Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:49:57, 24.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҲАСЫЛ ТУҚЫМЛЫ МАЛЛАР КӨБЕЙМЕКТЕ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2008-жыл 21-апрельдеги «Жеке жәрдемши дийқан-фермер хожалықларында қарамаллардың бас санын көбейтиўди хошаметлеўди күшейтиў ҳәм шар­ўашылық өнимлерин ислеп шығарыўды кеңейтиў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарын орынлаў бағдарында республикамызда бир қатар жумыслар алып барылмақта. Жақында Германия мәмлекетинен ҳасыл туқымлы «Сименталь» породасындағы 62 бас мал алып келинди.

— Соңғы жыллары қара-маллардың нәсилин жақсылаў ҳәм олардың өнимдарлығын арттырыўға айрықша итибар қаратылмақта,-дейди Қарақалпақстан Республикасы «Нәсил хызмет» жуўапкершилиги шекленген жәмийетиниң баслығы Бердибек Тәңирбергенов.- Өткен жыллар ишинде Польша, Украина, Беларусь, Германия мәмлекетлеринен ҳасыл туқымлы 1700 бас мал алып келинип, фермер жожалықларына, ири кәрханалар жанындағы жәрдемши хожалықларына тарқатылды. Бүгинги күнге нәсилшиликке қәнигелестирилген 17 шарўашылық хожалықлары шөлкемлестирилди.

Бул жумыслар даўам еттирилип, өткен жылы Польша мәмлекетинен 132, быйылғы жылы 35, Беларусь мәмлекетинен 70 бас ҳасыл туқымлы маллар алып келинди. Жақын күнлерде Германия мәмлекетинен және  64 бас мал алып келиў режелестирилген.

Қәнигелердиң атап өткениндей,  ҳасыл туқымлы «Сименталь» породасы дүнья еллери арасында кең таралған болып, гөш ҳәм сүт жетистириўде жоқары көрсеткишке ийе. Яғный, ҳәр бир бас саўын сыйырдан күниге 20-25 литр сүт алыўға болады. Соның менен бирге, кеселликке шыдамлылығы, ҳәр қандай ықлым шараятқа тез бейимлесиўи менен ажыралып турады.

— Бул ҳасыл туқымлы маллардан 20 бас алып атырман,-дейди Нөкис ра­йонындағы «Дами ата» фермер хожалығының баслығы Оразбай Төлепов.-Ҳәзирги салқын ҳаўа райы ўақтында бизиң ықлым шараятымыз­ға тез бейимлеседи. Солай етип, фермер хожалығымыздағы маллар 100 бастан асты. Ҳәр айда 1 тоннадан аслам гөш,  6 тоннадан зыят сүт жетистирилип, пайтахтымыздағы, район аймағындағы емлеўхана ҳәм мектепке шекемги билимлендириў мәкемелерине шәртнама тийкарында жеткерилип берилмекте.

Алып келинген ҳасыл туқымлы маллар қәнигелердиң бақлаўында болады. Оларға сапалы зооветеринариялық хызмет көрсетилип, жуғымлы от-жем менен тәмийинленеди, келешекте өзимизде жасалма жол менен көбейтиледи. Бул өз гезегинде қарамаллардың бас санының артыўына, халықты арзан шарўашылық өнимлери менен тәмийинлеўге, ең  баслысы, базарларымыздағы  баҳаның арзанлыўына хызмет етеди.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы.

СҮЎРЕТТЕ: «Дами ата» фермер хожалығы ағзасы Бердах Төлепов.

//  

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF