияларымыз нәтийжели әмелге асырылды ҳәм көплеген наўқаслардың кеўли толғанына гүўа болдық. Тексериўимизден өткен ҳәр бир наўқасқа адам организминдеги ең нәзик ағза есапланған көзге итибарлы болыўын, кеселлик ҳәўиж алмастан шыпакер қабыллаўына келип турыўын, тийисли витаминлерди жеп турыўын мәсләҳәт еттик. Бир нәрсени айрықша атап өтпекшимен, келген күнимизден баслап, бул журт бизлерди жыллы күтип алды. Мен ойлайман, келешекте де қарақалпақ кәсиплеслеримиз бенен тығыз ислесиўимизге исенемен,-дейди Силоам көз емлеўханасының бөлим меңгериўшиси Чон Бом Чой.

Акция соңында Өзбекистан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министрлиги, Республикалық көз емлеўханасы  ҳәм Силоам көз емлеўханасы менен биргеликте республикамызда көз кеселликлери бойынша бирге ислесиў ҳәм тәжирийбе алмасыў бойынша өз-ара шәртнамаға қол қойды.

Т.ЖӘРИМБЕТОВА.

Сүўретлерде: Силоам көз емлеўханасының бөлим меңгериўшиси Чон Бом Чой ҳәм кореялы шыпакерлер өзлери алып келген жаңа үскенелерде наўқасларды тексериўден өткермекте.

//  

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF