Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:20:46, 24.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

НӘПСИНИ ТЫЯ БИЛМЕСЕҢ...

«Қанәәт қарын тойдырар» деген. Усы нақылда айтылғанындай, инсан баласы барына қанәәт етип, шүкирлик пенен жасай бергенге не жетсин! Жаны тыныш, бала-шағасының алдында саў-саламат үйинен кирип-шығып жүре береди. Лекин, бес бармақтың бирдей болмағанындай, арасында тапқан-тупқанына қанаатланбай, нәпси деген бәлеге қулқынының жылаўын берип қоятуғынлар да табылады. 1972-жылы Кегейли районында туўылған пуқара Баҳадыр Сәрсенбаев мине усындай адамлардың тайпасынан болып шықты.

Уйымласқан топар ағзасы сыпатында ҳәрекет еткен Б.Сәрсенбаев жынайый жол менен байлық арттырыўды гөзлеп, 2012-жылы 3-майда Е.Турдымуратов ҳәм А.Турдымуратов деген пуқаралар менен тил бириктирип, «Трансфер контакт Нукус» жуўапкершилиги шекленген жәмийетин шөлкемлестиреди ҳәм оған басшылық етиўди өзиниң қолына алады. Әзелден-ақ нийети дүзиў болмаған бул топар ағзалары 2012-жылдың 21-майынан 2013-жылдың 24-апрелине шекемги аралықта жәми 688 миллион 145 мың сумлық пул айланысын әмелге асырып, соннан 616 миллион 250 мың сумлық шифер, цемент ҳәм мотор майларын саўда орнына ийе болмастан ҳәм касса қадағалаў машинасынан өткерместен, нақ пулға сатып, саўдадан түскен нақ пулларды банк кассасына тапсырмаған.

Нәтийжеде  326 миллион 845 мың сумлық товарларды нызамсыз түрде сатып, мәмлекет ҳәм жәмийет мәпине усынша муғдарда зыян келтирген.

Б.Сәрсенбаев буның менен шекленип қалмай, «Шер вега строй Нукус» ҳәм «Вега авангард сервис» атлы жуўапкершилиги шекленген жәмийетлерин де ашып, оның басшысы сыпатында бир қатар нызамсыз ҳәрекетлерди әмелге асырған.

Үйренген әдет тегинликте қалмас екен. Нызамсыз ҳәрекетлери ушын бурын да бир неше мәрте судланып, олардан тийисли жуўмақ шығармаған Б.Сәрсенбаев жоқарыдағыдай жынаятларға және қол урғаны менен турмай, ҳуқық қорғаў уйымлары хызметкерлерин өзинен пара алғанлықта жалғаннан айыплап, жала жаўып, олардың үстинен арза жазыўға шекем барған. Лекин, оның барлық қылмысының бет пердесин ашып берген әдил суд ҳүкими тийкарында бүгинлигинде және жазаға тартылды.

М.АЛИЕВ.

//  

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF