Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:55:35, 24.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

«ТӘНҲӘ ЖУЛДЫЗ»

Театр — халықтың айнасы. Турмыс кесилиспелеринен халқымызға ибрат көрсетип киятырған Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик сазлы театрының репертуары және бир лирик комедия менен ба­йыды.

Өткен ҳәптеде премьерасы болып өткен «Тәнҳә жулдыз» атлы бул шығарманың авторы өзбек драматурги Нурылла Аббасхан.

Дана халқымыз «Ярым жолда атың, ярым жолда өмирлик жолдасың өлмесин» дегениндей, шығармадағы образлар тийкарынан қостарынан айырылған, өмирге қуштар, көкиреги сайрап турған инсанлар болып табылады. Жесир қалған тәғдирлес үш дос ҳаялдың өзлерине жараса минез-қулқы, арзыў-үмитлери бар. Улларын уяға, қызларын қыяға қондырып, жалғыз қалған аналар перзентлериниң дәрти менен жасап, олардан меҳир күтеди.

 

Баласы таслап кеткен Мурат та бул ҳаяллар менен тәғдирлес болып, тосаттан :митгүл менен танысып, бир-бирине меҳири түседи.

Шығармада мине усы ярым жолдағы ҳаяллар ҳәм ашықлардың ҳәрекетлеринен тамашагөйлерде тәбийғый күлки менен бирге драмалық толғанысларды тамашалап, көзлеринде жас та пайда болады.

Өзбекистан Республикасына мийнети сиңген көркем өнер ғайраткери, композитор А.Расуловтың спектакль композициясына таңлаған музыкалары шығармаға есилип түскен десек лап болмайды. Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген көркем өнер ғайраткери, художник Р.Асқаров сахнаны образлар характерине сай көркем безеген болса, спектакль режиссёры, Өзбекистан Республикасына хызмет көрсеткен артист, драматург ҳәм режиссёр В.Умаровтың шығарманың табыслы сахналастырылыўындағы мийнетин айрықша атап өтиўимизге болады. Театрдың әдебий бөлим баслығы Г.Раҳманова шебер аўдармалаған шығарманың тамашагөйлер алғысына миясар болыўында елимизге белгили, тәжирийбели актёр ҳәм актрисалар: Өзбекистан Республикасына хызмет көрсеткен, Қарақалпақстан халық артисти Ө.Қосымбетов (Мурат), Өзбекистан халық артисти М.Сапаева, Қарақалпақстан Республикасына хызмет көрсеткен артист Ж.Сағындықова, Г.Жуманиязова ҳәм Д.Жалғасбаевалардың шеберликлерин жоқары баҳалаўы­мызға болады.

Ата-анаға ҳүрмет, меҳир-муҳаббат, адамгершилик үлгилерин жәмлеген спектакль соңында театр директоры Қ.Турдиев ҳәм лирик комедия режиссёры В.Умаров шығып сөйлеп, спектакль дөретиўшилери ҳәм тамашагөйлерге өз миннетдаршылықларын билдирди.

Ч.ЕЛМУРАТОВ.

//  

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF